Запобігання проявам корупції

 

– Наказ директора ЦДАЗУ від 04 травня 2020 року №30 “Про введення в дію рішення колегії  ЦДАЗУ від 30.04.2020 № 3/3 “Про стан виконання антикорупційного законодавства”.

– Наказ директора ЦДАЗУ від 09 листопада 2020 року № 72 “Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в ЦДАЗУ”.

– Наказ директора ЦДАЗУ від 09 листопада 2020 року № 76 “Про внесення змін до наказу директора від 19.03.2018 № 20 “Про проведення оцінки корупційних ризиків в ЦДАЗУ”.

Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в ЦДАЗУ за 2020 рік.

Таблиця оцінених корупційних ризиків ЦДАЗУ та заходів щодо їх усунення. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ЦДАЗУ.

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в ЦДАЗУ на 2021 рік.