Архівні фонди ЦДАЗУ

 

.

Архівні фонди ЦДАЗУ
№ фонду Назва фонду Анотація документів Роки Кількість описів Кількість справ
1 2 3 4 5 6
1 Колекція документів діячів політичної та воєнної еміграції в Румунії міжвоєнного періоду

Документи діячів української еміграції: Гаврилюка І. І., письменника і громадського діяча; Геродота Дмитра (Івашини Д. В.), журналіста і поета; Кобилянської О. Ю., письменниці; Мацієвича К. А., громадсько-політичного діяча, дипломата, вченого, агронома; Порохівського Г. Є., військового і громадського діяча

1918 – 2007 5 40
2 Колекція стародруків, рідкісних та рукописних книг ХVI—поч.ХХ ст., зібрана українською діаспорою в Словаччині

Українські церковні стародруки та рідкісні видання, надруковані протягом ХVII—XIX ст.; стародруки та рідкісні книги XVI—поч.ХХ ст., що були надруковані в Італії, Словаччини, Швейцарії, Чехії, Німеччині, Угорщині, Австрії; духовні повчальні проповіді, богослужбові кириличні рукописні книги XVI-XVII ст.

XVI – поч.XX ст. 4 87
3 Ніщеменко Корній Семенович (1893 – нев.), український громадський діяч на еміграції, інженер – економіст

Творчі документи, листування, особисті документи Ніщеменка К. С. Документи про навчання, службову і громадську діяльність

1923-1942 1 63
4 Секретар Микола Львович [кінець ХIХ ст.– 70-ті рр. ХХ ст.], український публіцист, етнограф на еміграції

Статті Миколи Секретаря з україніки, літератури, історії, етнографії, спогади, листування, поздоровчі вірші, поетичні вітання, вирізки статей з газет

1954-1970 1 28
5 Міленко Микола Каленикович (1886 – нев.), український театральний режисер, громадський діяч

Особисті документи та документи про службову і громадську діяльність Міленка М. К., листування з Садовським М. К.

1912-1921 1 7
6 Артимович Агенор Васильович (1879 – 1935), визначний український мовознавець та культурно – освітній діяч

Творчі (наукові) та біографічні документи, листування

1856-1952 1 38
7 Антоненко Сергій Никифорович, військовополонений у Фрайштадті (Австрія)

Листування, фотографії, особисті документи Антоненка С. Н., документи про життя та громадську діяльність в таборі для військовополонених у Фрайштадті

1910-1917 1 10
8 Захарченко Микола Іванович, український громадський діяч на еміграції, інженер – економіст

Листування, документи про навчання, службову та громадську діяльність Захарченка М. І., інформація, зібрана Захарченком М. І. для своїх робіт, документи членів сім’ї

1921-1955 1 98
9 Попель-Сулима Іван Михайлович (1891 – нев.), український юрист та мовознавець

Листування, фотографії, особисті документи, документи про службову та громадську діяльність

1901-1957 1 36
10 Зленко Петро Андрійович (1891—1954), український бібліограф і громадський діяч на еміграції

Біографічні та творчі документи Зленка П. А., доповіді, листування, документи про службову та громадську діяльність

ХХ ст. 1 207
11 Колекція творів українських поетів – шістдесятників, зібрана однодумцями в Словаччині

Рукописи творів Миколи Воробйова, Івана Семененка, Ігоря Калинця, Василя Голобородька, Надії Кир’ян, Василя Рубана, Василя Должикова, Валентини Отрощенко, Наталі Замулко, Миколи Сулими, Михайла Саченка, Світлани Жолоб

60-80-і рр. ХХ ст. 1 15
12 Колекція документів українських еміграційних організацій та установ (перша пол. ХХ)

Документи українських організацій та установ, що діяли на еміграції в Чехії, Словаччині, Німеччині, Польщі, Болгарії (громадські організації, наукові асоціації, товариства та інститути, навчальні заклади, видавництва, студентські і спортивно-руханкові організації, товариства, громади)

1913-1944 1 120
13 Колекція документів діячів науки та культури на еміграції

Гренджа-Донського Василя Степановича, українського письменника, громадсько – культурного діяча;Антонича Богдана-Ігоря Васильовича , українського поета, перекладача; Грицая Грицька, культурно-громадського діяча;Мазепи Ісаака Прохоровича, науковця та громадсько-політичного діяча.

1902-1974 7 31
14 Колекція бібліографічних матеріалів, виданих в Україні та за її межами (кінець ХІХ—поч. ХХ ст.)

Книжкові каталоги, проспекти, цінники, бюлетені тощо

ХIХ-поч.ХХ ст. 1 50
15 Колекція журналів, газет та бюлетенів, виданих в Україні та за кордоном

Журнали, газети, бюлетені, видані в Україні та за кордоном накладом українських еміграційних видавництв

ХIХ— поч. ХХ ст. 2 256
16 Колекція документів про музичне та театральне життя, зібрана українською діаспорою в Словаччині

Тексти вистав, ноти, реклами, програми концертів та вистав

ХХ ст. 1 40
17 Колекція картографічних матеріалів

Географічні та політичні мапи України та інших країн світу

ХIХ— поч. ХХ ст. 1 39
18 Колекція філокартичних матеріалів, зібраних українською діаспорою в Словаччині

Поштові різдвяні та великодні листівки, фотокопії творів мистецтва та портретів видатних діячів

ХIХ-поч.ХХ ст. 1 14
19 Статути, звернення, відозви українських громадських об’єднань на еміграції

Статути, звернення, відозви, заклики політичних партій та студентських організацій

кінець ХIХ -поч.ХХ ст. 1 45
20 Товариство прихильників української культури в м. Курітіба (Бразилія)

Протоколи засідань Президії Центрального виділу ТПУК в м. Курітіба (Бразилія), протоколи загальних зборів філії ТПУК, звіти про роботу Товариства, протоколи дискусій

1947-1962 1 2
21 Колекція копійних документів, що надійшли до ЦДАЗУ

Листування, звернення, позиційні документи організацій, товариств, об’єднань та посадових осіб до Ліги Націй з підтвердженням факту Голодомору та спроби громадян різних країн повідомити світовій спільноті про голод в Україні

1933-1935 1 1
22 Черінь Ганна (Грибінська Галина Іванівна, за чоловіком Паньків, 1924 р. н.), відома українська поетеса, письменниця, громадська діячка (США)

Документи творчої діяльності Г. Черінь: оповідання, нариси, збірки, сценарії, вірші, автобіографії та щоденники, статті, переклади, доповіді, промови, інтерв’ю, чорнові записки, підготовчі матеріали, бібліографія творів, особисті документи. Листи до Г. Черінь: листування письменниці з відомими діячами української культури, рідними та друзями, як в Україні, та і у діаспорі, дарчі написи до Г. Черінь. Документи до біографії Г. Черінь: особисті документи, службова діяльність, літературна діяльність, громадсько-політична діяльність. Зображувальні документи Г. Черінь: індивідуальні та групові фотографії, добірка фотографій з колегами.

1945-2014 3 505
23 Документи Українського Православного Братства імені Митрополита Василя Липківського на еміграції, зібрані родиною Валентина та Раїси Кохно (США)

Біографічні та особисті документи протодиякона Василя (В. В. Потієнка), документи до ювілейних дат, особисті документи, службової та громадської діяльності єпископа Степана (С. М. Біляка), документи А. І. Яременка – громадського і церковного діяча, голови Українського Православного Братства імені Митрополита Василя Липківського на еміграції, редактора журналу “Церква й життя”. Документи Українського Православного Братства імені Митрополита Василя Липківського: статутні документи, з основної діяльності, фінансово-господарські, з видавничої роботи. Листування церковних діячів.

1920-2004 4 350
24 Сухенко Олександр Васильович (1918-2000), інженер і громадський діяч (Італія)

Творчі та біографічні документи Сухенка О. В., листування, документи про службову та громадську діяльність, документи його родичів

1932-1998 1 77
25 Об’єднання Демократичної Української Молоді (ОДУМ).Філія в Чикаго (США)

Документи (запрошення, програми, рекламні проспекти та ін.) про культурно-освітні заходи філії ОДУМ в Чикаго (США)

1966-2005 1 8
26 Метричні книги Пряшівщини

Метричні книги Земплинського комітату (Словаччина) про народження, шлюб та смерть населення греко-католицьких парафій Пряшівщини, пом’яники-грамотки церков Пряшівщини

1700-1921 2 6
27 Колекція документів громадсько-політичних організацій української діаспори, зібраних Фундацією імені Олега Ольжича (Україна)

Документи (протоколи, статути, резолюції, списки членів організацій, листи, посвідчення тощо) про діяльність української громади в Римі; документи про діяльність громадсько-політичних організацій у Австрії, Бразилії, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, Німеччині, Польщі, США, Україні, Франції та ін.

1924-1999 2 92
28 Український відділ Міжнародної культурно-освітньої асоціації ( УВ МКОА )

Документи організаційно-управлінської діяльності Міжнародної культурно-освітньої асоціації (МКОА): статути, закони, протоколи, виписки з протоколів; документи організаційно-управлінської діяльності українського відділу Міжнародної культурно освітньої асоціації: положення УВ МКОА, додатки до протоколів, накази з основної діяльності, накази з кадрових питань, листи, програми, щодо проведення акцій; документи фінансово-господарської діяльності: розрахунково-платіжні відомості УВ МКОА, подакові звіти, звіти щодо суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті, звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, звіти про діяльність громадських організацій.

2001-2011 1 18
29 Українська скаутська організація Пласт поза межами України

Документи (програми, таблиці, лекції, тестові завдання, нотатки тощо), які висвітлюють деякі напрями діяльності українських пластунів в Канаді. А також документи про Видання Головної Пластової Булави (ГПБ) та Конференції Українських Пластових Організацій (КУПО), Крайових пластових організацій окремих пластових частин.

1946- [др. пол. ХХ ст.] 2 60
30 Колекція документів діячів української діаспори, зібраних Фундацією імені Олега Ольжича (Україна)

Документи громадсько-політичних діячів, науковців, письменників – представників української діаспори: (Олександри Порфиріївни Сулими-Бойко-Блохіної (Іванни Чорнобривець), Володимира Нестеровича Моти, Юрія Митрофановича Артюшенка, Тараса Дмитровича Бульби-Боровця, Анатоля Демо-Довгопільського, Анатоля Григоровича Камінського, Миколи Олександровича Капустянського, Дениса Квітковського-Квітки, Андрія Атанасовича Мельника, Миколи Івановича Міхновського, Чирського Миколи Антоновича, Володимира Михайла Яніва).

1920-1996 1 222
31 Замулко-Дюбуше Наталя Йосипівна (1948 р.н.), поетеса, письменниця

Документи творчої діяльності (щоденник, записник з творчими нотатками); документи до біографії Замулко-Дюбуше Н. Й.; листування, фотографії; документи про Замулко-Дюбуше Н. Й. (статті, замітки, рецензії) тощо.

1985-2011 1 11
32 Ліга української молоді Північної Америки (ЛУМПА)

Організаційні документи (статут фундації ЛУМПА, сертифікат), документи конгресів та з’їздів ЛУМПА (протоколи зборів, пропам’ятні книги конгресів та з’їздів ЛУМПА), видавнича діяльність (бюлетені, довідники, репродукції зображень.

1934-1989 1 20
33 Українська парламентська репрезентація у Рейхсраті Австро-Угорщини

Документи про діяльність українських депутатів у парламенті Австро-Угорщини: інтерпеляції (запити) за 1910—1911, 1918 рр., стенограми ХХ та ХХII сесій Палати представників парламенту Австро-Угорщини за 1909 р. та 1917 р.

1909-1918 1 3
34 Бір Ігор Миколайович (1898 — ?), актор, театральний діяч, режисер

Документи до біографії Біра І. М., творчі документи, листування, документи, зібрані Біром І. М., та зображувальні документи

1903-1983 1 22
35 Державний центр Української Народної Республіки в екзилі

Установчі та управлінські документи Державного центру УНР в екзилі (протоколи першої сесії Ради УНР, правильник УНР, списки учасників, плани роботи, звіти про діяльність уряду УНР, резолюції, протоколи, тощо); листування президентів УНР в екзилі, документи культурно-освітньої та наукової діяльності центру.

Документи, що висвітлюють організаційну діяльність Австралійської репрезентації Державного центру УНР в екзилі та її відносини з іншими організаціями.

1952-2006 2 89
36  

Світовий конгрес вільних українців (СКВУ)

Документи з основної та фінансово-господарської діяльності СКВУ, а також організацій і об’єднань, що входили до СКВУ чи співпрацювали з ним; друковані видання СКВУ; документи про життя та діяльність очільника СКВУ Плав’юка М.; документи про відомих політичних в’язнів, борців за права людини 1948-1994 1 77
37 Український визвольний фонд (УВФ)

Документи (статути, протоколи, звіти, обіжники тощо) про діяльність УВФ, направлену на допомогу українців Канади українським політичним в’язням СРСР та їхнім родинам, про організацію та проведення урочистих подій; співпрацю з Організацією українок Канади ім. Ольги Бесараб, ПУН, СКВУ, УНО, УСГ та ін.; листування з відомими діячами української діаспори; документи фінансово-господарської діяльності та з особового складу УВФ

1933-1992 1 113
38 Світова координаційна рада ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (СКР ІСНО)

Документи про діяльність організацій націоналістичного спрямування, що діяли в різних країнах світу, їх громадсько-політичну та культурно-освітню роботу; документи, що розкривають роль і значення керівних та виконавчих органів СКР ІСНО; документи організацій та об’єднань, що входили до складу СКР ІСНО; обіжні листи із багатоплановою та різноманітною інформацією СКР ІСНО

1956-1995 1 59
39 Організація державного відродження України (ОДВУ)

Документи про діяльність громадсько-політичної організації українців у США: організаційно-управлінську діяльність, зокрема, проведення культурних заходів, видавничу діяльність, фінансово-господарську, про співпрацю з іншими установами організаціями та окремими особами; документи братніх організацій ОДВУ

1933-2000 1 54
40 Фундація для дослідів життя і діяльності полк. Євгена Коновальця

Документи з основної діяльності Фундації, про підготовку та проведення річниць з дня загибелі, конференцій з нагоди вшанування пам’яті першого голови ПУН Євгена Коновальця в українських громадах США, Канади, Австралії; документи щодо організації та і видання книги «Євген Коновалець та його доба».

1959-1978 1 21
41 Селешко Михайло Дамянович (1901—1980), український журналіст та громадський діяч

Документи творчої діяльності (спогади, статті, нотатки, відгуки, рецензія тощо). Документи службової та громадської діяльності Селешка М. Д. (повідомлення, звернення, запрошення, звіти та ін. про спільну діяльність ОУН, КК УВФ Канади у м. Торонто та ін. громадських організацій Канади), листування. Документи, зібрані Селешком М. Д. для робіт та з тем, що його цікавили.

1932–1980 1 50
42 Центральний союз українського студентства (ЦЕСУС)

Документи (статути, протоколи, звіти, комунікати, обіжники, списки членів організації тощо) про діяльність Центрального союзу українського студентства у міжвоєнний період та в 1946— 1967 рр.

1921-1967 1 22
43 Українські студентські організації в Австрії

Документи (статути, правильники, протоколи, звіти, листування тощо) Українського студентського об’єднання в Австрії (УСОА), Представництва українських студентських товариств Австрії (ПУСТА) та інших українських студентських організацій, що діяли в Австрії

1945-1954 1 7
44 Жуковський Аркадій Іларіонович (1922 р.н.), науковий та громадсько-політичний діяч

Документи до біографії Жуковського А. І., творчі документи, документи службової діяльності, листування, документи, зібрані Жуковським А. І., зображувальні документи

1939-1995 1 51
45 Українська національна єдність у Франції (УНЄ)

Протоколи засідань управи Українського народного союзу у Франції, документи 1-10 з’їздів УНЄ, документи курсів громадського активу, українознавчих курсів, звіти, збіркові листи філій, листування з організаційних питань, анкети членів УНЄ та ін.

1932-1971 1 34
46 Видавнича комісія «Зелена Буковина»

Документи про діяльність видавництва (списки фундаторів, фінансові звіти, списки жертводавців, листування тощо); про підготовку до видання книги «Буковина, її минуле і сучасне».

1952— 1958 1 54
47 Українська студентська громада в Римі

Статут та проекти статутів Української студентської громади в Римі, протоколи засідань УСГ в Римі, листування з Центральним союзом українського студентства, Українським комітетом допомоги українським збігцям в Італії, Представництвом українських студентів в Австрії та іншими іноземними і українськими організаціями та приватними особами.

1945-1958 1 8
48 Борщак Ілько Костянтинович (Баршак Ілля Львович, 1892-1959), історик, публіцист, літературознавець, дипломат, громадський діяч

Документи наукової діяльності І. Борщака (статті, передмови, чорнові записи та нотатки до наукових праць, рецензії, тексти лекцій, спомини, щоденники); документи до біографії І. Борщака; документи службової та громадської діяльності. Документи, зібрані І. Борщаком. Листи І. Борщака до М. Андрусяка, І. Бучка, Б. Унбегауна, Ю. Шереха, Я. Рудницького, Л. Винара. Листи до І. Борщака від Д. Антоновича, Н. Полонської-Василенко, М. Ірчака, Р. Мартеля, Ж. Кенна, Ю. Косача, Ю. Шереха. Групові фотографії І. Борщака у колі близьких людей та друзів. Індивідуальні фотографії з його автографами та підписами внучки М. Кошран.

1914-1958 3 215
49 Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)

Документи про діяльність ЦДАЗУ у 2007-2015 рр.

2007-2015 1 186
50 Українське національне об’єднання (УНО, Канада)

Документи Крайової екзекутиви (КЕ) УНО з основної діяльності, документи КЕ УНО та культурно – освітньої референтури (КОР) з культурно – освітньої діяльності, листування УНО з організаціями та окремими особами з господарських, організаційних, приватних та ін. питань, документи ПЕ УНО Східної Канади та Братніх організацій.

1936-1995 2 68
51 Митрополит Полікарп (Сікорський Петро Дмитрович, 1875-1953), першоієрах Української автокефальної православної церкви в діаспорі

Документи богослужбової діяльності, зокрема архіпастирські звернення митр.Полікарпа до вірян; листування з представниками духівництва, громадсько-політичними діячами, науковцями, колишніми воїнами армії УНР, студентськими та громадськими організаціями, навчальними закладами.

1949-1953 1 13
52 Об’єднання українців Закерзоння

Фонодокументи: колекція спогадів воїнів УПА та збройного і цивільного підпілля з території Закерзоння, записаних Богданом Гуком в 1989-2000 рр.

1989-2000 1 110 од.обл.
53 Герасименко-Волковинський Полікарп Якович (1900-1958), хімік.

Документи про життя та наукову діяльність Герасименка-Волковинського П. Я., листування, документи службової та громадської діяльності, майново-господарського та побутового характеру.

1924-1959 1 35
54 Об’єднання Українських Академічних Товариств «Зарево» в США

Статут «Зарева», протоколи засідань Крайового Проводу, фінансові звіти комісій, списки членів, анкетні листки. Листування голови Крайового Проводу «Зарево» з організаціями та установами. Документи про пресову інформаційну діяльність Крайового Проводу.

1951-1983 1 21
55 Лащенко Олег Ростиславович (1914-1998), письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч

Біографічні документи Лащенко О. Р., листування, статті, повідомлення, виступи, Вірші, вирізки з газет тощо.

1928-1998 1 117
56 Петро Голубенко ( Шатун Петро Іванович; Петро Ромен, Дмитро Карамзин, Дмитро Шуменко) (1907 – 1987) літературознавець, редактор, письменник, публіцист.

Документи творчої діяльності Голубенка Петра (книги, статті, нотатки, записи, машинопис книги «Імперія і культура», а також документи щодо видання книги). Документи , зібрані Голубенком П. (статті М. Хвильового, Д. Донцова, добірки статей про їх життя та діяльність, статті про діяльність ВАПЛІТЕ, вирізки з газет та журналів суспільно – політичної та релігійної тематики).

1921 -1986 1 31
57 Інтернаціонал Свободи (ІС)

Документи з основної діяльності ІС (статут Інтернаціоналу Свободи, протоколи, комунікат, засідання Президії ІС, меморіал Президії ІС та ін.); видавнича діяльність (бюлетені, агітаційні листівки).

1946-1949 1 9
58 Жук Андрій Ілліч (1880-1968), громадсько-політичний діяч, дипломат і публіцист

Документи творчої діяльності Жука А. І. (промови, нотатки, статті; картотека та виписки з періодичних та неперіодичних видань). Документи службової та політичної діяльності Жука А. І. (листи, нотатки, інформаця про дипломатичні поїздки, документи Жука А. І. на посаді заступника голови КОЗУЗ, фінансові документи, протоколи загальних зборів).

1914 – 1965 3 25
59 Організація українських націоналістів (ОУН)

Установчі та організаційні документи ОУН-ПУН; програма (1947); ідеологічні засади (1928); постанови, резолюції ВЗУН; протоколи засідань, постанови, інструкції, правильники, звернення, заклики, комунікати, інформаційні бюлетені, брошури та листки, службові листи, акти, заяви ПУН.

1927-2000 1 40
60 Іщук-Пазуняк Наталія Романівна (1922-2017), славіст, літературознавець, лінгвіст та громадський діяч

Документи наукової та творчої діяльності Іщук-Пазуняк Н. Р.: статті з історичної тематики, дослідження з літературознавчої та мовознавчої проблематики, про розвиток української культури, на громадсько-політичні теми, про жіночий рух та СФУЖО. Документи громадсько-політичної діяльності Іщук-Пазуняк Н. Р.: протоколи нарад  українських партій, організацій та дирекції Дослідного інституту новітньої української історії, що велися Іщук-Пазуняк Н. Р. Автобіографічні спогади про життя та діяльність Іщук-Пазуняк Н. Р. Листування з відомими українськими державними, політичними, громадськими та культурними діячами (Городиським З., Гумецькою А., Соколик О., Щербаком Ю та ін.). Документи про Іщук-Пазуняк Н. Р.: біографія праць, публікації та статті про її багатогранну діяльність.

1959 – 2009 2 62
61 Об’єднання українців у Великій Британії (ОУуВБ)

Документи з основної діяльності Об’єднання українців у Великій Британії (статут, проект, листування), документи з культурної діяльності (повідомлення, запрошення, програми заходів) та документи з фінансової та видавничої діяльності (ОУуВБ).

1946-1996 1 14
62 Конференція (Конгрес) українських політичних партій і організацій (КУППО)

Документи (статут, постанова, сесії, проект постанов, заяви, звернення, декларації Конференції українських політичних партій і організацій); листування КУППО.

1978-1991 1 25
63 Швейцарсько-українська асоціація

Документи організаційно-управлінської діяльності Швейцарсько-української асоціації: статут німецькою та французькою мовами, протоколи загальних зборів, засідань, річні звіти, повідомлення, запрошення та програми заходів, списки членів Швейцарсько-української асоціації та документи щодо видання фотокниги “Україна”; документи фінансової діяльності Швейцарсько-української асоціації: звіти про доходи, проміжні баланси. Листування асоціації з різними особами та організаціями, з приводу членських внесків, проведення загальних зборів, заходів тощо. У розділі є адресна книга усіх членів Швейцарсько-української асоціації. Документи різних організацій та громад, надісланих до Швейцарсько-української асоціації з метою співпраці та ознайомлення.

1988-2005 1 26
64 Український технічно-господарський інститут (УТГІ, Німеччина)

Документи з основної діяльності Українського технічно-господарського інституту: статутні та організаційно-управлінські документи, документи професорської ради, сенату, ректорату та інших колегіальних органів УТГІ. Документи з організаційно-управлінської діяльності структурних підрозділів УТГІ: сектору аудиторного навчання; сектору позаочного навчання; сектору фахових, середніх і нижчих шкіл та курсів; наукового сектору. Документи фінансової діяльності УТГІ. Документи з особового складу.

1925-1997 1 43
65 Кузьменко Світлана (Грибінська, Вакуловська,1928–2013), поетеса, прозаїк, критик, перекладач (Канада)

Документи літературної творчості С. Кузьменко: вірші та оповідання, надруковані у різні роки творчого життя поетеси. Документи про С. Кузьменко: статті з журналів, газет, книг, що стосуються життя та творчої діяльності майстрині слова. Листи С. Кузьменко до Ю. Маєвської з матеріалами про розвиток української творчості у Канаді та інформацією, яка стосується найрізноманітніших сторін іммігрантського життя. Документи поета Б. Олександріва (Грибінського) – чоловіка С. Кузьменко – представлені сімейними фото Б. Олександріва та його статтями.

1947–2007 1 7
66 Деко Олександр Аврамович (1926-2016), письменник, літературознавець, публіцист, перекладач, громадський діяч (Ізраїль)

Документи, що стосуються творчої та громадської діяльності О. А. Деко: статті, листи, позови, копії посвідчень. Листування О. А. Деко. Ряд статей про О. А. Деко, серед яких публікації Т. Яковенко «Духовні скарби Олександра Деко» та С. Бондаренка «Ювілей серед знаних людей».

1988–2012 1 13
67 Цибульський (Цибулько) Василь Євгенович (1904-1992), художник (Австралія)

Документи Цибульського В.Є.: посвідчення, довідки, рекомендаційний лист британського підполковника сера Едварда Малета, членський квиток Легіону ім. Симона Петлюри, почесні грамоти Української громади Вікторії у м. Мельбурн, фотокопії картин В. Цибульського «Запорізький козак», «Селянин», портрет Джини Лоллобріджиди; листи до Цибульського В.Є. від Патріарха і Кардинала УГКЦ Йосипа Сліпого, Єпископа-Екзарха для українців у Австралії та Новій Зеландії Івана (Прашко), парафіяльної ради Свято-Покровської Парафії УАПЦ в м. Аделаїда, дирекції музею Українського мистецтва в м. Аделаїда та ін.; спогади про Цибульського його доньки А. Цибульської та культурного діяча Ф. Габелка, статті в часописах «Українські вісті», «Вільна думка» та «Церква і життя». До фонду також увійшли документи Цибульської (Горохової) А. Г. (дружини) та Цибульської А. В. (дочки).

1930-2006 1 13
68 Колекція документів щодо повернення в Україну творчої спадщини громадсько-політичних, культурних та наукових діячів української діаспори

Документи про повернення творчої спадщини художників: Бутовича Миколи, Омеляновича-Павленка Михайла, Холодного Петра, Грищенка Олекси, Вінниченка Володимира, родини Кричевських, Морозової Людмили, Ганського Петра, Вірсти Темістокля, Твердохліб Ірини, Хвилі Степана, Лошака Івана; скульпторів: Капшученка Петра, Пилипенко Міртали; різьбяра Коргуна Михайла; письменників: Зерова Ореста, Коротича Віталія, Масикевича Ореста; хореографа Авраменка Василя; кінорежисера Довженка Олександра; архівознавця та музейного працівника Наріжного Симона; металознавця Фещенка-Чопівського Івана; дослідників та громадських діячів Повстенка Олекси, Ольжича Олега, Штендери Євгена; Митрополита Іларіона та ін.

1983–2011 2 136
69 Маскалик Павло Михайлович (1942 р. н.), актор Українського народного театру у Пряшеві

Сценічна творчість П. Маскалика: сценічна діяльність під час навчання в КДІТМ ім. Карпенка-Карого, сценічна діяльність в УНТ, кінематографічна діяльність П. Маскалика, режисерська робота П. Маскалика, робота з аматорськими колективами. Творчі документи П. Маскалика: повісті, п’єси, сценарії, драматизації, оповідання, поеми, вірші, переклади, статті, доповіді, промови, виступи, чорнові записки, підготовчі документи, бібліографія творів, спогади, літературні твори, радіоп’єси, радіокомпозиції, літературно-музичні композиції. Документи до біографії П. Маскалика: особисті документи, авторські договори; документи службової та громадської діяльності П. Маскалика: запрошення, громадсько-мистецькі заходи. Листування, дарчі написи, документи про діяльність УНТ, зібрані П. Маскаликом У фонді відклалися різноманітні документи про фестивалі, концертні програми з фольклору та хорового співу, програми спектаклів самодіяльних українських театральних колективів Словаччини.

1950–2014 1 121
70 Герець Михайло Іванович (1926 р. н.), інженер, громадсько-політичний діяч

Документи освітньої та громадської діяльності М. І. Гереця: документи з вивчення української мови у школах, документи до вивчення Голодомору в Україні 1932–1933 рр. Листи від М. І. Гереця до Дж. Грегорі (G. Gregory), Шкільної Ради УККА (Education Council UCCA), О. Кузьмович, спільний лист до Дж. Донован (J. Donovan), С. Фінк (S. Fink) і Дж. Серрано (J. Serrano), І. Ісаєвої, Ю. Стосарчука, Дж. Меіс (J. Mace) та інших. Листи до М. І. Гереця від Р. Коннерса (R. Conners), І. Халей (Ir. Haley), І. Стебельського (I. Stebelsky) та інших. Листи А. Герець (дружини). Документи, зібрані М. І. Герецем: уривки книг англійською мовою про історію України, підготовчі матеріали до тестів з української мови, вирізки і ксерокопії з журналів та газет щодо стейтових іспитів з української мови, листи різних осіб і організацій по темі Голодомору в Україні.

1965–2005 1 52
71 Колекція документів української діаспори, зібраних видавництвом «Смолоскип»

Установчі документи УОК: варіанти статуту УОК з правками, його річні звіти (1956–1966, 1976, 1992 рр.), варіанти меморандуму за 1956 р. Документи з основної діяльності УОК: інформаційні бюлетені про досягнення українських спортсменів, боротьбу за визнання України у світовому спорті, підтримку Українського Олімпійського руху, листівки для учасників Олімпійських ігор. Листування УОК: листи УОК до приватних осіб, державних установ, листування з редакторами різних міжнародних видавництв про висвітлення досягнень спортсменів українців. Листи з викладом історії церкви в Україні та Польщі під час Другої світової війни, історія греко-католицької церкви на тернах України та Польщі, святкування 1000-ліття хрещення України-Русі. Документи радіоскрипти радіопередач: радіоскрипти радіо «Свобода» стосовно Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (1981–1982), радіоскрипти літературних читань, спогадів з життя письменників і розповіді, які стосуються забороненої літератури (1981–1982), радіоскрипти з релігійної тематики (1982–1986), Українського Олімпійського комітету (1984–1992).

1952-2000 3 72
72 Гіммельрейх (Гіммельрайх) Костянтин Павлович (1912-1991), військовий діяч УПА, письменник (Австралія)

Документи до біографії К. П. Гіммельрейха: особова та медична справи К. П. Гіммельрейха та його сім’ї (дружини та дітей), копія свідоцтва про шлюб, довідки про навчання, грамоти та подяки від Братства вояків УПА, Президента УНР в екзині ЦК УРДП, СУОА, кафедри українознавства Університету Макворі у м. Сідней, фотокопії нагород К. П. Гіммельрейха. Листи до К. П. Гіммельрейха від Ю. Куриса, ректора УТГІ, станиці вояків УПА Австралії. Документи про К. П. Гіммельрейха: біографія та життєпис, статті. Документи родини К. П. Гіммельрейха: копії біографічного довідника «Українські лікарі» про матір Є. Гіммельрайх (Попову) та листи доньки О. Вотерфол-Гіммельрейх до ЦДАЗУ.

1934–2014 1 10
73 Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992-1999), Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000-2011)

Документи, що розкривають роботу Національної комісії з питань повернення культурних цінностей (згодом її правонаступниці – Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України) щодо реституції історико-культурних пам’яток, висвітлюють роботу з виявлення масштабу втрат, обліку та організації повернення мистецької спадщини, архівних документів, бібліотечних збірок, які за різних обставин опинилися за межами України. Документи з основної діяльності Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Організаційно-розпорядчі документи органів виконавчої влади (Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств). Листування Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іноземними посольствами, регіональними митницями тощо. Документи Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

1992–2011 2 264
74 Документи Видавництва імені Олени Теліги Бібліотеки імені Олега Ольжича

Документи Видавництва імені Олени Теліги Бібліотеки імені Олега Ольжича: поезія К. Пасічної «Сотворіть пожертву серця», оповідання Петра і Людмили Угляренків «Від імені історії… (Сон золотої волі)», нарис Б. Тимошенка «Їм дзвони заграли», поеми Б. Козярського «Пилип Орлик» та ін. Заявки та сценарні плани до документальних фільмів: А. Золозова «Булонский лес под. Полтавой», В. Темченка «Судний день» та ін. Рецензії та відгуки М. Слабошпицького на рукопис В. Пахаренка «Незбагнений апостол. Штрихи до осмислення духовного світу Тараса Шевченка», С. Терського на монографію Є. Войтовича «Стоянів. Самопожертва ОУН-УПА та ін. Листування з фізичними особами (Г. Беземським, І. Завидовським, О. Мартиненком, Р. Рифяком). Листи від юридичних осіб та державних установ (Житомирської державної обласної універсальної наукової бібліотеки, Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна, бібліотеки Педінституту в м. Луганськ, Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки).

1984–2003 1 40
75 Колекція документів Дорожинського Павла Миколайовича (1926–2015), громадсько-політичного діяча, журналіста, редактора

Документи до біографії Барановського Я. В.: про освіту, дозвільні документи на право проживання та навчання у м. Відень, автобіографія. Документи з громадсько-політичної діяльності Барановського Я. В.: нотатки, комунікати. Зображувальні документи: фотографії портретні, групові, світлини друзів та родини.

Документи до біографії Сулятицького С. П.: свідоцтво про народження, паспорти, посвідчення, сертифікат про присудження ступеня доктора суспільних наук. Документи про Сулятицького С. П.: статті, повідомлення, листування. Зображувальні документи: індивідуальні та групові фотографії, з українських таборів для інтернованих вояків «Карпатської січі». До документів родини Сулятицького С. П. включено документи його дружини та синів.

Документи до біографії Кабачкова І. М.: паспорт, реєстраційні довідки, свідоцтво про смерть. Документи з громадсько-політичної діяльності: тези та доповнення до статуту Найвищої державної контрольної ради, закону щодо реорганізації Українського державного центру. Листи до Кабачкова І. М.: листи Бакума Д., Гловинського Є., Бойдуника О., Витвицького С. Зображувальні документи: фотографії портретні, групові, друзів та знайомих.

Рукописи, гектографічні та малотиражні видання, що цікавили Дорожинського П. М.: збірка Височенка А. «Хутір Михайлівський, книга Пилиповича А. «Хмарний час», Бондаренка К. «Андрій Мельник: людина, воїн, політик». Вирізки з газет, що цікавили Дорожинського П. М.: статті Гели С. «Монети княжої Руси-України», «Ніженський скарб княжих монет», «Київський скарб монет княжої Руси-України»; польсько-українські взаємовідносини, з громадсько-політичної, релігійної, культурно-просвітницької тематики. Брошури, статті та інші документи, що цікавили Дорожинського П. М.: комунікати, інформаційні листи, бюлетені, проекти програм Українського християнського союзу і Української демократичної спілки, звіт із загальних зборів Злученого українського американського допомового комітету, квартальник українських справ «За нашу Майбутність».

Творчі документи Лащенка О. Р.: збірка статей «На зов Києва. Український націоналізм у II світовій війні». Документи до біографії Лащенка О. Р.: біографічна довідка, картки, митні декларації, страховки. Вітальні листівки до Лащенка О. Р. Документи, зібрані Лащенком О. Р.: листи, листівки, вірші, статті, виписки, вирізки з газет. Документи творчої діяльності Лащенка Р. М.: наукові праці з історії і права. Документи творчої діяльності Лащенка В. М.: літературна збірка віршів письменника «На ріках вавилонських (1927)», нотатки, чорнові записки. Документи творчої діяльності Лащенка Г. М.: нариси, статті, доповіді, спогади письменниці про Олеся О., Ольжича О., Телігу О.

Творчі документи Онацького Є. Д.: спогади за 1935–1938 рр. Зображувальні документи Онацького Є. Д.: портретна фотографія Онацького Є. Д. Документи про Онацького Є. Д.: книга Любомира Р. В. (W. R. Lubomyr) «Євген Онацький» (англ. «Eugene Onatskyj», 1981) та інформаційна брошура про книгу Онацького Є. Д. «Українська мала енциклопедія».

Творчі документи Маруняка В.: наукова розвідка «Українська еміграція по Другій світовій війні 1945-1948», статті: «Величаве відзначення пам’яті Коновальця Є. в Ротердамі», «Видавнича діяльність української еміграції в європейських країнах в 1900-1975 роках» та ін. Документи громадсько-політичної діяльності Маруняка В.: програми, запрошення для участі в громадсько-політичних і культурних заходах. Листи Маруняка В. до Горішного Т. , Союзу українських організацій Австралії, радіостанції «Пісні України» (Канада). Листи до Маруняка В. представлено листами Горішного Т., Терен-Юзькова Т., Наталенко Н. Документи про Маруняка В: лекторська діяльність, некрологи, повідомлення про смерть Маруняка В. Документи Наталенко Н., дружини вміщено програми, запрошення, вирізки з газет, документи про її діяльність в Українському християнському об’єднанні молоді (ІМКА), рецензії, відгуки на виступи.
Документи військової та громадсько-політичної діяльності Бульби-Боровця Т. Д.: тексти наказів, публіцистичні статті, фейлетони, уривки з книги спогадів Боровця Т. Д.: «Армія без держави: Слава і трагедія українського повстанського руху». Листи Бульби-Боровця Т. Д. до Бояра М., Валійського А., Варварова К., Гриценка О., Марголіна А., Наддніпрянця В. Листи до Боровця Т. Д. від Валійського А., Варварова К., Гриценка О., Марголіна А., Наддніпрянця В. (Стефаніка В.). Документи, що відклалися в описі: машинописний передрук із газети «Українські вісті», статті під назвою «Набір до вартівничих сотень».

Творчі документи діяльності Шульгина О. Я.: праці «Михайло Грушевський – історик (З нагоди 80-річчя з дня народження)», «Україна та червоний кошмар. Бійня в Україні». Листи Шульгина О. Я. до Петлюри С. В. та до невстановлених осіб. Листи до Шульгина О. Я. від сотника Забєлло М. М. (Українська громада Туреччини) та від Кордуби М. Документи про Шульгина О. Я. увійшли статті Оглоблина О. П. «Предки Олександра Яковича Шульгина», Леонтовича О. В. «Слово про Володю Шульгина», Борщака І. Л. «Як була організована Мирова Конференція 1919 р.» та «Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960). Праці Історично-філософічної Секції».

Документи про діяльність Української Національної Ради (УНРади) 1941 р., Всеукраїнської Національної Ради (ВУНРади) 1944 р., що стосуються періоду окупації України у роки Другої світової війни. Документи діяльності ДЦ УНР: закони, правильники, тимчасовий статут, проєкти, пропозиції, заяви, листи, обіжники, статті та промови відомих діячів ДЦ УНР О. Бойдуника, З. І. Городиського, М. А. Лівицького; листування з іншими діячами ДЦ УНР та представниками українських громадсько-політичних організацій.

Документи з основної діяльності СКВУ: листи, комунікати, звіти, обіжники, проєкти планів роботи Комісії і рад СКВУ. Документи про видавничу діяльність СКВУ, зібрані Дорожинським Павлом Миколайовичем: видавнича та культурно-просвітницька діяльність СКВУ та організацій, що входили до її складу. Фінансово-господарські документи діяльності СКВУ, зібрані Дорожинським Павлом Миколайовичем: прибутки і видатки СКВУ, фінансові звіти. документи про СКВУ, зібрані Дорожинським Павлом Миколайовичем: вирізки з газет, статті Василенка В., Винара Л., Данилевича Р., Кульчицького О., інформаційні повідомлення.

Творчі документи Дорожинського П. М.: підготовчі матеріали до книги «Міжнародна діяльність Олександра Шульгина», його статті «Великій жінці-героїні Олені Телізі», «Петлюра-Коновалець символи і дороговкази нашої доби», «Брехнею далеко не поїдеш». Документи до біографії Дорожинського П. М.: сертифікати та свідоцтва про середню та вищу освіту, членські квитки, перепустки, мандати, грамоти та дипломи за його громадсько-політичну діяльність. Діяльність Дорожинського П. М. в організаціях ПУН, ОУН, ЦеСУС, СКВУ, УСГ, Пласт, ІСНО, ОДВУ, УНО. Листи Дорожинського П. М. до Мухина М., Богуцького Ю., Качури П., Вакарчука І., Тимошенко Ю., Сарми-Соколовського М., Ющенка В. Листи до Дорожинського П. М.: листи від Плав’юка М., Винниченка І., Драча І., Городиського З., Зінкевича О., Книша З.. Зображувальні документи Дорожинського П. М. складаються з індивідуальних, групових фотографій та фотографій під час виступів на конференціях, участі в урочистих подіях, на відпочинку з друзями, однодумцями, колегами. Документи , зібрані Дорожинським П. М.: документи до біографії Ольжича О., діяльність українських організацій в Аргентині, Бразилії, Венесуелі, про Карпатську Україну та Братство «Карпатська Січ», Листопадовий Зрив 1918 р. та ін.

Документи щодо діяльності редакції тижневика «Новий щлях», зібрані Дорожинським П. М.: листи, рахунки щодо фінансової діяльності, договори про співпрацю видавничої спілки «Новий шлях» з авторами, статті, заповіти, розпорядження. Документи щодо діяльності редакції газети «Українське слово», зібрані Дорожинським П. М.: статті, буклети про газету, статут, свідоцтво про реєстрацію, протокол засновників газети «Українське слово» і видавничої спілки ім. О. Теліги. Документи щодо діяльності редакції журналу «Самостійна Україна», зібрані Дорожинським П. М.: звернення, інформації, заяви з приводу діяльності журналу, листи до редакції від авторів та передплатників. Документи, що були надіслані до редакції періодичних видань для публікації, зібрані Дорожинським П. М.: про суспільно-економічне життя, з питань культури, відомих діячів в історії України, релігійне життя, польсько-українські стосунки, діяльність ОУН-ПУН, виховання молодого покоління.

1891–2015 13 928
76 Колекція документів Качуровського Ігоря Васильовича (1918–2013), поета, прозаїка, публіциста, літературознавця

Документи творчої діяльності І. В. Качуровського: вірші, переклади, літературознавчі й мовознавчі статті, дослідження з мікології (грибознавство), ноти пісні «Дощова ніч» на слова І. В. Качуровського. Листи І. В. Качуровського та М. П. Шкурка, що охоплюють період 1994–2013 рр., в яких висвітлюється творча діяльність та життя І. В. Качуровського та багаторічна дружба з М. П. Шкурком. Документи про І. В. Качуровського: статті різних авторів, вирізки з газет, копія статті П. Одарченка «Словосполучення на Україні». Листи М. П. Шкурка до П. Бойка, А. Дяченка, Т. Карабовича, В. Куєвди, М. Семенця, Н. Сологуб, В. Чепурного, Г. Ярмолюк. Зображувальні документи: індивідуальні фотографії І. В. Качуровського – в колі друзів, колег, з родиною.

1994–2013 1 48
77 Терлецький Стефан Олексійович (1927–2006), британський політик та громадсько-політичний дьячок

Документи творчої діяльності Терлецького С. О.: статті, тексти виступів, нотатки, підготовчі матеріали спогадів «Від війни до Вестмінстера», поетичні твори «Весна прийшла», «Закарпатська Україна». Документи до біографії Терлецького С. О.: резюме, перепустки, членські квитки, довідки. Документи громадсько-політичної діяльності: програми щодо балотування до Британського парламенту, списки заходів, запрошення на громадсько-політичні заходи, програми щодо участі Терлецького С. О. в роботі Всесвітніх форумів українців, Раді Європи, Європейській раді свободи; нотатки щодо його участі у розробленні Законів України «Про закордонного українця» та «Про правовий статус і права закордонних (зарубіжних) українців». Листи Терлецького С. О. до громадсько-політичних діячів України: Гавриша С., Зайця І., Патона П.; впливових діячів Консервативної партії Великої Британії: Атвотера Л., Бейкера Т., Хейвуда Д., Тетчер М., Ханта Д. та ін. Листи до Терлецького С. О.: від Терлецького О. (батька), депутатів Британського парламенту та впливових діячів Консервативної партії Великої Британії. Зображувальні документи Терлецького С. О.: портретні фотографії, фотографії з родиною, фотографії батьків, фотографії Терлецького С. О. з Президентами України: Кравчуком Л., Ющенком В., з громадсько-політичними діячами України: Чорноволом В., Удовенком Г. Гавришем С., та ін. Документи про Терлецького С. О.: буклети, довідники, стаття Леліва Т. «Дорога з України до Вестмінстера». Документи, зібрані Терлецьким С. О.: добірка вирізок з газет про політику «перебудови» Горбачова М. в СРСР, брошура Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського «Чи Росія була хрещена у 988 р.» (з помітками Терлецького С. О.), портретні фотографії.

1949–2005 1 145
78 Колекція документів, переданих Білоруським державним архівом науково-технічної документації (БДАНТД)

Документи: кресленики пасажирських будівель на ст. Макошино, ст. Дмитрівка, ст. Мена, продовольчих лавок Лібаво-Роменської залізниці, санаторію «Гірське сонце» м. Алупка АР Крим, Радехівського біохімічного заводу; малюнки С. Д. Філімонова вул. Хрещатик, Андріївської церкви, пл. Калініна (нині – пл. Михайлівська) у м. Київ та церкви Св. Андрія у м. Львів; фотографії пам’ятника Т. Г. Шевченку у м. Харків, архітектора Й. Г. Лангбарда з членами уряду України на будівництві Будинку Уряду у м. Київ та ін.

1900–1988 1 37
79 Пилипенко Кардиналовська, Бентова)Міртала Сергіівна (1929р.н.),скульптор,поетеса

Творчі документи Пилипенко М. С.: вірші, збірки поезій, вірші до пісень, нотатки про мистецтво, спогади про батька, рецензії на поетичну творчість. Документи до біографії Пилипенко М. С.: свідоцтва про навчання в Україні, посвідки, довідки періоду Другої світової війни, документи про навчання за кордоном, образна автобіографія. Листи до Пилипенко М. С.: листи від друзів та колег, вітання з нагоди урочистих подій, листи щодо співпраці з Міністерством культури України, журналом «Новый мир». Документи родини Пилипенко М С.: запрошення, фотографії, альманахи про Пилипенко С .В.(батька), лист щодо передачі Кардиналовською Т. М.(мати) скульптурного портрету Пилипенка С. В. в Україні тощо.

80 Побігущий-Рен Євген Павлович (1901-1995),військовий і політичний діяч Документи до біографії Побігущого-Рена Є. П.: дипломи, залікові книжки, свідоцтва навчальних закладів, посвідки щодо його викладацької діяльності, свідоцтва про шлюб та зміну прізвища, довідку про польське громадянство, духівницю, постанову і грамоти українських та австрійсь-ких комбатанських організацій про відзначення нагородами Побігущого-Рена Є. П., номінаційну грамоту Папи Івана Павла II про відзначення Побігущого-Рена Є. П Титулом орденом Святого Сильвестра Папи та ін. Листи до Побігущого-Рена Є. П.: листи Патріарха Сліпого Й. та Апостольських екзархів [Корниляка] П. і Гринчишина М. Документи родини  Побігущого-Рена Є. П.: вчительське свідоцтво Павла Побігущого (батька) і Соломії Попович (мати); витяг з метричних книг про членів родини Богдана Побігущого у с. Воскресінка. 1983-2016 1 12