Закони України та нормативно-правові акти

Закони України

– “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VIII;

“Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VIII;

Про Національне антикорупційне бюро України від 14.10.2014 № 1698-VIII;

Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14.10.2014 № 1699-VIII;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13.05.2014 № 1261-VII;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14.10.2014 № 1701-VIII;

Про очищення влади від 27.01.2015 № 132-VIIІ;

Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII;

Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VIII;

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10.11.2015 № 772-VIII.

Міжнародні акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції” від 18.10.2006 № 251-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006 № 252-V)

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18.10.2006 № 253-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 (ратифікована згідно із Законом України “Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією” від 16.03.2005 № 2476-IV)

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05.05.1998

Укази Президента України

Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16.04.2015 № 217;

Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14.10.2014 № 808;

Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12.01.2015 № 5/2015.

Постанови Кабінету Міністрів України

– Питання запобігання та виявлення корупції від 04.09.2013 № 706;

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14.05.2015 № 301;

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29.04.2015 № 265;

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13.06.2000 № 950;

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17.07.2014 № 295;

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171;

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16.10.2014 № 563;

Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.03.2015 № 170;

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25.03.2015 № 140;

Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28.10.2015 № 877;

Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлінняактивами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 24.02.2016 №104.

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 06.07.2011 № 642-р;

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 02.07.2014 № 647-р;

Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 16.10.2014 № 1025-р.

Накази

Наказ Нацдержслужби від 05.08.2016 № 158 “Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”

Наказ Мін’юсту від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення”

Методичні рекомендації

Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або повязаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” в Державній архівній службі (Укрдержархіві), затверджений наказом Державної архівної служби України від 18.11.2020 р. № 143

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Розʾяснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 № 1 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11.05.2000)

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені Рішенням НАЗК № 286 від 06.07.2017

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням НАЗК від 11.08.2017

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням НАЗК № 839 від 29.09.2017

Нормативні документи Укрдержархіву

Антикорупційна програма Державної архівної служби України на 2019-2021 роки (pdf, 7 130 KB)

Наказ Укрдержархіву Про внесення змін до Антикорупційної програми Державної архівної служби України на 2019-2021 роки, затвердженої наказом Укрдержархіву від 23.05.2019 №47 (pdf, 3.61 МB)

Про затвердження Антикорупційної програми Укрдержархіву на 2019-2021 роки (pdf, 249 KB)