«Невмирущий дух Батьківщини: парафіяльно-громадська діяльність української громади в діаспорі» (за документами ЦДАЗУ)

У побудові українського світу особливе місце завжди посідала  церква. Коли у ХХ ст. розгорнулася широка еміграція українців, саме церква і церковна громада стали одним із важливих факторів для гуртування української діаспори, збереження релігійної, культурно-просвітницької та національної ідентичності українців за кордоном. Заходи, спрямовані на досягнення цього завдання, почали втілюватися в життя українською діаспорою у 20-х рр. ХХ ст. з появою українських етнічних церковних юрисдикцій у місцях компактного поселення українців за межами України.

Перші хвилі української імміграції до Європи, Америки та Австралії традиційно гуртувалися навколо церков, під егідою яких виникли сотні українських парафій, як греко-католицьких, так і православних. При парафіях створювались різноманітні релігійно-громадські організації, зокрема братства і сестрицтва. Так, у середовищі української еміграції в США найпершим було Братство св. Миколая, засноване в 1885 р. у м.Шенандоа (шт. Пенсильванія). Перша ж українська жіноча релігійно-громадська організація в США – Сестрицтво св. Ольги – виникла у 1897 р. в Джерсі-Сіті. Діяльність православних парафіяльних сестрицтв у США з 1961 р. координує Об’єднання українських православних сестрицтв. Церковні братства і сестрицтва і донині діють при низці православних і греко-католицьких парафій у США, Канаді, Латинській Америці, Європі, Австралії і Нової Зеландії.

Парафіяльні організації займалися не тільки питаннями побудови церков та поточними справами релігійних установ, але й вважали своїм обов’язком передачу знань української мови молодому поколінню, підтримку українського шкільництва і збудження інтересу до культури і традицій українського народу. Відтак при парафіях організовувалися школи релігії й українознавства, товариства «Рідна школа», парафіяльні та дитячі хори, драматичні гуртки, гуртки навчання гри на бандурі та кобзарські школи, танцювальні гуртки; випускалися парафіяльні вісники, бюлетені, альманахи, а з часом створювались сайти та групи у соціальних мережах; проводилися семінари, конференції, молодіжні та хорові конкурси, українські фестивалі, ярмарки духовної книги, організовувалися літні табори та ін. Фінансово як церква, так і парафіяльно-громадські організації, підтримувалися і підтримуються приватними особами, а імена великих жертводавців церква вносить в свій літопис.

Однією із важливих напрямів парафіяльно-громадських організацій діяльності слід виділити харитативно-волонтерську – догляд за одинокими  людьми, інвалідами, створення дитячих сиротинців (особливо на початку ХХ ст.), будинків для літніх людей та організація їх досугу, до чого часто долучалися й відомі літератори, актори, музиканти та співаки з українськими корнями.

Слід зауважити, що харитативна діяльність українських парафіяльних громад у діаспорі була направлена не тільки на потреби українських емігрантів, але й на постійну підтримку українців в Україні в страшні часи голоду на різних етапах історії України, Другої світової війни, політичних репресій, подоланню наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ін. Не стоїть осторонь українська діаспора і в сучасних реаліях України – з моменту повномасштабного нападу росії на Україну ми відчуваємо їх постійну і вагому підтримку.

Зокрема, в архіві зберігаються документи приватного архіву родини Петра та Ольги Матул – українських громадсько-політичних і релігійних діячів у США (наразі на стадії науково-технічного опрацювання), серед яких є документи Комітету допомоги Україні, створеного Сестрицтвом св. Ольги при парафії Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія  (метрополія Вашингтону, США) у 1989 р. (Довідково: Українська православна парафія св. Андрія була заснована в 1949 р.). Документи висвітлюють різносторонню діяльність Сестрицтва та Комітету, спрямовану на допомогу сиротам, хворим, чорнобильським переселенцям в Україні, медичним закладам, церковним громадам, сільським школам і бібліотекам, видавництвам, виплату стипендій студентам тощо. В останні роки Комітет допомоги Україні  Сестрицтва св. Ольги (Вашингтон) активно підтримував військових АТО, поранених, осиротілі родини та переселенців, які були змушені виїхати з Донбасу та Криму; а тепер, в часі російсько-української війни, допомагає ЗСУ та біженцям. Зокрема, на початку липня 2022 р. від парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного (Вашингтон) в Україну була передана велика партія   медикаментів на загальну суму понад 210 млн. грн., яка була освячена у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Отже, українські церкви в діаспорі певною мірою і до цього часу залишаються носіями багатьох українських культурно-побутових традицій, національної свідомості, зберігачем мови для вихідців з України. І з огляду на це, вони підтримують збереження української ідентичності та є потужною джерельною базою для вивчення життя української православної діаспори.

Саме цій важливій ланці життя та діяльності української діаспори й присвячена онлайн-виставка «Невмирущий дух Батьківщини: парафіяльно-громадська діяльність української громади в діаспорі» (за документами ЦДАЗУ), на якій представлені сторінки історії творення та діяльності окремих українських парафіяльно-громадських організацій в діаспорі.

Зважаючи на специфіку комплектування архіву та характер формування інформаційної бази досліджень історії своїх храмів і парафіяльного життя в парафіях, онлайн-виставка представлена переважно документами із діаспорних періодичних видань, ювілейних парафіяльних видань, наукових публікацій, переважно Європи та США. Саме на шпальтах української діаспорної періодики та друкованих видань можна знайти інформацію щодо парафіяльного життя української православної діаспори, дописи про святкування ювілеїв найстарших церков, парафій та ключових подій церковної історії, а також відзначення українськими православними парафіями пам’ятних дат в історії України, душпастирську діяльність видатних діячів української церкви, харитативну та волонтерську діяльність.

Представлені документи згруповані за тематико-хронологічною ознакою і охоплюють період з 1936 по 2020 р. та згруповані у 4 розділах.

Онлайн-виставка, окрім дописів із діаспорних періодичних і друкованих видань довідково-інформаційного фонду (ДІФ) архіву, представлена документами архівних фондів №№ 22, 23, 30, а також документами фонду № 81 – «Колекція документів Матули Петра Мусійовича(1928–2017) та Ольги Василівни (1928 р.н.), громадських і церковних діячів», який наразі знаходиться на стадії науково-технічного опрацювання, але містить багатий матеріал про парафіяльно-громадську діяльність парафії Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія (метрополія Вашингтону, США) та Сестрицтва св. Ольги при ньому).

         Загалом у виставці використано 39 документів (68 арк.) із архівних фондів та ДІФ ЦДАЗУ.

І. Початки організаційних засад парафіяльно-громадських організацій Української православної церкви в Європі

 

Репродукція картини Василя Курилика з його коментарем: «Це ера будови: церков, соломою критих хат, однокімнатних шкіл, доріг, залізниць».
The Ukrainian Pioneer by William Kurelek. Торонто, 1980 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1992

«Статут Церковних Братств і Сестрицтв при парафіях УАПЦеркви», прийнятий для користування у парафіях УАПЦ на сесії Священного Синоду УАПЦ 15 червня 1946 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 14

«Статут Церковних Братств і Сестрицтв при парафіях УАПЦеркви», прийнятий для користування у парафіях УАПЦ на сесії Священного Синоду УАПЦ 15 червня 1946 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 14 зв.

Фрагменти «Статуту церковно-релігійної організації українських політичних емігрантів “Брацтво ім. св. Апостола Андрія Первозванного”», табор У.Н.Р.Р.А. в Німеччині (Баварія), [1946]

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 1

Фрагменти «Статуту церковно-релігійної організації українських політичних емігрантів “Брацтво ім. св. Апостола Андрія Первозванного”», табор У.Н.Р.Р.А. в Німеччині (Баварія), [1946]

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 2

Фрагменти «Статуту церковно-релігійної організації українських політичних емігрантів “Брацтво ім. св. Апостола Андрія Первозванного”», табор У.Н.Р.Р.А. в Німеччині (Баварія), [1946]

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 10

Допис П. Василіва «З життя УАПЦ у Франції в р.р. 1924-1932. Спогади», б/д.

Є. Бачинський. «Нарис історії парафій УАПЦ у Франції (1924–1947 рр.)». Чикаго, 1954 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4044-О

Допис П. Василіва «З життя УАПЦ у Франції в р.р. 1924-1932. Спогади», б/д.

Є. Бачинський. «Нарис історії парафій УАПЦ у Франції (1924–1947 рр.)». Чикаго, 1954 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4044-О

«Статут Братства Святого Симона при Українській Автокефальній Православній Церкві у Франції». Париж, 16 березня 1964 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 19

«Статут Братства Святого Симона при Українській Автокефальній Православній Церкві у Франції». Париж, 16 березня 1964 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 4, спр. 2, арк. 19 зв.

ІІ. Історія становлення та діяльності окремих парафіяльно-громадських організацій в США

Фрагменти допису  С. Демидчука «Громада: New York», б/д.

«Пропам’ятна книга: видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського народного союзу», ред. Л. Мишуга. Джерсі-Сіті, 1936 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 663

Фрагменти допису  С. Демидчука «Громада: New York», б/д.

«Пропам’ятна книга: видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського народного союзу», ред. Л. Мишуга. Джерсі-Сіті, 1936 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 663

Фрагменти допису  С. Демидчука «Громада: New York», б/д.

«Пропам’ятна книга: видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського народного союзу», ред. Л. Мишуга. Джерсі-Сіті, 1936 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 663

Братство Покрови Пресв. Богородиці, відділ 351 У.Н.С. Ніагара Фоллс, шт. Нью-Йорк,  б/д.

«Пропам’ятна книга: видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського народного союзу», ред. Л. Мишуга. Джерсі-Сіті, 1936 р.

ЦДАЗУ,заг. бібл. ф., інв. № 663

Допис  «Сестрицтво Благовіщення. Відділ 125 УНСоюзу в Шікаго, Ілл.».

«Українці у вільному світі. Ювілейна книга Українського Народного Союзу з нагоди 60-річчя». Джерсі Сіті, США, 1954 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1050

Фрагмент «Доповіді Архиєпископа Мстислава ІІІ-му Соборові Української Православної Церкви в США (продовження)», 1956 р.
«Українське православне слово» – місячник Української Православної Церкви в США. Савт Бавнд Брук, 1956 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1738, арк. 139

Фрагмент «Доповіді Архиєпископа Мстислава ІІІ-му Соборові Української Православної Церкви в США (продовження)», 1956 р.
«Українське православне слово» – місячник Української Православної Церкви в США. Савт Бавнд Брук, 1956 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1738, арк. 139 зв.

Фрагмент «Доповіді Архиєпископа Мстислава ІІІ-му Соборові Української Православної Церкви в США (продовження)», 1956 р.
«Українське православне слово» – місячник Української Православної Церкви в США. Савт Бавнд Брук, 1956 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1738, арк. 140

Фрагменти допису «20-ліття існування парафії Св. Володимира й 20-ліття священницької праці в ній всч. о. Петра Маєвського – 1946-1966», б/д.

«Пропам’ятна книга. Три ювілеї», Лос-Анджелес, 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2037

Фрагменти допису «20-ліття існування парафії Св. Володимира й 20-ліття священницької праці в ній всч. о. Петра Маєвського – 1946-1966», б/д.

«Пропам’ятна книга. Три ювілеї», Лос-Анджелес, 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2037

Фрагменти допису «20-ліття існування парафії Св. Володимира й 20-ліття священницької праці в ній всч. о. Петра Маєвського – 1946-1966», б/д.

«Пропам’ятна книга. Три ювілеї», Лос-Анджелес, 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2037

Фрагменти допису «20-ліття існування парафії Св. Володимира й 20-ліття священницької праці в ній всч. о. Петра Маєвського – 1946-1966», б/д.

«Пропам’ятна книга. Три ювілеї», Лос-Анджелес, 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2037

Група парафіян парафії Св. Володимира у Лос-Анжелосі, 1954, (перший праворуч стоїть відомий голлівудський актор українського походження – Майк Мазуркі).

«Пропам’ятна книга. Три ювілеї»,. Лос-Анджелес, 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2037

Допис «Причини, мета і завдання заснування Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського». «Церква й життя», Аугсбург, ч. 4, липень-серпень 1967 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2502

Допис «Причини, мета і завдання заснування Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського». «Церква й життя», Аугсбург, ч. 4, липень-серпень 1967 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2502

З історії становлення Української парафії Святого Апостола Андрія Першозванного в Блумінгдейл, США – інтерв’ю про початок заснування парафії, діяльність при парафії  Сестрицтва Св. Софії, Братства Св. Андрія, світлина Голови Парафіяльної Ради у 1974 р. Валентина Кохно.

«Українська Православна Парафія Святого Апостола Андрія Першозванного

1970-1995». Блумінгдейл, Іллінойс, США, 1995 р.

ЦДАЗУ,бібл. ф. № 2, інв. № 1299-К

З історії становлення Української парафії Святого Апостола Андрія Першозванного в Блумінгдейл, США – інтерв’ю про початок заснування парафії, діяльність при парафії  Сестрицтва Св. Софії, Братства Св. Андрія, світлина Голови Парафіяльної Ради у 1974 р. Валентина Кохно.

«Українська Православна Парафія Святого Апостола Андрія Першозванного

1970-1995». Блумінгдейл, Іллінойс, США, 1995 р.

ЦДАЗУ,бібл. ф. № 2, інв. № 1299-К

 

З історії становлення Української парафії Святого Апостола Андрія Першозванного в Блумінгдейл, США – інтерв’ю про початок заснування парафії, діяльність при парафії  Сестрицтва Св. Софії, Братства Св. Андрія, світлина Голови Парафіяльної Ради у 1974 р. Валентина Кохно.

«Українська Православна Парафія Святого Апостола Андрія Першозванного

1970-1995». Блумінгдейл, Іллінойс, США, 1995 р.

ЦДАЗУ,бібл. ф. № 2, інв. № 1299-К

З історії становлення Української парафії Святого Апостола Андрія Першозванного в Блумінгдейл, США – інтерв’ю про початок заснування парафії, діяльність при парафії  Сестрицтва Св. Софії, Братства Св. Андрія, світлина Голови Парафіяльної Ради у 1974 р. Валентина Кохно.

«Українська Православна Парафія Святого Апостола Андрія Першозванного

1970-1995». Блумінгдейл, Іллінойс, США, 1995 р.

ЦДАЗУ,бібл. ф. № 2, інв. № 1299-К

Дописи «З’їзд Сестрицтв УПЦеркви в США» та  про перебіг подій під час з’їзду.

«Українське православне слово» – місячник Української Православної Церкви в США. Савт Бавнд Брук, ч. 7-8, липень-серпень 1961 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1743

Дописи «З’їзд Сестрицтв УПЦеркви в США» та  про перебіг подій під час з’їзду.

«Українське православне слово» – місячник Української Православної Церкви в США. Савт Бавнд Брук, ч. 7-8, липень-серпень 1961 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1743

Обкладинка першого числа ж. «Віра» –  другованого органу  Об’єднання українських православних сестрицтв у США.

«Віра», Савт Бавнд Брук, Нью-Джерсі, ч. 1, грудень 1975 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3044

Світлина з Ізидорою Петрівною Борисовою-Косач, почесною членкинею  Об’єднання українських православних сестрицтв у Вашингтоні з членами Управи: Галиною Петренко – голова, і Галиною Степаненко – заступниця Голови, б/д

«Віра», Савт Бавнд Брук, Нью-Джерсі, ч. 1, квітень 1976 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3044

Фрагменти книги «Україна. Енциклопедія для Молоді», виданою Об’єднанням українських православних сестрицтв (ОУПС) у США під редакцією Людмили Івченко-Коваленко, української письменниці, драматурга, перекладачки, довголітньої голови  ОУПС у США. Савт Бавнд Брук, Нью Джерсі, 1971 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 2041-К

Фрагменти книги «Україна. Енциклопедія для Молоді», виданою Об’єднанням українських православних сестрицтв (ОУПС) у США під редакцією Людмили Івченко-Коваленко, української письменниці, драматурга, перекладачки, довголітньої голови  ОУПС у США. Савт Бавнд Брук, Нью Джерсі, 1971 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 2041-К

Фрагмент допису Н. Полонської-Василенко «Україна –  Енциклопедія для молоді».

«Українське православне слово». Савт Бавнд Брук,  ч. 9, вересень 1972 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл ф., інв.  № 1754

Лист Об’єднання українських православних сестрицтв у США на ім’я О. Сулими-Бойко (Мюнхен) щодо видання збірника новел про голод в Україні в 1933 р. Савт Бавнд Брук, 25 грудня 1972 р.

ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр.144, арк. 16

ІІІ. Сторінки історії становлення та діяльності Парафії Св. Ап. Андрія Первозванного (метрополія Вашингтон, США)

«Пропам’ятна книга Української Прав. Парафії Св. Ап. Андрія Первозванного в м. Вашінгтоні, Д. К. Почата 1949 р. – Скінчена 1962 р.».

ЦДАЗУ, ф. 81 «Колекція документів Матули Петра Мусійовича (1928–2017) та Ольги Василівни (1928 р.н.), громадських і церковних діячів»  (на стадії науково-технічного опрацювання).

 

«Пропам’ятна книга Української Прав. Парафії Св. Ап. Андрія Первозванного в м. Вашінгтоні, Д. К. Почата 1949 р. – Скінчена 1962 р.».

ЦДАЗУ, ф. 81 «Колекція документів Матули Петра Мусійовича (1928–2017) та Ольги Василівни (1928 р.н.), громадських і церковних діячів»  (на стадії науково-технічного опрацювання).

«Пропам’ятна книга Української Прав. Парафії Св. Ап. Андрія Первозванного в м. Вашінгтоні, Д. К. Почата 1949 р. – Скінчена 1962 р.».

ЦДАЗУ, ф. 81 «Колекція документів Матули Петра Мусійовича (1928–2017) та Ольги Василівни (1928 р.н.), громадських і церковних діячів»  (на стадії науково-технічного опрацювання).

Світлина з членами Сестрицтва Св. Ольги при парафії Св. Андрія Первозванного  (метрополія Вашингтон, США), у центрі о. Юрій Гулей, 1968 р.

 

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Фрагмент допису др. В. Богданіва «Початок Української Парафії Св. Апостола Андрія Первозванного у столиці США – Вашингтоні», б/д

Ювілейна книжка Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія Первозванного. 1949–1999. Сілвер-Спринг, Меріленд, США, 1999 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв № 2044

Фрагмент допису др. В. Богданіва «Початок Української Парафії Св. Апостола Андрія Первозванного у столиці США – Вашингтоні», б/д

Ювілейна книжка Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія Первозванного. 1949–1999. Сілвер-Спринг, Меріленд, США, 1999 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв № 2044

Фрагмент допису др. В. Богданіва «Початок Української Парафії Св. Апостола Андрія Первозванного у столиці США – Вашингтоні», б/д

Ювілейна книжка Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія Первозванного. 1949–1999. Сілвер-Спринг, Меріленд, США, 1999 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв № 2044

Світлини із будівлею, в якій тимчасово знаходилася церква Св. Ап. Андрія Первозванного  (метрополія Вашингтон, США) у 1949–1986 рр. з білбордами біля фасаду з написами в обороні України та Валентина Мороза, 1979 р.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

«Матеріяли з праці Культурно-Освітнього референта Петра Матули при парафії Св. Ап. Андрія Первозванного, Washington, D.C. Від 7-го січня 1978 р. до 28 січня 1979 р.».

Ювілейна книжка Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія Первозванного. 1949–1999. Сілвер-Спринг, Меріленд, США, 1999 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв № 2044

«Матеріяли з праці Культурно-Освітнього референта Петра Матули при парафії Св. Ап. Андрія Первозванного, Washington, D.C. Від 7-го січня 1978 р. до 28 січня 1979 р.».

Ювілейна книжка Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія Первозванного. 1949–1999. Сілвер-Спринг, Меріленд, США, 1999 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв № 2044

«Матеріяли з праці Культурно-Освітнього референта Петра Матули при парафії Св. Ап. Андрія Первозванного, Washington, D.C. Від 7-го січня 1978 р. до 28 січня 1979 р.».

Ювілейна книжка Українського Православного Собору Св. Ап. Андрія Первозванного. 1949–1999. Сілвер-Спринг, Меріленд, США, 1999 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв № 2044

Світлина членів парафії Св. Ап. Андрія Первозванного (Вашингтон) з Великоднею писанкою, подарованою Білому дому (the White House) та листом-подякою від  директора The White House Visitors Office. Вашингтон, червень 1980 р.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Допис О. Матули «З життя Сестрицтва Св. Ольги. Парафія Св. Андрія Первозванного, Метрополія Вашінгтону», лютий 2000 р.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Допис О. Матули «З життя Сестрицтва Св. Ольги. Парафія Св. Андрія Первозванного, Метрополія Вашінгтону», лютий 2000 р.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Лист Київської духовної академії і семінарії УПЦ Київського Патріархату до Петра і Ольги Матулів з подякою за передану бібліотеку св.п. протопресвітера Семена Гаюка до академії. Київ, 11 грудня 2002 р.

ЦДАЗУ, ф. 81  (на стадії науково-технічного опрацювання)

Звіт релігійної громади УПЦ Київського Патріархату «Неопалима Купина» про використані кошти, надісланий на адресу Сестрицтва Св. Ольги. Парафія Св. Андрія Первозванного, (метрополія Вашінгтон). Київ, грудень 2003 р.

ЦДАЗУ, ф. 81  (на стадії науково-технічного опрацювання)

Лист М. Кагарлицького, Заслуженого діяча мистуцтв України, члена Національної Спілки письменників України та О. Кагарлицької на адресу Сестрицтва Св. Ольги. Парафія Св. Андрія Первозванного, (метрополія Вашінгтон). Київ, [2014]

ЦДАЗУ, ф. 81  (на стадії науково-технічного опрацювання)

Відгуки і подяки за надану гуманітарну допомогу для медичних закладів України, січень 2019 р.

Бюлетень «Катедральний дзвін» – друкований орган Парафії  Св. Ап. Андрія Первозванного (метрополія Вашингтон, США). 24 лютого 2019 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3440

Відгуки і подяки за надану гуманітарну допомогу для медичних закладів України, січень 2019 р.

Бюлетень «Катедральний дзвін» – друкований орган Парафії  Св. Ап. Андрія Первозванного (метрополія Вашингтон, США). 24 лютого 2019 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3440

Приготування до Великодніх свят в Парафії  Св. Ап. Андрія Первозванного (метрополія Вашингтон, США), світлини.

Бюлетень «Катедральний дзвін» – друкований орган Парафії  Св. Ап. Андрія Первозванного (метрополія Вашингтон, США), 26 квітня 2020 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 563

IV. Із життя та діяльності окремих релігійно-громадських організацій США

Звернення Товариства Св. Андрія Первозванного при парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного в США (Вашингтон) про надання допомоги сиротам, бідним і старшим віком людей  в Україні, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Буклет Товариства Св. Андрія Первозванного при парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного в США (Вашингтон) про благодійну працю товариства, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Буклет Товариства Св. Андрія Первозванного при парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного в США (Вашингтон) про благодійну працю товариства, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Організація допомоги дітям в Україні Товариством Св. Андрія при парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного в США (Вашингтон), 2006-2007 р.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Організація допомоги дітям в Україні Товариством Св. Андрія при парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного в США (Вашингтон), 2006-2007 р.

ЦДАЗУ, ф. 81 (на стадії науково-технічного опрацювання)

Обкладинка бюлетеня Українського релігійного і культурного осередка ім. Св. Андрія в Норт-Порт Ворм Мінерал Спрінгс, квітень 1980 р.

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 133, арк. 1

Фрагмент допису сенатора Павла Юзика «Нове українське поселення в Флориді розвивається».

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 133, арк. 2 зв.

Фрагмент допису сенатора Павла Юзика «Нове українське поселення в Флориді розвивається».

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 133, арк. 3.

Запрошення осередку ім. Св. Андрія в Норт-Порт на Андріївський вечір, грудень 1993 р.

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 3, спр. 163, арк. 1

Допис Г. Паньків  «Вісті з осередку св. Андрія в Норт-Порті на Фльориді». «Свобода», Джерсі Сіті (США), ч. 20, 18 травня 2001 р.

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 3, спр. 162, арк. 35

Світлина. Г. Черінь (Паньків) з головою осередку св. Андрія в Норт-Порті В. Королем, [початок 2000-х років]

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 3, спр. 185, арк. 6