Працюємо відповідально, навчаємось сумлінно!

стаття 53 Конституції України
Кожен має право на освіту
…Держава забезпечує … різні форми навчання….
Прикметно, що 28 червня, у День Конституції України працівники ЦДАЗУ взяли участь у «Програмі стажування реставраторів державних архівів України на базі Держаного центру збереження документів НАФ (ДЦЗД НАФ). Працівники архіву ознайомилися з роботою та фахівцями ДЦЗД НАФ та мали змогу, окрім теоретичної частини, долучитися до практичних занять брошурувально-палітурного оброблення документів та консерваційно-реставраційним обробленням документів із паперовою основою.
Захід, організатором якого виступила Державна архівна служба України, за підтримки ДЦЗД НАФ та інформаційного сприяння Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (методичні рекомендації були роздані всім учасникам стажування), дали можливість його учасникам не лише набути потрібні знання, але й закріпити їх на практиці!
Після завершення навчальної програми кожний із її учасників отримав «Довідку про проходження стажування».
Дякуємо усім, хто долучився до проведення стажування