Документальна онлайн-виставка «ВОНА ЖИЛА УКРАЇНОЮ» (за документами ЦДАЗУ)

Центральний державний архів зарубіжної україніки до Дня Конституції України, а також з нагоди 100-річчя від дня народження, підготував документальну онлайн-виставку «Вона жила Україною» (на пошану Наталії Іщук-Пазуняк –  літературознавиці, мовознавиці, громадської діячки та представниці українського жіночого руху в США).

Перебуваючи по суті в епіцентрі українського буття в еміграції, все своє життя Наталія Іщук-Пазуняк присвятила популяризації України та української національної ідентичності за кордоном: діячка працювала викладачкою українських студій в Пенсильванському університеті, взаємодіяла з урядом УНР в екзилі, популяризувала серед закордонної аудиторії творчість українських письменників та поетів.

Коли ж Україна таки здобула незалежність, Наталія Іщук-Пазуняк, знаходячись на чужині, листувалась з українськими політиками найвищого ешелону (зокрема, з Президентом України Леонідом Кучмою). Так у листах до президента Кучми Іщук-Пазуняк спостерігається еволюція ставлення діячки до чинної влади: якщо в 1995 р. вона пише до Кучми з певним оптимізмом щодо очікуваних змін, то у листі за 2000 р. Іщук-Пазуняк вже пише сухо, згадуючи шкоду, яку завдала радянська влада Україні; вона зневірюється у Верховній Раді за президенства Кучми.

В одному зі своїх листів вона наголошує на тому, що для зміцнення державності українські політики у Верховній Раді мають нарешті перейти на українську мову.

ДЕКІЛЬКА СЛІВ З БІОГРАФІЇ

    Наталія Романівна Іщук-Пазуняк народилася 24 лютого 1922 р. у м. Києві. Її батько, Іщук Роман Августинович (1881–1977 рр.) – педагог, громадський діяч. Мати, Іщук-Шульгина Надія Яківна (1888–1979 рр.) – викладач математики, громадська діячка.

У 1928 р. родина Іщуків переїхала до Рівного. Тут Наталія навчалася у Рівненській українській гімназії, після закінчення якої у 1940 р. вступила на філологічний факультет Львівського університету. У 1943 р. працювала перекладачкою у Рівному та Львові. У 1944 р. із родиною виїхала до Відня (Австрія), звідти до м. Авгсбург (Німеччина), де перебувала у таборі для переміщених осіб. 1949 року закінчила славістичний факультет Українського Вільного Університету у Мюнхені. Того ж року виїхала до США, де в 1955 р. здобула ступінь магістра у Пенсильванському університеті (м. Філадельфія), а в 1956 р. під керівництвом професора Юрія Шевельова захистила докторську дисертацію на тему: «Вокатив в українській мові». Викладала російську й німецьку мови у коледжах і школі Чину Святого Василія Великого (1956–1968 рр.); українську мову та літературу у Пенсильванському університеті (1963–1983 рр.), де заснувала український відділ у славістичній бібліотеці. У 1983–1987 рр. викладала українські студії в Макворі (Австралія).

Наталія Іщук-Пазуняк – член Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) (1952–1972 рр. – секретар управи, у 1971–1973 рр. – віце-президентка); заступниця голови Українського Золотого Хреста (УЗХ), голова його відділу в Філадельфії; державний секретар Уряду УНР у екзилі, працювала з останнім президентом Миколою Плав’юком, упорядковувала архів.

Також секретар Проводу ОУН (ПУН), член управи Організації державного відродження України (ОДВУ). Дійсний член Української вільної академії наук (1989 р.), Наукового товариства імені Шевченка, почесний член СФУЖО.

Досліджувала українську літературну класику ХІХ–ХХ ст. у контексті світової літератури, українську мову в контексті слов’янських мов та доводила її окремішність від російської.

Пані Іщук-Пазуняк завжди ревно відстоювала феміністичні погляди, ба більше, в її розумінні жіночий рух мав неодмінно поєднуватися з національними ідеями. Саме вона описала ідейні основи СФУЖО, де висвітлювала природність рівності статей для української культури й наголошувала, що Україна буде процвітати тільки коли жінки вповні реалізують свої права. Її феміністичні ідеали проявляються й у виборі історичних постатей для дослідження: Леся Українка, Ольга Кобилянська, Олена Теліга, Іван Франко у його зв’язку з жіночим рухом тощо. Крім того, вона свої ідеали втілювала у власне життя: феміністичний світогляд прищепили Наталії мати та бабуся Любов; згодом Наталія тяжко працювала, самореалізовуючись в просвітницькій сфері.

Наталія Іщук-Пазуняк цікавилася історичним контекстом відносин України з Росією. Вона наголошує на імперіалістичності другої та на тому, що Росія ніколи не відмовиться від бажання привласнити собі землі, історію та культуру України. Тож це дуже для нас актуально.

Померла Наталія Іщук-Пазуняк 12 жовтня 2017 р. у Філадельфії.

Виставка «Вона жила Україною» складається з п’яти розділів.

   Перший розділ – «Наукова діяльність Н. Іщук-Пазуняк: літературознавчі, мовознавчі праці та історичні розвідки». У ньому вміщені документи, які стосуються фахової та наукової діяльності діячки.

Другий розділ – «Громадська діяльність Н. Іщук-Пазуняк та її боротьба за українську державність». Цей розділ складається з документів, які відображають працю діячки у діаспорних громадських організаціях, які неодмінно були пов’язані з процесом популяризації української культури та допомагали українцям як в діаспорі, так і в самій Україні.

Третій розділ – «Документи, пов’язані з феміністською діяльністю Н. Іщук-Пазуняк». У ньому висвітлюється співпраця діячки з СФУЖО та участь у конференціях по правам жінок.

Четвертий розділ – «Листування Н. Іщук-Пазуняк з українськими політиками про недостатню українізацію». Листуючись з українськими політичними діячами, Наталія Іщук-Пазуняк ревно відстоювала використання української мови на офіційному рівні.

П’ятий розділ – «Документи про Н. Іщук-Пазуняк». У розділ увійшли статті, присвячені діячці, інформація про родину та фото.

Представлені документи згруповані за тематико-хронологічною ознакою та охоплюють період з 1962 по 2009 р. Онлайн-виставка представлена 43 документами (55 арк.) з архівного фонду ЦДАЗУ № 60.

I. Наукова діяльність Н. Іщук-Пазуняк: літературознавчі, мовознавчі праці та історичні розвідки

Стаття «Представлення книжки «Леся Українка. Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації» авторства д-ра Н.  Іщук-Пазуняк у Філядельфії».

Часопис «Америка», США, 4 липня 2009 р.

ЦДАЗУ, ф. 60. оп. 2,  спр. 39, арк. 8

Стаття «Представлення книжки «Леся Українка. Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації» авторства д-ра Н.  Іщук-Пазуняк у Філядельфії».

Часопис «Америка», США, 4 липня 2009 р.

ЦДАЗУ, ф. 60. оп. 2,  спр. 39, арк. 9

Фрагмент «Скороченого змісту семінара для вчителів українознавчих шкіл, влаштованого в Сіднеї дня 9 серпня 1986 р…», підготовленого Н. Іщук-Пазуняк.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 17, арк. 90

Фрагмент списку шедеврів української літератури, складений Н. Іщук-Пазуняк, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 17, арк. 94

Теми, підготовлені Н. Іщук-Пазуняк для українознавчих студій, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 20, арк. 59

Список художньої української літератури англійською мовою для курсу Н. Іщук-Пазуняк в Пенсильванському університеті, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 20, арк. 60

Список літератури англійською мовою для другого семестру з українознавчих студій (рівень Advanced), б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 20, арк. 61

Бібліографія праць Н. Іщук-Пазуняк на громадські теми, 1966-1993, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 16, арк. 11

Бібліографія праць Н. Іщук-Пазуняк на громадські теми, 1966-1993, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 16, арк. 14

Фрагмент повідомлення «Студії українознавства в університетах Америки», б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 6, арк. 20

Фрагмент статті «До проблеми стану української мови в сучасній незалежній Україні», б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 4, арк. 13

Фрагмент повідомлення про роль мови у відродженні українського народу, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 4, арк. 52

Вірш О.Швець «Ні! Ми не раби двадцятого століття» під редакцією Н. Іщук-Пазуняк, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 18, арк. 60

Фрагмент статті Н. Іщук-Пазуняк «Проф. Наталія Полонська-Василенко» про українську історикиню,  липень-серпень 1973 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 1, арк. 4

Фрагмент статті Н. Іщук-Пазуняк «Наступ русифікафії в під’яремній Україні: новітня валуєвщина», б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 4, арк. 1

Фото Н. Іщук-Пазуняк на конференції «З нагоди 100-ліття народин д-ра Олега Кандиби (Ольжича)», 2007 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 21, арк. 15

Фото з презентації книжки Н.  Іщук-Пазуняк «Леся Українка. Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації» у Філадельфії, липень 2009 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 39, арк. 7

ІІ. Громадська діяльність та боротьба за українську державність

Фрагмент «Протоколу наради українських політичних партій і організацій, що відбулася 6 липня 1991 р. в Нью-Йорку (приміщення в Народному Домі – УКРади)»

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр 14, арк. 10

Фрагмент «Протоколу наради українських політичних партій і організацій, що відбулася 6 липня 1991 р. в Нью-Йорку (приміщення в Народному Домі – УКРади)»

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр 14, арк. 11

«Організація Державного Відродження України (ОДВУ) запрошує своє членство і українське громадянство на КОНФЕРЕНЦІЮ, присвячену українським дисидентам у 30-ліття появи книжки В’ячеслава Чорновола «Лихо з розуму», яка відбудеться у суботу,30-го серпня, 1997 р.»

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр 14, арк. 65

Лист від Українського Культурологічного Центру до Н. Іщук-Пазуняк щодо співпраці «Донецьк-Філадельфія» і укладання «Тлумачного гірничого словника», травень 1997 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 14, арк. 58

Автобіографічне повідомлення Н. Іщук-Пазуняк про громадську діяльність, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 17, арк. 1-2, 7

Автобіографічне повідомлення Н. Іщук-Пазуняк про громадську діяльність, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 17, арк. 1-2,7

Автобіографічне повідомлення Н. Іщук-Пазуняк про громадську діяльність, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 17, арк. 1-2, 7

Фрагмент автобіографічного повідомлення Н. Іщук-Пазуняк про громадську діяльність, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 17, арк. 9

Лист П. Дорожинського, члена ПУН, до Н. Іщук-Пазуняк щодо матеріальної допомоги Україні від Українського Золотого Хреста, серпень 1996 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 30, арк. 1

Фрагмент «Звіту із поїздки на Конгрес Міжнародного Жіночого Союзу в Гельсінкі, Фінляндія»

Н. Іщук-Пазуняк, липень 1982 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 14, арк. 1

Прес-реліз, присвячений публікації збірника «Державний центр Української Народньої Республіки в екзилі», спільного видання Інституту досліджень модерної історії України (США) та видавнитва «Веселка» (Україна)

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 5, арк. 7

   Фрагмент  листа Н. Іщук-Пазуняк до З. Городиського, де висвітлюється її ставлення до конфлікту між      О. Зінкевичем, директором «Смолоскипу», та ПУН, 1996 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 18, арк. 17

Фрагмент «Заяви Осипа Зінкевича стосовно статті «Вияснення секретаріяту ОУН до справи Осипа Зінкевича і «його Смолоскипу». Чому керівництво ОУН в Україні займається наклепами?», 1996 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 18, арк. 18

Лист Н. Іщук-Пазуняк до З. Городиського щодо залишків радянської культури в незалежній Україні, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 18, арк. 13

Лист Н. Іщук-Пазуняк до З. Городиського щодо залежності України від Росії,  б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 18, арк. 7

ІІІ. Документи, пов`язані з феміністською діяльністю Н. Іщук-Пазуняк

Стаття «Представниця СФУЖО виступить на з’їзді ЛУКЖ».

Часопис «Українські вісті»,  Детройт, 13 червня 1968 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 39, арк. 1

Стаття «Свято жінки-героїні в Філядельфії». Фрагмент.

Часопис «Свобода», Джерсі-Сіті, ч. 78, 26 квітня 1990 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 39, арк. 2

Фрагмент доповіді Н. Іщук-Пазуняк «Ідейні основи СФУЖО», написана для «Зустрічі з Прихильницями СФУЖО» з нагоди конференції спілки, грудень 1962 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 2, арк. 3

Фрагмент статті «Ідейний і творчий вклад Івана Франка в український жіночий рух», видана в часописі «Українка в світі”, квітень-серпень 1966 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 3, арк. 5

Титульна сторінка статті «Гаряча іскра (про героїчне у творах Лесі Українки)», доповідь на Свято Жінки-Героїні у 50-ті роковини смерти поетеси, 1963 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 1, арк. 1

Стаття Н. Іщук-Пазуняк «Відзначення 50-ліття СФУЖО у Філядельфії» з фото членів СФУЖО та некролог про Л. Бурачинську, голови СФУЖО.

Часопис «Америка», США, ч. 5, лютий 1999 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 8, арк. 5

Стаття «Українки в Копенгазі» про участь делегації СФУЖО у Міжнародній конференції про становище жінок, 1980 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 8, арк. 8, 10- 11

Стаття «Українки в Копенгазі» про участь делегації СФУЖО у Міжнародній конференції про становище жінок, 1980 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 8, арк. 8, 10-11

Стаття «Українки в Копенгазі» про участь делегації СФУЖО у Міжнародній конференції про становище жінок, 1980 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 8, арк. 8, 10-11

 IV. Листування Н. Іщук-Пазуняк з українськими політиками про недостатню українізацію

Лист Д. Табачника, Голови Адміністрації Президента України,  до Н. Іщук-Пазуняк щодо мовної ситуації у Верховній Раді, травень 1995 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 35, арк. 1

Лист Д. Табачника, Голови Адміністрації Президента України,  до Н. Іщук-Пазуняк щодо мовної ситуації у Верховній Раді, травень 1995 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 35, арк. 2

Фрагмент листа Н. Іщук-Пазуняк до президента Л. Кучми, квітень 1995 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 21, арк. 3

Фрагмент листа Н. Іщук-Пазуняк до президента Л. Кучми, січень 1996 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 21, арк. 12

Фрагмент листа Н. Іщук-Пазуняк до президента Л. Кучми, січень 1996 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 21, арк. 13

Фрагменти листа Н. Іщук-Пазуняк до президента Л. Кучми, 2000 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 21, арк. 20-21.

Фрагмент листа Н. Іщук-Пазуняк до Є. Марчука, прем’єр-міністра України щодо проблем українізації, жовтень 1995 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 22, арк. 2

Фрагмент листа Н. Іщук-Пазуняк до В. Смолія, віцепрем`єр-міністра України, грудень 1998 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 24, арк. 2

V. Документи про Н. Іщук-Пазуняк

Статті Осипа Рожко «Вшанували заслужену громадську активістку та науковця Наталію Пазуняк з нагоди 85-их народин» та Ірини Личак «Наші славні земляки. Вона живе Україною».

Часопис «Америка», США, ч. 21, 26 травня 2007 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 39, арк. 4

Енциклопедична стаття про Н. Іщук-Пазуняк англійською мовою

«Ukrainians in North America», Шампейн, 1975 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 2, спр. 39, арк. 10

Записки про родину Н. Іщук-Пазуняк, 1985 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 19, арк. 1

Записки про родину Н. Іщук-Пазуняк, 1985 р.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 19, арк. 2

Фото Н. Іщук-Пазуняк, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 60, оп. 1, спр. 21, арк. 19