02 березня 2011 року відбулося розширене засідання колегії архіву


Здесь заголовок статьи, он одинаковый с полем заголовка ВЫШЕ
 

02 березня 2011 року відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки роботи Центрального державного архіву зарубіжної україніки у 2010 році та намічено пріоритетні напрями на 2011 рік. Основні зусилля архіву в минулому році, як було відмічено в доповіді директора архіву Берковського В. Г. були спрямовані на створення і підтримання умов надійного довговічного зберігання документів Національного архівного фонду; поповнення Національного архівного фонду документами спадщини України. української нації, що перебувають за кордоном; створення системи удоступнення документної інформації Національного архівного фонду: видання серії сучасних путівників, інших засобів пошуку інформації в архівах, розвиток українського ретроспективного сегменту всесвітньої інформаційної мережі.

В звітах керівників структурних підрозділів відмічено, що в рамках поповнення архіву документами архівної україніки проводилася активна робота з організаціями та особами потенційними джерелами формування НАФ. За результатами пошукової діяльності на державне зберігання прийнято документи «Об’єднання демократичної української молоді (ОДУМ). Філія в Чикаго (США) та документи українського інженера та громадського діяча на еміграції О. Сухенка. Фонди архіву значно поповнили документи «Українського Православного Братства ім. В. Липківського» отримані від Українського Православної Богословської Академії у м.  Львові, згідно заповіту багаторічного голови. Також від Фундації О. Ольжича на зберігання до архіву надійшли документи, серед яких найбільшими документальними комплексами представлено: Організацію Державного Відродження України, Український Визвольний Фонд, Організацію Українських Націоналістів, Українське Національне Об’єднання. Світовий Конгрес Вільних Українців та Українську Національну Раду.

В 2010 році було завершено роботу над довідником «Архівна україніка в Білорусі. Ч.І. Республіканські архіви», анотованим реєстром описів фондів архіву та реєстром «Зарубіжна україніка в колекціях документів та інших зібраннях України», також проводилась робота по відбору інформації для реєстру «Зарубіжні установи, що зберігають архівну україніку».

 На засіданні колегії визначено основні завдання на 2011 рік, якими є поглиблення ефективності міжнародного співробітництва у напрямку виявлення документів архівної україніки та комплектування ними архіву, завершення підготовки анотованого реєстру “Архівна україніка в Польщі”, та “Архівна україніка в Болгарії”, завершення складання реєстру «Зарубіжна україніка в колекціях документів та інших зібраннях України” та проведення заходів щодо інформування громадськості про документи ЦДАЗУ.