Тематична добірка: «ВСТАЄ НАШ КРАЙ З НЕДОЛІ І РУЇН»

83 роки тому, 15 березня 1939 р. Сойм Карпатської України (голова А. Штефан) проголосив повну державну самостійність Карпатської України. Затверджена парламентом конституція Карпатської України (Конституційний закон ч.1), визначила назву держави (Карпатська Україна), державний устрій (президентська республіка), державну мову (українська мова). Державним прапором та гімном республіки були визнані синьо-жовтий стяг і український національний гімн «Ще не вмерла України..». Герб – червоний ведмідь на лівому срібному півполі й чотири сині та три золоті смуги у правому півполі й тризуб з хрестом на середньому зубі. Президентом Карпатської України було обрано Августина Волошина.
​Для Закарпаття це ключова дата у 20-му столітті. Фактично актом 15 березня 1939 р. Сойм Карпатської України зафіксував, що це населення чітко має українське спрямування і прагне створити власну державу. І це проголошення відбулося у дуже складній геополітичній ситуації напередодні Другої світової війни.
​Створення української держави (хоч і на короткий термін) з належною атрибутикою, протистояння агресорам, патріотизм та відчайдушність боротьби за Карпатську Україну – все це має чіткі паралелі із сучасною Україною протягом останніх восьми років протистояння з Росією на сході України, що зрештою вилилося у загарбницьку війну Росії проти всієї України 24 лютого 2022 р.
​Недовгий період існування Карпатської України (на території Закарпаття з 15 березня до кінця травня 1939 р.) став однією з найяскравіших сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності. Фактично жодна країна світу на той час не визнала існування Карпатської України, але сама її поява мала епохальний вплив у контексті українського державотворення, вважають науковці. Відомий словацький науковець М. Мушинка свого часу зауважив: «Карпатська Україна – це зовсім інший статус, ніж повстання. Це держава. І її місце в історії України та Європи є незаміниме».
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
У дописі використані документи ЦДАЗУ та інформація із відкритих інтернет-джерел.
Пропонуємо долучитися до репрезентації документального онлайн-проєкту ЦДАЗУ –
«ДЛЯ УКРАЇНИ НАША ЛЮБОВ» за лінком https://www.youtube.com/watch?v=4dEW7rtdFsc

Августин Волошин – Президент Карпатської України.
«Самостійна Україна», січень-березень 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4740-О

Конституційний закон Карпатської України. 15 березня 1939 р.
«Свобода», 15 березня 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 92

Стаття «Конституція Карпатської України».
«Новий шлях», 22 грудня 1938 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6003-О

Повідомлення про святочну академію до 33-річчя проголошення Карпатської України зі світлинами керівництва та членів Першого Сойму Карпатської України. Торонто, 1972 р.
По центру: Президент Карпатської України о. А. І. Волошин; Перший ряд зліва направо: М. П. Долинай, Ю. М. Бращайко, Ю. І. Ревай, А. О. Штефан, С. С. Клочурак; Другий ряд: Ф. І. Ревай, С. Ю. Росоха, Л. Романюк, А. Дутка, М. М. Тулик, Д. С. Німчук, М. М. Бращайко, І. І. Грига, М. М. Мандзюк; Третій ряд: В. І. Комаринський, М. Різдорфер, А.-Є. Олдофреді, М. Дрбал, Г. Т. Мойш, М. Д. Марущак, К. І. Феделеш, В. І. Климпуш, о. Ю. І. Станинець; Четвертий ряд: В. П. Щобей, І. О. Ігнатко, Ю. Г. Пазуханич, І. І. Перевузник, А. І. Довбак, П. П. Попович, І. Ф. Качала, В. І. Лацанич.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 4, арк. 50

Стаття «Державний акт Срібної землі».
«Свобода», ч. 58, 15 березня 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 92 зв.

Стаття «В 50-ту річницю Карпато-Української держави», березень 1989 р.
«Самостійна Україна», ч. 1, січень–березень 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4747-О

Стаття «В 50-ту річницю Карпато-Української держави», березень 1989 р.
«Самостійна Україна», ч. 1, січень–березень 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4747-О

Мапа Карпатської України (з газети «Українські вісті»). 21 листопада 1938 р.
[Електронний ресурс].– Режим доступу: https://archives.gov.ua