Документальна виставка «Безцінний спадок українців»


Документальна онлайн виставка

«Безцінний спадок українців»
До 10-річчя створення Центрального державного архіву зарубіжної україніки


До 10-річчя створення Центрального державного архіву зарубіжної україніки представляємо документальну онлайн виставку «Безцінний спадок українців».

Віртуальний проект присвячено багаторічній діяльності української діаспори усього світу, спрямованій на збереження документальної спадщини нашого народу. Адже саме завдяки копіткій праці українців, які у різні періоди буремного ХХ ст. були змушені покинути Батьківщину, незалежна Україна отримала безцінний спадок, що нині зберігається в ЦДАЗУ.

Основу онлайн виставки склали документи про діяльність спеціально створених архівних осередків, у тому числі й тих, що діяли при українських організаціях та установах за кордоном. Зокрема, презентовані документи проливають світло на діяльність Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі, Українського національного архіву-музею в Детройті, Українського музею-архіву у Клівленді, Історичного музею й архіву Української вільної академії наук (УВАН) у Вінніпезі, а також архівів Союзу українок Америки (СУА), Українського національного об’єднання (УНО) Канади, Організації державного відродження України (ОДВУ), Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та ін.

Ці документи висвітлюють ряд важливих питань щодо діяльності українських архівних осередків за кордоном, а саме: інформують про склад документів, що залишалися на зберігання; критерії визначення їх цінності; процедури передавання архівів з місцевих осередків організацій до керівних органів для подальшого зберігання; проблеми упорядкування архівів та подальшого використання з метою вивчення різних аспектів історії українського народу; переміщення зарубіжної україніки у межах країн поселення, а також між країнами та навіть континентами. Вся ця інформація цінна не лише тим, що розповідає про формування зарубіжної україніки, а й тим, що значно поповнює наші знання про поповнення Національного архівного фонду та розвиток теорії і практики української архівної справи.

Окремий блок експозиції складають документи про архів Державного Центру Української Народної Республіки (ДЦ УНР) в екзилі. Експоновані документи свідчать про бережливе ставлення українського уряду до своєї документальної спадщини. Уряд здійснював заходи щодо розшуку документів періоду Української революції серед своїх прихильників і загалом української спільноти за кордоном, збереження архівних документів шляхом передавання до Національного архіву Канади, а згодом – до незалежної України.

Також на виставці представлено документи із фондів ЦДАЗУ, що інформують про діяльність Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Завдяки їх старанням до України було повернуто значну кількість документів, безцінних при вивченні історії, культурного надбання українського народу та його державотворчих процесів.

Основу виставки склали 25 документів із архівних фондів №№ 15, 30, 35, 37, 39, 41, 68 та довідково-інформаційного фонду ЦДАЗУ. Документи виставки згруповано за тематико-хронологічним принципом. Хронологічно документи охоплюють період за 1934 – 2006 рр.

Документальна виставка «Безцінний спадок українців» є свідченням вдячності Центрального державного архіву зарубіжної україніки усім тим закордонним українцям, які протягом багатьох десятиліть збирали аркуш до аркуша та зуміли зберегти цей унікальний документальний скарб української нації.

 

 

Розділ І

Створення та діяльність українських архівних осередків за кордоном

 

Фрагменти із книги записів збору пожертв на Визвольний фонд філією Українського національного об’єднання Канади у Кіркленд-Лейк (Онтаріо), 1934–1937 рр. ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 96, арк. 1–2.
На першій сторінці зроблено напис: «Проситься затримати цю книгу в найкращім порядку. Належить до “Архіву”».

Фрагменти із книги записів збору пожертв на Визвольний фонд філією Українського національного об’єднання Канади у Кіркленд-Лейк (Онтаріо), 1934–1937 рр. ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 96, арк. 1–2.

Комунікат загальних зборів Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі. «Табор», Варшава, № 34, 1938 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 82, арк. 148 зв.–149.
У комунікаті опубліковано звіт про діяльність Товариства за травень 1937 р. – квітень 1938 р. Голова Товариства Д. Антонович поінформував про нові документальні надходження – архіви Української Жіночої Національної Ради, Українських Січових Стрільців та декількох пластових організацій.

Комунікат загальних зборів Товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі. «Табор», Варшава, № 34, 1938 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 82, арк. 148 зв.–149.

Запрошення Управи і Надзірної Ради Українського національного архіву-музею та Української народної бібліотеки відвідати нове приміщення архіву та оглянути культурне надбання української спільноти. Детройт, [б/д]. ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 33.
Український національний архів-музей було засновано у Детройті в 1958 р. з ініціативи професійного архівіста Р. Дацка. На установу було покладено завдання збору та збереження рідкісних видань, а згодом – культурної спадщини українського народу в цілому.

Запрошення Управи і Надзірної Ради Українського національного архіву-музею та Української народної бібліотеки відвідати нове приміщення архіву та оглянути культурне надбання української спільноти. Детройт, [б/д]. ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 33.

План роботи архівіста Центральної управи Організації державного відродження України М. Колодія на 1963–196[4] рр., серпень 1963 р. ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 6, арк. 7–8.
У плані роботи архівіста інформується про новостворений архів ЦУ ОДВУ та його значення для відтворення історії організації, визначається склад документів та порядок їх передавання від місцевих осередків до Центральної управи. Також окреслено перспективи подальшого використання зібраних архівних документів.

План роботи архівіста Центральної управи Організації державного відродження України М. Колодія на 1963–196[4] рр., серпень 1963 р. ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 6, арк. 7–8.

Стаття «Український музей-архів у Клівленді та його звіт за 1977 рік». «Народна воля», Скрентон, ч. 36, 28 вересня 1978 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6330-О.
У статті оприлюднено звіт голови Українського музею-архіву у Клівленді Л. Бачинського. Інформується про перебіг збору коштів на придбання приміщення установи та розповідається про нові надходження до архівних і музейний колекцій.

Стаття «Український музей-архів у Клівленді та його звіт за 1977 рік». «Народна воля», Скрентон, ч. 36, 28 вересня 1978 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6330-О.

Лист І. Зельської до О. Сулими-Бойко щодо надходження документів до архіву Асоціації журналісток Світової федерації українських жіночих організацій. Вінніпег, 1 лютого 1979 р. ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 145, арк. 28.
У листі І. Зельська розповідає про одержання нових матеріалів, а також про передавання раніше зібраних документів організації на зберігання до Державного архіву Канади в Оттаві.

Лист І. Зельської до О. Сулими-Бойко щодо надходження документів до архіву Асоціації журналісток Світової федерації українських жіночих організацій. Вінніпег, 1 лютого 1979 р. ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 145, арк. 28.

Стаття «Вісті з Військово-історичного музею й архіву УВАН». «Народна воля», Скрентон, ч. 4, 27 січня 1983 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6335-О.
У статті інформується про впорядкування архіву УВАН, виділення окремого приміщення та спеціального інвентаря для його збереження. Також повідомляється про нові документальні та книжкові надходження до архівної установи.

Стаття «Вісті з Військово-історичного музею й архіву УВАН». «Народна воля», Скрентон, ч. 4, 27 січня 1983 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6335-О.

Стаття Т. Савицької «Архів історичних матеріалів українського жіночого руху створений при Союзі українок Америки». «Народна воля», Скрентон, ч. 49, 27 січня 1983 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6335-О.
Авторка публікації розповідає про створення архіву при СУА та закликає громадськість передавати на зберігання документи, що висвітлюють розвиток українського жіночого руху і діяльність окремих його представниць.

Стаття Т. Савицької «Архів історичних матеріалів українського жіночого руху створений при Союзі українок Америки». «Народна воля», Скрентон, ч. 49, 27 січня 1983 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6335-О.

Стаття «Збереження архівів Українських Січових Стрільців». «Народна воля», Скрентон, ч. 25, 21 червня 1984 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6336-О.
У статті інформується про ініціативу Об’єднання бувших вояків в Америці перевезення архіву Українських Січових Стрільців з Німеччини до США з метою подальшого його зберігання в одному із українських музеїв.

Стаття «Збереження архівів Українських Січових Стрільців». «Народна воля», Скрентон, ч. 25, 21 червня 1984 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6336-О.

Повідомлення «Архів Модеста Менцінського передано до Архіву УВАН в Канаді». «Народна воля», Скрентон, ч. 37, 29 вересня 1988 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6340-О.
У публікації повідомляється про передавання архіву українського оперного співака М. Менцинського зі Швеції до Канади для подальшого зберігання в архіві УВАН.

Повідомлення «Архів Модеста Менцінського передано до Архіву УВАН в Канаді». «Народна воля», Скрентон, ч. 37, 29 вересня 1988 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6340-О.

 

Розділ IІ

Архів ДЦ УНР в екзилі: збір документів, їх збереження та передача до України

 

Лист Голови ДЦ УНР І. Самійленка до Президента УНР в екзилі М. Плав’юка з інформацією про збереження документальної спадщини. Філадельфія, 16 квітня 1991 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 50–51.
Обґрунтовуючи важливість діяльності Військово-ветеранського ресорту, І. Самійленко вказує на потребу збору оригінальних документів, пам’яток і спогадів періоду Української революції та подальшого їх передавання до архіву УНР в Оттаві.

Лист Голови ДЦ УНР І. Самійленка до Президента УНР в екзилі М. Плав’юка з інформацією про збереження документальної спадщини. Філадельфія, 16 квітня 1991 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 50–51.

Лист Прем’єр-міністра України В. Фокіна до Президента УНР в екзилі М. Плав’юка. Київ, 27 квітня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 13.
У листі інформується про передавання до України архіву УНР, церемонію чого пропонується здійснити у Києві під час Всеукраїнського конгресу українців у серпні 1992 р.

Лист Прем’єр-міністра України В. Фокіна до Президента УНР в екзилі М. Плав’юка. Київ, 27 квітня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 13.

Рекомендації Ліквідаційної комісії Президії Української Національної Ради, 23 травня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 66, арк. 27–28.
У документі містяться рекомендації Ліквідаційної комісії щодо упорядкування архіву ДЦ УНР в екзилі за останній період діяльності та передачу його до Національного архіву Канади в Оттаві (п. 7), а також передавання архіву ДЦ УНР до України, за погодженням з канадським архівом (п. 12).

Рекомендації Ліквідаційної комісії Президії Української Національної Ради, 23 травня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 66, арк. 27–28.

Лист Голови Архівного комітету ДЦ УНР Ю. Сальського до Голови ДЦ УНР І. Самійленка щодо передавання архіву українського уряду в екзилі в Україну. 3 червня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 65, арк. 9–10.
У листі інформується про переговори з Національним архівом Канади щодо можливості передачі документів ДЦ УНР в екзилі в Україну, обґрунтовується потреба упорядкування архіву та можливі витрати.

Лист Голови Архівного комітету ДЦ УНР Ю. Сальського до Голови ДЦ УНР І. Самійленка щодо передавання архіву українського уряду в екзилі в Україну. 3 червня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 65, арк. 9–10.

Звернення Голови Представництва ДЦ УНР в Австралії С. Книша до української громадськості. Сідней, 3 липня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 2, спр. 5, арк. 59.
У зверненні йдеться про здійснення низки заходів щодо підготовки та упорядкування архіву УНР для подальшого передавання в Україну.

Звернення Голови Представництва ДЦ УНР в Австралії С. Книша до української громадськості. Сідней, 3 липня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 2, спр. 5, арк. 59.

Лист Президента УНР в екзилі М. Плав’юка до секретаря уряду УНР Н. Пазуняк. Філадельфія, 30 листопада 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 63.
У листі М. Плав’юк повідомляє програму наради уряду, одним із питань якої є обговорення передавання документів ДЦ УНР в екзилі до Національного архіву Канади в Оттаві.

Лист Президента УНР в екзилі М. Плав’юка до секретаря уряду УНР Н. Пазуняк. Філадельфія, 30 листопада 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 63.

Лист співробітника Національного архіву Канади М. Момрика до М. Липовецького щодо архіву українського уряду в екзилі. Оттава, 9 грудня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 67–68.
У листі інформується про потребу упорядкування архіву, підготовки його до мікрофільмування та необхідні на це кошти. Копія листа відправлена М. Плав’юку.

Лист співробітника Національного архіву Канади М. Момрика до М. Липовецького щодо архіву українського уряду в екзилі. Оттава, 9 грудня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 67–68.

Протокол засідання Дирекції Дослідного інституту новітньої української історії. Філадельфія, 15 грудня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 68, арк. 9–9 зв.
Одним із питань, обговорених на засіданні, було передавання документів ДЦ УНР в екзилі до Національного архіву Канади в Оттаві, завершення діловодства та перевезення усього архіву до України.

Протокол засідання Дирекції Дослідного інституту новітньої української історії. Філадельфія, 15 грудня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 68, арк. 9–9 зв.

 

 

Розділ IIІ

Повернення документальної спадщини українського народу до незалежної України

 

Лист голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука до куратора Музею Уласа Самчука Є. Пастернак, 17 червня 1994 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 19, арк. 1.
У листі О. Федорук звертається за дорученням віце-прем’єр-міністра України М. Жулинського щодо передавання з Торонто в Україну частини експозиції Музею Уласа Самчука, в якому зберігалися, окрім речових пам’яток, й рукописи письменника.

Лист голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука до куратора Музею Уласа Самчука Є. Пастернак, 17 червня 1994 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 19, арк. 1.

Лист куратора Музею Уласа Самчука Є. Пастернак до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука. Торонто, 24 червня 1994 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 19, арк. 3–4.
Є. Пастернак інформує про готовність передати частину експозиції Музею Уласа Самчука для створення відповідного музею у с. Дермані, а також частину рукописів письменника до Києва. Відзначає надзвичайне значення спадщини видатного українця.

Лист куратора Музею Уласа Самчука Є. Пастернак до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука. Торонто, 24 червня 1994 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 19, арк. 3–4.

Звернення Головного архівного управління та Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України із закликом передавати до України архівні документи, б/д. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 54, арк. 9.
У зверненні повідомляється про передачу Канадою до України архіву уряду УНР в екзилі, що більше 70 років перебував за кордоном. У зв’язку з цим, пропонується повертати в Україну документи організацій, громад, культурно-просвітницьких об’єднань, а також документи особового походження.

Звернення Головного архівного управління та Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України із закликом передавати до України архівні документи, б/д. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 54, арк. 9.

Лист О. Ромаса до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука щодо пересилки цінних книжкових видань та речових пам’яток. Монреаль, 1 жовтня 1996 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 21, арк. 3.
Серед переданих до України видань, у тому числі й тих, що мають бібліографічну цінність, О. Ромас вказує твори Д. Гуменної, У. Самчука, І. Багряного, В. Барки та ін.

Лист О. Ромаса до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука щодо пересилки цінних книжкових видань та речових пам’яток. Монреаль, 1 жовтня 1996 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 21, арк. 3.

Лист І. Самійленка до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука з інформацією про місцезнаходження документів уряду УНР в екзилі, 14 жовтня 1996 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 45, арк. 3.
Автор листа повідомляє про місця зберігання архіву Президента УНР в екзилі М. Лівицького та документів уряду УНР у Чехії, Словаччині, Німеччини.

Лист іноземного члена Національної академії наук України, громадсько-політичного діяча А. Жуковського до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука щодо передачі колекції книг та архівних документів. Париж, 3 квітня 1998 р.

Лист іноземного члена Національної академії наук України, громадсько-політичного діяча А. Жуковського до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука щодо передачі колекції книг та архівних документів. Париж, 3 квітня 1998 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 68, арк. 1.
У листі А. Жуковський звертається з проханням допомогти перевезти з Парижа до Києва кілька тисяч книг (близько 2-х тон) і документів, включно з його приватним архівом.

Лист іноземного члена Національної академії наук України, громадсько-політичного діяча А. Жуковського до голови Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей О. Федорука щодо передачі колекції книг та архівних документів. Париж, 3 квітня 1998 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 68, арк. 1.

Лист Генерального консульства України в Мюнхені до заступника голови Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України П. Білого щодо спадщини професора Д. Чижевського. Мюнхен, 17 лютого 2006 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 34, арк. 29–30
У листі подано інформацію щодо архіву українського вченого та громадсько-політичного діяча Д. Чижевського, зазначено місцезнаходження наукової спадщини та бібліотеки, кількість документів та їх хронологію.

Лист Генерального консульства України в Мюнхені до заступника голови Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України П. Білого щодо спадщини професора Д. Чижевського. Мюнхен, 17 лютого 2006 р. ЦДАЗУ, ф. 68, оп. 1, спр. 34, арк. 29–30

1 thought on “Документальна виставка «Безцінний спадок українців»

Comments are closed.