Конкурсна комісія

Конкурсна комісія Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) – утворена директором ЦДАЗУ, у складі голови і членів комісії.

Конкурсна комісія ЦДАЗУ здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VШ (із змінами), Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” (із змінами).

Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:
  • законність;
  • колегіальність;
  • повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;
  • обгрунтованість прийнятих рішень;
  • рівність усіх претендентів;
  • професійність членів комісії.

СКЛАД

Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”

Голова комісії:

МОЛЧАНСЬКИЙ

Олександр Аркадійович

–  заступник директора – головний зберігач фондів.

Члени комісії:

БОНДАРЕНКО 

Ганна Василівна

–   завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер;
ГАГАН

 Віталій Валентинович

–  начальник відділу формування Національного архівного фонду;
КОРОЛЕНКО

Богдан Анатолійович

– заступник директора;
ПЕНЖУЛЯК

Любов Іванівна

– начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В” ЦДАЗУ від 27 січня 2022 року.