Звернення громадян

Звернення громадян
Право на звернення
Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” право на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення мають право громадяни України, звернутися та особи, які не є громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.
Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові та адресу заявника, на яку архів надішле відповідь. У зверненні повинна бути викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою (в т. ч. електронною) або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При розгляді заяв та запитів в першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення та осіб, які мають встановлені законодавством пільги.

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Термін розгляду звернень громадян
Відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, відповідь на запит надається у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Відповіді на запити, надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, виконуються в державних архівних установах безкоштовно.

Особистий прийом громадян
Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДАЗУ
Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дні прийому Час прийому
Мага Ірина Миколаївна Директор Четвер 15.00 – 17.00
Казімірова Ірина Олександрівна Заступник директора – головний зберігач фондів Вівторок 10.00 – 12.00
Тематичні запити
ЦДАЗУ виконує запити за документами, що зберігаються в архіві. Архів надає інформацію про наявність документів з певної проблеми, встановлення або підтвердження певного факту, події та, за наявності документів за цією тематикою, складає їх перелік. У випадку відсутності документів, про які йдеться у запиті, архів надає заявнику відповідь про відсутність потрібних документів та рекомендацію звернутися у профільний архів.

Ви можете надіслати свій запит на поштову адресу архіву (03110 Київ, вул. Солом’янська, 3), електронну адресу (tsdazu@arch.gov.ua), використовуючи електронну форму (у розділі “Інтернет-приймальня”) або задати питання керівництву архіву на особистому прийомі.

Запрошуємо звертатися до:
Сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення

для отримання відповіді на запити соціально-правового характеру з питань:

• Розміру заробітної плати

• Розміру посадового окладу

• Всіх видів нарахувань

• Довідки для перерахунку пенсій

Сектору управління персоналом

для отримання відповіді на запити соціально-правового характеру з питань:

• Підтвердження трудового стажу

• Підтвердження наукового стажу

• Підтвердження стажу державного службовця

Відділу використання інформації документів

для отримання відповіді на тематичні та соціально-правові запити

Відділу формування НАФ 

для консультацій з питань впорядкування, експертизи цінності та приймання на державне зберігання архівних документів

Нормативно-правові акти
  1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в ЦДАЗУ(Наказ Центрального державного архіву зарубіжної україніки від 22 грудня 2011 № 47)
  2. Закон України “Про звернення громадян”;
  3. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”;
  4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”;
  5. Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.