Архівний фонд 30

Фонд № 30.  Колекція документів діячів української діаспори, зібраних Фундацією імені Олега Ольжича (Україна)

Опис № 1 справ постійного зберігання за 1920–1996 роки

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

1.

Авраменко Василь Кирилович

Листи до Маруняків В. та М. У справі є стаття «Авраменко в Ізраїлі».

Автограф, копія, маш., рук.

09 липня 1970 – 15 квітня 1972

7

2.

Антоненко П.

«Національно-державне відродження срібної землі (в 15-ту річницю Карпатської України)».

Стаття.

Маш.

[1954]

4

3.

Антонович Марко Дмитрович

«Совєтський народ – теорія і практика». Текст доповіді. «Чи справді все воно так?». Стаття, надрукована в газ. «Українське слово».

Маш. з прав., ксерокопія.

16 вересня 1984, б/д

9

4.

Артюшенко Юрій Митрофанович

«Чинники ідейних засад українського націоналістичного руху», «Москва й «український націоналістичний ухил» у тридцятих роках», «Не будуймо на пісках руїни нове, але відбудуймо на підвалинах давнини старе» та ін.

Статті.

Гектогр.

б/д

30

5.

Байрак Іван

«Спогади про мою довголітню працю для видавництва «Новий Шлях» за роки 1930–74».

Ксерокопія.

б/д 16
6.

Баланчук Михайло Олександрович

Особисті документи (посвідчення, довідки) (нім., пол.).

Автограф, друк типогр., маш., рук.

05 серпня 1926 – 27 вересня 1946 18

7.

Беднарський Богдан Мефодійович

Вірші та переклади, що увійшли у збірку «Шляхетне серце».

Маш. з прав.

1994

137

8.

Те саме.

Комп. набір з прав.

1994

81

9.

«Шляхетне серце». Верстка збірки та документи щодо її видання .

Друк типогр., маш., рук.

1994

132

10.

Божко Юхим

Фотографія у повний зріст.

б/д

1

11.

Борисоглібська Ганна Іванівна

Фотографія з маленькою дівчинкою.

б/д

1

12.

Борковський Іван

Фотографія портретна .

1920

1

13.

Брик Микола

Спомини. У справі є листи Брика М. до Штуля-Ждановичича О., [Сотника].

Автограф, авториз. маш. з прав., рук.

15 лютого 1968 – 20 січня 1969, б/д

61

14.

Букшована С.

«Точка 8».

Стаття.

Маш.

25 жовтня 1977

2

15.

Бульба-Боровець Тарас Дмитрович

«Слово провідника резистансу Волині», «За єдиний революційний фронт».

Стаття.

Друк типогр., маш.

1 серпня 1943, б/д

10

16.

«З «денника» та інші матеріали». Спогади невстановленої особи про Бульбу- Боровця Т. Д. тощо.

Маш. з прав., рук.

1978 – 1981, б/д

50

17.

Бучко Іван

Фотографія портретна.

б/д

1

18.

Величківський Микола Іванович

«Сумні часи німецької окупації України 1941 –1944 рр.»

Нарис.

Гектогр. з прав.

б/д

114

19.

Верига Василь Іванович

Лист до Лащенка О. Р.

Ксерокопія.

19 серпня 1985

1

20.

Винар Любомир-Роман Іванович

Документи (листи, зміст, схема, додатки тощо) до підготовки книги «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації».

Друк типогр., маш., рук., копії.

1995

117

21.

Документи (листи, зміст, варіанти обкладинки тощо) до підготовки книги «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації».

Друк типогр., маш., рук., копії.

1995

52

22.

Вістовий Богдан

«22 січня 1918».

Друк типогр.

[1968]

1

23.

Воля Тарас

«Братское послание украинцев сербскому обществу «Зоря».

Брошура. (рос.)

Друк типогр.

1968

17

24.

Волянський Олег-Мирослав

«Паризька «Культура» посилає міттеранда у науку до Павличка».

Стаття.

Ксерокопія.

б/д

3

25.

Воскобійник Микола Григорович

Фотографія портретна.

б/д

1

26.

Габода Ю.

«З «професорською» солідарністю і об’єктивізмом! (відповідь «Українським Вістям», «Новому Шляху» і «Українському Слову».

Стаття.

Маш. з прав.

б/д

9

27.

Гайвас Ярослав

«Українські дисиденти очима діяспори». Стаття, надруковані в газеті «Самостійна Україна».

Копія.

1980

9

28.

Гинилевич Ярослав Володимирович

Фотографії індивідуальні та групові.

б/д

4

29.

Глинка Ентоні

Офіційний текст промови в Палаті Громад щодо переміщених осіб з Європи (англ.).

Друк типогр.

24-26 вересня 1945

4

30.

Голинський Петро

Фотографія портретна.

б/д

1

31.

Голобородько Василь Іванович

«Від криниці до криниці». Збірка віршів. Самвидав.

Варіанти.

Маш., рук.

б/д

197

32.

«Ікар на метеликових крильцях».Збірка віршів. Самвидав.

Варіанти.

Маш., рук.

б/д

98

33.

«Летюче віконце».

Варіанти.

Маш., рук.

б/д

147

34.

«Пастух квітів».

Варіанти.

Маш., рук.

б/д

147

35.

Грицай Остап

«Драматичні архітвори в літературах Європи, вибрані з погляду [наідеольогічно] націоналізму».

Бібліографічний список, складений Грицаєм О.

Автограф.

1940

17

36.

Ґалан Володимир

Фотографія портретна.

б/д

1

37.

Давиденко Андрій

Фотографія портретна.

б/д

1

38.

Даніелян Олена

«Придністроський синдром».

Стаття, переклад статті на англійську мову (англ., рос.).

Автограф, комп. набір з прав.

б/д

38

39.

Дзюба Іван

«Поезія Миколи Вінграновського».

Стаття.

Друк типогр. з прав., рук.

1969

16

40.

Демо-Довгопільський Анатоль

Спогади невстановленої особи про Демо-Довгопільського А.

Маш., рук.

1939

24

41.

Пундик Ю. «Забутий артист».

Стаття про Демо-Довгопільського А.

Вир. з газ.

вересень 1970

1

42.

Державин Володимир Миколайович

«Українська еміграційна література (1945¬–1947».

Стаття.

Друк типогр., рук.

б/д

14

43.

Дикун Іван

Фотографії індивідуальні, фотографія з невстановленою жінкою біля входу в офіс Злученого Українсько-Американського Допомогового Комітету.

б/д

3

44.

Довгаль Спиридон Микитович

Фотографія портретна.

б/д

1

45.

Дорошенко Дмитро Іванович

«Фейлетон гісторікус. Нетрі Брюховеччини», «Позачерговий додаток».

Статті невстановленого автора про творчість Дорошенка Д. І.

Гектограф, маш.

б/д

24

46.

Дубровський Сергій

Автобіографія. (фр.)

Маш.

[1944]

1

47.

Задорожний Богдан Михайлович

«Чому Юрій Микольський належить до гурта шарлатанів блискучого відокремлення?»

Стаття.

Маш. з прав.

б/д

17

48.

Зінкевич Осип Степанович

«Додатки до протестної акції».

Заява.

Маш.

б/д

4

49.

Іваницький Борис Григорович

Фотографія портретна.

б/д

1

50.

Ігоревич Богдан

«Три постаті. Одна ідея».

Стаття.

Маш.

грудень 1949

8

51.

Іжик Семен

«Старокраєвий вертеп на різдво».

П’єса.

Маш.

б/д

8

52.

Ірлявський Іван

«Село», «Пам’ятник», «Столиця» та ін.

Вірші.

Маш., рук.

б/д

7

53.

Калинець Ігор Миронович

«Коронування опудала».

Збірка віршів.

Фотокопія.

[ 1968 – 1969]

82

54.

Камінський Анатоль Григорович

«Боротьба за державність – тактика боротьби».

Стаття.

Гектогр.

б/д

17

55.

Кандиба-Ольжич Олег Олександрович

Гуменна Д. «Несподівані зустрічі (фрагмент із твору «Іспит пам’яті», Лапичак Т. «Як згинув Олег Кандиба-Ольжич», Штогрин Д. «Олег Кандиба-Ольжич: бібліографія».

Статті.

Ксерокопії

б/д

20

56.

Череватенко Л.В. «Я камінь з Божої праці» (біографія Олега Ольжича).

Статті.

Копія

б/д

95

57.

Капустянський Микола Олександрович

Фотографії групові, фотографія вітальної листівки Капустянського М. О. з 75-літтям від УНЄ.

[1956] – 17 грудня 1958, б/д

5

58.

Квітковський-Квітка Денис

«Мої міркування».

Частини твору, надруковані в газеті «Самостійна Україна» за 1963–1964 рр.

«Свобода слова і преси», стаття із «Українського слова».

Друк типогр., ксерокопії.

1963–1964

73

59.

«Мої міркування».

Частини твору, надруковані в газеті «Самостійна Україна» за 1965 р.

Друк типогр, копії з рук. прав.

1965

62

60.

«Мої міркування».

Частини твору, надруковані в газеті «Самостійна Україна» за 1965 р.

Друк типогр, копії з рук. прав.

1965

63

61.

«Мої міркування».

Частини твору, надруковані в газеті «Самостійна Україна» за 1966 р.

Друк типогр, копії з рук. прав.

1966

44

62

«Мої міркування».

Частини твору, надруковані в газеті «Самостійна Україна» за 1968–1969 рр.

Інформація щодо оформлення книжки «Мої міркування» з передмовою Плав’юка М. до неї.

Друк. типогр., копії з рук. прав., рук., факс.

1968 – 1969, 1996

65

63.

Книш Зиновій Михайлович

«Із щоденника Франца Штика у львівській тюрмі».

Варіанти.

Маш., рук.

2-12 грудня 1985

36

64.

Коваленко Олександр Михайлович (Коваленко-Журбенко О.)

Фотографія портретна в день його 80-річчя.

24 липня 1955

1

65.

Коваль Володимир

Лист Ковалю В. від Володимира [Рекера].

Копія.

6 квітня 1985

2

66.

Ковальський Олександр Миколайович

Лист до Ковальського О. М. від Бацуци […] і копія цього листа.

Маш., рук.

2 червня 1971

2

67.

Коновалець Євген Михайлович

Документи (програми, фотографії) з приводу смерті Коновальця Є. М. (гол., укр.)

Друк типогр.

2 червня 1968 – 22 травня 1983

7

68.

Коновалець Юрій

Листування Коновальця Ю. з Олійниченко П.

Маш., рук.

1 жовтня 1948 – 29 грудня 1951

6

69.

Колесник Володимир Андрійович

Лист до [генерала Грушенкова].

Рук.

20 травня 1949

1

70.

Колесса Олександр Миколайович

Фотографія портретна.

б/д

1

71.

Кольченко О.

«Андрій Карабут».

П’єса на IV дії.

Маш.

13 листопада 1936

77

72.

Кордуба Фелікс

«Зброєневий потенціал Сходу і Заходу», «Грізна сучасність», «Під загрозою ракетної зброї».

Статті.

Вир з газ., маш.

13 липня 1958

18

73.

Кривобок-Надежденко М. М.

«Останній зошит».

Стаття.

Гектогр.

б/д

10

74.

Кубійович Володимир Михайлович

“XIV. Nationalitäten-Verhältnisse” (національні відносини).

Розділ підручника з географії. (нім.)

Друк типогр. з прав.

б/д

48

75.

“XVII. Landwirtschaftsgeographie”(географія сільського господарства), “XVIII Waldgeographie” (географія лісів).

Розділи підручника з географії. (нім.)

Маш.

б/д

38

76.

“XX Verkehrsgeographie” (транспортна географія), “XXI Handelsgeographie” (географія торгівлі).

Розділи підручника з географії. (нім.)

Маш.

б/д

68

77.

Інтерв’ю з Кубійовичем В. М., опубліковане в журналі «Нові напрями».

Друк типогр.

1974

26

78.

Карта Бучацького повіту, складена Кубійовичем В. М. та Жуковським А. І.

Друк типогр.

б/д

1

79.

Куровський Стефан

«Доктрильна обумовленість теперішньої кризи в ПНР».

Стаття, рецензія на неї.

Маш. з прав., рук.

30 травня 1979

21

80.

Лавріненко Юрій Андріянович

«Український комунізм і політика Совєтської Росії щодо України. Біографічні анотації 1917–1933 рр.».

Стаття.

Маш., рук.

1954

2

81.

Лащенко Галина Ростиславівна

«Українська жінка і її роля в світовому розвитку жіночого руху».

Стаття, надрукована в ж. «Жіночий світ».

Друк типогр.

жовтень 1959

1

82.

Липа Юрій Іванович

«Три сучасні українські світогляди», «Вишкіл і скок».

Статті.

Маш.

б/д

2

83.

Логвин Юрій Григорович

«Письмена минулих днів».

Оповідання.

Маш.

б/д

7

84.

Лук’яненко Левко Григорович

Звернення Лук’яненка Л. Г. у справі Української Армії, його біографія тощо (рос., укр.).

Друк типогр., копія.

[1990 – 1991]

12

85.

Луців Лука Юрійович

«О. Кобилянська і Ф. Ніцше».

Стаття.

Вир. з газ.

б/д

1

86.

Луцький Мирон Михайлович

Фотографія за робочим столом. У справі є фотографія дружини Луцького М. М.

1942

2

87.

Лясковець М.

«Знесвячування храму».

Стаття.

Маш.

б/д

31

88.

Лятуринська Оксана Зінаїда

Фотографія могили.

б/д

1

89.

Малинович Володимир

Повідомлення про вінчання Малиновича В. та Сивулки О.

Друк типогр.

28 грудня 1978

1

90.

Марчук Іван Степанович

Анкета, заповнена під час участі в семінарі CAUSA (нім.)

Маш.

березень 1986

4

91.

Маціївський Осип

Листівка Жуковському А. І.

9 серпня 1982

1

92.

Мацях Євген

«Розмови у Мелені», «Українці в шовковому місті», «Шляхом на південь» тощо.

Статті.

Друк типогр., маш., рук.

19 вересня 1954 – 17 січня 1960

34

93.

Мелешко Фотій Минович

«У смертельній пастці (уривок спогадів)», «Архангельськ колись та тепер», «Нестор Махно і його анархія». Статті. У справі є стаття «70-річчя автора «трьох поколінь» – Фотія Мелешка».

Друк типогр

18 травня 1959 – 18 грудня 1959

21

94.

Мельник Андрій Атанасович

Фотографії індивідуальні та групові, листівки із зображенням Мельника А. На одній із фотографій на звороті дарчий напис Мельника А.

Автограф., друк типогр.

б/д

7

95.

Фотографії поховання Мельника А., запрошення на відзначення другої річниці смерті.

Друк типогр.

1964 – 1966

14

96.

“Ukraina itsenäisyyspäivä”.

Стаття про Мельника А. (фін.)

Вир. з газ.

б/д

3

97.

Мельник Софія

«Два виїзди в світ». Спомини. У справі є лист Мельник С. до невстановленої особи.

Автограф, маш.

21 серпня 1981

6

98.

Миролюб Богдан

Творча інтерпретація молитви «Отче наш» за Україну.

Гектогр.

б/д

1

99.

Михайлів Володимир

«На вічне прославлення пам’яті сл. п. Д-ра В. Михайліва», «Похорон сл. п. Др. Володимира Михайліва», «Кілька фрагментів з прощального слова побратима Миколи Турецького на панахиді сл. П. сотника д-ра Володимира Михайлова».

Некрологи.

Рук.

б/д

19

100.

Михалевич Михайло

«До сорокаліття присутності ОУН в Україні», «В. І. Ленін про національне питання», «Навколо двохсотліття від другого зруйнування Січі» тощо.

Статті.

Маш., маш. з прав.

4 червня 1971, 28 липня 1972 б/д

26

101.

Мірчук Іван

Лист Мірчуку І. від невстановленої особи.

Маш. з прав.

1 грудня 1957

4

102.

Міхновський Микола Іванович

«Самостійна Україна». З передмовою Колларда Ю. Вид-во «Український патріот».

[Брошура].

Друк типогр. з прав.

1948

16

103.

«Забуто чи промовчано?». Стаття невстановленого автора про Міхновського М. І. Нотатки про Міхновського М. І.

Маш., рук.

б/д

118

104.

Могильницький Роман

«Африканські спогади».

Мемуари.

Гектограф.

б/д

14

105.

Моргун П.

«Архиворожа пропаганда ред. Мирона Королишина і «Батьківщини»».

Стаття.

Гектограф.

б/д

6

106.

Мота Володимир Нестерович

Програми концертів, в яких брав участь Мота В. (англ., укр.).

Друк типогр., маш., копії.

1967 – 2006

57

107.

Грамоти, подяки, листи-подяки, видані Моті В. Комітетом українців Канади, послом України в Канаді, Організацією Українського визвольного фронту в Монреалі тощо (англ., укр., фр.).

Друк типогр., комп. набір, маш., рук., копії.

27 травня 1946 – 05 жовтня 2007

24

108.

«Український бандурист чарував не-українців», «Служу Україні – бандурою», «Співає рімінський ансамбль «Бурлака». Газетні статті Моти В. та про нього. У справі є фото Моти В.

Друк типогр., копії.

22 серпня 1986 – 06 березня 2008

8

109.

Мулик В.

«Українського вісник» за 1970 рік, редакція Мулика В. У справі є лист до Мулика В. та заява Мулика В.

Автограф, маш. з прав., рук.

29 серпня 1961, 06 січня 1971

110

110.

Наріжна Ірина

«Ну і що ж, що життя – не мрія…».

Вірш.

Маш.

б/д

1

111.

Недільський Іван

Фотографія портретна.

б/д

1

112.

Николишин С.

“The cultural Policy of Bolshevists and the Ukrainian Cultural process” (Культурна політика більшовиків і український культурний процес).

Стаття. (англ.).

Маш., рук.

б/д

19

113.

Олесь Олександр (Кандиба Олександр Іванович)

«Пісня пісень про Ольгу», «Юнацька пісня», «Княжа Україна».

Поезії.

Маш.

б/д

9

114.

Олиник Роман

“Three Years of Peaceful Coexistence in the Life of a Soviet Republic. Some Aspects of Foreign Relations of the Ukrainian SSR 1958–1960” (Три роки мирного співіснування в період Радянської республіки. Деякі аспекти зовнішніх зв’язків Української РСР 1958-1960) (англ.).

Друк типогр.

[1960]

15

115.

Онацький Євген Дометійович

«У Вавилонському полоні». Спомини.

Копія окремих сторінок книги 1949 р.

б/д

26

116.

Плевако Петро Антонович

Документи (листи, план церкви, повідомлення тощо), зібрані Плевако П. А. щодо побудови церкви Святого Симона в Парижі (укр., фр.).

Друк типогр., маш., рук.

1968 – 1969

79

117.

Те саме (укр., фр.).

Друк типогр., маш., рук.

1968 – 1969

81

118.

Плужник Євген Павлович

«Вибрані поезії».

Збірка.

Маш. з прав.

1947

152

119.

Плющ Леонід Іванович

Інформація про доповідь Плюща Л. І. в Оттавському університеті

Маш. з прав.

14 вересня 1977

3

120.

Приходько Микола Федорович

Фотографія портретна, фотографії групові.

б/д

3

121.

Процик В.

Листи Процику В. від Михайлова В., Штуля-Ждановича О.

Копії.

19 квітня, 20 квітня 1977

2

122.

Рогач А.

«Суспільні процеси на Україні і їх вплив на формування нової провідної верстви».

Стаття.

Маш.

23 грудня 1958

38

123.

Розгін Євген

«Марія Недужа». Оповідання, надруковане в газ. «Наше життя».

Ксерокопія.

1954

7

124.

Росоха Степан Юрійович

Портретний відбиток, виготовлений поліграфічним способом.

б/д

1

125.

Садовський Євген Орест Іванович

Афіша концерту українського хору з Інсбруку під керівництвом Садовського О. (нім., фр.).

Друк типогр.

б/д

1

126.

Сверстюк Євген Олександрович

«На свято жінки», «Остання сльоза».

Статті.

Гектогр., маш.

б/д

16

127.

«Іван Франко». Сценарій літературно-музичного вечора.

Маш.

б/д

15

128.

«Собор у риштованні». Текст збірки.

Маш.

б/д

72

129.

Семенко Юрій Сергійович

Фотографія на документи.

б/д

1

130.

Сербин Іван

Спогади, записані у зошиті з алгебри Сербина Б.

Рук.

б/д

22

131.

Січинський Володимир Юхимович

Фотографія могили.

б/д

1

132.

Скорупський Петро Данилович

Відкритий лист до президента Рейгана Р. стосовно Чорнобильської катастрофи (англ.).

Гектогр.

[1986]

1

133.

Степовий Юрко (Пестушко Федір Юрійович)

«Кубань багряніє кров’ю».

Варіанти.

Маш.

1948

68

134. «З історії українського жіночого руху», «Російський характер большевізму в насвітленні російських письменників, публіцистів і науковців», «20-річчя СФУЖО» тощо.

Статті, надруковані в «Наукових Записках Українського Технічно-Господарського Інституту».

Друк типогр., рук.

1961 – 1975 5 56
135. «Етапи розвитку російського совєтського імперіалізму та Україна в р.р. 1941–1954», «Питання істоти новелі», “The Russian Nature of Bolshevism as seen through the Works of Russian Writers, Publicists and Scholars” (Російська природа більшовизму в творах російських письменників, публіцистів і вчених) тощо.

Статті, повідомлення. (англ., укр.)

Автограф, друк типогр., маш.

березень 1955 –

1987

11 116
136. Пам’яті незабутнього. Некролог на смерть  Плюща В., промова на роковини смерті  Андрієвського Д., складені  Сулимою-Бойко О.

Маш. з прав.

Листопад 1976,

31 серпня 1977

2 4
137. Рецензії на збірки Іванни Чорнобривець «З блакиті неба і скорботи душі», «З потоку життя», «Ескізи» тощо.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

07 квітня 1963  –

5 червня 1977

14 30
138. Підготовчі виписки до праці про творчість Гоголя М.

Рук.

б/д 52 52
139. Особисті документи ( диплом, посвідчення, біографічна довідка тощо) Сулими- Бойко О. (нім., укр.)

Маш., рук., ксерокопії.

16 травня 1950 –

17 листопада 1981

7 9
140. Документи (медична оцінка, подання, характеристика, доповідна записка, меморандум тощо) службової діяльності та майново-господарської діяльності Сулими-Бойко О. (нім, рос., укр., фр.)

Гектограф, друк типогр., маш., рук.

19 жовтня 1923 –

14 вересня 1988

24 26
141. Документи (промови, статті, листи) громадської діяльності Сулими-Бойко О. в Об’єднанні українських жінок (ОУЖ), Світовій федерації українських жінок (СФУЖО).

Автограф, друк типограф., маш.

6 лютого

1954 –

22 вересня 1962

46 50
142. Те саме.

Автограф, друк типограф., маш.

Вересень 1962–

28 лютого 1979

65 71
143. Листи від Сулими-Бойко О. до Калюжної Л., Рудницького Я.,Чайковського Д.та ін. (нім., укр.).

Автограф, маш., рук.

26 жовтня 1950 –

10 жовтня 1985

50 55
144. Листи від  Грай Т., Квітковської М., Павликовської І. та ін. до Сулими-Бойко О. (англ., нім., укр.).

Друк типогр., маш., рук.

22 травня 1959 –

11 листопада 1974

43 50
145. Те саме.

Друк типогр., маш., рук.

25 грудня 1974 –

5 жовтня 1988

38 42
146. Некрологи на смерть Сулими-Бойко О. (нім., укр.).

Друк типогр., копії.

грудень 1990 5 5
***
147. Листи від Нитченка Д., Фундації УВУ до Бойко-Блохіна Ю., чоловіка Сулими-Бойко О.

Маш. з прав., рук.

12 травня 1977 –

08 лютого 1991

2 2
Суховерський Микола (Целестин)
148. «Мої враження і спостереження  з поїздки по Україні».

Спогади.

Лист до редакції газ. «Українське Слово».

У справі є копія посвідчення Суховерського М., стаття про нього.

Маш., рук., ксерокопія.

22 травня –

12 серпня 1991

4 13
Самуелі Тібор
149. “The Resurgence of Ukrainian Nationalism” (відродження українського націоналізму) (англ.).

Стаття.

Копія.

б/д 1 4
Тарасенко П.
150. «Енциклопедія для молоді – це дочка «Української радянської енциклопедії»».

Маш.

1973 1 63
Тесля Іван
151. “VII. Hydrologie” (гідрологія).

Розділ невстановленої книги (нім.)

Маш.

 

б/д 1 41
152. Лист від [Кривяка] до Теслі І.

Маш., рук.

 

2 вересня 1988 1 1
Феденко Панас Степанович
153. Лист Феденка П. С. до газети «Нью-Йорк Таймс» (англ.)

Маш.

1951 1 5
Федорчук Ярослав Петрович
154. “What the Ukrainians Want?” (чого хочуть українці?).

Стаття. (англ.)

Друк типогр.

б/д 1 34
Філь Леонід (Філь Феодосій Митрофанович)
155. Виписка з метрик про родичів.

Маш.

 

б/д 1 1
Храплива-Щур Леся Євгенівна
156. Лист Храпливої-Щур Л. Є. до невстановленої особи.

Автограф, маш.

 

 

23 березня 1989 1 1
Чирський Микола Антонович
157. «Емаль». Машинопис збірки віршів, що був виданий у Празі у 1941 р., «Тюрми і табори».

Нарис.

Маш.

1928, б/д 2 90
158. «П’яний рейд». Сценічний монтаж із п’ятох образів.

Маш. книги, виданої у Львові у 1938 р.

1938 1 126
Шанковський Лев
159. «Чи справді українські націоналісти з ОУН проти Хвильового?».

Стаття. Маш.

 

б/д 1 6
Штуль-Жданович Олег
160. Записка про поїздку до Риму.

Маш.

9 листопада 1970 1 3
Шумук Данило Лаврентійович
161. Інтерв’ю видання “New Perspectives” з Шумуком Д. Л. (англ.).

Гектогр.

б/д 1 3
Щурат Василь Григорович
162. Фотографія портретна. б/д 1 1
Юрич М.
163. «Наш стиль».

Стаття. Маш.

б/д 1 15
Янів Володимир Михайло
164. “Die seelischen Erlebnisse des Häftlings im Lichte der Existenzphilosophie” (емоційні переживання ув’язненого у світлі екзестенціоналізму), «До проблеми національного виховання» (нім., укр.).

Статті.

Маш.

 

1 липня 1951 2 13
Янушевич  Леонід
165. Свято молоді на площі Сокола-Батька (м.Львів).

Фотографії.

1920 – 1930, б/д 28 28
166. Шкільні свята у Львові.

Фотографії.

1920 – 1930, б/д 16 16
167. Урочиста хода на Личаківське кладовище (м. Львів).

Фотографії.

1920 – 1930, б/д 11 11
168. Краєвиди, церковні будівлі тощо (Україна). Фотографії. 1929 – 1943 53 53
169. Фоторепродукції картин тощо.

 

б/д 6 6
Невстановлені особи
170. Спогади невстановленої української емігрантки про її подорож до України (англ.).

Авториз. маш. за прав. Англ.

б/д 1 28
171. Документи (агітаційні листівки, відозви, плакати тощо), зібрані невстановленою особою щодо подій на Україні у 1991 році (рос., укр.).

Друк типогр, факс. копія.

1991 23 23
172. Праця невстановленого автора про напрями та стилі модернізму.

Маш.

б/д 1 253

 

173. Те саме. Продовження.

Маш.

б/д 1 257
174. Приватний журнал обліку кореспонденції невстановленої особи.

Рук.

б/д 1 18
175. «Архиюда Володимир Сосюра і сосюристи». Поема.

Маш.

б/д 1 17
176. «Відписи з матеріалів Упістів».

Маш.,  рук.

б/д 1 10
177. «Дефініція та розподіл пропаганди».

Стаття. Маш.

б/д 1 31
178. «Дух Мазепи в підсовєтській Україні». Стаття.

Маш. з прав., рук.

б/д 1 19
179. «Загальні засади історіософії українського націоналізму».

Стаття. Маш.

б/д 1 10
180. «Замовчування Всеукраїнських Голодоморів і їхніх жертв».

Стаття. Маш. з прав.

б/д 1 13
181. «І закордоном українці протестують проти хвильовизму».

Стаття. Маш.

1 березня 1954 1 2
182. Листи невстановлених осіб невстановленим особам зі зверненнями «Велимишановний пане Полковнику», «Шановний пане Колего», «Шановний пане Володимире» тощо.

Маш., рук.

3 грудня 1946 – 21 березня 1992 6 14
183. «…Всеукраїнський Союз Пролетарських письменників, що був створений владою…». Стаття.

Маш.

б/д 1 17
184. «Героїчна культура чи героїчне мистецтво».

Стаття. Маш.

б/д 1 7
185. «Доктринальна обумовленість теперішньої української кризи в ПНР».

Стаття. Рук.

17 червня 1981 1 28
186. «Майстри пропаганди».

Стаття. Копія.

б/д 1 10
187. «Мистецьке зозулине яєчко».

Стаття. Маш. з прав.

б/д 1 18
188. «Міжнародна ситуація і Україна».

Стаття. Маш.

б/д 1 14
189. «Москва викриває кардинала Йосипа Сліпого».

Стаття. Гектогр.

березень 1980 1 7
190. «Москвофільська пропаганда».

Замітка. Маш.

1952 1 1
191. «На заході без змін».

Стаття. Маш з прав.

б/д 1 9
192. «Наш травень».

Стаття. Маш., рук.

б/д 1 10
193. «Незабутнє свято».

Стаття. Маш. з прав.

б/д 1 3
194. «Освітньо-виховна праця».

Стаття. Маш., рук.

б/д 1 13
195. «Похід Наполоена на Москву й українська справа».

Стаття. Маш., рук.

б/д 1 9
196. «Похід на Польщу за чотири тижні від його початку».

[Розвідка]. Маш.

б/д 1 65
197. «Поезія Бунина».

Стаття. Рук.

б/д 1 10
198. «Про Кагебістський «Самвидав».

Стаття. Маш. з прав.

б/д 1 6
199. «Русскіе поэты-лирики XIX століття».  Стаття.

Чернетка. Рук.

 

б/д 1 15
200. «Спілка в Чікаго й її співпраця з адм. «Сам. України».

Стаття. Маш.

б/д 1 1
201. «Сталінізм без Сталіна».

Стаття. Маш.

18 червня 1963 1 9
202. «Сучасна Україна».

Стаття. Маш.

23 липня 1975 1 4
203. «Сучасне положення в Україні й роль еміграції».

Стаття. Рук.

б/д 1 22
204. «Тереза Нойманн – найбільша загадка XX-го віку». (пол., укр.)

Стаття. Маш.

б/д 2 20
205. [Полуботківець] «Якось, переглядаючи в клюбі старі часописи потрапив мені в руки нумер  з II вересня 1971 року  «Вільного Слова»…».

Стаття без назви. Маш. з прав.

б/д 1 6
206. “Änderungen in der Einteilung der ukrainischen Gebiete in den Jahren 1938–1940” (зміни в розподілі українських земель в 1938–1940 рр.)

Стаття (нім.). Маш.

 

б/д 1 5
207. “Das Jahr 1920 kаn Ich nahm damals am Marsch der polnisch-ukrainischen Armeen auf Kyjiw teil”.

Стаття (нім.). Маш.

б/д 1 29
208. “Die Welt von Morgen. Ein Tatsachenbericht aus der unbekannten Front”.

Стаття (нім.). Маш. з прав.

б/д 1 6
209. “Fortschritte der “Einheitslinie”

Стаття (нім.). Маш.

травень 1955 1 15
210. “L’ukraine occidentale sous le regime polonais (1919–1939)”. Розвідка (фр.).

Друк типогр., маш.

б/д 1 77
211. “Pourquoi la Pologne a-t-elle subi la Catastrophe?”

Стаття (фр.). Маш.

б/д 1 42
212. “…auf alle Falle nicht in Moskowien und nicht am oberen Lauf des Dnipro…”.

Стаття без початку і кінця (нім.). Маш.

б/д 1 12
213. “Roughly the ninth part of Sweden’s Communists is concentrated in Gothenburg”.

Стаття (англ.). Маш.

б/д 1 4
214. “Ukraine and the European Movement”.

Стаття (англ.). Маш.

30 липня 1949 1 2
***
215. Чернетки невстановленої особи з виписками про   Сосюру В. та Шеченка Т. тощо

Друк типогр., рук.

15 березня 1970,

б/д

4 52
***
216. Частини невстановленого саморобного журналу з віршами, статтями

Гектогр.

б/д 1 29
217. «…зрадницької діяльності всіх українських комуністів та їхніх провідників, а це є головне в його…».

Частина машинопису невстановленої книги. Без початку і кінця. Маш.

б/д 1 120
***
218. Фотографії портретні невстановлених осіб. б/д 42 42
***
219. “L’est European”. № 46, 48, 49.

Журнали (фр.). Друк типогр.

Грудень

1965 – березень 1966

3 54
220. “La Tribune Ukrainienne”. №1, 3, 9, 10. Журнали (фр.).

Друк типогр.

березень

1992 – березень 1993

4 34
221. “Marquette University Slavic Institute Papers”. No. 1 – 4, No. 6, No. 7.

Журнали (англ.). Друк типогр., маш.

листопад 1958 – травень 1960 5 90
222. “The Marquete University Magazine”. Vol. 4, No. 3.

Журнал (англ.). Друк типогр.

1963 1 14