Документальна онлайн-виставка «До 100-річчя Першого Всеукраїнського православного церковного Собору»

«Автокефалія української церкви – се не лише церковна, але й національно-державна наша необхідність. Се конечна потреба нашої церкви, нашої держави, нашої нації. І хто розуміє та щиро приймає інтереси українського народу, той приймає і автокефалію української церкви. І навпаки».

 О. Лотоцький. Українські джерела церковного права. Варшава, 1931 р., с. 134

  У рамках відзначення подій періоду Української революції 1917–1921 рр. за документами ЦДАЗУ підготовлено документальну онлайн-виставку «До 100-річчя Першого Всеукраїнського православного церковного Собору». Представлені на виставці документи української еміграції в історичній ретроспективі висвітлюють відродження Української православної церкви під час національно-визвольних змагань (1917–1921), проголошення на Першому Всеукраїнському православному церковному Соборі в Києві 14–30 жовтня 1921 р. трьох основних засад УАПЦ – автокефалію, соборноправність, українізацію.

Перший Всеукраїнський православний церковний Собор відбувся 14–30 жовтня 1921 р. у Києві в Софійському соборі. Скликання Собору було підготовлене Всеукраїнською православною церковною радою (ВПЦР). Найчисленнішими делегатами на Соборі були делегації від українських громад Києва та Київщини, Чернігівщини, Полтавщини. Серед делегатів були священики, диякони, дяки, вчителі, селяни, робітники, студенти, урядовці, юристи, кооператори, письменники, агрономи, лісники, професори, представники інших професій.

Собор здійснив організаційне оформлення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) на засадах автокефалії, оголосивши недійсним акт від 1686 р. про підпорядкування Київської митрополії Московського патріархату РПЦ. В ухвалах собору поєдналися вимоги демократизації церковного життя з вимогами відродження українських церковних традицій (виборність парафіяльного духовенства, відродження стилю національного церковного будівництва, українського церковного співу і української православної обрядовості) та запровадження української мови в богослужінні. Дотримуючись основ віровчення, затверджених на семи Вселенських соборах, і залишаючись «цілком на ґрунті православного розуміння Христової віри», собор ухвалив «Канони Української православної церкви», головні положення яких наголошували на автокефалії як одній з принципових засад організації православної церкви.

21 жовтня 1921 р. Собор обрав, а 23 жовтня хіротонізував руками всіх присутніх пресвітерів на першого єпископа УАПЦ й митрополита Київського і всієї України протоієрея Василя Липківського, а його заступником обрав архієпископа Нестора Шараївського.

На жаль, подальші трагічні події вітчизняної історії, пов’язані з комуністичним терором у 1920–1940-х  роках, призвели до нищення мільйонів українців, духовенства, цвіта української культури і освіти, нищення християнських храмів, ікон, книг релігійного характеру та ін. Як результат – все священство та активні вірні УАПЦ були заарештовані, заслані та розстріляні НКВД протягом 1930–1937 рр. Напередодні Другої світової війни були ліквідовані майже всі прояви УАПЦ в підрадянській Україні.

Зранену, майже знищену і загнану в підпілля українську церкву дбайливо відроджувала саме закордонна діаспора, документи якої і представлені на цій онлайн-виставці. Авторами окремих з цих документів були учасники Першого Всеукраїнського православного церковного Собору та фондоутворювачі ЦДАЗУ.

Сьогодні, українці, розсіяні по всьому світу, як християнська нація в своєму релігійному й загальнокультурному житті продовжують відстоювати українську державність і автокефалію української церкви. Цьогорічне відзначення 100-річчя Першого Всеукраїнського православного церковного Собору та проголошення створення УАПЦ для українців стало ще знаменним і тим, що активний рух за автокефалію Української Православної Церкви в умовах війни з Росією увінчався утворенням Православної церкви України (ПЦУ) у грудні 2018 р. та отриманням Томосу про автокефалію на початку січня 2019 р. від Вселенського патріарха Варфоломія. І символічним було й те, що в Україні Томос вперше продемонстрували на святковій божественній літургії 7 січня 2019 р. саме у Софії Київській під образом Богоматері Оранти, який і дотепер називають «Непорушною стіною».

Представлена документальна виставка є лише незначною частиною джерельної бази з історії діяльності Української православної церкви, але разом з тим яскраво свідчить про незламний дух українців і українського духовенства у боротьбі за свободу і незалежність української церкви від Московської патріархії, поклавши незліченні жертви у цій боротьбі.

Експозиція виставки представлена світлинами, фрагментами книг з проповідями митр. Василя Липківського, архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана Теодоровича, спогадами учасників І-го Всеукраїнського православного церковного Собору 1921 року, доповідями, зверненнями, листами, буклетами тощо, створеними переважно в еміграції, зокрема й очільниками УАПЦ в діаспорі.

Документи виставки згруповано за тематико-хронологічним принципом. Хронологічно документи виставки охоплюють період за 1920–1977 рр. При підготовці виставки використано 30 документів (62 арк.) із архівних фондів ЦДАЗУ №№ 23, 51, періодичних і друкованих видань довідково-інформаційного фонду та документів із документальних надходжень від Петра та Ольги Матул (США), що наразі знаходяться на стадії науково-технічного опрацювання (НТО).

БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ ТА УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ ТРИВАЄ Й СЬОГОДНІ.

Митрополит Київський і всієї України Василь Липківський.

Київ, жовтень 1921 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 344-К

Звернення архієпископа Василя, митрополита Київського і всієї України «З ласки Божої і волі Церкви Архиєпископ Василь Липківський, Митрополит Київський і всієї України», 10–23 жовтня 1921 р. «Церква й життя», Новий Ульм, ч. 5 (56) вересень-жовтень 1966 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 343-К

 

Світлина з висвячення протоієрея Василя Липківського на митрополита Київського і всієї України Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), зроблена у вівтарі  Софії Київської, 23 жовтня 1921 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1288-К

Делегати І-го Всеукраїнського православного церковного Собору.

Київ, жовтень 1921 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 2, спр. 41, арк. 173

 

Звернення «Від Всеукраїнського Православного Церковного Собору. (До історичних матеріалів)». «Церква й життя», Новий Ульм, ч. 5 (56) вересень-жовтень 1966 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 343-К

Стаття архиєп. Івана Павловського «Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор. “Священний Собор Єпископів України” та собори перших віків християнства». (Передрук з журналу «Церква й життя», Київ, ч. 2–3, 1927 р.)

«Церква й життя», Аугсбург, ч. 4 (55), липень-серпень 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2496

Стаття архиєп. Івана Павловського «Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор. “Священний Собор Єпископів України” та собори перших віків християнства». (Передрук з журналу «Церква й життя», Київ, ч. 2–3, 1927 р.)

«Церква й життя», Аугсбург, ч. 4 (55), липень-серпень 1966 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2496

Єпископат Української автокефальної православної церкви 1921–1926 рр. (світлина).

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 71, арк. 14

Єпископат Української автокефальної православної церкви, 1921–1925 рр. (список).

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1275-К

Єпископат Української автокефальної православної церкви, 1921–1925 рр. (список).

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1275-К

Нестор Шараївський, архієпископ Київський, заступник митрополита Київського і всієї України з 24 жовтня 1921 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1275-К

Микола Борецький,  єпископ Гайсинський УАПЦ з 15 лютого 1922 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1275-К

 

Обкладинка книги «Чин Божественної літургії Святого отця нашого Івана Золотоустого». Київ, 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп.1, спр. 60, арк. 2

Обкладинка та фрагменти книги

В. М. Чехівського «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми».

Нью-Йорк, 1974 р.

 ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1288-К

Обкладинка та фрагменти книги

В. М. Чехівського «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми».

Нью-Йорк, 1974 р.

 ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1288-К

Фрагмент книги В. М. Чехівського «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми».

Нью-Йорк, 1974 р.

 ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1288-К

Фрагмент книги В. М. Чехівського «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми».

Нью-Йорк, 1974 р.

 ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1288-К

Фрагмент книги В. М. Чехівського «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми».

Нью-Йорк, 1974 р.

 ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1288-К

Обкладинка книги «Всеношна служба Божа українською мовою».

Київ, 1923 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп.1, спр. 61, арк. 1

Обкладинка та фрагменти книги митрополита Василя Липківського «Православна Христова церква українського народу».

Мюнхен, 1951 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 17-К

 

Сторінки проповідей митрополита Василя Липківського «Рідна мова в церкві», «Смерть і відродження українського народу», б/д

ЦДАЗУ, бібл. ф. 2, інв. № 344-К

Сторінки проповідей митрополита Василя Липківського «Рідна мова в церкві», «Смерть і відродження українського народу», б/д

ЦДАЗУ, бібл. ф. 2, інв. № 344-К

Сторінки проповідей митрополита Василя Липківського «Рідна мова в церкві», «Смерть і відродження українського народу», б/д

ЦДАЗУ, бібл. ф. 2, інв. № 344-К

Катедральний собор Святого Миколая (військовий) у Києві, де 22 травня 1919 р. у супроводі хору під керуванням Миколи Леонтовича, отець Василь (Липківський) особисто відслужив першу літургію українською мовою.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1275-К

Митрополит Київський і всієї України Василь Липківський, б/д

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Сторінки 7-го розділу «Історії Української Православної Церкви» митр. Василя Липківського, 1930 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп.1, спр. 19, ар. 2, 12 зв., 19 зв.

Сторінки 7-го розділу «Історії Української Православної Церкви» митр. Василя Липківського, 1930 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп.1, спр. 19, ар. 2, 12 зв., 19 зв.

Сторінки 7-го розділу «Історії Української Православної Церкви» митр. Василя Липківського, 1930 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп.1, спр. 19, ар. 2, 12 зв., 19 зв.

Фрагменти книги архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана Теодоровича «Благодатність єрархії У.А.П.Ц. (Української автокефальної православної церкви)». Регенсбург, 1947 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 332-К

Фрагменти книги архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана Теодоровича «Благодатність єрархії У.А.П.Ц. (Української автокефальної православної церкви)». Регенсбург, 1947 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 332-К

Фрагменти книги архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана Теодоровича «Благодатність єрархії У.А.П.Ц. (Української автокефальної православної церкви)». Регенсбург, 1947 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 332-К

Фрагменти книги архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана Теодоровича «Благодатність єрархії У.А.П.Ц. (Української автокефальної православної церкви)». Регенсбург, 1947 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 332-К

Фрагменти книги архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана Теодоровича «Благодатність єрархії У.А.П.Ц. (Української автокефальної православної церкви)». Регенсбург, 1947 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 332-К

Стаття І. Веремійченко «Мої спогади» про події на Херсонщині після Всеукраїнського Церковного Собору у жовтні 1921 р., б/д. «Православний українець» на чужині, ч. 2–3, серпень-вересень 1947 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 58, арк.37–38 зв.

Стаття І. Веремійченко «Мої спогади» про події на Херсонщині після Всеукраїнського Церковного Собору у жовтні 1921 р., б/д. «Православний українець» на чужині, ч. 2–3, серпень-вересень 1947 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 58, арк.37–38 зв.

Стаття І. Веремійченко «Мої спогади» про події на Херсонщині після Всеукраїнського Церковного Собору у жовтні 1921 р., б/д. «Православний українець» на чужині, ч. 2–3, серпень-вересень 1947 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 58, арк.37–38 зв.

Протодиякон Василь Потієнко, 1940 р.

ЦДАЗУ,  ф. 23, оп.1, спр. 69, арк. 2

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент спогадів протодиякона Василя Потієнка про Перший Всеукраїнський православний церковний Собор у Києві у жовтні 1921 р. Німеччина, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 11, арк. 27-30 зв.

Фрагмент доповіді «Огляд церковних подій в Україні від 1921 р. і на скитальщині», виголошеної на церковному з’їзді УПЦ Канади священником Юрієм Пелешуком (Канада), 1951 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання

Фрагмент доповіді «Огляд церковних подій в Україні від 1921 р. і на скитальщині», виголошеної на церковному з’їзді УПЦ Канади священником Юрієм Пелешуком (Канада), 1951 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання

Фрагмент доповіді «Огляд церковних подій в Україні від 1921 р. і на скитальщині», виголошеної на церковному з’їзді УПЦ Канади священником Юрієм Пелешуком (Канада), 1951 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання

Фрагмент доповіді «Огляд церковних подій в Україні від 1921 р. і на скитальщині», виголошеної на церковному з’їзді УПЦ Канади священником Юрієм Пелешуком (Канада), 1951 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання

 

Звернення  митр. прот. УАПЦ

І. Губаржевського (Великобританія) з нагоди 30-річчя відзначення Першого Всеукраїнського православного Собору.

Лондон, жовтень 1951 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Звернення  митр. прот. УАПЦ

І. Губаржевського (Великобританія) з нагоди 30-річчя відзначення Першого Всеукраїнського православного Собору.

Лондон, жовтень 1951 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Фрагмент листа Ф. Бульбенка до П. Матули щодо засад УАПЦ та Першого Всеукраїнського православного церковного Собору.

Нью-Йорк, квітень 1977 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Фрагмент листа Ф. Бульбенка до П. Матули щодо засад УАПЦ та Першого Всеукраїнського православного церковного Собору.

Нью-Йорк, квітень 1977 р.

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Микита Кохно – протоієрей УАПЦ, настоятель Собору Святої Софії в Києві та настоятель катедрального Воскресенського Собору в Харкові  1921 р., учасника  Першого всеукраїнского церковного Собору, в 1922 р. висвятився на священника.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1275-К

Віра Кохно «Спогад, присвячений 60-тій Річниці Відродження УАПЦ», б/д

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Віра Кохно «Спогад, присвячений 60-тій Річниці Відродження УАПЦ», б/д

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Віра Кохно «Спогад, присвячений 60-тій Річниці Відродження УАПЦ», б/д

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Віра Кохно «Спогад, присвячений 60-тій Річниці Відродження УАПЦ», б/д

ЦДАЗУ, з колекції Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

Фрагмент допису І. Холодняка «До 50-ліття відродження У.А.П. Церкви (1921-1971)». Парма, Огайо, 3 жовтня 1971 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 938

Фрагмент допису І. Холодняка «До 50-ліття відродження У.А.П. Церкви (1921-1971)». Парма, Огайо, 3 жовтня 1971 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 938

«Молитва українців, що поза Батьківщиною перебувають», б/д

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 1, арк. 21

Поштова листівка Г. Радченко із зображенням Собору Святої Софії у Києві, б/д. Канада. (Прибуток від реалізації листівок призначений на переселення українських учених до Канади).

ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр.6, арк. 83