Довідковий апарат

Одним з основних напрямів діяльності архіву є створення ефективної системи інформаційного пошуку. Враховуючи постійне зростання інформаційних потреб суспільства на документи Національного архівного фонду України архівом провадиться глибока розробка фондів та відбирання і відтворення таких характеристик архівних документів, які б сприяли користувачеві у ідентифікації матеріалу серед інших, визначенню його місцезнаходження та використання архівної інформації. Довідковий апарат ЦДАЗУ призначений для розкриття складу і змісту архівних документів, пошуку необхідної документної інформації та складається з описів, списків фондів, каталогів, оглядів, автоматизованих пошукових систем. Крім того, архівом провадиться робота по створенню реєстру описів фондів ЦДАЗУ, тощо.

Методичні рекомендації:

Пам’ятки:

Тематичні переліки документів:

Добірки документів:

Збірники документів:

Довідник “Архівна україніка в Білорусі”

×