Довідковий апарат

Одним з основних напрямів діяльності архіву є створення ефективної системи інформаційного пошуку. Враховуючи постійне зростання інформаційних потреб суспільства на документи Національного архівного фонду України архівом провадиться глибока розробка фондів та відбирання і відтворення таких характеристик архівних документів, які б сприяли користувачеві у ідентифікації матеріалу серед інших, визначенню його місцезнаходження та використання архівної інформації. Довідковий апарат ЦДАЗУ призначений для розкриття складу і змісту архівних документів, пошуку необхідної документної інформації та складається з описів, списків фондів, каталогів, оглядів, автоматизованих пошукових систем. Крім того, архівом провадиться робота по створенню реєстру описів фондів ЦДАЗУ, тощо.

Методичні рекомендації

Пам’ятки

Тематичні переліки документів

Добірки документів

Збірники документів

Цифрові каталожні картки