Дорадчі органи

Для реалізації прав та свобод громадянина, забезпечення умов та форми організації публічного дискурсу за участю громадськості, вчасного внесення коректив в діяльність та погодженого вирішення питань, що належать до компетенції архіву, в ЦДАЗУ створено такі дорадчі органи, як Колегія, Експертно-перевірна комісія, Науково-методична рада та Громадська рада. Сформовані з залученням не лише співробітників архіву, але й провідних наукових та громадських діячів дані органи покликані до надання допомоги керівництву архіву в проведенні експертизи цінності документів та розгляду інших питань, пов’язаних з формуванням Національного архівного фонду, розгляду питань ведення науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства.