Запобігання проявам корупції та очищення влади

Запобігання проявам корупції
Закони України
1. Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.11 № 3206-VІ
2. Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII
3. Про запобігання корупції від 14.10.2014 №1700-VII
4. Про державну службу від 10.12.2015 № 889-VIII
Укази Президента України
1. Про внесення змін до Указу Президента № 33/2012 25.01.212 від 18.05.2012 333/2012
2. Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування від 25.01.2012 № 33/2012
3. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21.10.11 № 1001/2011
4. Указ Президента України “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 05.10.2011 № 964/2011
Постанови Кабінету Міністрів України
1. Питання запобігання та виявлення корупції від 04.09.13 р. № 706
2. Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента від 11.01.2012 № 16
3. Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки від 28.11.2011 № 1240
4. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від 16.11.2011 № 1195
5. Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції від 20.10.2011 № 1094
6. Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією від 02.06.2003 № 828
Розпорядження Кабінету Міністрів України
1. Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 06.07.2011 № 642-р
Роз´яснення Міністерств та інших органів виконавчої влади
1. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 28.09.2012 р. № 194 “Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214”
2. Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 “Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за № 1532/20270)
3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов´язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.09.2012 № 986 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2012 за № 1664/21976)
4. Роз´яснення Міністерства юстиції України “Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки” від 28.08.2012 року
5. Роз´яснення Міністерства юстиції України “Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки” від 19.07.2012 року
6. Роз´яснення Міністерства юстиції України “Проблемні питання застосування Закону України Про засади запобігання і протидії корупції” від 10.07.2012 року
7. Роз´яснення Міністерства юстиції України “Одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 28.07.2011 року
Постанови Пленумів Верховного Суду та рішення Конституційного суду
1. Рішення Конституційного Суду України від 13 березня 2012 року № 6-рп/2012, у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України
2. Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2012 року № 1-9/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України
План заходів, спрямованих на запобігання корупції
1. Наказ Укрдержархіву “Про затвердження Переліку посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву” від 29.03.2013 № 44.
2. Наказ Укрдержархіву “Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов´язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву” 29.03.2013 № 45.
3. Наказ Укрдержархіву “Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2013 рік” від 18.03.2013 № 36.
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

НОРМАТИВНА БАЗА

Наказ Центрального архіву зарубіжної україніки “Про початок проведення в ЦДАЗУ перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Закон України від 16.09.2014 №1682-18 “Про очищення влади”

Постанова Кабінету Міністрів України N 563 від 16.10.2014 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

Розпорядження КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Повідомлення про початок проходження перевірки

 

Відомості про стан проходження перевірки

Дата початку перевірки ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка Посада Копії документів Інформація про результати перевірки
04.01.2016 Каменєва Дар’я Сергіївна Головний спеціаліст Заява про перевірку та

декларація

Результати проходження перевірки
Мажара Олена Григорівна
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)
Головний спеціаліст Результати проходження перевірки
Невгад Ірина Олександрівна
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)
Головний спеціаліст Результати проходження перевірки
Карпека Людмила Миколаївна
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)
Головний спеціаліст Результати проходження перевірки
04.07.2018 Сінченко Ірина Вікторівна Заступник директора Заява про перевірку та декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Казімірова Ірина Олександрівна Заступник директора-головний зберігач фондів Заява про перевірку та декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Пенжуляк Любов Іванівна Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Заява про перевірку та
декларація
Результати проходження перевірки
04.07.2018 Решетченко Дмитро Володимирович Начальник відділу формування НАФ Заява про перевірку та декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Соха Катерина Віталіївна Головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів Заява про перевірку та декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Горбунова Галина Анатоліївна Начальник відділу використання інформації документів Заява про перевірку та Декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Стадник Олена Василівна Завідувач сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення Заява про перевірку та декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Капітанова Галина Петрівна Головний спеціаліст сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення Заява про перевірку та декларація Результати проходження перевірки
04.07.2018 Іваненко Мар’яна Олександрівна Головний спеціаліст сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення Заява про перевірку та
декларація
Результати проходження перевірки
01.04.2019 Сємков Володимир Георгійович
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)
Головний спеціаліст Результати проходження перевірки
ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-18 Постанова Кабінету Міністрів України N 563 від 16.10.2014 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 №1718/29848 та наказу Укрдержархіву від 08.02.2018 № 9 Наказ Укрдержархіву «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві» від 08.02.2018 № 9

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЦДАЗУ

Наказ “Про проведення оцінки корупційних рииків” (Про внесення змін до наказу “Про проведення оцінки корупційних рииків”)
Склад комісії з оцінки корупційних ризиків 

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у ЦДАЗУ

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ЦДАЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Таблиця оцінених корупційних ризиків ЦДАЗУ та заходів щодо їх усунення