Фонди Центрального державного архіву зарубіжної україніки

До складу документів ЦДАЗУ, що підлягають постійному державному зберіганню, входять оригінали і/або копії таких документів, що були в різні історичні періоди вивезені за кордон чи створені за кордоном, але відбивають події історії України в її сучасних кордонах, або є історико-культурним надбанням зарубіжного українства, які на законних підставах надійшли у власність України і внесені до Національного архівного фонду (у т. ч. зібрання архівних документів або складові частини архівів і бібліотек, фонди/колекції особистого походження, історичні документи, літературні рукописи, автографи, фотографії, рукописні книги, колекції, копії документів дипломатичних місій тощо).
Серед перших надходжень ЦДАЗУ – колекція документів, що надійшла від Ольги Андрич-Порохівської (Румунія) за сприяння МЗС України. У колекції представлені листи, поштові картки і фотографії (оригінали та копії) про життя і діяльність Глави Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії Костянтина Мацієвича, представника Міністерства оборони України у Кишиневі Павла Мамчури, Дмитра Івашина-Геродота (у період життя у Румунії у 1918-1944 роки), Ілька Гаврилюка (у період життя у Румунії у 1918-1960 роки), спогади (копії) про життя та діяльність Голови Комітету ім. Симона Петлюри у Румунії полковника Гната Порохівського у період його життя у Румунії (1921-1944 роки), фото (оригінал) Ольги Кобилянської у колі близьких людей (1929 року).
Знаковою подією для ЦДАЗУ стало надходження на початку квітня 2008 року колекції документів із Словаччини, що висвітлюють життя та діяльність української еміграції у Чехословаччині у міжвоєнний та воєнний періоди. Колекцію цінних документів на постійне зберігання до архіву передало Генеральне консульство України у Пряшеві (Словаччина).
Вагому частину колекції становлять періодичні видання (газети, журнали, часописи, бюлетені) та книги відомих українських письменників, листування. Зокрема, серед переданих документів є кореспонденція, друковані видання та рукописи українського мовознавця Агенора Артимовича, відомого українського бібліографа Петра Зленка, українських поетів і прозаїків Леоніда Мосендза, Богдана Лепкого, Василя Гренджі-Донського, актора Миколи Садовського та багатьох інших. В колекції відклалися також рукописи українських прозаїків та поетів радянської доби, зокрема Ігоря Калинця, Надії Кир’ян, Михайла Саченка, Василя Рубана; книги українських письменників з автографами авторів (зокрема, Олеся Гончара).
Певну цінність для дослідників становлять також різноманітні друковані видання латиною, англійською, німецькою, польською, чеською, французькою мовами, зокрема збірка поезій Байрона англійською мовою, до якої входить і поема “Мазепа” (Лейпциг, 1842 рік); кольоровий ескіз емблеми ОУН із стилізованим тризубом, запроектованим Робертом Лісовським, карти України та інші карти, видані у Відні у 1875 році; фотографії, плакати та листівки кінця ХIХ та початку XX століття.
Українська громада в екзилі не стояла осторонь подій, що відбувалися в Україні, а виховувала у своїх дітей любов до України, її історії та національної ідеї. Це відображено у численних часописах, що видавалися за власний кошт дитячими притулками, школами, гімназіями, створеними спеціально для дітей українських емігрантів у Чехословаччині. Зокрема, у словацькій колекції зберігається дитячий часопис “Наша Україна”, друге число якого присвячено найбільш гострій темі того часу – темі голоду на Україні у 1932-1933 роки.