ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ НМК УКРДЕРЖАРХІВУ

27 серпня 2021 року директор ЦДАЗУ Ірина Мага взяла участь у роботі НМК Укрдержархіву.

Розглянувши питання порядку денного засідання, Нормативно-методична комісія Державної архівної служби України вирішила схвалити:

– проєкт спільного наказу Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про галузе-вий державний архів дипломатичної служби»;

– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Типового положення про архівний відділ міської ради»;

– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду»;

– проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;

– проєкт Методичних рекомендацій щодо внесення юридичних осіб до джерел формування Національного архівного фонду та складання списків.

Зміни до Інструкції «Облік документів у державних архівах України» комісія вирішила не вносити та залишити в редакції, що діє (протокол засідання НМК Укрдержархіву від 29.12.2014 № 4).