Перевірка знань працівників ЦДАЗУ з питань охорони праці

04 серпня 2021 року з метою забезпечення належного рівня охорони праці в архіві було проведено перевірку знань працівників ЦДАЗУ з питань охорони праці за формою заліку у вигляді усного опитування. Перевірка відбулася на виконання статті 18 Закону України «Про охорону праці» (із змінами), Правил охорони праці в архівних установах, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 18.04.2017 № 634 та зареєстрованих в Мін’юсті України 17.07.2017 № 870/30738, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 № 231/10511 (із змінами).
Напередодні заліку, заступником директора – головним зберігачем фондів ЦДАЗУ Молчанським Олександром Аркадійовичем, було проведено установчу лекцію з питань охорони праці для працівників архіву.