Архівний фонд 59

Фонд № 59.  Організація українських націоналістів (ОУН)

Опис № 1

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи ОУН-ПУН з основної діяльності

1.1 Документи ВЗУН

1.

Засади ОУН [виголошені на І-му ВЗУН].

Маш. з рук. прав.

[1940-ві]

39

2.

Програма ОУН, затверджена на ІІІ-му ВЗУН 30 серпня 1947 р. У справі є проект програми ОУН 2000 р.

Маш., копії.

30 серпня 1947, 2000

49

3.

Документи (резолюції, постанови, списки, листи та ін.) ВЗУН.

Гектогр., маш., рук., факс.

1947 – травень 2000

56

4.

Статут ОУН (з) прийнятий на І конференції ОУН (з) 26 грудня 1955 р. зі змінами та доповненнями від 31 серпня 1958 р. та постанови VI конференції ОУН (з) вересень 1969 р.

Гектогр.

[1958] – вересень 1969

10

1.2 Документи ПУН

5. Документи (заяви, акти, листи та ін.) з організаційної роботи ПУН (нім., укр.).

Гектогр., друк типогр., маш., рук.

1930-ті– 17 жовтня 1998 86
6. Інформаційні бюлетені та листки ПУН.

Маш.

березень 1935 – 23 серпня 1991 80

7.

Статті та брошури виданні ОУН-ПУН (англ., укр.).

Гектогр., рук.

28 травня 1935 – 22 вересня 1995

138

8.

Документи (звернення, заклики, комуні кати, інформації та ін.) видані ОУН-ПУН. У справі є автограф Мельника А. А.

Гектогр., друк типогр., маш. з рук. прав., рук., факс.

23 листопада 1937 – жовтень 1999

60

9.

Інформаційні видання ОУН

Гектогр.

8 травня 1940 – 4 листопада 1994

116

10.

Документи (промови, посвяти, запрошення та ін.) ПУН про вшанування пам’яті Коновальця Є. М. та Мельника А. А. (нім., укр.).У справі є фото Мельника А. А.

Друк типогр., маш., рук., факс, фотодрук.

червень 1946 – 21 квітня 1993

62

11. Документи (протоколи засідань, настанови, інструкції, правильники та ін.) з основної діяльності ПУН.

Гектогр., маш., рук.

березень 1957 – 24 вересня 1993 64
12. Документи (заяви, автобіографії, «рота присяги» та ін.) нових членів ОУН.

Копії з рук. прав., маш., рук.

січень 1965 – 16 лютого 1992 26
13. Анкети, опитники та опитні картки ПУН.

Гектогр., копії з рук. прав., маш. з рук. прав., рук., факс.

[1970-ті] – грудень 1992 17
14. Документи (постанови, заяви, листи та ін.) трибуналу та суду ОУН. У справі є «Тимчасовий судовий правильник ОУН» 24 січня 1948 р. та автограф Мельника А. А.

Маш., копії, рук.

14 жовтня 1930 – 9 листопада 1978 46

15.

«Документи (головні напрями праці, інструкції, зауваги, листи та ін.) культурно-освітньої референтури ОУН (укр., фр.).

Маш., копії, рук.

[1930-ті] – червень 1989

82

16.

Документи (методичні та періодичні видання, плани та напрями роботи тощо) щодо роботи з молоддю ОУН.

Гектогр., копія, маш., рук.

листопад 1933 – 6 червня 1983

84

17.

Періодичні видання (бюлетені, «Інформатор», «Визвольний шлях» та ін.) підрозділів та відділів ОУН та ОУН (р) у Великій Британії, Німеччині, Австралії, західноукраїнських землях тощо.

Гектогр.

грудень 1933 – березень 1987, б/д

113

18.

Документи (правильник, інструкції, сугестія та ін.) внутрішньо-політичної референтури ОУН.

Маш., копії.

1 лютого 1945 – березень 1989

29

19. Звіти та коментарі до звітів, заст. голови ПУН, заст. зовнішньополітичного референта тощо.

Маш., копії з рук. прав., рук.

[1963] – 16 лютого 1991 45
20. Фінансово-господарські документи ОУН.

Гектогр., маш., рук.

2 листопада 1947 – 24 травня 1999 27

1.3 Листування ПУН

21.

Листування ПУН з «терновими» осередками та членами ОУН щодо організаційно-управлінської роботи (англ., нім., укр.). У справі є автограф Мельника А. А.

Копії з рук. прав., маш., рук., факс.

22 листопада 1937 – 25 квітня 2000

148

22. Листування (листи-поздоровлення зі святами, листи зі співчуттями про втрату близьких, особисті листи тощо) ПУН з різними особами (англ., нім., пол., укр.).

Копії з рук. прав., маш., рук., факс.

24 листопада 1937 – 21 квітня 2000 83
23. Листування ПУН з націоналістичними органами та організаціями (ДЦ УНР, СКВУ, ОДВУ, УККА та ін.) з питань їх діяльності (англ., ісп., нім., пол., укр., фр.).

Копії з рук. прав., маш., рук., факс.

12 грудня 1948 – 20 лютого 2000 148
24. Листування ПУН з питань підготовки та друку різних статей, повідомлень, видань тощо (англ., укр., фр.).

Копії з рук. прав., маш., рук., факс.

12 жовтня 1952 – 15 лютого 2000 86

ІІ. Документи про ОУН та національно-визвольні змагання

25.

Документи (статті, повідомлення, листи та ін.) про міжнародні події та становище українців в світі.(англ., нім., пол., рос., укр., фр.).

Гектогр., друк типогр., копії з рук. прав., маш. з рук. прав., рук., факс.

1927 – 15 січня 1999

190

26.

Статті та повідомлення про відзначення подій 1917-1921 рр.

Гектогр., маш., рук.

12 березня 1936 – [1980-ті]

23

27.

Документи (статті, виступи, спогади та ін.) про видатних діячів націоналістичного руху (Волошина А., Гаєцького А., Капустянського М., Мельника К., Недужі М., Плєвако М., Серженюк-Барановського А., Теліги О., Чирського М. та ін.)

Гектогр., копії з рук. прав., маш., рук.

1941 – 10 червня 1994

110

28. Королів Ю. «Шлях нації»

Стаття.

Гектогр.

1943 28
29. Місячник «Наш шлях» Ч. 12. – 1945, Ч. 1-2, 6, 7, 8-9. – 1946.

Гектогр.

грудень 1945 – вересень 1946 128

30.

Статті про похідні групи ОУН-УПА.

Маш. з рук. прав., рук.

10 січня 1946 – 1993, б/д

100

31.

Верига В.І. «Втрати ОУН в Другій світовій війні».

Машинопис книги.

Друк типогр., маш. з рук. прав.

1946, б/д

108

32.

Документи (вир. з газ та жур., статті, повідомлення та ін.) щодо діяльності націоналістичного руху в світі (англ., пол., укр., фр.).

Гектогр., друк. типограф. з рук. прав., копії з рук. прав.

5 серпня 1947 – 9 травня 2000

145

33.

[Автор не встановлений]. Лекції з історії українського націоналізму та діяльності ОУН.

Гектогр.

[1949]

23

34. Кардаш Д. [Ольжич О.] «Український націоналізм», Лисяк-Рудницький І. «Націоналізм», Марко В. «Самостійницько-націоналістичні елементи в ідейному прямуванні та дії сучасної України», Яровий П. «За що боремося» та ін. статті про український націоналізм.

Гектогр., друк типогр., маш.

січень 1950 – 1968, б/д 66
35. Документи (листи, списки, нотатки та ін.) до книги Вериги В.І. «Втрати ОУН в Другій світовій війні».

Маш. з рук. прав., рук.

15 листопада – 1952, б/д 154
36. Документи (тези до дискусій, завваги, статті: «Критичні зауваження про ПУН», «Камо грядеши?», «Щодо осучаснення ідейного кредо ОУН») до дискусії щодо ідеології та організації ОУН.

Гектогр., маш.

1 січня 1964 – 1993, б/д 51
37. Документи (вступне слово, тези та тексти виступів) студійної конференції про ідеологічні засади ОУН та націоналістичного руху 15 червня 1983 р. у м. Торонто (Канада). У справі є тексти виступів: Антонович М. «Людина – Суспільство – Нація», Боцюрків Б. «Поняття й суспільно-політична функція ідеології», Гайвас Я. «Перспективи української визвольної боротьби й роля української спільноти в Північній Америці», Плавʼюк М. «Український націоналістичний рух як засіб визвольної боротьби і його структуральна побудова у світлі сучасності», Пундик Ю. «Сила і слабкість московського большевизму».

Гектогр.

червень 1983 37

38.

Документи (статті, спогади, листи та ін.) щодо 50-ліття «Буковинського куреня».

Копії з рук. прав., маш., рук., факс.

12 грудня 1990 – 1996

50

39.

Свідзинський А. «Українська національна ідея та шляхи її впровадження», «Про деякі дискусійні питання української націології».

Статті.

Комп’ют. набір

[1995-1996]

19

40.

Списки українців, які знаходилися у таборах для інтернованих британської зони окупації (укр. транслітерація латиницею).

Маш. з рук. прав.

1952 – серпень 1954

221