«Від імені Українського народу»

Документальна виставка
«Від імені Українського народу»

У сучасному світі конституція є базовим документом, без якого неможливе існування держави як повноцінного політичного утворення, що має чітко визначені політичну систему суспільства, засади державного ладу, порядок формування та діяльності органів державного управління, принципи територіального устрою, взаємовідносини громадянина з державою тощо. В історії України існувала низка актів, які носили конституційний характер і засвідчували прагнення українців до створення самостійної держави. Першим з таких актів у сучасній історіографії називають Конституцію Пилипа Орлика 1710 р., яка регламентувала основні питання державного будівництва України, але в силу обставин не була реалізована на практиці. Важливим етапом у процесі розвитку українського конституціоналізму стала Конституція УНР, затверджена як «Статут про державний устрій, права і вольності УНР» в останній день існування Української Центральної ради – 29 квітня 1918 р. Того ж дня нова влада, очолювана гетьманом Павлом Скоропадським підготувала «Закони про тимчасовий державний устрій України», які носили характер конституційного документу, але мали суто інформативний характер.

Після окупації України більшовицькою владою конституційні процеси в новоствореній радянській республіці як квазі-державі були лише формальністю. Вони спрямовувалися на те, щоби створити видимість декларованих «Совєтами» прав на самовизначення та розвиток національних культур народів поневолених держав.

Паралельно з цим українська політична еміграція, сподіваючись на крах комуністичного режиму, придавала велике значення розробці основних засад українського конституціоналізму, маючи на меті вільну Україну, та стежила за тими основними законами, які приймалися в Україні поневоленій. Ці процеси не припинялися навіть після здобуття Україною незалежності, адже ще 5 років після проголошення відповідного Акту 24 серпня 1991 р. Українська держава не мала власної конституції. Тому українська еміграція долучилася до процесів розробки нового основного закону, пропонуючи власні проекти, в тому числі ті, що базувалися на досвіді діячів УНР.

Виставка до 20-річчя української Конституції висвітлює перебіг подій, пов’язаних з історією українського конституціоналізму. На окрему увагу заслуговують документи, присвячені історичному огляду актів конституційного характеру, таких як статті Переяславської угоди 1654 р., проаналізовані свого часу М. Міхновським у його програмному творі «Самостійна Україна», перевиданому Ю. Коллардом 1948 р., та вже згадувана Бендерська конституція Пилипа Орлика.

Важливе місце посідають документи доби визвольних змагань: «Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права й вільності Української Народної Республіки)» (1918 р.), «Закон про тимчасовий державний устрій України» (1918 р.), «Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в УНР» (1920 р.). Також на виставці експонуються документи, пов’язані з конституційними процесами Карпатської України та з розробкою засад державного устрою членами Організації українських націоналістів.

Значна кількість документів розповідає про діяльність української еміграції, спрямовану на оцінку конституційних актів Української радянської республіки та конституційним процесам незалежної України, які передували прийняттю Конституції держави 28 червня 1996 р.

Завершує виставку добірка документів української еміграції, в яких активно обговорювалося використання та значення державних символів, що врешті-решт були затверджені Конституцією України.

Хронологічні межі експонованих документів охоплюють період з 1920 по 1996 рр.

 

Розділ І
З історії українського конституціоналізму

Вступна стаття Я. Рудницького до збірки документів «Вивід прав нової України» з історичним оглядом державотворчих процесів в Україні. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 49–50

Вступна стаття Я. Рудницького до збірки документів «Вивід прав нової України» з історичним оглядом державотворчих процесів в Україні. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 49–50

Фрагмент праці М. Міхновського «Самостійна Україна» з визначенням Переяславської угоди 1654 р. як акту конституційного значення. 1948 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 102, арк. 10 зв.–11

Фрагмент праці М. Міхновського «Самостійна Україна» з визначенням Переяславської угоди 1654 р. як акту конституційного значення. 1948 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 102, арк. 10 зв.–11

Стаття «Українська Конституція», присвячена Пилипу Орлику.
«Національна трибуна», 16 серпня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6101-О

Стаття «Українська Конституція», присвячена Пилипу Орлику.
«Національна трибуна», 16 серпня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6101-О

Обкладинка та зміст праці К. Костіва «Конституційні акти відновленої Української держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2289-О

Обкладинка та зміст праці К. Костіва «Конституційні акти відновленої Української держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2289-О

 

Розділ IІ Конституційні акти доби Української Центральної Ради, Української Держави та Директорії
1. Конституційні процеси в УНР

Михайло Грушевський – голова Центральної Ради УНР.
«Самостійна Україна», січень 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2851

Михайло Грушевський – голова Центральної Ради УНР.
«Самостійна Україна», січень 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2851

Фрагменти «Конституції Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), 29 квітня 1918 р.» з видання «Вивід прав нової України», підготовленого Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 69–70

Фрагменти «Конституції Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), 29 квітня 1918 р.» з видання «Вивід прав нової України», підготовленого Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 69–70

Фрагменти «Конституції Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР), 29 квітня 1918 р.» з видання «Вивід прав нової України», підготовленого Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 69–70

 

Андрій Яковлів – історик права, український громадсько-політичний діяч.
«На слідах», ч. 3, 1955 р.
ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 80, арк. 48

Андрій Яковлів – історик права, український громадсько-політичний діяч.
«На слідах», ч. 3, 1955 р.
ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 80, арк. 48

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР».
«Тризуб» (Париж), 19 лютого 1928 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 98 зв.–99

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР».
«Тризуб» (Париж), 19 лютого 1928 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 98 зв.–99

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР».
«Тризуб» (Париж), 19 лютого 1928 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 98 зв.–99

 

Симон Петлюра – голова Директорії УНР, головний отаман військ УНР.
«Студенський голос», квітень 1928 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 12

Симон Петлюра – голова Директорії УНР, головний отаман військ УНР.
«Студенський голос», квітень 1928 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 12

«Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», 12 листопада 1920 р. [1920 р.]
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 7–7 зв.

«Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», 12 листопада 1920 р. [1920 р.]
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 7–7 зв.

Стаття «Майбутній лад на Україні».
«Воля», квітень 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 1, арк. 29 зв.

Стаття «Майбутній лад на Україні».
«Воля», квітень 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 1, арк. 30

Стаття «Майбутній лад на Україні».
«Воля», квітень 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 1, арк. 30 зв.

Стаття «Майбутній лад на Україні».
«Воля», квітень 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 1, арк. 29 зв. – 30 зв.

 

Стаття «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)».
«Наша зоря», 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 129 зв.

Стаття «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)».
«Наша зоря», 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 130

Стаття «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)».
«Наша зоря», 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 130 зв.

Стаття «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)».
«Наша зоря», 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 129 зв. – 130 зв.

 

 

2. Проекти державного устрою Української Держави

Павло Скоропадський – гетьман Української Держави.
«Наш світ», грудень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 92

Павло Скоропадський – гетьман Української Держави.
«Наш світ», грудень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 92

Закони про тимчасовий державний устрій України. 29 квітня 1928 р.
К. Костів «Конституційні акти відновленої Української держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2289-О

Закони про тимчасовий державний устрій України. 29 квітня 1928 р.
К. Костів «Конституційні акти відновленої Української держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2289-О

Фрагмент статті М. Кочубея «До питання організації сучасної класократичної держави» з ілюстрацією «Схема державних форм».
«Бюлетень гетьманської управи», Берлін, березень 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 16, арк. 30

Фрагмент статті М. Кочубея «До питання організації сучасної класократичної держави» з ілюстрацією «Схема державних форм».
«Бюлетень гетьманської управи», Берлін, березень 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 16, арк. 34

Фрагмент статті М. Кочубея «До питання організації сучасної класократичної держави» з ілюстрацією «Схема державних форм».
«Бюлетень гетьманської управи», Берлін, березень 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 16, арк. 30, 34

 

 

Розділ ІІІ Закон про державний устрій Карпатської України

Августин Волошин – Президент Карпатської України.
«Самостійна Україна», січень-березень 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4740-О

Августин Волошин – Президент Карпатської України.
«Самостійна Україна», січень-березень 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 4740-О

Стаття «Конституція Карпатської України».
«Новий шлях», 22 грудня 1938 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6003-О

Стаття «Конституція Карпатської України».
«Новий шлях», 22 грудня 1938 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6003-О

Конституційний закон Карпатської України. 15 березня 1939 р.
«Свобода», 15 березня 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 92

Конституційний закон Карпатської України. 15 березня 1939 р.
«Свобода», 15 березня 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 92

 

Розділ IV Проекти державного устрою України, розроблені ОУН

Акт відновлення Української держави. 30 червня 1941 р.
«50-річчя відновлення української державності. Акт 30 червня 1941 р.»
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 720

Акт відновлення Української держави. 30 червня 1941 р.
«50-річчя відновлення української державності. Акт 30 червня 1941 р.»
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 720

Євген Коновалець – перший голова ОУН.
«Українське слово», 27 травня 1973 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6570-О

Євген Коновалець – перший голова ОУН.
«Українське слово», 27 травня 1973 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6570-О

Степан Бандера – голова проводу ОУН (б).
«Збірка документів і матеріалів про вбивство С. Бандери». Торонто – Нью-Йорк – Мюнхен – Лондон – Мельбурн, 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 1260-О

Степан Бандера – голова проводу ОУН (б).
«Збірка документів і матеріалів про вбивство С. Бандери». Торонто – Нью-Йорк – Мюнхен – Лондон – Мельбурн, 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 1260-О

Засади діяльності ОУН з визначенням майбутнього державного ладу України. 1940-ві рр.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 1, арк. 4, 6

Засади діяльності ОУН з визначенням майбутнього державного ладу України. 1940-ві рр.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 1, арк. 4, 6

 

Розділ V Конституційні процеси Радянської України в оцінці діячів української еміграції

Стаття С. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?».
«Національна думка», ч. І, квітень; ч. ІІ, травень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 21, спр. 157, арк. 9

Стаття С. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?».
«Національна думка», ч. І, квітень; ч. ІІ, травень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 21, спр. 157, арк. 9 зв.

Стаття С. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?».
«Національна думка», ч. І, квітень; ч. ІІ, травень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 21, спр. 157, арк. 14

Стаття С. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?».
«Національна думка», ч. І, квітень; ч. ІІ, травень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 21, спр. 157, арк. 9-9 зв., 14

 

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)».
«Тризуб», 29 березня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 189 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)».
«Тризуб», 29 березня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 190

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)».
«Тризуб», 29 березня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 190 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)».
«Тризуб», 29 березня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 189 зв. – 190 зв.

 

Стаття «У звязку зо зміною сов. конституції».
«Новий шлях», 5 лютого 1944 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6007-О

Стаття «У звязку зо зміною сов. конституції».
«Новий шлях», 5 лютого 1944&nbs;р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6007-О

Фрагмент статті члена секретаріату ПУН Б. Б.
«До дискусії про відношення до УРСР», 29 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 7, арк. 25

Фрагмент статті члена секретаріату ПУН Б. Б.
«До дискусії про відношення до УРСР», 29 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 7, арк. 25 зв.

Фрагмент статті члена секретаріату ПУН Б. Б.
«До дискусії про відношення до УРСР», 29 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 7, арк. 25-25 зв.

 

Проект Акту УНР 1989 р. щодо перспектив створення нового уряду в Україні на основі конституції УНР 1918 р. зі збірки документів «Вивід прав нової України», підготовленої Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 51–52

Проект Акту УНР 1989 р. щодо перспектив створення нового уряду в Україні на основі конституції УНР 1918 р. зі збірки документів «Вивід прав нової України», підготовленої Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 51–52

Проект звернення політичних партій української еміграції до депутатів Верховної Ради України «Становище українських політичних партій і організації в діяспорі до референдуму, проведеного 17-го березня 1991 року, до проєктів конституції і проєктів союзного договору СССР», 1 липня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 18, арк. 29

Проект звернення політичних партій української еміграції до депутатів Верховної Ради України «Становище українських політичних партій і організації в діяспорі до референдуму, проведеного 17-го березня 1991 року, до проєктів конституції і проєктів союзного договору СССР», 1 липня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 18, арк. 29

Проект заяви українських еміграційних організацій «Становище Українських Політичних Партій і Організацій до Проєкту Конституції України і Проєктів Союзного Договору СССР», 6 липня 1991&nbs;р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 18, арк. 20

Проект заяви українських еміграційних організацій «Становище Українських Політичних Партій і Організацій до Проєкту Конституції України і Проєктів Союзного Договору СССР», 6 липня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 18, арк. 21

Проект заяви українських еміграційних організацій «Становище Українських Політичних Партій і Організацій до Проєкту Конституції України і Проєктів Союзного Договору СССР», 6 липня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 18, арк. 24

Проект заяви українських еміграційних організацій «Становище Українських Політичних Партій і Організацій до Проєкту Конституції України і Проєктів Союзного Договору СССР», 6 липня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 18, арк. 20, 21, 24

 

Видання Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28-го червня 1996 року, з колекції Голови Центрального проводу ОУН (державників) П. Дорожинського з автографами депутатів Верховної Ради України.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документ на стадії науково-технічного опрацювання

Видання Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28-го червня 1996 року, з колекції Голови Центрального проводу ОУН (державників) П. Дорожинського з автографами депутатів Верховної Ради України.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документ на стадії науково-технічного опрацювання

Видання Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28-го червня 1996 року, з колекції Голови Центрального проводу ОУН (державників) П. Дорожинського з автографами депутатів Верховної Ради України.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документ на стадії науково-технічного опрацювання

 

 

Розділ VI Символи української держави

Зображення великого герба України (проект М. Битинського) зі збірки документів «Вивід прав нової України», підготовленої Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 48

Зображення великого герба України (проект М. Битинського) зі збірки документів «Вивід прав нової України», підготовленої Ярославом Рудницьким. 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 48

Фрагмент листа М. Михалевича до редактора Енциклопедії українознавства О. Воронина щодо державних символів. 10 вересня 1975 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 42, арк. 23

Фрагмент листа М. Михалевича до редактора Енциклопедії українознавства О. Воронина щодо державних символів. 10 вересня 1975 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 42, арк. 23

Проект постанови Української Національної Ради про український національно-державний прапор. 1948–1949 рр.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 10, арк. 95

Проект постанови Української Національної Ради про український національно-державний прапор. 1948–1949 рр.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 10, арк. 95

Стаття «Національний гимн в других народів і в нас».
«Новий шлях», 31 грудня 1931 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 5997-О

Стаття «Національний гимн в других народів і в нас».
«Новий шлях», 31 грудня 1931 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 5997-О

Текст та ноти гімну України «Ще не вмерла Україна». Вид-во співочої Секції при культурно-освітньому відділі табору 26. Б/д.
ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 21, арк. 1 зв.

Текст та ноти гімну України «Ще не вмерла Україна». Вид-во співочої Секції при культурно-освітньому відділі табору 26. Б/д.
ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 21, арк. 1 зв.

Стаття В. Пачовського «Герб українського народу».
«Український скиталець», квітень 1923 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 5, арк. 73

Стаття В. Пачовського «Герб українського народу».
«Український скиталець», квітень 1923 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 5, арк. 74

Стаття В. Пачовського «Герб українського народу».
«Український скиталець», квітень 1923 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 5, арк. 73-74

 

Варіанти зображень тризуба, опубліковані у журналі «Uke-Views» 1 листопада 1942 р.
«Народна воля», 4 травня 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6341-О

Варіанти зображень тризуба, опубліковані у журналі «Uke-Views» 1 листопада 1942 р.
«Народна воля», 4 травня 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6341-О