АРХІВНА ПРАКТИКА – СПІЛЬНА АРХІВНА СПРАВА

01 липня 2021 року директор ЦДАЗУ Ірина Мага спільно Ярославом Калакурою, заслуженим професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка провела в режимі онлайн-конференції зустріч із студентами ІІ-го курсу, які навчаються за освітніми програмами «Практична (публічна) історія» «Світове українство в цивілізаційному поступі» та «Східноєвропейські історичні студії» на історичному факульеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У своїй промові Я. Калакура підкреслив, що архіви неможливо відірвати від академічної історичної науки та закликав студентів використати час, що відведений на практику, як унікальну можливість попрацювати з «живими джерелами» для написання дипломних робіт.

І. Мага розповіла студентам про історію заснування архіву, визначила специфіку його роботи, окреслила перспективи професії історика, переваги подальшого працевлаштування в архівах, означила напрями і форми використання джерельно-інформаційного потенціалу документів зарубіжного українства для здійснення наукових досліджень.

Захід відбувся після настановної зустрічі за участі стейкхолдерів від Державної архівної служби України, кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки та очільників усіх центральних державних архівних установ України.

https://www.facebook.com/tsdazu/posts/4058819680873571