АРХІВНА СПРАВА – СПІЛЬНА СПРАВА

1 липня 2021 р. у рамках старту проходження архівної (джерелознавчої, архівно-музейної) практики відбулась настановна конференція (в режимі онлайн) для студентів ІІ-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захід відбувся за участі Голови Державної архівної служби України канд. істор. наук Анатолія Хромова, Першого заступника Голови Укрдержархіву канд. істор. наук Тетяни Ємельянової, директорів центральних державних архівних установ України, завідувача кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки докт. істор. наук, професора Марини Палієнко (організатор практики від університету) та студентів освітніх програм «Архівістика та управління документацією», «Історія України та культурна антропологія», «Практична (публічна) історія» «Світове українство в цивілізаційному поступі» «Середня освіта», «Східноєвропейські історичні студії».

У рамках ознайомлення з базою практики, директор ЦДАЗУ Ірина Мага розповіла студентам про специфіку архіву, унікальність його фондів та побажала молодим учасникам зібрання успішного оволодіння навичками архівної справи.

Студенти проходитимуть практику за обраними напрямами у визначених архівних установах у період з 01 по 14 липня 2021 року та з урахуванням карантинних обмежень.