ЗУСТРІЧ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ В ЦДАЗУ

ЗУСТРІЧ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ В ЦДАЗУ

 

17 червня 2021 року в ЦДАЗУ відбулася творча зустріч з доктором історичних наук Сергієм Котом та презентація його монографії «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)».

Цим заходом ЦДАЗУ продовжив серію зустрічей із відомими українцями, які здійснили вагомий особистий внесок у поповнення НАФ документами зарубіжної україніки, пошук та повернення культурних цінностей на Батьківщину, відобразили їх роль і місце у політичних процесах та культурному житті України.

С. Кот у своєму виступі, привітав присутніх з прийдешнім 30-річчям незалежності України та висловив глибоку подяку за можливість виступити перед архівістами – представниками однієї з найдавнішої і благородної професії – зв’язковими в часі та посередниками між історичними документами і дослідниками. Автор докладно зупинився на науковій новизні та актуальності дослідження. Він підкреслив, що без архівів та евристичної роботи в архівах, бібліотеках і музеях України, США, Канади, ФРН, РФ його робота не мала б такої історіографічної ваги та джерелознавчої цінності як в теоретичному, так і в практичному сенсі. С.Кот звернув увагу аудиторії на зміст поняття «культурні цінності» та відсутність його єдиного розуміння в галузі права та культури, наголосив на важливості конституювання терміносполуки «незаконно вивезені культурні цінності» та більш широко висвітлив поняття «повернення» і «реституція культурних цінностей». Із захопленням і конкретними прикладами автор книги розкрив місце повернення культурних цінностей у політичних процесах доби УНР та СРСР, висвітлив різні аспекти втрат, повернення та реституції культурних цінностей України впродовж ХХ – початку ХХІ ст.

Свій захват вагомим науковим доробком зі щирістю висловили стейкхолдери заходу директор ЦДАЗУ Ірина Мага, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Марина Палієнко, директор ЦДІАК України Олег Бабенко, очільник УНДІАСД та САУ Олександр Гаранін.

«Зразковим узагальнюючим дослідженням», – назвала книгу С. Кота Марина Палієнко. Вона підкреслила, що комплексне висвітлення процесів повернення і реституції культурних цінностей на тлі широкого хронологічного періоду засвідчують як наукову новизну, так і практичне значення роботи, а презентація книги, що стала вінцем 30-річного практичного доробку у вигляді вишуканого і змістовного фоліанту, – це своєрідна шана державі напередодні її 30-річного ювілею. І. Мага звернула увагу на той факт, що профіль документів, що зберігається в ЦДАЗУ відповідає об’єкту дослідження автора книги, а відтак, архіви є тим вважливим складовим елементом, який генерує національну ідентичність та формує сучасну державну політику в Україні. Книга Сергія Івановича, на думку О. Бабенка спонукатиме дослідників шукати і знаходити національні реліквії, що і нині не втратили свого прикладного значення, а держані інституції – вибудовувати паритетні взаємини з іншими державами щодо їх повернення. О. Гаранін подякував С. Коту за його об’єктивні висновки і наукову сміливість у зв’язку з гостротою проблеми і багатовекторністю державної політики у сфері повернення і реституції культурних цінностей.

Присутні на зустрічі, архівісти, наукова спільнота, представники громадськості, підтримали амбітну мету автора книги – відновити справедливість у пошуках і повернені історико-культурної спадщини України, спільно формувати організаційні та законодавчі засади пам’яткоохоронної діяльності, підносити роль громадських організацій та державних установ у сфері повернення в Україну культурних цінностей, розвивати міжнародне культурне співробітництво тощо.

На знак подяки архівістам за їх працю та з нагоди Міжнародного дня архівіста, один з трьохсот примірників книги «Повернення і реституція культурних цінностей у України (ХХ – поч. ХХІ ст.)» автор з дарчим написом подарував ЦДАЗУ.