УЧАСТЬ ЦДАЗУ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

13–14 травня 2021 року директор ЦДЗУ к.і.н., ст.н.с. Ірина Мага та провідні архівісти Олег Бабенко, к.і.н. Леся Іванченко дистанційно взяли участь у ІІ-й Міжнародній науковій конференції «Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти», організованій Центральноукраїнським національним технічним університетом (м. Кропивницький) з використанням платформи ZOOM. Учасникам конференції, що представляли міжнародну (Білорусь, Грузія, Канада, Польща, Молдова, Румунія) та вітчизняну наукову спільноту, було презентовано місце та роль ЦДАЗУ в системі архівних установ України, подано архівну україніку як невід’ємну складову комплексної наукової системи знань про архіви.