Архіви – важлива складова інформаційних ресурсів суспільства

З метою розширення кола цільової аудиторії ЦДАЗУ та популяризації знань про архіви, 27.04.2021 директор ЦДАЗУ Ірина Мага провела в режимі онлайн оглядову лекцію-екскурсію по архіву для студентів ІІІ-го та IV-го курсів, що навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та викладачів кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, факультету транспортних та інформаційних технологій Національного транспортного університету (НТУ).

За результатами обговорення лекції, питань удосконалення навчального процесу у ВНЗ та надання студентам ґрунтовних знань з архівної справи та документознавства було досягнуто домовленостей про співпрацю між установами та проходження практики студентами НТУ на базі ЦДАЗУ.