Презентуємо документальну онлайн-виставку «В ІМ’Я ДОБРА І МИЛОСЕРДЯ» Харитативна діяльність українських громадських організацій в діаспорі

«В ІМ’Я ДОБРА І МИЛОСЕРДЯ» Харитативна діяльність українських громадських організацій в діаспорі

Милосердя, доброта… Ще з часів давньоруських благодійність була традицією нашого народу. Цілком природним і закономірним вважалось допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, заступитися за беззахисного і скривдженого. Українці завжди опікувалися старими та немічними, вдовами, сиротами. Сильний допомагав слабшому. Великі справи робили разом.

Українська діаспора за роки свого існування зробила великий і неоціненний внесок у різні сфери діяльності української спільноти, зокрема і в харитативну діяльність. З початком еміграційніх рухів українців у пошуках кращого життя спочатку в Європі, а згодом на Американському континенті це стало особливо актуальним.

Допомога сиротам, інвалідам, політв’язням, жертвам Чорнобильської катастрофи, допомога голодуючим в Україні, біженцям із таборів для інтернованих українських вояків, а згодом, після Другої світової війни біженцям із Ді-Пі таборів у їх переселенні до США та Канади – стала основним напрямом діяльності різноманітних допомогових організацій, які опікувалися переселенцями під час імміграції, фінансово та морально підтримували на перших порах їх побут у новій країні, займалися взаємострахуванням у разі хвороби, нещасного випадку, смерті. При цьому одним із напрямів діяльності  допомогових комітетів була і допомога Україні.

Діяльність допомогових товариств в українській діаспорі, заснованих з некомерційною метою, спрощувала вирішення ряду важливих питань для іммігрантів. Вона є невід’ємним елементом з історії переселенських рухів українців.

Саме харитативній діяльності української діаспори і присвячена документальна онлайн-виставка «В імя добра і милосердя».

У виставці використані архівні документи, діаспорні періодичні і друковані видання, що зберігаються у ЦДАЗУ.

Представлені документи згруповані за тематико-хронологічною ознакою та охоплюють період з 1923 по 2020 рр.

У ході підготовки виставки використано 32 документа на 53 аркушах із архівних фондів ЦДАЗУ №№ 8, 15, 19, 27, 36, 37, 39, 41 і 75, колекціі родини Петра і Ольги Матул (документи колекцій на стадії науково-технічного опрацювання) та друкованих і періодичних видань ДІФ архіву.

Більше про структуру виставки та документи тут: «В ім’я добра і милосердя» Харитативна діяльність українських громадських організацій в діаспорі