Громадська Рада

Громадська рада

З метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, та на виконання рішення колегії Держкомархіву України від 17 грудня 2007р. та наказу Держкомархіву України від 26.11.2008 за № 241 у Центральному державному архіві зарубіжної україніки згідно наказу по архіву за № 22 від 11 грудня 2008 р. створена Громадська Рада

Положення про громадську раду
Склад громадської ради