«В ІМ’Я ДОБРА І МИЛОСЕРДЯ»

Милосердя, доброта… Ще з часів давньоруських благодійність була традицією нашого народу. Цілком природним і закономірним вважалось допомогти знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, заступитися за беззахисного і скривдженого. Українці завжди опікувалися старими та немічними, вдовами, сиротами. Сильний допомагав слабшому. Великі справи робили разом.

Українська діаспора за роки свого існування зробила великий і неоціненний внесок у різні сфери діяльності української спільноти, зокрема і в харитативну діяльність. З початком еміграційніх рухів українців у пошуках кращого життя спочатку в Європі, а згодом на Американському континенті це стало особливо актуальним.

Допомога сиротам, інвалідам, політв’язням, жертвам Чорнобильської катастрофи, допомога голодуючим в Україні, біженцям із таборів для інтернованих українських вояків, а згодом, після Другої світової війни біженцям із Ді-Пі таборів у їх переселенні до США та Канади – стала основним напрямом діяльності різноманітних допомогових організацій, які опікувалися переселенцями під час імміграції, фінансово та морально підтримували на перших порах їх побут у новій країні, займалися взаємострахуванням у разі хвороби, нещасного випадку, смерті. При цьому одним із напрямів діяльності  допомогових комітетів була і допомога Україні.

Діяльність допомогових товариств в українській діаспорі, заснованих з некомерційною метою, спрощувала вирішення ряду важливих питань для іммігрантів. Вона є невід’ємним елементом з історії переселенських рухів українців.

Саме харитативній діяльності української діаспори і присвячена документальна онлайн-виставка «В імя добра і милосердя».

У виставці використані архівні документи, діаспорні періодичні і друковані видання, що зберігаються у ЦДАЗУ.

Представлені документи згруповані за тематико-хронологічною ознакою та охоплюють період з 1923 по 2020 рр.

У ході підготовки виставки використано 32 документа на 53 аркушах із архівних фондів ЦДАЗУ №№ 8, 15, 19, 27, 36, 37, 39, 41 і 75, колекціі родини Петра і Ольги Матул (документи колекцій на стадії науково-технічного опрацювання) та друкованих і періодичних видань ДІФ архіву.

РОЗДІЛ І. «В єдності – сила!»

Обкладинка журналу «Український інвалід» та лист Делегата Високого Комісаріату Ліги Націй для збігців Шерпатье до Всеукраїнської Спілки військових інвалідів, щодо допомоги інвалідам у таборах для інтернованих українських вояків у Каліші та Щипіорно. Варшава, 6 вересня 1923 р. «Український інвалід», Каліш (Польща), ч. 1, вересень 1923 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр.83, арк. 1, 6 зв.

Звернення «До українського громадянства в Ч./С./Р.» щодо допомоги голодуючим в Україні. [1933 р.]
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 36, арк. 12

Звернення Українського допомогового комітету в Румунії «В обіймах смерти». 22 червня 1933 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 36, арк. 11

Фрагмент комунікату Управи Комітету представників українських організацій в ЧСР про надання допомоги голодуючим в Україні, ч. 2, 19 серпня 1933 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп.1, спр. 36, арк. 5-5 зв.

Інформаційне повідомлення Головної управи Союзу Українок Америки (СУА) про створення Комітету Негайної допомоги голодуючій Україні, листопад 1933 р. «Наше життя», ч. 11, 2003 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1746-К

«Звіт діяльності за 1934 рік» Українського товариства допомоги інвалідам (УКТОДІ).

ЦДАЗУ, ф. 8, оп. 1, спр. 60, арк. 1

Відозва Допомогового фонду українських і білоруських студентів у  Празі (ЧСР) щодо надання матеріальної допомоги українським та білоруським студентам високих шкіл у Празі. Прага, 20 серпня 1937 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 40, арк. 2

Листівка роботи Павла Ковжуна «Жертвуйте на український шпиталь ім. Митрополита Андрея у Львові», [не пізніше 1938 р.].

ЦДАЗУ,  ф. 8, оп. 1, спр. 77, арк. 1

Звернення Українського Золотого Хреста (УЗХ) – американсько-української гуманітарної організації  – щодо організації допомоги українцям у Європі та Україні у перші роки Другої світової війни. Нью-Йорк, вересень 1941 р.

ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 52, арк. 1

Листівка «Народ собі на чужині», 1945/1946 р.

ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 6, арк. 1

Звернення Комітету допомоги новим біженцям у Ляндеку (ДіПі табір у Ляндеку, Тіроль, Австрія) про організацію допомоги та подарунків до Різдвяних свят новоприбулим українцям до табору. 26 жовтня 1947 р.

ЦДАЗУ, ф. 75, оп. 1, спр. 215, арк. 5

Інформація про допомогову діяльність Української кредитової спілки, Торонто, 1954 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2070-О

«Малий адресар» українських організацій в діаспорі, опублікований у кишеньковому «Календарці Української трибуни». Мюнхен, 1948 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 777

РОЗДІЛ ІІ. «Брат братові»

Фрагмент «Звіту із Загальних Зборів Злученого Українського Американського Допомогового Комітету, які відбулися 12-го листопада 1955 року у готелю Бельв’ю-Стретфорд у Філадельфії».

ЦДАЗУ, ф. 75, оп. 10, спр. 112, арк. 1-3

Фрагмент  «Звідомлення Президента З.У.А.Д. Комітету, д-ра Володимира Галана»  та фінансове звідомлення ЗУАДК за період  січень 1957 – 30 червня 1958 р., оприлюднені на загальних зборах ЗУАДК. Філадельфія, 27-28 вересня 1958 р.

ЦДАЗУ, ф. 75, оп, 10, спр. 33, арк. 1, 36

Стаття «Злучений Український Американський Допомоговий Комітет» (ЗУАДК) до ювілейного видання на честь 60-ліття ЗУАДК, 1944-2004. 28 листопада 2004 р., Філадельфія, Пенсильванія.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 900

Звернення  «Коляда для ЗУАДК» до українського громадянства із закликом скласти пожертву на коляду для Української Суспільної служби з нагоди Різдвяних свят. Філадельфія, б/д

ЦДАЗУ, ф. 41, оп, 1, спр. 43, арк. 2

Буклет УЗДК про допомогу сиротинцям, інвалідам, організацію кухонь для бідних в Україні, [2011]

ЦДАЗУ, із колекції Петра і Ольги Матули, на стадії науково-технічного опрацювання

Звернення Українського Золотого Хреста щодо організації допомоги нужденним, хворим, сиротам, вдовам, інвалідам до Великодніх свят. [1956]

ЦДАЗУ, ф. 39, оп, 1, спр. 52, арк. 72

Повідомлення  «Допомога політичним в’язням».

Обіжник Українського Золотого Хреста, Дітройт, лютий 1968 р.

ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 52, арк. 24

Фрагмент доповіді Павлини Різник, очільниці Українського Золотого Хреста (УЗХ), «Український Золотий Хрест на порозі сьомої декади» про діяльність УЗХ, вересень 1991 р.

«Бюлетень Українського Золотого Хреста», ювілейне видання у 60-річчя УЗХ, ч. 30, вересень 1991 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 935

Фрагмент «Проєкту створення Допомогового й Залізного фондів»  запропонований Світовою Радою Суспільної Служби Світового Конгресу Вільних Українців (СКВУ), 1981 р. «Бюлетень Світової Ради Суспільної Служби. Світовий Конгрес Вільних Українців», Торонто, ч. 2, 1981 р.

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 32, арк. 93, 100 зв., 101

Обкладинка журналу та інформація української допомогової організації «Броди-Лев, Інк.», Нью-Йорк про допомогу інвалідам війни, охорону воєнних могил. Журнал «Броди-Лев, Інк.», Нью-Йорк, 1958 р.

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 908

Звіт «Допомогово-харитативна діяльність або суспільна служба»  Координаційного Осередку Українських Громадських Центральних і Крайових Установ у Європі (КОУГЦУ), оприлюднений на Четвертому Конгресі  КОУГЦУ, що відбувся 30 вересня – 1 жовтня 1978 р. у Брюселі, Бельгія.

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 28, арк. 40-40 зв.

Інформація про діяльність Українського Центрального Допомогового Об’єднання в Австрії (УЦДОА), опублікована у місячнику «Наш Голос», Трентон (США), ч. 10, жовтень 1986 р.

ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 1, арк. 5

Лист Українського Центрального Допомогового Об’єднання в Австрії (УЦДОА) до президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка про харитативну діяльність УЦДОА, зокрема щодо допомоги біженцям-українцям в Австрії, зокрема їх переселення до США та Канади. Відень, грудень 1989 р.

ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 1, арк. 17

Лист  голови крайового комітету Українського Визвольного Фонду (УВФ) до д-ра В. Михайова, члена ПУН, фінансового референта в Нью-Йорку про справу збірки на коляду  для родин українських політв’язнів, зокрема і Вячеславу Чорноволу. Торонто, 5 липня 1980 р.

ЦДАЗУ,  ф. 37, оп. 1, спр. 12, арк. 65-66

Фрагмент списку засуджених українських політв’язнів, підготовлений Інформаційною Службою «Смолоскипа» з метою уможливлення надання їм допомоги. Канада, США, грудень 1978 р.

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 43, арк. 118

Інформаційний лист Комітету Українців Канади (КУК) про підписання договору з Федеральним урядом щодо спонсорування переселення на постійне проживання у Канаді українських політв’язнів-біженців. Вінніпег, 20 вересня 1979 р.

ЦДАЗУ, ф. 36, оп, 1, спр. 44, арк. 153

Звернення Собору Єпископів Української Православної Церкви США з проханням внести пожертви для тих, хто зазнав наслідків повені в Західній Україні.

«Катедральний дзвін», Нью-Джерсі, [2020]

ЦДАЗУ, із колекції Петра і Ольги Матули, на стадії науково-технічного опрацювання

Організація допомоги дітям в Україні Товариством Св. Андрія при парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного в США, Вашингтон, 2006-2007 р.

ЦДАЗУ, із колекції Петра і Ольги Матули, на стадії науково-технічного опрацювання.

Буклет Товариства Св. Андрія Української Православної Церкви в США про благодійну працю товариства, б/д

ЦДАЗУ, із колекції Петра і Ольги Матули, на стадії науково-технічного опрацювання.