Послуги архіву

 

Перелік державних послуг, які надаються населенню центральними державними архівами України, 

 

Назва послуги

Мета послуги

1

Проведення державної експертизи культурних цінностей

Надання дозволу у випадку вивезення за кордон документів НАФ, відмова у разі іншої мети вивезення, ніж тимчасове експонування або реставрація

2

Видача архівних довідок, копій документів

Підтвердження права на соціальний захист громадян. Усі звернення підлягають задоволенню, негативна відповідь – тільки у разі відсутності на зберіганні відповідних документів

3

Погодження номенклатур справ юридичних осіб

Проведення рецензування підготовлених установами номенклатур справ та їх погодження з проставленням грифу “Погоджено”.

4

Проведення експертизи цінності документів з метою їх внесення до Національного архівного фонду

Виявлення документів НАФ

5

Проведення експертизи цінності документів з метою визначення строків їх зберігання

Складання описів справ постійного зберігання, з особового складу, актів про вилучення документів для знищення

6

Проведення експертизи цінності документів Національного архівного фонду з метою їх віднесення до унікальних

Складання анотованих переліків унікальних документів

7

Проведення експертизи цінності документів Національного архівного фонду з метою їх грошової оцінки

Складання акта грошової оцінки документів НАФ

8

Надання платних послуг юридичним і фізичним особам з використанням інформації архівних документів, забезпечення їх збереженості та науково- технічного опрацювання

Надання інформаційно-довідкової допомоги, консультацій щодо складу і змісту архівних фондів, виготовлення копій архівних документів, науково-технічне опрацювання документів

9

Надання допомоги власникам документів Національного архівного фонду в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування

Надання допомоги власникам документів

10

Зберігання документів Національного архівного фонду, що належать юридичним і фізичним особам

Зберігання документів Національного архівного фонду

11

Публікація і експонування документів Національного архівного фонду, що належать юридичним і фізичним особам

Надання документної інформації для використання

12

Надання документів Національного архівного фонду у користування юридичним і фізичним особам

Отримання документної інформації юридичним і фізичним особам

13

Повідомлення про архівні документи, в яких містяться відомості, що можуть бути використані заінтересованими особами

Інформування про наявність документної інформації актуальної тематики

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7-го травня 1998 року № 639
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”.

 

Наказ Державного комітету архівів України від 6-го травня 2008 року № 82
Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах“.