Документальна виставка «ЧОРНИЙ БІЛЬ УКРАЇНИ»

Документальна онлайн виставка

 

 

«ЧОРНИЙ БІЛЬ УКРАЇНИ»

 

Техногенна катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 р. на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, сколихнула весь світ. Чи не найбільше її наслідками переймалися розпорошені по всьому світі українці. Їх реакція на цю трагічну подію знайшла своє відображення в документах, що зберігаються у Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Архівні документи, доповнені статтями, повідомленнями, ілюстраціями із закордонних українських періодичних видань довідково-інформаційного фонду ЦДАЗУ, стали основою документальної он-лайн виставки «Чорний біль України», приуроченої до 30-х роковин Чорнобильської трагедії.

Хронологічно документи виставки охоплюють період з 1986 по 2006 рр. та утворюють п’ять тематичних розділів. Документи першого розділу є своєрідним екскурсом в останні години перед трагедією та у перші дні після неї. У другому розділі висвітлюються протестні акції, що проводили українці Австралії, Великої Британії, Канади, Німеччини, США у перші місяці після катастрофи. Демонстрації були викликані політикою приховування радянським урядом причин аварії, її масштабів, негативних наслідків для природного середовища та, найголовніше, життя громадян Української РСР та сусідніх з нею держав.

У третьому розділі аналізуються причини й наслідки Чорнобильської аварії. Цій темі присвячені численні статті та повідомлення в українських періодичних виданнях. Серед них – «Ідея і чин», «Український голос», «Вільне слово», «Новий шлях», «Батьківщина», «Народна воля», «Шлях перемоги», «Народна трибуна», «The Ukrainian Weekly» та ін., які виходили у Канаді, Німеччині, США. Зі змістом низки публікацій можна ознайомитися на виставці.

Наступний розділ присвячений активній участі представників окремих українських громадсько-політичних організацій за кордоном у процесах, спрямованих на виявлення реальних обставин катастрофи, які замовчувалися радянським урядом. Це, передусім, Світовий конгрес вільних українців (СКВУ) та створена ним Чорнобильська комісія, Український конгресовий комітет Америки (УККА), Комітет українців Канади (КУК), Конференція українських політичних партій і організацій (КУППО), Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та ін.

Відзначення роковин трагічної події, як свідчать документи останнього розділу, проходили у вигляді молебнів (зокрема, міжконфесійних), наукових конференцій та симпозіумів, протестів. Крім цього представники української спільноти за кордоном організовували збір коштів для постраждалих внаслідок аварії, готували виставки та публікації в пресі тощо. Для проведення на належному рівні вищезазначених заходів, спеціально утворювали окремі комісії. Так, з ініціативи Союзу українців Великої Британії постав Крайовий Чорнобильський комітет для відзначення П’ятої річниці трагедії.

Виставка яскраво демонструє важливу роль української діаспори в активізації процесів, спрямованих на визначення причин та наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, допомогу постраждалим внаслідок техногенної катастрофи та на інформування світової спільноти про українські проблеми.

Розділ І Аварія на Чорнобильській АЕС

 

Карта України із зазначенням на ній функціонуючих та проектованих атомних електростанцій
«Soviet nationality survey», № 4–5, квітень–травень 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 74, арк. 49
Схема із зазначенням зміни потужності 4-го реактора Чорнобильської АЕС упродовж 24 годин до моменту вибуху.
«The Chornobyl commission report», квітень 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 1, спр. 8, арк. 26
Стаття «Chronology of Soviet press reports» щодо висвітлення радянськими ЗМІ подій на Чорнобильській АЕС з 26 квітня по 14 травня 1986 р.
«Soviet nationality survey», № 4–5, квітень–травень 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 74, арк. 51, 51 зв., 52
Карта поширення радіоактивного зараження станом на 29 квітня 1986 р. «The Chornobyl commission report», квітень 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 1, спр. 8, арк. 25
Інформація про вплив радіації на організм людини в залежності від отриманих доз.
«Support victims of Chornobyl Ukraine», після 13 липня 1986 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання

Розділ ІІ «Реакція українців за кордоном на Чорнобильську катастрофу»

Стаття «Траґедія в Чорнобилі».
«Вільне слово», ч. 20–21, 17–24 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6461-О
Стаття «Антимосковська демонстрація української молоді».
«Національна трибуна», ч. 20, 25 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Стаття «Українські демонстрації у Лондоні».
«Шлях перемоги», ч. 21, 25 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Статті «Українці Мюнхену демонструють проти нуклеарного ґеноциду», «Протестні акції у Великобританії».
«Шлях перемоги», ч. 22, 1 червня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Стаття «Українці демонструють проти ґеноциду».
«Шлях перемоги», ч. 23, 8 червня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Повідомлення «Чорнобиль – чергове нещастя в совєтській системі нищення України».
«Батьківщина», ч. 6, червень 1986 р
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6137-О

Розділ ІIІ «Публікації про Чорнобильську трагедію в українській діаспорній періодиці»

Стаття «Нещасливий випадок в Україні. Нуклеарна радіація вбиває невинних людей».
«Український голос», ч. 18, 5 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6379-О
Стаття «Жахлива атомова катастрофа в Україні, затруєні люди, земля і вода».
«Національна трибуна», ч. 20, 18 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Статті «Наслідки катастрофи в Чорнобилі», «З Надбужанщини про Чорнобиль», «Поступ» та вірш В. Юрченко «Чорнобиль».
«Шлях перемоги», ч. 28, 13 липня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Стаття С. Наумович «Французька преса про Чорнобиль».
«Національна трибуна», ч. 28, 13 липня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Стаття «Президент Реґен про ґеноцид і Чорнобиль».
«Національна трибуна», ч. 30, 3 серпня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Стаття «Катастрофа у Чорнобилі далі привертає увагу західнього світу».
«Український голос», ч. 34, 25 серпня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6379-О
Стаття «Страхітливі наслідки чорнобильського ґеноциду».
«Національна трибуна», ч. 36, 14 вересня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Статті «Чорнобиль – українська Гірошіма», «Публіцистичні фільми про Чорнобиль», «Пресовий комунікат підкомісії для справ Чорнобиля при Світовій Раді Суспільної Служби СКВУ».
«Ідея і чин», ч. 3, квітень 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6101-О
Стаття Ф. Онуфрійчука «Чорнобиль – трагедія українського народу».
«Вісник», ч. 7, 8, 10; 1 квітня – 15 травня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6070-О
Стаття «Відень: Конференція про Чорнобиль».
«Шлях перемоги», ч. 14, 5 квітня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6101-О
Стаття Д. Рак «Чорнобильська Одисея…».
«Народна воля», ч. 2, 12 січня 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6341-О

Розділ ІV «Заходи українських організацій за кордоном у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС»

«Пресовий комунікат СКВУ».
«Вільне слово», ч. 20–21, 17–24 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6461-О
Стаття «СКВУ проголосив 1987 рік – Роком жертв Чорнобиля».
«Національна трибуна», ч. 19, 10 травня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6101-О
Звіт Чорнобильської комісії при СКВУ за 1986–1988 рр., [не пізніше 23 листопада 1988 р.]
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 20, арк. 92-93
Стаття «УККА в справі нуклеарної катастрофи в Україні».
«Національна трибуна», ч. 20, 18 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
Стаття «Державний департамент відповідає УККА в справі нуклеарної катастрофи в Чорнобилі».
«Національна трибуна», ч. 27, 6 липня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6100-О
«Промова Івана Новосада, президента Централі Комітету українців Канади виголошена під час демонстрації в Оттаві 17 травня 1986 р.».
«Вільне слово», ч. 20–21, 17–24 травня 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6461-О
Заходи Комітету українців Канади, спрямовані на надання допомоги постраждалим у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС.
«Support victims of Chornobyl Ukraine», [не раніше 13 липня 1986 р.]
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
«Звідомлення Комітету українців Канади. Три роки праці: 1984, 1985, 1986» з інформацією про Чорнобильську катастрофу, [не раніше жовтня 1986 р.]
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
Повідомлення Центральної управи Комітету українців Канади «Чорнобиль і фонд “Поміч Україні”».
«Вісник», ч. 11, 1 червня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6070-О
«Відповідь Державного департаменту на лист КУППО в справі катастрофи в Чорнобилі», [не раніше 29 квітня 1986 р.]
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 14, арк. 11
Меморандум КУППО щодо Чорнобильської катастрофи, її наслідків та впливу на населення України та сусідніх держав, адресований урядам держав, які підписали заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі, квітень 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 62, оп. 1, спр. 14, арк. 1, 2, 9, 10
Стаття О. Овдієнко «Чорнобиль – табір примусової праці».
«Українка в світі», № 1, січень–березень 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. № 30, оп. 1, спр. 135, арк. 1, 105, 105 зв., 106
Повідомлення про резолюції в справі Чорнобильської катастрофи, прийняті на 7-ій Асамблеї штату Нью-Йорк (США), [не раніше 2 червня 1986 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання

Розділ V «Відзначення роковин Чорнобильської трагедії українською діаспорою»

Стаття «Вашінґтон відзначає річницю Чорнобильської катастрофи».
«Народна воля», ч. 18, 30 квітня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6339-О
Стаття Л. Гайдар «Чорнобиль».
«Народна воля», ч. 22, 28 травня 1987 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6339-О
Повідомлення «Жалобне зібрання з нагоди першої річниці вибуху у Чорнобилі».
«Українське православне слово», ч. 6–7, червень–липень 1987 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
Стаття «Chornobyl commemorations capped by ecumenical service».
«TWG news», № 8, травень 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 74, арк. 101
Повідомлення Президії Секретаріату СКВУ «В річницю катастрофи в Чорнобилі».
«Народна воля», ч. 14, 6 квітня 1989 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6341-О
Стаття «Чорнобиль – день скорботи відзначено в Вінніпеґу».
«Новий шлях», ч. 45, 10 листопада 1990 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6048-О
Інформація про створення Крайового Чорнобильського комітету (Велика Британія) для відзначення П’ятої річниці Чорнобильської трагедії.
«Обіжне письмо», № 1/91, 22 лютого 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 8, арк. 12 – 13
Повідомлення Ділового Чорнобильського комітету (Велика Британія) про відзначення П’ятої річниці Чорнобильської трагедії.
«Українська думка», ч. 16, 18 квітня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 8, арк. 5
Стаття Я. Барвінського «У 10-ту річницю вибуху АЕС у Чорнобилі».
«Вісник», ч. 6, червень 1996 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6078-О
Програма «18-річчя відзначення Чорнобильської аварії», 26 квітня 2004 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 106, арк. 39
Повідомлення О. Закидальської «Пластуни вшановують Чорнобильську річницю».
«Новий шлях», № 77, 11 травня 2006 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6052-О
Статті L. Bodnar-Balahutrak «Chornobyl: an artist’s view», «Exhibit of works by Lydia Bodnar-Balahutrak evorkes».
«The Ukrainian weekly», № 17, 23 квітня 2006 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 68150-О
Інформація про створення Крайового Чорнобильського комітету (Велика Британія) для відзначення П’ятої річниці Чорнобильської трагедії.
«Обіжне письмо», № 1/91, 22 лютого 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 8, арк. 12-12 зв.