Тематичний анотований перелік документів про життя та діяльність Симона Петлюри,виявлених у фондах ЦДАЗУ

Тематичний анотований перелік документів

про життя та діяльність Симона Петлюри, виявлених у фондах ЦДАЗУ


«Українці самі не знають, кого вони мають серед себе. Вони гадають, що Петлюра – видатний редактор, патріот, громадський діяч тощо. Це все правда, але не ціла правда. Петлюра безмірно вищий за те, що про нього думають. Він – з породи вождів, людина з того тіста, що колись у старовину закладали династії, а в наш демократичний час стають національними героями… буде він вождем народу українського», – так писав академік Федір Корш за кілька років до того, як події Української революції поставили Симона Петлюру на чолі створених ним збройних сил України та Української народної республіки.

 

Наступного року виповнюється 90 років з дня загибелі Симона Петлюри – державно-політичного діяча, публіциста, організатора української армії, Головного Отамана Військ УНР, голови Директорії УНР. Ця постать і до сьогодні викликає чимало суперечливих оцінок. Найголовнішою його помилкою називають Варшавський договір 1920 року, внаслідок якого західноукраїнські землі опинилася у складі новоствореної польської держави, яка проводила репресивну політику щодо найменших намагань українського населення ствердити свою національну самобутність. Але безперечно, що в історії визвольних змагань 1917-1921 рр. С. Петлюра посідає одне з чільних місць.

 

Симон Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 р. в родині полтавських міщан. Навчався у Полтавській Духовній Семінарії, у 1901 р. був виключений з неї за участь у таємній українській громаді, яка згодом стала ядром Революційної української партії (РУП). До 1917 р. працював редактором друкованих органів РУП, видань соціалістично-демократичного напряму, був заарештований, проживав у Києві, Петербурзі, Москві. З 1916 до березня 1917 р. працював заступником уповноваженого на західному фронті у «Союзі Земств». У 1917 р. стає першим генеральним секретарем військових справ, почавши діяльність з формування українських збройних сил. Не погоджуючись із політикою Генерального Секретаріату В. Винниченка, наприкінці 1917 р. С. Петлюра виходить з уряду. Він формує Гайдамацький Кіш Слобідської України, який у січні-лютому 1918 р. відіграв вирішальну роль у боях за Київ. Після гетьманського перевороту 28 квітня 1918 стає на чолі Київського Губернського Земства та Всеукраїнського Союзу Земств. У липні 1918 р. був на чотири місяці заарештований гетьманським урядом. Згодом бере участь в повстанні проти П. Скоропадського, входить до складу Директорії та очолює Армію УНР як Головний Отаман. Після відступу Армії УНР з Києва та виїзду В. Винниченка за кордон у лютому 1919 р. С. Петлюра очолює Директорію. У нерівній боротьбі водночас проти більшовицьких і денікінських військ 5 грудня 1919 р. уряд Директорії виїжджає до Варшави та укладає Варшавський договір. У травні 1920 р. війська УНР спільно з польською армією увійшли до Києва. Однак утримати місто не вдалося, і вже у червні об’єднані армії відступили з Києва. Згодом Польща та більшовицька Росія уклали перемир’я, війська УНР лишають Україну. С. Петлюра виїжджає до Варшави, у 1923 р. – до Будапешту, потім до Відня й Женеви. З кінця 1924 р. мешкає у Парижі, де керує екзильним урядом УНР, засновує та редагує тижневик «Тризуб», в якому публікується й сам, як правило, під псевдонімами та криптонімами (В. Марченко, В. Салевський, Г. Рокитний, О. Ряст, СТ., В., Си-То).

 

25 травня 1926 р. на вул. Расіна на С. Петлюру було скоєно напад більшовицьким агентом С. Шварцбардом, який мотивував свій вчинок помстою за єврейські погроми. Поранення виявилися смертельними. Похований С. Петлюра на паризькому цвинтарі Монпарнас.

 

Всупереч негативному ставленню частини учасників визвольних змагань до С. Петлюри як ініціатора Варшавського договору, вже з другої половини 1920-х pp. його ім’я стало для українців символом боротьби за незалежність України. У радянській Україні та загалом серед противників ідеї незалежної української держави прізвище «Петлюра» та похідні від нього поняття «петлюрівщина», «петлюрівці» стають синонімами термінів, якими визначають змагання українського народу за звільнення від російського радянського панування[1].

 

Для української еміграції, незважаючи на неоднозначність оцінок, постать Симона Петлюри, безперечно, є одна з найголовніших, що підтверджується значним масивом документів, які зберігаються в Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Вони містять інформацію про діяльність С. Петлюри як військового та політичного діяча, публіциста, про його загибель та судовий процес над вбивцею, а також про суперечливі погляди української еміграції на роль Головного Отамана та Голови Директорії у подіях національно-визвольних змагань і про численні заходи з вшанування його пам’яті.

 

Документи з фондів ЦДАЗУ, які висвітлюють діяльність С. Петлюри  як публіциста та редактора представлені здебільшого числами часопису «Тризуб» (ф. 15, оп. 1). Так само переважно у «Тризубі» міститься значний масив інформації, присвячений С. Петлюрі як політичному та військовому діячеві, а після його загибелі – судовому процесу над вбивцею, опису заходів з вшанування пам’яті Головного Отамана та Голови Директорії, заснуванню та діяльності бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі, дискусійним питанням, які виникали серед української політичної еміграції навколо постаті С. Петлюри. Крім цього, в архіві зберігаються окремі випуски тижневика за 1927 р., присвячені висвітленню процесу над С. Шварцбардом (ф. 15, оп. 2, спр. 50).

 

Негативні оцінки діяльності С. Петлюри за його життя давалися у статтях, вміщених у збірнику українського Союзу хліборобів-державників «Хліборобська Україна» (Відень, 1920–1923 рр.), який, по суті, був прогетьманським.

 

У ф. 15 зберігаються також й інші видання, на сторінках яких висвітлювалася діяльність С. Петлюри як Головного Отамана армії УНР. Це літературно-військовий тижневик «Наша зоря», що виходив у таборі для інтернованих у Ланцуті протягом 1921–1923 р., воєнно-науковий журнал «Табор» (випуски за 1927-1930 та 1936–1939 рр.), заснований з ініціативи С. Петлюри та редагований генерал-хорунжим В. Кущем, празький журнал військово-громадської думки «Гуртуймося» (1935–1936 рр.), друкований орган проводу українських націоналістів «Розбудова нації» (1928 р.).

 

Значна кількість документів, які присвячені питанням вшанування пам’яті С. Петлюри, зберігаються у ф. 19. Це, зокрема, документи (заяви, звернення, комунікати, запрошення та ін.) про діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри (ф. 19, оп. 1, спр. 26); ф. 35 (Державний центр Української народної республіки в екзилі) та у ф. 50 (Українське національне об’єднання (УНО) Канада).

 

Певний інтерес представляють документи ф. 10 «Зленко Петро Андрійович (1891-1954), український бібліограф та громадський діяч», зокрема, «Твори Симона Петлюри. Матеріали для бібліографічного покажчика)» – перелік, укладений П.А. Зленком (оп. 1, спр. 4) – випускником та бібліотекарем Українського високого педагогічного університету в Празі.

 

Окремий інтерес можуть становити номери чеських періодичних видань (ф. 15, оп. 2, спр. 76) за 1926 р., в яких було вміщено замітки про вбивство С. Петлюри.

 

Бібліотечні фонди представлені книжками та періодичними виданнями, присвяченими постаті С. Петлюри, які виходили у Франції, Чехословаччині, США, Німеччині, Австралії та в незалежній Україні.

 

Музейний фонд представлений Відзнакою до першої річниці вбивства С. Петлюри та Хрестами Симона Петлюри з колекції О.В. Сухенка (ф. 24 «Сухенко Олександр Васильович (1918–2000), інженер та громадський діяч (Італія)»).

 

З огляду на те, що документи ЦДАЗУ, які пов’язані з життям та діяльністю С. Петлюри та пам’яттю про нього, зберігаються в різних фондах – архівному, бібліотечному та музейному – первинна систематизація переліку здійснюється відповідно до приналежності документів до одного з цих фондів.

 

В межах розділу І «Архівні фонди» документи поділені на два підрозділи залежно від форми передавання інформації: текстової або візуальної (фотографії, художні роботи). Крім цього, зважаючи на різноманітність інформації документів ЦДАЗУ, присвячених постаті С. Петлюри, документи у підрозділах систематизовано за тематико-хронологічним принципом.

 

В межах розділу ІІ «Бібліотечні фонди» документи систематизовано за хронологічним принципом.

 

Розділ ІІІ «Музейні фонди» включає три позиції, які відповідають темі «Вшанування пам’яті С. Петлюри».

 

Відповідно, тематичний анотований перелік має таку структуру:

 

Розділ І. Архівні фонди.

Підрозділ 1.1. Текстові документи.

Тема 1. Життя та діяльність С. Петлюри:

1.1. Прижиттєві публікації С. Петлюри;

1.2. Прижиттєві документи, присвячені життю та діяльності С. Петлюри;

1.3. Документи української еміграції про життя та діяльність С. Петлюри, створені після його смерті;

1.4. «Петлюрівщина», поширення ідей С. Петлюри серед українського населення.

Тема 2. Вбивство, похорон С. Петлюри та відгуки про його смерть.

Тема 3. Судовий процес над вбивцею С. Петлюри та оцінка політики С. Петлюри стосовно єврейського питання.

Тема 4. Пам’ять про С. Петлюру в українській еміграції, заходи з вшанування його пам’яті та установи, яким було присвоєне ім’я С. Петлюри.

Підрозділ 1.2. Візуальні документи.

Тема 1. Фотодокументи, які висвітлюють життя та діяльність С. Петлюри:

1.1. Фотографії, створені за життя С. Петлюри, та їх републікації;

1.2. Фотографії, зроблені під час похорону С. Петлюри та панахиди, заходів з вшанування його пам’яті, установ, які носять його ім’я; портрети; проект пам’ятника.

Розділ ІІ. Бібліотечні фонди.

Розділ ІІІ. Музейні фонди.

 

Один і той само документ, який стосується кількох тем, може бути включений до кількох тематичних підрозділів.

 

Хронологічно документи першого розділу охоплюють період 1919-2003 рр. Документи другого розділу – з 1926 по 2009. Відзнака та Хрести С. Петлюри, вказані у третьому розділі, датуються 1927 та 1936 рр.

 

В графі тематичного переліку «Анотація» коротко наведено зміст документів, включених до нього.

 

Тематичний анотований перелік документів ЦДАЗУ, присвячених життю та діяльності С. Петлюри, оцінки його постаті сучасниками та нащадками, а також вшануванню пам’яті про нього українською еміграцією, адресований науковцям, дослідження яких пов’язані з С. Петлюрою, працівникам архіву при підготовці виставок, написанні статей та добірок у засоби масової інформації, консультуванні дослідників, що працюватимуть у читальному залі, та всім, хто цікавиться цією непересічною особистістю.

 

 

№№

з/п

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати документів справи (тому, частини)

Пошукові дані справи (тому, частини)

Мова документів справи (тому, частини)

Анотація

РОЗДІЛ І. АРХІВНІ ФОНДИ

Підрозділ 1.1. Текстові документи

ТЕМА 1. Життя та діяльність С. Петлюри

1.1. Прижиттєві публікації С. Петлюри

1

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. І, ч. 1-11, жовтень-грудень 1925

1925

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 115, арк. 1-3, 3-5, 15 зв.-16, 17 зв.-19 зв./35 зв.-37, 33-34, 46-47 зв., 49-50, 50-51 зв./68 зв.-70, 58-59 зв., 81-82, 114 зв.-115, 125-125 зв., 133-135/150 зв.-152, 143-143 зв.

Укр.

Редакційна стаття про ідеологічну працю часопису, спрямовану на обґрунтування ідеї української державності (ч. 1).

Стаття «Перед широким світом» про роль української наукової спільноти на чужині (псевд. В. Марченко) (там само).

Стаття «Студент Революції» з критикою радянського видання «Студент Революції», органа Центрального Харківського Бюро Пролетарського студентства (псевд. Ст.) (там само).

Стаття «Нова «Республіка» на Україні» про створення єврейської республіки на території рад. України (псевд. Г. Рокитний) (ч. 2/3).

Редакційна стаття щодо важливості єднання українських емігрантських організацій (ч. 3).

Стаття «Зріст анти-большевицьких настроїв (з европейської преси)» про антирадянські настрої в західних країнах за матеріалами британської, французької, швейцарської, німецької пресі (псевд. В.) (там само).

Редакційна стаття стосовно долі української академічної молоді в еміграції (ч. 4).

Стаття «Самі про себе (В. Сухомлінов: Великий Князь Николай Николаевич (младший) Берлин 1925 стр. 108)» з аналізом брошури В. Сухомлінова, колишнього військового міністра, де подано негативну характеристику князя, якого російська еміграція прагне визнати своїм вождем (псевд. Ст.) (там само).

Стаття «Дебют в Женеві» про виступ українських депутатів від польського Сейму та Сенату з аналізом політики польського уряду відносно українців (псевд. В. Салевський) (ч. 5/6).

Редакційна стаття про злочини комітетів незаможників в українських селах, що призвело до зростання політичної активності селян (ч. 6).

Редакційна стаття, присвячена живим і полеглим учасникам Зимового походу (6 грудня) – «Памяти поляглих за державність» (ч. 8) (те саме у: ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 21 зв.-22; ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 192, арк. 57 зв.-58).

Міжнародний інститут інтелектуальної співпраці. Про створення, структуру та завдання Інституту (псевд. В.) (там само).

Бюджетний геній пана Балицького. Про фінансові махінації структур, які підпорядковуються ДПУ (псевд. Ст.) (ч. 9).

Міліція пана Балицького і юстиція пана Скрипника. Про зловживання та свавілля більшовицької влади (псевд. Г. Рокитний) (ч. 9/10-11).

2

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІI, ч. 12-27, січень-квітень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 116, арк. 15-15 зв., 33-33 зв., 41 зв.-42 зв., 49-49 зв., 49 зв.-50, 63 зв., 65-65 зв., 105-105 зв., 119 зв.-120 зв., 124-124 зв., 129-129 зв., 138 зв.-140, 145-145 зв., 153-154, 193-193 зв., 209-210, 225-225 зв., 225 зв.-229 зв.

Укр.

Замітка «Інавгурація нового ректора» про інаугурацію О. Колесси, призначеного ректором Українського університету в Празі (псевд. В.) (ч. 12).

Редакційна стаття щодо необхідності здобути Україні місце в Європі (ч. 14).

З приводу українізації червоної армії. Інформація про повільну українізацію та саботаж серед командного складу (псевд. О.Р.) (там само).

Редакційна стаття щодо вшанування пам’яті полеглих за державність у день 22 січня (ч. 15.).

Стаття «Пам’яті полеглих за державність» про необхідність лишатися вірним ідеям, за які загинули борці за незалежну Україну (псевд. В. Марченко) (там само; див. також передрук у справі: ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 49 зв.-50 зв.).

Замітка «Видання «Нашої Бесіди» з позитивною оцінкою першого номеру видання (псевд. Ст.) (там само).

Редакційна стаття з наголошенням на необхідності об’єднання українських емігрантських кіл (ч. 16.).

Стаття «Панас Любченко в ролі Горемикіна» стосовно заперечення П. Любченком існування в УССР національного руху(псевд. О.Р.) (ч. 18).

Стаття «Українізація на Кубані та Північному Кавказі» щодо визнання комуністичною владою необхідності українізації Кубані та Північного Кавказу, де переважає українське населення (псевд. Ст.) (там само).

Замітка у рубриці «З літературного сита» про невміння вести тактовну полеміку з ідеологічними супротивниками як радянських, так і деяких емігрантських діячів культури (псевд. Си-то) (там само).

Редакційна стаття про необхідність координації дій українських емігрантських кіл (ч. 20).

Замітка у рубриці «З літературного сита» з критичним оглядом публікацій представників української еміграції, зокрема, Є. Бачинського, який виступив у пробільшовицькій пресі із критикою С. Петлюри та петлюрівщини (псевд. Си-то) (там само).

Редакційна стаття щодо занепокоєності прагненням радянської влади утворити єврейську республіку на Україні, що загострює українсько-єврейські відносини (ч. 21.).

Стаття «Редакційна досконалість «Радянського Села» про висвітлення кримінальних фактів на шпальтах видання (псевд. О. Р-ний) (там само).

Редакційна стаття щодо ідей монархістів залучити українську еміграцію до боротьби з більшовизмом, пообіцявши Україні статус федерації (ч. 24.).

Редакційна стаття із черговим заклик до координації дій української еміграції (ч. 25.)

Редакційна стаття, де визначено ідеологічне підґрунтя уряду УНР, який розглядає Україну як незалежну європейську державу (ч. 26-27).

Стаття «Ловці душ» з аналізом виступу голови уряду УСРР Чубаря на з’їзді комсомолу, де він змушений був визнати підтримку ідей української еміграції населенням радянської України (псевд. В.М.) (там само).

3

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІІІ, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 20-21, 24 зв.-26 зв., 33-33 зв., 34-36 зв., 49-50 зв., 65-66 зв.

Укр.

Стаття «Американський сенат і Грузія» про національний рух у Грузії та підтримку його Америкою (псевд. В.М.) (ч. 28).

Стаття «Посмертна згадка» про закриття більшовицької газети «Парижский Вестник», де, зокрема, наводилися домисли про С. Петлюру (псевд. Г. Рокитний) (там само).

Редакційна стаття про небажання української інтелігенції активно співпрацювати з радянською владою (ч. 30.).

Стаття «Російська меншість» на Україні (З приводу дискусій на останній сесії ВЦІК-а)» про національну політику в УССР та звинувачення С. Петлюри у тому, що він прагнув роз’єднати українське та російське селянство (псевд. В.М.) (там само).

Стаття «Компетентне признання Чубаря» з аналізом виступу голови українського совнаркому Чубаря, де йшлося про загрозу більшовицькій Україні з боку української еміграції та уряду УНР, очолюваного С. Петлюрою (псевд. В.М.) (ч. 31).

Стаття «По іспиті на матуру» про споживацьку політику радянського уряду у відношенні до України (псевд. В.М.) (ч. 32).

4

«Студенський голос» – орган української громади. Варшава, ч. 3-6, квітень-вересень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 13

Укр.

Автограф листа С. Петлюри до Голови Української студентської громади у Варшаві з нагоди 5-річчя створення громади (10 березня 1926 р.).

5

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІ, ч. 18-34, квітень-серпень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 126, арк. 70-70 зв.

Укр.

Фотографії автографів: кінця статті С. Петлюри «Компетентне признання Чубаря»; відозви С. Петлюри щодо утворення рухомої української бібліотеки (кінець квітня 1926 р.) (ч. 22).

6

«Гуртуймося» – трьохмісячний журнал військово-громадської думки. Прага, ч. 1, січень-березень 1935; ч. 1-2, січень-червень 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 31

 

Фотографія автографу статті Симона Петлюри 28.08.1922 р. (ч. 1-2).

7

Документи про діяльність діячів національно-визвольних змагань. 1928-8 грудня 2003

1937

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 71, арк. 166

Укр.

«Невмирущі Ідеї Симона Петлюри». Вислови С. Петлюри.

8

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) секретаря УНРади між VII-ю та VIII-ою сесіями. 1972-18 травня 1979

1972

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 1-4 зв.

Укр.

Відбиток статті з «Українського Голосу» «В Річницю Смерти св. пам. Симона Петлюри» (Вінніпег, 1972). Передрук статей С. Петлюри, виданих ним у 1923 р. під псевдонимом О. Ряст під назвою «Сучасна українська еміграція та її завдання» з коментарями Олекси Яворського.

9

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) ДЦ УНР в екзилі після надзвичайної сесії. 15 червня 1992 – 12травня 2006

2003

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 69, арк. 65, 66

Укр.

Стаття С. Петлюри «Ідейна боротьба з українством», передрукована у газеті «Мета» (№387, 2003 р.) зі «Слова» (ч. 16 від 1908 р.).

1.2. Прижиттєві документи, які містять інформацію про життя та діяльність С. Петлюри

10

«Die Ukraine in Wort und Bild». Берлін, ч. 1, вересень 1919

1919

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 21, арк. 1 зв.

Нім.

Замітка «Simon Petlura».

11

Жук Андрій Ілліч (1880-1968), громадсько-політичний діяч, дипломат і публіцист. 12 січня 1919, 1 листопада 1920, б/д

1919-1920

ЦДАЗУ, ф. 58, оп. 3, спр. 1, арк. 2, 3, 4-8

Укр.

Лист А. Жука до С. Петлюри. Відень, 22/1, 1919 (ксерокопія). Інформування про свою позицію стосовно поточної ситуації в Україні.

Лист А. Жука до Цегельського. Відень, 12/1 1919 (ксерокопія). Порада зберегти армію на чолі з С. Петлюрою та направити її на захід проти Польщі.

Лист А. Жука до С. Петлюри. Відень, 1/11, 1920 (ксерокопія). Критика С. Петлюри за договір з Польщею та конфлікт з галицькою армією.

12

«Хліборобська Україна» – неперіодичний збірник українського Союза хліборобів державників. Відень. Т. І, збірник І, ІІ, ІІІ, ІV, 1920-1921

1920-1921

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 7, арк. 3, 14, 60-62 зв., 71-71 зв., 150 зв.-152, 177, 191

Укр.

Вступне слово про конфлікт між С. Петлюрою та В. Винниченком у зв’язку з пропольськими поглядами першого та проросійськими – другого (зб. І).

Стаття В. Липинського «Листи до братів-хліборобів», у тому числі про помилку С. Петлюри, який, не спираючись на українське селянство, опинився у залежності від Польщі та Антанти (там само).

В рубриці «Біжучи вісти» вміщено матеріал «Віче в Берліні», яке зібралося у зв’язку із союзом, укладеним урядом С. Петлюри та Польщею (там само).

Стаття В. Липинського «Листи до братів-хліборобів», де йдеться про розбіжності поглядів С. Петлюри, В. Винниченка та М. Грушевського (зб. ІІ, ІІІ, ІV).

Стаття В. Правобережця «Замітки на полях демократичної преси»: полеміка з Національним українським комітетом, де згадується про лист члена Комітету С. Маркотуна до С. Петлюри, де С. Петлюру названо членом Великої масонської української ложі об’єднаних слов’ян і де йшлося про його співпрацю і з Антантою, і з Німеччиною; звинувачення С. Петлюри у Союзі з Польщею (зб. ІІІ).

Рубрика «З минулого» зі статтею О. Скорописа-Йолтуховського «Мої “злочини”» про діяльність Союзу Визволення України в Німеччини з переправлення українських військовополонених через лінію фронту до України з метою поширення ідеї самостійної України, яких не прийняв до себе С. Петлюра (зб. ІV).

Огляд літературного життя на Наддніпрянській Україні в 1919 р. в рубриці «Літературна хроніка», де, зокрема, розглянуто книжку Л. Байкова «Підготовка народу та війська до захисту батьківщини» під ред. і з передмовою С. Петлюри (К., 1919) (там само).

13

«Воля» – тижневик. Відень, ч. 6, лютий 1920 р., ч. 2, квітень 1921

1920, 1921

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 1, арк. 17 зв., 19 зв., 22, 25 зв., 43 зв., 49

Укр.

Вислів польського міністра Патека про С. Петлюру як про «ватажка банд» у замітці з рубрики «Огляд міжнародної політики» (ч. 6).

В огляді новин з України повідомлення про зв’язки уряду І. Мазепи з С. Петлюрою (там само).

Огляд новин з Польщі з інформацією про хід переговорів про союз між Польщею та С. Петлюрою (там само).

Повідомлення в рубриці «З українського життя на чужині» про заснування Українського Національного Комітету в Парижі у зв’язку «з більшовицькими тенденціями уряду Петлюри» (там само).

Замітка у рубриці «Останні вісти. Ситуація на Україні» щодо популярності уряду С. Петлюри» (там само.).

Замітка у рубриці «Рада Республіки» щодо, зокрема, зустрічі заступника Голови Військового Кругу Донських козаків з головним Отаманом (ч. 2).

Критична стаття у рубриці «Смітник» про російського фейлетоніста А. Яблоновського, який називає С. Петлюру «гайдамаком, который запретил в Киеве русским людям говорить по-русски…» (там само).

14

«Наша зоря» – літературно-військовий тижневик. Ланцут, ч. 5, березень 1921; Ланцут Стрілково, ч. 7-20, квітень-грудень 1921; ч. 21-22, 1922; ч. 25-28, червень-жовтень 1922; ч. 29-30, січень 1923

1921

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 37

Укр.

Повідомлення «Приїзд п. Головного Отамана» про прибуття С. Петлюри до табору Ланцут.

15

«Вільна Україна» – неперіодичний журнал ЦК Української соц.-дем. робітничої партії. Львів, ч. 1-2, січень-лютий 1921

1921

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 14, арк. 70 зв.-71.

Укр.

Додаток до статті П. Феденка «Фермент нації (З приводу роковин походу 6/ХІІ.1919-6/V.1920 р.)» «Від Правительства Української Народньої Республіки» – звернення Голови Директорії С. Петлюри, Голови Ради народних міністрів І. Мазепи та ін. від 2 грудня 1919 р.

16

«Віхоть» – сатирично-гумористичний часопис українського студенства. Прага, ч. 3-4, квітень-травень 1921, ч. 5, квітень-листопад 1922

1921, 1922

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 139, арк. 2, 3 зв., 17 зв.

Укр.

Сатиричний вірш до Великодня із строфою про С. Петлюру, якого Й. Пілсудський іменував королем (ч. 3).

Сатиричний вірш «В «алеї рож» живе Симон…» (там само)

Про відомості з Будапешту, що С. Петлюра уклав договір про перебування уряду УНР в Кечкеметі, віддавши угорцям Подільську губернію (там само).

17

Бюлетені українських, білоруських політичних, студентських, кооперативних та інших емігрантських організацій. Подєбради, Прага. 1921-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1931, 1934, 1938, б/д

1922

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 24-25

Укр.

Стаття «Еміграційне хамство» з прогнозами щодо характеру Українського студентського з’їзду та згадкою про владу С. Петлюри як недемократичної («Передзїздовий бюлетень Марксівської групи при Соц. Громаді ім. Драгоманова в Празі, Соц. Громади ім. Драгоманова у Відні і Соц. Студ. Союзу Галичини» від 20 червня 1922 р.).

18

«Хліборобська Україна» – неперіодичний збірник українського Союза хліборобів державників. Відень. Т. ІІІ, збірник VІІ, VІІI, 1922-1923

1922-1923

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 9 арк. 14 зв-15 зв., 103-103 зв./109 зв.-110/112 зв.-114, 162 зв.-163 зв.

Укр.

Уривок зі «Споминів» Гетьмана Павла Скоропадського: «1-ий Український корпус», де висвітлено роль С. Петлюри у розвалі корпусу Скоропадського у період Центральної Ради.

Стаття С. Шемета «Полковник Петро Болбочан», де висвітлено негативну роль С. Петлюри у долі П. Болбочана. Згадки про діяльність С. Петлюри на військових посадах, у земстві у період Української Центральної Ради, його відмову від допомоги хліборобських союзів. Наведено уривок з документу П. Болбочана, де йдеться, зокрема, про його доповідь С. Петлюрі.

Стаття В. Липинського «Покликання «Варягів», чи організація хліборобів? (Кілька уваг з приводу статті Є.Х. Чикаленка «Де вихід?)» з критикою одного з положень статті Чикаленка, що С. Петлюра мав підтримати ідею Української монархії і після вигнання ворогів передати владу іноземному монархові.

19

«Наша зоря» – літературно-військовий тижневик. Ланцут, ч 5, березень 1921 р. Ланцут, Стрілково, ч. 7-20, квітень-грудень 1921 р., ч. 21-22, ч. 25-28, червень-жовтень 1922, ч. 29-30, січень 1923

1921-1923

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 9-9 зв., 36 зв., 49 зв.-50 зв., 63-64, 64 зв., 76-76 зв., 105-106, 234 зв.-236

Укр.

Замітка з рубрики «На великій Україні» з оглядом ситуації в більшовицькій Україні, де ім’я Петлюри для селян означає надію на звільнення від більшовизму.

Повідомлення про приїзд Головного Отамана в табір для інтернованих в Ланцуті 14 квітня 1921 р.

Стаття «Про минуле Українського Генерального Військового Комітету і початок організації української армії» про створення у 1919 р. Комітету, до якого увійшов С. Петлюра і невдовзі став його головою.

Стаття «До старшин і козаків армії УНР» щодо чуток, які поширюють серед інтернованих про арешт С. Петлюри або його втечу з Польщі за кордон.

Замітка «День ангела Головного Отамана в Ланцуті», присвячена заходам, які були організовані інтернованими на честь свята.

Стаття «До характеристики нашого військового управління», де наведено копію резолюції С. Петлюри стосовно формалізму у Військовому Міністерстві.

Стаття Андрія Яхнеця «Большевицькі блефи та московські рябки» з інформацією про те, що газета «За Свободу» передрукувала з газети «Дни» неправдиву інформацію про переговори С. Петлюри з представниками совєтського уряду.

20

«Хліборобська Україна» – неперіодичний збірник українського Союза хліборобів державників. Відень. Т. ІV, кн. 5, 1924-1925

1924-1925

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 10, арк. 15, 19/30 зв.-31, 86, 150

Укр.

Стаття С. Шемета «Микола Міхновський. (Посмертна згадка)» із згадкою про арешт П. Болбочана за наказом С. Петлюри.

Уривок зі «Споминів» Гетьмана Павла Скоропадського: «Від початку 1918-го року до проголошення Гетьманства». Наведено спогади про призначення Петлюри отаманом Слобідського Коша/ про ідеологічні розбіжності та протистояння С. Петлюри з М. Міхновським.

Стаття В. Липинського «Листи до братів-хліборобів», де, зокрема, міститься критика С. Петлюри за ідею чистокровності українців.

Стаття В. Липинського «Покликання «Варягів», чи організація хліборобів? (Кілька уваг з приводу статті Є.Х. Чикаленка «Де вихід?)» із звинуваченнями С. Петлюри у тому, що він знищив український заможний клас, якій міг би боротися з більшовиками.

21

«Маски» – журнал сатири й гумору. Львів, ч. 2-5, квітень-липень, 1923.

1923

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 34, арк. 15

Укр.

Стаття «Наглядна ідеольогічна карта сучасної історії України» – пародія на настрої Києва та Львова з 1914 по 1923 р., де висвітлене різне ставлення населення до С. Петлюри.

22

«Наш світ» – ілюстрований літературний і популярно-науковий тижневик. Варшава. Ч. 1-4, квітень 1924; ч. 7-18, травень, червень, грудень 1924

1924

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 92 зв.-93 зв.

Укр.

Стаття О. Саліковського «Українська політична еміграція»; з фотографіями під загальною назвою: «Ті, в чиїх руках була зверхня влада на Україні» (В. Винниченко, С. Петлюра, П. Скоропадський).

23

«Життя» – орган української соціалістичної молоді. Прага, ч. 1, квітень 1924

1924

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 144, арк. 3-4 зв., 5-6 зв.

Укр.

Стаття О. Кобєрського «Як нам бути?» з критикою лідерів української політичної еміграції, зокрема, С. Петлюри за угоду з Польщею, яка не бере до уваги інтересів трудового народу України.

Стаття М. Миколаєвича «Угодовці чи дезертири?» про колонізацію України Польщею та Москвою, С. Петлюра визначений як спільник більшовиків, Денікіна, Врангеля та поляків.

24

«Національна думка» – орган групи Української національної молоді. Прага, т. І: ч. 1-8 квітень-листопад 1924; ч. 1-3, січень-березень 1925; ч. 5, листопад-грудень 1925; ч 1., березень 1926

1924, 1925, 1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 111 зв.

Укр.

Повідомлення «Святочна академія в пяту річницю Зимового походу частин армії УНР в запілля ворога» про захід, на якому було зачитано вітання від Головного Отамана С. Петлюри.

25

Окремі номери чеських та українських періодичних видань, Ліберець, Оломоуц, Подєбради, Прага, Пряшів. 1925-1926, 1928-1929, 1936, 1943

1925

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 76, арк. 2, 20

Укр., чеськ.

Сатиричний вірш Самовидця «На маланки», де, розповідаючи про перебування чорта серед українців у Празі, автор згадує С. Петлюру («Українське життя», 25 січня 1925 р.).

Повідомлення про Академію на честь 5-річчя зимового походу армії УНР, де було зачитано привітання учасникам від С. Петлюри.

26

«Наше знамя» – орган советских студенческих организаций в Чехословакии. Прага, ч. 1-2, 1925; ч. 5-6, 1926

1925

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 160, арк. 5-9, 12 зв.-14 зв.

Укр.

Стаття С.П. «П’ять літ Радянської України», де викладені більшовицькі ідеї та міститься критика УЦР, гетьманщини, Директорії, очолюваної В. Винниченком та С. Петлюрою та «петлюрівсько-куркулівського елементу» (ч. 1-2).

Стаття Д. Ратушняка «Із записної книжки студента-емігранта», де стверджується перевага радянської політики, зокрема, в національному питанні, якого не розуміли В. Винниченко та С. Петлюра (там само).

27

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІI, ч. 12-27, січень-квітень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 116, арк. 217-219 зв.

Укр.

Стаття І. Липовецького «Листи з Варшави» про відзначення 5-річчя студентської громади у Варшаві з наведенням зачитаного вітального листа від С. Петлюри (ч. 26).

28

«Еней» – гумористичний журнал, Подєбради, ч. 2-3, б/д

б/д [1926]

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 143, арк. 2, 6, 7 зв.-8.

Укр.

Сатиричний вірш Гр. Дуброви «Гімн «Хліборобів», де згадується С. Петлюра.

Замітка «З релігійного руху в українській колонії в ČSR» із зневажливою згадкою про С. Петлюру.

Сатиричний вірш Гр. Дуброви «Сон (Вільне наслідування Шевченка)» із згадкою імені С. Петлюри.

29

«Український філателіст» – місячник, Відень, ч. 10, жовтень 1927; ч. 3-4, березень-квітень 1928; ч. 9-10, вересень-жовтень 1929.

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 6,

арк. 6 зв.

Нім.

Стаття Є. Вирового «Die Ukraina-Bilder-Ausgabe vom Jahre 1920», огляд українських поштових марок, виданих УНР у 1920 р., серед них марка із зображенням Головного Отамана С. Петлюри (ч. 3-4).

1.3. Документи української еміграції про життя та діяльність С. Петлюри, створені після його смерті

30

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 104-106

Укр.

Стаття В. Сальського «Вождь з ласки Божої» про діяльність С. Петлюри в часи Української революції (ч. 35-36).

31

«Національна думка». Прага, т. ІІ, ч. 4, 1926; ч. 1, 5, 6, 10, січень-жовтень 1927

1926, 1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 158, арк. 23-24 зв., 45-47 зв./56-58.

Укр.

Стаття М. Лозинського «Рееміграція» з критикою С. Петлюри за договір з Польщею, як шкідливого для ідеї української державності.

Стаття О. Бабія «Геть із польонофільством!» з оглядом польсько-українських відносин та визначенням договору С. Петлюри з Польщею як зумовленого вкрай складною ситуацією в Україні, а самої постаті С. Петлюри як диктатора, що одноосібно вирішив піти на цей крок.

32

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. IV, ч. 44-55, вересень-листопад 1926; ч. 57-58, грудень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 17 зв.-20 зв., 50-52,

146-148 зв., 178 зв.-179, 181 зв.

Укр.

Стаття О. Лотоцького «Листки з памяти (На могилу Незабутнього)», де наведено життєпис С. Петлюри з моменту виключення з семінарії і до початку революційної діяльності напередодні Української революції (ч. 45).

Стаття М. Ковальського «Прокляте питання» – дискусія, зокрема, з противниками Варшавського договору, який автор розглядає у контексті боротьби української армії як такий, що зупинив навалу більшовизму на Захід, і згадує вбивство С. Петлюри (ч. 7).

Стаття Д.Г. (Дм. Геродот?) «Політика «чесности з собою» з аналізом твору В. Винниченка «Поворот на Україну», де автор закликає українську еміграцію повернутися на Україну і вказує на те, що С. Петлюра не був обраний головою Директорії Трудовим конгресом і звинувачує його в єврейських погромах (ч. 53).

Стаття О. Саліковського «Між минулим і майбутнім» зі спогадами про виступи В. Винниченка та С. Петлюри 22 січня 1919 р., де останній закликав політичні сили до єдності (ч. 55).

Автобіографія О. Саліковського, де згадується про його співпрацю з С. Петлюрою в «Украинской Жизни» (там само)

33

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. V, ч. 1-14, січень-квітень, 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 1 зв.-3 зв., 18-22, 36-38 зв., 50 зв.-51 зв.,

51 зв.-53 зв, 166 зв.-167, 209-210

Укр.

Стаття О. Лотоцького «На порозі нового року», де смерть С. Петлюри визначена як чинник, що посприяв зміцненню державницьких настроїв української еміграції (ч. 1).

Стаття В. Сальського «Перспективи збройної боротьби за незалежність України», яка є публікацією його доповіді на зборах Об’єднаної Громади у Франції. Подано, зокрема, оцінку діяльності С. Петлюри на тлі його попередників Б. Хмельницького та І. Мазепи, на відміну від яких Голова Директорії мав чіткий план щодо реалізації самостійності та зміг здійснити його (ч. 2).

Стаття В. Жаботинського «Кримська» колонізація» про єврейську колонізацію на радянській Україні та висловлення упевненості у тім, що С. Петлюра та його уряд не були ініціаторами погромів (ч. 3).

Стаття О. Шульгина «Ідеали і дійсність» про невмирущість ідеї державності С. Петлюри (ч. 4).

Стаття М. Ковальського «Наказ нації» щодо активізації української еміграції у зв’язку із загибеллю С. Петлюри (там само).

Фейлетон Нем-Тудо «Украинскій вопрос» про ставлення росіян до українського питання та обвинувачення ними С. Петлюри у співпраці з німцями (ч. 11).

Стаття Д. Г-о «Тінь Петлюри» з оглядом більшовицької антианглійської пропаганди у пресі, де Англію звинувачують у союзі с Польщею та намірах передати останній Україну, у чому бачать паралелі з політикою С. Петлюри (ч. 14).

34

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VI, ч. 15-21, квітень-травень 1927; червень-липень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк. 90 зв., 125 зв.-126, 129

Укр.

Редакційна стаття, присвячена 10-літтю армії УНР, створеною на І Військовому з’їзді за ініціативи С. Петлюри (ч. 21).

Публікація промови О. Лотоцького «Постать Симона Петлюри» на вечері, присвяченому С. Петлюрі, про історичне значення його постаті (ч. 25).

Рецензія М. Ковальського на поему О. Бабія «Гуцульський Курінь» (Прага), де зокрема критикується С. Петлюра за договір з поляками (там само).

35

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VII, ч. 32-47, серпень-грудень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 121, арк. 9 зв.-10,

214-217

Укр.

Огляд статті у швейцарському журналі «Сепаратистичний рух на Україні», де, зокрема, автор пише про помилкову політику Антанти, яка не підтримала С. Петлюру (ч. 32).

Стаття-спогад генерал-хорунжого О. Удовиченка «Перша боротьба за Київ» про бій під Крутами та роль С. Петлюри у поході на Київ (ч. 45).

36

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІ, ч. 4, липень 1927; ч. 5, листопад 1927; ч. 6, лютий, 1928, ч 14, 1930

1927, 1928, 1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 79, арк. 9, 39 зв., 58, 64-66, 66 зв.-68, 109-110 зв., 111-111 зв., 212 зв.-213, 220-220 зв.

Укр.

Стаття Б. Монкевича «Піонери Українського Війська» із згадкою про створення Генерального Військового комітету 9 травня 1917 р. на чолі з С. Петлюрою (ч. 4).

Стаття Б. Сулківського «З історії формування 2-го Січового Запоріжського корпусу на південно-західному фронті в році 1917» із згадуванням про наказ Генерального секретаря військових справ С. Петлюри про формування корпусу.

Огляд В. Куща, присвячений книжці О. Шульгіна «Україна та Червоний жах» (фр.), де, зокрема, висвітлюється політика С. Петлюри та його уряду стосовно єврейського населення.

Стаття А. Кмети «Пам’яті Незабутнього» з спогадами про С. Петлюру від часів Всеукраїнських військових з’їздів до загибелі.

Стаття А. Марущенка-Богданівського «Штурм арсеналу» зі спогадами про безпосередню участь С. Петлюри у штурмі Арсеналу.

Звернення А. Лівицького, В. Прокоповича, В. Сальського «Універсал Уряду Української Народної Республіки» з нагоди 10-річчя 4-го Універсалу, де оцінюється роль С. Петлюри як організатора української армії.

Промова В. Сальського «Витриваємо!» на урочистій академії з приводу 10-ої річниці проголошення незалежності Української Народньої Республіки, де С. Петлюра згадується як вождь і як одна з жертв у боротьбі за незалежність.

Стаття В. Куща «21-е листопада 1920 року», де наведено уривок зі спогадів про останній день, коли армія УНР залишала Україну, і про тих, хто помер на чужині, в тому числі С. Петлюру.

Стаття С. Шрамченка «Кораблі Української Чорноморської фльоти в Миколаїві у 1918-1920 рр.» із наведенням копії наказу по морському відомству 27 січня 1919 року про присвоєння кораблям назв, пов’язаних з Україною. Наказ підписаний членами Директорії та тодішнім її головою В. Винниченком, але за наполяганням залишити саме українські назви С. Петлюри та В. Андрієвського.

37

Бюлетені українських, білоруських політичних, студентських, кооперативних та інших емігрантських організацій. Подєбради, Прага. 1921-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1931, 1934, 1938, б/д

1928, 1926, б/д

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 62-62 зв., 144-144 зв., 150-155

Укр.

Стаття до 10-ї річниці проголошення незалежності України з позитивною характеристикою Директорії УНР та С. Петлюри. («Незалежна Україна», орган Закордонної делегації українського революційного комітету, листопад, 1928 р.).

Бюлетень Подєбрадської секції Легії Українських націоналістів. Звернення до українців, де визначено різні політичні орієнтації, зокрема «на гетьмана Скоропадського» та «Головного Отамана С. Петлюру» (19 лютого 1926 р.).

Політичний інформаційний бюлетень. Оцінка союзу С. Петлюри з Польщею як найбільш вигідного, ніж припинення боротьби з Москвою.

38

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VIIІ, ч. 1-15, січень-квітень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 12-15, 41-42 зв.,

51 зв.-54 зв./131-133 зв., 114-116 зв.

Укр.

Стаття І. Годорожія «Що по селах говорять (Трохи споминів)» про події української революції та ставлення простих українців до С. Петлюри (ч. 1-2).

Звернення «Від Уряду Української Народньої Республіки» до українців у зв’язку з 10-ю річницею 4-го Універсалу, згадка про С. Петлюру та його роль у формуванні військових сил для захисту держави (ч. 4-5).

Стаття О. Удовиченка «Перша боротьба за Київ», містить спогади генерал-хорунжого про бої армії УНР у Києві та участь у них С. Петлюри/про останні дні боїв за Київ (там само/ч. 10).

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР» з оглядом подій Української революції, встановлення Директорії та вихід з неї В. Винниченка з подальшим призначенням на посаду Голови Директорії Головного Отамана С. Петлюру (ч. 9).

39

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІХ, ч. 16-31, квітень-серпень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 123, арк. 27, 66-67 зв., 67 зв.-68 зв., 68 зв.-72 зв., 75-77, 79-80, 80-81, 81 зв.-82 зв., 151, 209-209 зв.

Укр.

Замітка у рубриці «Хроніка» про виявлення Київською Окружною архівною управою (УСРР) архіву Центральної Ради, серед якого документи С. Петлюри (ч. 17)

Стаття М. Славінського «На теми дня» про роль С. Петлюри в історії України (ч. 20-21).

Стаття А. Яковліва «На другу річницю смерти» з оцінкою С. Петлюри як вождя, що втілив самостійницькі устремління українців (там само).

Стаття О. Лотоцького «Симон Петлюра в українській еміграції» з аналізом поглядів С. Петлюри на українську еміграцію (там само).

Стаття В. Володька «Проблема надійности війська і С. Петлюра» щодо ідей С. Петлюри про організацію армії (там само).

Стаття О. Удовиченка «По шляху боротьби» з короткі епізодами подій 1917-1926 рр., де фігурує С. Петлюра (там само).

Стаття М. Шумицького «Уривки зі споминів», де йдеться про діяльність С. Петлюри у 1917-1919 рр. (там само).

Стаття І. Заташанського «Один день з Симоном Васильовичем», містить спогад про зустріч з С. Петлюрою у Тарнові 1929 року (там само).

Стаття О. Шульгина «Світлій пам’яті І.Д. Шишманова» – некролог професора І. Шишманова, де згадується про його добрі взаємини з С. Петлюрою (ч. 26).

Редакційна стаття щодо важливості діяльності громадських установ на міжнародному терені, де як приклад наводиться направлення капели О. Кошиця за кордон з ініціативи С. Петлюри (ч. 30).

40

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. Х, ч. 32-50, серпень-грудень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 124, арк. 83, 92 зв., 179-184, 214

Укр.

Стаття Ст. Сірополка «Голос в справі «інтервенції», що є відповіддю на статтю С. Шелухіна, який застерігає українську еміграцію від інтервенції на Україну, яку ніби планує «нелегітимний» уряд УНР на чолі з А. Лівицьким. Згадка про закон 12 листопада 1920 р., затверджений С. Петлюрою, згідно з яким Директорія УНР уособлюється в Голові Директорії та встановлюється заступництво Голови (ч. 37).

Фейлетон «Сенатор – безвірник», де висміяне С. Шелухіна, який назвав С. Петлюру «узурпатором» (ч. 37).

На цю ж тему стаття А. Яковліва «До питання про легальність уряду УНР» (ч. 43).

Стаття «Проводи проф. О. Лотоцького (Лист із Праги)», де наводиться виступ проф. О. Шульгина, який згадує про взаємопідтримку О. Лотоцького та С. Петлюри (ч. 45).

41

«Розбудова нації» – орган проводу українських націоналістів. Прага, т. І, ч. 1-12, січень-грудень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 164, арк. 57 зв.-60 зв./109-111 зв., 196 зв.-197 зв., 213 зв.-217/238 зв.-241

Укр.

Стаття Є. Коновальця «Причинки до історії ролі Січових Стрільців в українській революції», де описано відносини між Січовими Стрільцями та Директорією, конфлікт між В. Винниченком та С. Петлюрою, наведено позитивну характеристику останнього та водночас критику договору з Й. Пілсудським.

Стаття С. Шелухіна «Лист до редакції» з критикою С. Петлюри за те, що він поставив себе вище за націю.

Відповідь редакції. Визнання законності уряду С. Петлюри та оцінка його як діяча, що зміг повести за собою революційні маси.

Стаття М. Омеляновича-Павленка «Останні місяці 1918 року» –  спогади про події, пов’язані з поваленням Гетьманату і переходу влади до Директорії. Коротка згадка про зустріч з С. Петлюрою та цитування уривків з статті С. Петлюри від 1922 р., де йшлося про дезорганізованість національних сил та «отаманщину» в армії.

42

Борщак Ілько Костянтинович (Баршак Ілля Львович, 1892-1959) – історик, публіцист, літературознавець, дипломат, громадський діяч

1928-1954

ЦДАЗУ, ф. 48, оп. 1, спр. 106, арк. 47, 68/85, 107-107 зв.

Укр.,

фр., рос.

Стаття «Украина и Россия. Публичный доклад Д.М. Одинца в РДО. 6.02.1939» з критикою «Союзу визволення України» з посиланням на С. Петлюру, який в «Українському житті» називав членів Союзу «продажными и безответственными».

Стаття H. Rollin «La marche vers l’est et la Grande Ukraine», щодо надання Підкарпатській Україні статусу автономії. Історичний огляд подій, пов’язаних зі спробами творення Української держави у часи революції, про лідерів руху, серед яких названо С. Петлюру, та про замахи на їхнє життя.

Стаття A. Rivaud «Le Reih et ses Prijets sur l’Ukraine» про підтримку у 1918 р. Скоропадського та переворот, на чолі якого стояв С. Петлюра.

43

«Розбудова нації» – орган проводу українських націоналістів. Прага, т. ІІ, ч. 1-12, січень-грудень 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 165, арк. 89-90 зв./147 зв.

Укр.

Стаття М. Омеляновича-Павленка «Початок 1919 року» з інформацією про переговори С. Петлюри з Антантою, а також військову кризу та виступ С. Петлюри на нараді у Рівному.

44

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІ, ч. 1-17, січень-квітень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 125, арк. 80-82, 82-83 зв.

Укр.

Стаття І. Мірошниченка «Тому десять років» про події січня 1918 р., приход до влади П. Скоропадського та звернення С. Петлюри до українців не дозволити повернутися під владу Москви (ч. 6).

Огляд «Англійська преса про Вкраїну» із наведенням листа з Лондона з оглядом статті Д. Генбері, яка подає огляд історії України та згадує про С. Петлюру, який через ненависть до Москви став союзником Польщі (там само).

45

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІ, ч. 18-34, квітень-серпень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 126, арк. 64-66, 66 зв.-69

Укр.

Стаття В. Проходи «Симон Петлюра – вождь війська», де висвітлено роль С. Петлюри у творенні українського війська (ч. 22).

Стаття В. Поперешнього «Перші роки літературної діяльности С.В. Петлюри (1902-1907 рр.)» про історичні розвідки С. Петлюри, публікації у періодичних виданнях, зокрема, «Раді», «Україні» (там само).

46

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІІ, ч. 35-50, вересень-грудень 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 67-68

Укр.

Публікація «До літературної праці С. Петлюри» з оглядом статей С. Петлюри з метою дослідження його літературної діяльності (ч. 39).

47

«Шляхом незалежності» – орган головної управи українського центрального комітету в Польщі. Варшава, ч. 1, квітень 1929; ч. 2, 1930

1929-1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 86, арк.

102-105 зв.

Укр.

Стаття «Ще не вмерла Україна! (З політичного інформаційного бюлетеня Українського Пресового Бюра)». Інформація про харківський процес «Спілки визволення України» проти української інтелігенції, окрема, про свідчення Ніковського, що дискредитують С. Петлюру.

48

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІV, ч. 34, вересень, 1930; ч. 1-15, січень-квітень 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 19-21 зв.

Укр.

Стаття О. Шульгина «Прокляті питання» з відповіддю на статтю в український американській газеті, де йдеться про конфлікт між галичанами та наддніпрянцями, а уряд УНР та С. Петлюру звинувачено у договорі з Варшавою (ч. 1).

49

«Дзвони» – літературно-науковий місячник. Львів, ч. 7-8, жовтень-листопад, 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 21, арк. 16 зв.-17, 18 зв., 19 зв., 61 зв.

Укр.

Стаття В. Кучабського «Українська дипльоматія і держави Антанти в році 1919». Оцінка Наддніпрянщини у період С. Петлюри, яка була нездатна створити державу і тому не розглядалася як реальний союзник членами Антанти. Про переговори представників Директорії з представниками французької військової партії, умови французів у тому числі стосовно усунення від Директорії С. Петлюри.

50

«Твори Симона Петлюри». Матеріали для бібліографічного покажчика. Ч. 3. Чорновий варіант. 1930-і

1930-і

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 4, арк. 1-52

Укр.

 

Перелік творів С. Петлюри, укладений П.А. Зленком (рукопис (арк. 1-46), машинопис (арк. 47-52)).

51

Мазепа І.П. «Боротьба 1919 року» («Творена держава». Б/д

Б/д (публ. 1930 р.)

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 7, спр. 1, арк. 9-12, 17-18, 26-27, 35, 39, 58, 62, 65-69, 73-74, 76-80

Укр.

Спогади про події Української революції та роль у них С. Петлюри. В окремих фрагментах подано характеристику С. Петлюри, описано його діяльність як Голови Директорії.

52

«Літопис червоної калини» – ілюстрований журнал історії та побуту. Львів, ч. 5, травень 1930

1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 33, арк. 7 зв.-9 зв.

Укр.

Стаття М. Середи «Отаманщина». Про зраду отаманом Волохом С. Петлюри.

53

Бюлетені українських, білоруських політичних, студентських, кооперативних та інших емігрантських організацій. Подєбради, Прага. 1921-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1931, 1934, 1938, б/д

[1930]

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 147-149

Укр.

Політичний інформаційний бюлетень №2 Українського Пресового Бюра. Повідомлення про процес над Спілкою визволення України та намагання дискредитувати на ньому С. Петлюру.

54

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХV, ч. 16-21, квітень-травень, 1931; ч. 23-33, червень-вересень, 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 129, арк. 60 зв.-68, 68 зв.-69, 69 зв.-73, 73-77 зв, 201-204 зв.

Укр.

Стаття О. Лотоцького «Симон Петлюра про культурну працю еміграції» з оцінкою діяльності С. Петлюри у напрямку розвитку культурної царини та науки (ч. 20-21).

Стаття Ст. Сірополка «Сторінка з приватного життя С.В. Петлюри» про повсякденний побут С. Петлюри (там само).

Стаття В. Прокоповича «Остання подорож» про еміграційний період життя С. Петлюри (там само).

Стаття Я. Токаржевського-Карашевича «Симон Петлюра в Парижі» про життя та діяльність С. Петлюри в Парижі (там само).

Стаття М.Л. Юнаківа «Матеріяли для мого життєпису» – спогади генерал-полковника армії УНР, зокрема, про знайомство та зустрічі з С. Петлюрою (ч. 31-32).

55

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVII, ч. 1-23, січень-червень 1934

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 131, арк. 164 зв.-165, 165 зв.-168 зв.

Укр.

Стаття Ст. Сірополка «Виїзд С.В. Петлюри з Київа до повстанчого війська в листопаді 1918 р.» про події, що передували поваленню Гетьманату та участь у них С. Петлюри (ч. 19-20).

Стаття О. Удовиченка «Бій за арсенал» зі спогадами про бої за Арсенал у січні 1918 р. та активну участь у них С. Петлюри (там само).

56

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІІ, ч. 21-23, 1934; ч. 24-27, 1935

1935

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 80, арк. 108/134, 118 зв., 138 зв.

Укр.

На титульній сторінці журналу наведено цитати С. Петлюри, датовані 22.01.1926 р. (ч. 24/25).

Стаття В. Проходи «Українська військова еміграція в Чехословаччині» за згадкою про С. Петлюру як «моральне джерело стремління до зосередження національної енергії» (там само).

Некролог Ю. Пілсудському, де згадується його допомога С. Петлюрі (ч. 25).

57

Матеріали щодо історії культури України та її діячів, 1935, б/д

[1919]

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 43, 2 зв.-3

Фр.

Витяг з видання Feuille à Ajouter au Dictionnaire Encyclopédique “Larousse” (page 1630, au mot Ukraine d’après les dernières données de la science par Georges de Gassenko). У рубриці про політичних діячів України згадується Петлюра як письменник та державний діяч, член Директорії та організатор антигетьманського перевороту.

58

«Гуртуймося» – трьохмісячний журнал військово-громадської думки. Прага, ч. 1, січень-березень 1935; ч. 1-2, січень-червень 1936

1935,

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 2 зв-4, 4 зв.-7 зв., 9 зв.-12, 24-24 зв., 26 зв.-31, 32-32 зв., 33-34, 35 зв.-36 зв., 42 зв.

Укр.

Стаття М. Битинського «Во імя Вірності, Чести і Слави (У 15 річницю Зимового походу)» про Трикутник Смерти і зраду отаманами Волохом, Божком і Данченком С. Петлюри (ч. 1, 1935).

Стаття В. Филоновича «Зимовий похід» із згадкою про рішення уряду під головуванням С. Петлюри продовжити партизанську боротьбу (там само).

Стаття В. Слобідського «В запіллі ворога (Спомини з нагоди 15-ліття Зимового походу)» про допит полковника УНР Чулого під час якого цікавились місцезнаходженням С. Петлюри (там само).

Стаття сотника М. Битинського «Симон Петлюра (До 10. річниці смерти)» (ч. 1-2, 1936).

Стаття підполковника В. Филоновича «С. Петлюра – постать національно-державного чину» про роль С. Петлюри як творця української армії та української держави (там само).

Стаття полковника Ол. Доцента «Головний Отаман Симон Петлюра (У 10-ту річницю Його смерти, 25.V.1926-25.V.1936)» (там само).

Стаття генерал-хорунжого О. Удовиченка «Людина глибокої віри» (там само).

Стаття генерал-хорунжого В. Петріва «Із зустрічей з Симоном Васильовичем Петлюрою» (там само).

Лист-спростування Н. Григоріїва у редакцію часопису, де автор визначає договір С. Петлюри з Польщею як трагічний крок (там само).

59

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. IV, ч. 28-29, 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 81, арк. 7-31

Укр.

Стаття В. Проходи «Симон Петлюра, Вождь Українського Війська» з життєписом С. Петлюри періоду Української революції (ч. 28).

60

«Немезіда» – квартальник, присвячений справам визволення українського народу, історії війська та утворення Української козацької держави двох частин світу – Європи й Азії. Варшава, зб. 1, січень, 1936.

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 74, арк. 3-10, 15-17,

17-18.

Укр.

Стаття С. Сидоренка-Сапорая «Соціялістична спадщина націоналістам воякам. Вступ до Стратегічно-Політичного Нарису Зимового Походу». Негативна оцінка С. Петлюри як командувача, який знищив українську армію через бездарність командування.

Стаття С. Субедея «Українці в битві з турками під Віднем 12 вересня 1683 року». Історичний нарис з проекцією подій 1683 р. на події 1917-1923 рр. з негативною оцінкою С. Петлюри як командувача українською армією. У додатку до статті опубліковано листа керівника Військового Міністерства В. Сальського від 27.07.1920 р. до С. Петлюри з приводу висунутих звинувачень на адресу Міністерства у бездіяльності стосовно забезпечення армії.

61

Історія українського війська. Львів, ч. VII-X, квітень-липень, 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 25, арк. 41-41 зв., 42, 56 зв., 63 зв.-66, 71, 89

 

Стаття З. Стефаніва «Військові сили часів Центральної Ради» про Перший Всеукраїнський Військовий з’їзд, на якому до президії було обрано С. Петлюру, як делегата західного фронту, згадка про доповідь Петлюри на Другому Всеукраїнському Військовому з’їзді (ч. VIIІ).

Інформація про створення і склад Українського Генерального Військового Комітету, до якого входив С. Петлюра (там само).

Згадка про С. Петлюру як голову та генерального секретаря військових справ (ч. ІХ).

Повідомлення про участь Гайдамацького кошу С. Петлюри під час оборони Києва від більшовиків у січні-лютому 1918 р. (участь коша у бою біля Бобрика та Кононівки) (там само).

Характеристика С. Петлюри як нового типу командира, який сформувався під час українсько-московської війни (там само).

Стаття З. Стефаніва, С. Шрамченка, Б. Гнатевича «Доба Гетьманщини» про створення Директорії та призначення звільненого з в’язниці С. Петлюри головним отаманом (там само).

62

«За незалежність» – бюлетень Головної управи українського центрального комітету в Польщі. Каліш, Львів, ч. 11-12, листопад-грудень 1937; ч. 5-6, травень-червень 1938, б/д

[1939]

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 68, арк. 34-35 зв.

Укр.

Стаття А. Крижанівського «Пам’яті вождя» про діяльність С. Петлюри та його знакову роль у справі визволення України (б/ч).

63

«Problemy Europy Wschodniej». Варшава, ч. 1-8, січень-серпень 1939

1939

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 75, арк. 75 зв.-76, 77 зв., 124

Пол.

Стаття W. Bączkowski. «Czy prometeizm jest fikcją і fantazią?» з цитатою відозви Й. Пілсудського до жителів України від 26 квітня 1920 р., в якій повідомляється, що разом з польськими військами до України повертається армія Головного Отамана С. Петлюри. Згадка про вбивство С. Петлюри Шварцбардом.

Стаття F. Zahora «Pomoc niemecka Ukrainie w 1918 r.» із згадкою про С. Петлюру, який поклав край пануванню німців в Україні.

64

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. V, ч. 30, 1936; ч. 31-33, 1937; ч. 34-36, 1938; ч. 37, 1939

1937

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 82, арк. 92-92 зв., 93 зв.-96 зв.

Укр.

Звернення Уряду УНР з нагоди 250-річчя обрання Івана Мазепи Гетьманом, де проведено паралелі між Мазепою та Петлюрою (ч. 33).

Стаття В. Лиманця «Крути. Відродження української стратегії», присвячена обороні Києва, у тому числі ролі С. Петлюри у цих подіях (там само).

65

Документи про діяльність діячів національно-визвольних змагань. 1928-8 грудня 2003

1937-2004

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 71, арк. 20-24, 27,

154-157

Укр.

Відбиток статті, присвяченій виставці до 125-річчя С. Петлюри, з біографічними даними.

Відбиток статті з тижневика «Тризуб» від 17 жовтня 1937 р., де встановлюється наступництво Української державності від княжої та козацької, проводиться аналогія між І. Мазепою та С. Петлюрою.

Матеріали Опанаса Андріївського «Спомини. Розстріл Болбочана. Балин, червень 1919, коло Камянця Подільського» про роль Петлюри у справі полковника П. Болбочана.

66

«Ватра» – пластовий часопис, с. Бедевля Тячівського р-ну Закарпаття, ч. 5-6, травень-червень 1938

1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 136, арк. 4

Укр.

Стаття І. Немеша «Річниця смерти Петлюри» з коротким життєписом до 13-річчя з дня смерті С. Петлюри.

67

Протоколи засідань КК та КУК. 12 березня 1946-13 червня 1948.

[1948]

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 6, арк. 55

Укр.

Виписки з роботи І. Мазепи «Україна в вогні й бурі революції», де цитується затверджений С. Петлюрою порядок передачі повноважень (рукопис).

68

Документи (доповіді, реферати, вирізки з газет та ін.) для підготовки до конференцій, симпозіумів тощо УНО (Канада). [1950-1980]

1956-1965

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 11-12, 90-91, 158-161

Укр.

Реферат «40-річчя Української національної революції». Повідомляється про заснування С. Петлюрою полків «Чорних» і «Червоних» гайдамаків та бої біля Арсеналу (1957 р.)

Повідомлення «На шляху творчої праці» (75-ліття генерал-хорунжого Миколи Капустянського. Текст виступу на ювілеї, де згадується про службу М. Капустянського в армії УНР та доручення, які він отримував від С. Петлюри (1956 р.).

Реферат, підготовлений КЕ УНО, «У травневу річницю Головного Отаман Симона Петлюри і полковника Євгена Коновальця» із оцінкою діяльності С. Петлюри у справі організації української армії (травень 1965 р.).

69

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) секретаря УНРади між VII-ю та VIII-ою сесіями. 1972-18 травня 1979

1972

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 14

Укр.

Промова Президента Миколи Лівицького на VII Великому зборі українських націоналістів (ВЗУН) в Лондоні (1970 р.), де згадується про вагання С. Петлюри щодо збереження екзильного уряду.

70

Заклики, відозви, агітаційні листки ОДВУ. 15 вересня 1934 – жовтень 1976, б/д

1976

ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 20, арк. 17-17 зв.

Укр.

Листок органу державників із зверненням до українців у виданні із закликом засудити С. Петлюру за укладання Варшавського договору й розстріл П. Болбочана та не називати його будівничим України (жовтень 1976 р.).

71

Гайвас Я. «Наші завдання в Україні та в сателітних країнах, тактика й методика нашої праці». Носенко В. «Селянські спомини під Різдво»; Феденко П. «Симон Петлюра, Євген Коновалець і партійна спекуляція» та ін. 6 вересня 1978-26 листопада 1979, б/д

1978

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 70, арк. 1

Укр.

Звернення до спільноти П. Феденка «Симон Петлюра, Євген Коновалець і партійна спекуляція» із закликом не ставити на один щабель С. Петлюру та Є. Коновальця, який наказував убивати українців, що не сприймали політику ОУН (Мюнхен, 28.05.1978 р.).

72

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) ДЦ УНР в екзилі після надзвичайної сесії. 15 червня 1992 – 12травня 2006

2001-2003

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 69, арк. 59-62, 63, 65-66 зв.

Укр.

Випуск газети «Мета» (Орган Української Національно-Державницької Думки, № 376, 2001 р.), присвячений 75-річчю від дня смерті С. Петлюри, містить статті:

– С. Литвин «Симон Петлюра і військо»;

– О. Юрченко «40-річчя початку російсько-большевицької агресії проти України», з цитуванням Супруненка, який пише про участь військ Петлюри під час повстання Арсеналу;

Стаття «Тріумф і крах УНР», де С. Петлюру названо ініціатором українізації армії (Газета «Америка», 27 квітня 2002 р.).

Випуск газети «Мета» (№387, 2003) зі статтями:

– Г. Удод «Симон Петлюра – символ української визвольної ідеї»;

– П. Чубов «Симон Петлюра – ідеал борця за українську державність».

 

1.4. «Петлюрівщина», поширення ідей С. Петлюри серед українського населення

73

«Новий шлях» – ділове об’єднання Поступового студентства Західної України і еміграції. Львів-Відень, ч. 3-4, квітень-жовтень 1925

1925

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 7, арк. 10 зв.-11

Укр.

Повідомлення «Новий подвиг «петлюрівських» есдеків» з критикою статті органу УНДО «Діло» про українське питання, що розглядалося на конгресі ІІ Інтернаціоналу, а також УНР та «петлюрівських соціал-демократів».

74

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 107 зв.-108

Укр.

Стаття Дм. Андрієвського «Петлюра загинув – хай живе петлюрівщина!» (ч. 35-36).

75

Бюлетень «France-Ukraine». Ч. 5, серпень-вересень 1926; ч. 8, січень 1928

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 46, арк. 1

Фр.

Стаття Jean de Tokary «Souvenirs du Mois d’Août (Jean Mazepa)» про послідовників І. Мазепи («мазепинців») та С. Петлюри («петлюрівців»).

76

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VI, ч. 15-21, квітень-травень, 1927; ч. 24-31, червень-липень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк. 175 зв.-176, 178, 191, 208 зв., 212

Укр.

Повідомлення у рубриці «Хроніка»:

– про замах на голову Ленінградського ДПУ Митенка, вчиненого сином петлюрівського полковника Труби (ч. 28);

– про засудження у Києві до розстрілу Андрія Лисака як «кур’єра петлюрівської директорії» (там само);

– про намагання харківського ДПУ арештувати Мельника (Мецієвського) як колишнього петлюрівця (ч. 29).

Повідомлення про налагодження стосунків між українським та грузинським урядами в екзилі, яких радянська преса називає петлюрівцями та грузинськими контр-революціонерами (ч. 30-31).

Повідомлення про занепокоєність радянської влади діяльністю петлюрівців на території Польщі (там само).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про репресії та розстріли в Україні, зокрема суд над «контр-революційною петлюрівською організацію» (там само).

77

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІ, ч. 4, липень 1927; ч. 5, листопад 1927; ч. 6, лютий, 1928, ч 14, 1930

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 79, арк. 23 зв.-24

Укр.

Стаття В. Андрієвського «Значіння Полтавського бою для української державності», де проведено історичні паралелі між «мазепинщиною» та «петлюрівщиною», які є «символами політичного сепаратизму від Москви» (ч. 4).

78

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІХ, ч. 16-31, квітень-серпень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 123, арк. 77 зв.-79

Укр.

Стаття Д. Геродота «Дух Симона Петлюри (До другої річниці траґічної смерти)» про поширення ідей С. Петлюри на радянській Україні (ч. 20-21).

79

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. Х, ч. 32-50, серпень-грудень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 124, арк. 99 зв.-100 зв.

146 зв.-148

Укр.

Повідомлення «Памяти незнаних героїв», де наведено фрагмент Подільської Губернської Надзвичайної комісії у 1920-1921 рр., діяльність якої була спрямована, зокрема, на викриття «петлюрівських контрреволюційних організацій» (ч. 38).

Стаття Ст. Сірополка «Петлюрівщина» в оцінці апологета окупаційної влади на Україні» з критикою книжки М. Мотузка «Українська контр-революційна еміграція», виданої у Харкові 1928 р. (ч. 41).

80

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІІ, ч. 35-50, вересень-грудень 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 111-111 зв.

Укр.

Повідомлення у рубриці «Хроніка» «Терор і масові арешти на Україні» про спеціальне засідання Всесоюзного виконавчого комітету у зв’язку з заворушеннями в Україні, під час яких циркулюють відозви з портретом С. Петлюри (ч. 41).

81

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІ, ч. 1-17, січень-квітень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 125, арк. 92-93

Укр.

Редакційна стаття з оглядом радянської «Пролетарської правди», де містяться матеріали із згадкою про петлюрівців (ч. 7).

82

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІV, ч. 34, вересень, 1930; ч. 1-15, січень-квітень 1931

1930, 1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 64-66 зв.,

Укр.

Стаття С.Ч. «З недавнього минулого» з оглядом статті французького офіцера про перебування в Україні у 1919 р. та його зустрічі з «козаками Петлюри» (ч. 4).

83

«Вперед» – місячник, орган Спілки Студ. Гром. УСРР у Чехословаччині. Прага, ч. 2, лютий-квітень 1930.

1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 140, арк. 13 зв.-19 зв., 20-23, 23 зв.-25 зв., 25 зв.-29 зв.

Укр.

Стаття К.Р. «Спілка поневолення України» про процес над СВУ, де цей рух оцінений як дрібнобуржуазний, організований петлюрівцями.

Стаття Х.С. «Горе-рідна школа на еміграції» про ініціативу чеського уряду ліквідувати українські школи, в т.ч. вищі, які визначені як «притулки петлюрівської аристократії», центри петлюрівщини.

Стаття «Прямолінійність і невинність партії українських соціял-патріотів» про святкування 30-річчя заснування Революційної української партії, члени якої визначені як петлюрівці.

Стаття В.Є. «З процесу СВУ», з оглядом процесу, де діяльність СВУ визначена як петлюрівщина.

84

«Biuletyn Polsko-Ukraiński» – місячник. Варшава, ч. 2., листопад-грудень 1932, січень 1933; ч. 1, лютий 1933, ч 2-5, березень-травень 1933

1932-1933

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 64, арк. 79 зв.

Польськ.

Замітка “Petlurovstvo” – про радянський термін «кулацько-петлюрівський елемент», де «петлюрівщина» визначена як ідея.

85

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVIII, ч. 24-28, липень-грудень 1934

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 9 зв.-10 зв., 47 зв.

Укр.

Стаття Ст. Сірополка «Петлюрізація» на совітській Україні» з оглядом рецензій на видання Центральних державних курсів українознавства, де українізацію визначено як «петлюрізацію» з висновком, що кожен прояв українського руху пов’язується з іменем С. Петлюри (ч. 24).

Стаття М. Ковальського «Становище на Україні», де зазначається, що поняття «петлюровщина» стало синонімом боротьби за самостійність України (ч. 29-30).

86

«Гуртуймося» – трьохмісячний журнал військово-громадської думки. Прага, ч. 1, січень-березень 1935; ч. 1-2, січень-червень 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 37-37 зв.

Укр.

Стаття В. Филонович «Фрагменти», де наведено історії людей, які стали прибічниками С. Петлюри та служили в армії УНР (ч. 1-2).

87

«За незалежність» – бюлетень Головної управи українського центрального комітету в Польщі. Каліш, Львів, ч. 11-12, листопад-грудень 1937; ч. 5-6, травень-червень 1938, б/д

1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 68, арк. 16

Укр.

Замітка «Симон Петлюра. 1926-1938» з акцентом на боротьбі Москви з «петлюрівщиною» (ч. 5-6).

88

Документи про діяльність діячів національно-визвольних змагань. 1928-8 грудня 2003

1940

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 71, арк. 11

Укр.

Копія вироку Водяному Я.М. від 1940 р. із згадкою про його діяльність в уряді С. Петлюри.

ТЕМА 2. Вбивство, похорон С. Петлюри та відгуки про його смерть

 

89

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 80/97-97 зв., 98, 99-100 зв., 100 зв.-103 зв., 104-106, 108, 109-109 зв., 110-112 зв., 112 зв.-113 зв., 113 зв.-114 зв., 115, 115 зв.-118 зв., 118 зв.-119 зв., 119 зв.-120 зв., 120 зв.-121, 121 зв.-122, 122 зв.-123, 123 зв., 124, 126, 127-128, 129-130, 130-131, 131-131 зв., 131 зв.-133, 133-134 зв., 134 зв.-135, 135, 135 зв., 137-137 зв., 139-141, 151-151 зв., 151 зв.-153, 153 зв.-155, 155, 155-155 зв., 164-165 зв., 169 зв.-170 зв., 171 зв.-172, 175-177, 177-179 зв., 181 зв.-182, 182-185 зв., 185 зв.-187, 187-187 зв., 188 зв.-189, 190-190 зв., 193 зв.-196, 196-197 зв., 198 зв.-199 зв.,  199 зв.-200, 200 зв.-202, 202-204, 204, 204 зв., 205, 206-206 зв., 216, 219 зв.-220 зв.

Укр.

Повідомлення про вбивство С. Петлюри. Інформування про відспівування та поховання Петлюри 30 травня (ч. 33).

Некролог із закликом до увічнення пам’яті С. Петлюри (ч. 35-36).

Стаття В. Короліва-Старого «Над свіжою могилою» (там само).

Стаття О. Лотоцького «Заповіт Симона Петлюри» – промова на жалібній академії (там само).

Стаття В. Сальського «Вождь з ласки Божої» про діяльність С. Петлюри в часи Української революції (там само).

Повідомлення про сороковини з дня смерті С. Петлюри (там само).

Повідомлення про обставини загибелі «Смерть П. Голови Директорії і Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри» (там само).

Повідомлення «Похорон П. Голови Директорії і Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри» з інформацією про церемонію (там само).

Повідомлення «Вінки» з переліком організацій та осіб, що поклали вінки на домовину С. Петлюри (там само).

Повідомлення про Жалібну Академію пам’яти С.В. Петлюри в Парижі (там само).

Резолюція, ухвалена представниками Українських Організацій 30 травня 1926 року на Жалібній Академії в Парижі. Реакція української еміграції в Празі на звістку про загибель С. Петлюри. Текст резолюції «Жалібної Академії», ухваленої в Празі 29 травня 1926 р. (там само).

Публікації: «Панахида й жалібна Академія пам’яти С.В. Петлюри в Празі»; «Комунікат комітету вшанування пам’яти Голови Директорії УНР»; «Резолюція, ухвалена на Жалібній Академії в Празі»; «Список організацій української еміграції в ЧСР, що прийняли участь у вшануванні пам’яти національного героя мученика С.В. Петлюри» (там само).

Лист від Української господарської академії з інформацією про заходи на вшанування пам’яті С.В. Петлюри «В Подєбрадах» (там само).

Стаття Дм. Геродота «Після стрілів в Парижі (Лист з Букарешту)» (там само).

Стаття І. Липовецького «Дні загального смутку (Лист з Варшави)» (там само).

Стаття М. Садовського «Дні жалоби в Каліші» (там само).

Заяви у зв’язку з загибеллю С. Петлюри різних організацій (там само).

«Відозва Генеральної Ради союзу Українських ем. організацій у Франції» у зв’язку із смертю С. Петлюри (там само).

Повідомлення «Музей імені Симона Петлюри» – звернення редакції «Тризубу» до людей, які мають матеріали для майбутнього музею (там само).

Подяки від родини С. Петлюри та його наступника А. Лівицького всім, хто вшанував пам’ять Голови Директорії (ч. 37-38).

Декларація уряду Української народньої республіки, за підписом А. Лівицького та В. Прокоповича з визначенням ролі С. Петлюри у справі боротьби за незалежну державу. Ствердження спадкоємності та непереривності легальної влади УНР (там само).

Стаття С. Черепина «Пам’ятник нерукотворний» про важливість вшанування пам’яти С. Петлюри (там само).

Повідомлення С. Волоха «Панахиди» про панахиди по С. Петлюрі в емігрантському середовищі як доказ значення постаті С. Петлюри для українців (там само).

Замітка С. Липовецького «Дні загального смутку (Листи з Варшави)» з інформацією про жалібну збірку у Варшаві, організовану Українською Студентською Громадою (там само).

Повідомлення М.С. «Остання пошана» про панахиди Колонії укр. емігрантів у Скальмержицях і Щепьорні (там само).

Повідомлення Дм. Геродота «Преса Румунії про убивство С.В. Петлюри» (там само).

Повідомлення «Від Подєбрадського комітету для вшанування пам’яти С. Петлюри» (там само).

Звернення «До світла дійсности» генеральної Ради товариства вояків б. Армії УНР проти звинувачень С. Петлюри в антисемітизмі з боку єврейської преси після його смерті (там само).

Постанова українських організацій і громадян м. Варшави, об’єднаних для вшанування пам’яти Голови Директорії, Головного Отамана Військ Української Народньої Республіки Симона Петлюри. Заклик до єдності та подальшої боротьби (там само).

Повідомлення Міжорганізаційного Комітету у Празі про постанову щодо створення комісії для оборони імені С. Петлюри в процесі та пресі та збирання коштів та видатки Комітету (там само).

Повідомлення у рубриці «З жалібної хроніки» про реакцію на смерть С. Петлюри та заходи з його вшанування в Західній Україні та за кордоном (на Волині, Ковельщині, Тернополі, Львові, Перемишлі, Подєбрадах, Братиславі, Болгарії, Нью-Йорку, Вінніпезі) (там само).

Повідомлення Ол. П. «Вражіння великої втрати (Лист з Балканів)» щодо реакції пересічних емігрантів на звістку про вбивство С. Петлюри (ч. 39)

Замітка І. Липовецького «В дні загального смутку (Листи з Варшави)» про жалібну академію у Варшаві (там само).

Повідомлення «Від української радикально-демократичної (С.-Ф.) партії», де наведено резолюції в справі трагічної смерті С. Петлюри та державної позиції партії (там само).

Ухвала Української Парламентської Репрезентації. Виступ  УПР в Польському Сеймі з реакцією на кампанію єврейської преси у зв’язку із вбивством С. Петлюри (там само).

Повідомлення у рубриці «З жалібної хроніки» про заходи у сороковий день смерті С. Петлюри у Парижі та містах Польщі.

Стаття І.Л. «Логічний кінець» з оглядом радянської преси, яка висвітлювала вбивство С. Петлюри (ч. 40).

Повідомлення Ол. П. «Вбивство С.В. Петлюри в югославянскій пресі», де розглядається, зокрема, стаття А. Ксюніна «Кровавий Петлюра» в білгородській газеті «Політика», де Петлюру звинувачено в єврейських погромах та ін. (там само)

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про жалобу в Канаді (там само).

Стаття К. Мацієвича «Світлій пам’яті незабутнього Симона Петлюри» – з промови на жалібній академії у Подєбрадах. Наведено оцінку С. Петлюри як символу самостійництва, а знищення Петлюри – як засобу боротьби з ідеєю незалежності України (ч. 41).

Стаття М. Ковальського «На черзі» щодо значення особистості С. Петлюри для української емігрантської молоді (там само).

Повідомлення Дм. Геродота «Після смерті С.В. Петлюри (Лист з Букарешту)» про заходи на вшанування пам’яті С. Петлюри серед українських емігрантів у Румунії (там само).

Повідомлення у рубриці «З жалібної хроніки» про заходи в різних осередках української еміграції: у Каліші (в Українській Станиці), Закопанім, Берліні (там само).

«Відозва Укр. Соц.-дем. роб. партії до селян та робітників», де вбивство С. Петлюри названо провокацією московської більшовицької влади.

У розділі «Бібліографія» подано огляд видання Центрального Союзу Українського Студенства «Студенського Вісника» (ч. 7-8 за 1926 р.), присвяченого С. Петлюрі (там само).

Редакційна стаття про одностайність настроїв українців та української еміграції після вістки про вбивство С. Петлюри (ч. 42).

Стаття О. Лотоцького «Гніваються» щодо українофобської реакції російської еміграції на статтю Р. Стоцького «Симон Петлюра» (там само).

Стаття Ів. Годорожія «Аноніми та псевдоніми. Про реакцію деяких українських емігрантських кіл на смерть С. Петлюри та критичні відозви стосовно діяльності уряду УНР (там само).

Повідомлення Є.Н. «Лист з Київа», де пишеться, зокрема, про реакцію на звістку про вбивство С. Петлюри у Києві (там само).

Замітка «Лист з Порогів» (підписана «Запорожський козак М.») про чутки та легенди про С. Петлюру, які поширюються в Україні (там само).

Огляд «Румунська преса про убивство С.В. Петлюри» з визначенням суто румунських матеріалів як прихильних або нейтральних до С. Петлюри та України загалом, а також російських емігрантських видань у Румунії, які позитивно оцінили акт Шварцбарда (там само).

Повідомлення М.С. «Короткий перегляд гловніших статтів російської преси з приводу смерти С.В. Петлюри», де розглянуто матеріали російської емігрантської преси у Софії, Ризі, Берліні, Парижі (там само).

Повідомлення І.Ж. у рубриці «З жалібної хроніки» про діяльність Подєбрадського Комітету для вшанування пам’яти С. Петлюри. Інформація про збори та рішення Комітету (там само).

Комунікат Організаційного Комітету Українських Соціялістів-Революціонерів за кордоном. Заклик до українців з’єднатися навколо ідеї, провідником якої був С. Петлюра (там само).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про заснування фонду визволення України ім. С.В. Петлюри в Румунії та панахиду по С. Петлюри в Софії (там само).

Редакційна стаття, де політику більшовиків визначено як провальну, що врешті призведе до самостійності України, де живі ідеї петлюрівщини (ч. 43).

Повідомлення Б.Л. “Dmytro Andriewsky. L’Assassinat de Petlura et l’Ukraine” у рубриці «З чужої преси» з оглядом статті Андрієвського у бельгійському місячнику “Le Flambeau”, де правдиво висвітлено відношення С. Петлюри до євреїв (там само).

90

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. IV, ч. 44-55, вересень-листопад 1926; ч. 57-58, грудень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 1-1 зв., 15-16, 25 зв.-26 зв., 26 зв.-27 зв., 83 зв.-85/104-106

Укр.

Редакційна замітка стосовно координації зусиль під час розслідування вбивства С. Петлюри (ч. 44).

Замітка «Над труною Симона Петлюри (Огляд варшавської преси)», де наведено різні погляди варшавських періодичних видань на постать С. Петлюри та причини його вбивства (там само).

Замітка «Чеська преса про смерть С. Петлюри» з оглядом видань різних ідеологічних напрямків, які висвітлюють смерть С. Петлюри (ч. 45).

Лист з Праги від Об’єднання української еміграції в Чехії щодо винесення у зв’язку із вбивством С. Петлюри «Проекту платформи Українського Національно-політичного Об’єднання за кордоном» на розгляд різних угрупувань (там само).

Стаття П. Сухоцького «Кивают на Петра» про реакцію російської еміграції на вбивство С. Петлюри, яка звинувачує С. Петлюру у погромах і замовчує злочини проти єврейського населення Добровольчої армії (ч. 49/50).

91

Звернення керівництва УНР до українського народу та еміграції у зв’язку з вбивством С. Петлюри та до 10-річчя проголошення 4 Універсалу УЦР. 12 червня 1926, 1928

1926

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 7, арк. 1

Укр.

«Від уряду Української Народньої Республіки». Звернення А. Лівицького, В. Прокоповича, В. Сальського у зв’язку з загибеллю С. Петлюри, де його наступником оголошено А. Лівицького.

92

Бюлетень «France-Ukraine». Ч. 5, серпень-вересень 1926; ч. 8, січень 1928

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 46, арк. 3

Фр.

Повідомлення «La Mort du Président Petlura. Biographie».

93

Захарченко Микола Іванович – український громадський діяч на еміграції, інженер-економіст. Звернення Уряду Української Народної Республіки до українського народу з приводу трагічної смерті С.В. Петлюри. 12 червня 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 8, оп. 1, спр. 87, арк. 1

Укр.

Звернення «Від уряду Української Народної Республіки». Інформація про загибель С. Петлюри та покладення виконання обов’язків Голови Директорії на Андрія Лівицького.

94

Бюлетені українських, білоруських політичних, студентських, кооперативних та інших емігрантських організацій. Подєбради, Прага. 1921-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1931, 1934, 1938, б/д

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 54 зв.-57 зв.

Укр.

«Бюлетень Подебрадського комітету для вшанування памяти С. Петлюри (20 червня 1926 р.)». Видання, присвячене темі вбивства С. Петлюри. Містить повідомлення про загибель С. Петлюри з фотографією, про обставини смерті, похорон, реакцію всесвітньої преси та українського громадянства.

95

«Румунія». Стаття. Вирізка з журн. «Студентський вісник». Ксерокопія. Липень-серпень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 1, арк. 1-4

Укр.

Дм. Геродот. Стаття, присвячена реакції української еміграції в Румунії на загибель С. Петлюри.

96

«Наша бесіда» – ілюстрований двотижневик літератури, науки і суспільного життя. Варшава, ч. 2, червень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 70, арк. 3-3 зв., 9 зв.

Укр.

Стаття «Симон Васильович Петлюра. Носій ідеї української державності», написана у зв’язку із вбивством Петлюри.

Замітки у розділі «В дні національного смутку» з оглядом заходів, присвячених пам’яті С. Петлюри.

97

Листи Шкляра В. до Ніщеменка К.С. 1 липня 1926 – 31 березня 1928

1926

ЦДАЗУ, ф. 3, оп. 1, спр. 18, арк. 2 зв.

Укр.

Лист із міркуваннями про наслідки вбивства С. Петлюри, яке має активізувати процес творення УНР, та про те, що смерть С. Петлюри ще більше підвищила його значення для боротьби за Україну (1 липня 1926 р.).

98

«Літературно-науковий вістник» – місячник літератури, науки й суспільного життя. Львів, т. ІІІ, кн. 9 (листопад), 1923; Львів, кн. 9 (вересень), 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 31, арк. 91.

Укр.

Стаття Д. Донцова «Конець Великого Інквізитора і партія» із згадкою про вбивство С. Петлюри в контексті дії соціальної партії сейму, яка під час зростання шовіністичних настроїв проти української нації оголосила про нейтралітет.

99

«Нове життя» – громадсько-політичний, економічний та літературний двотижневик. Прага, ч. 3-5, травень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 162, арк. 19-21 зв., 33-33 зв.

Укр.

Стаття М. Харуся «З нагоди смерти С.В. Петлюри» з критикою С. Петлюри та його прибічників, які роблять з нього національного героя та мученика.

Повідомлення «Смуток подєбрадської української кольонії з нагоди вбивства С.В. Петлюри» про реакцію та заходи української еміграції в Подєбрадах у зв’язку з вбивством С. Петлюри.

100

Окремі номери чеських та українських періодичних видань, Ліберець, Оломоуц, Подєбради, Прага, Пряшів. 1925-1926, 1928-1929, 1936, 1943

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 76, арк. 22, 26, 28, 32 зв., 34-34 зв., 36, 40 зв.

Укр., чеськ.

Повідомлення про вбивство С. Петлюри (газета «Večerni Česke Slovo», 26 травня 1926 р.).

Повідомлення про вбивство С. Петлюри з короткою довідкою про його діяльність у період Української революції (газета «Česke Slovo», 27 травня 1926 р.).

Замітка про вбивство С. Петлюри Шварцбардом, де йдеться про антиєврейські настрої С. Петлюри (газета «Večer»).

Замітка про вбивство С. Петлюри з короткою біографічною довідкою та інформацією про його діяльність у період Української революції. (газета «Právo lidu», 27 травня 1926 р.).

Повідомлення про вбивство С. Петлюри (газета «Národní listy. Večernik – narod», 27 травня 1926 р.).

Стаття про вбивство С. Петлюри з короткою біографічною довідкою та інформацією про його діяльність у період Української революції (газета «Polabské noviny», 3 червня 1926 р.).

Замітка про вбивство С. Петлюри, де вказано, що його вбивство було організоване більшовиками (газета «Poděbradské noviny», 10 червня 1926 р.).

Повідомлення про вбивство генерала петлюрівської армії Остілка, де вказано, що його вбивство, як і вбивство С. Петлюри, було ініційоване Москвою (газета «Večerni Česke Slovo», 21 червня 1926 р.).

101

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХV, ч. 16-21, квітень-травень, 1931; ч. 23-33, червень-вересень, 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 129, арк.73 зв.

Укр.

Малюнок-схема кладовища Монпарнас з могилою С. Петлюри (план ген. О. Удовиченка) (ч. 20-21).

ТЕМА 3. Судовий процес над вбивцею С. Петлюри та оцінка політики С. Петлюри стосовно єврейського питання

 

102

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 187-187 зв., 216

Укр.

Повідомлення у рубриці «До судової справи» про слідство у справі вбивства С. Петлюри та допити свідків стосовно організації Українським урядом за часів С. Петлюри єврейських погромів (ч. 41).

Повідомлення у рубриці «З судової справи» про тимчасове припинення слідства у справі Шварцбарда та підготовку до процесу його адвоката (ч. 43).

103

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. IV, ч. 44-55, вересень-листопад 1926; ч. 57-58, грудень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 1-1 зв., 4 зв.-5, 13 зв.-14 зв., 24-25 зв., 25 зв., 42 зв.-44, 44, 46-46 зв., 60 зв., 81 зв.-83 зв., 83 зв.-85/104-106, 93 зв.-94, 98 зв.-100 зв., 125 зв., 142 зв., 172/200 зв./216, 222-222 зв.

Укр.

Редакційна замітка стосовно координації зусиль під час розслідування вбивства С. Петлюри (ч. 44).

Критична замітка «Згода» стосовно матеріалу, вміщеного у єврейській газеті «Наш Пшегльонд», автор якої, у зв’язку із вбивством С. Петлюри, пропонує українцям не ототожнювати себе з ним, аби не провокувати конфлікт між українським та єврейським народами (там само).

Полемічна стаття «Тріумфальний похід брехні» – відповідь на матеріал, розміщений в газеті «Діло», де наводяться сфабриковані звинувачення С. Петлюри у небажанні припинити єврейські погроми (там само).

Повідомлення у рубриці «З Великої України» з аналізом історичних причин антисемітських настроїв на Україні у зв’язку із вбивством С. Петлюри (ч. 45).

Повідомлення у рубриці «З судової справи» про перебіг розслідування вбивства С. Петлюри та, зокрема, виклик брата С. Петлюри Олександра та дружини С. Петлюри Ольги у якості свідків на слідство та суд (там само).

Повідомлення у рубриці «З судової справи» про допити під час розслідування вбивства С. Петлюри (ч. 46).

Замітка «Ще один факт» про зв’язок французьких комуністів з вбивством С. Петлюри (там само).

Огляд замітки з «Пролєтарської правди» (Москва) з інтерв’ю Анрі Торреса, адвокатом Шварцбарда у рубриці «З преси про вбивство С. Петлюри» (там само)

Замітка «Французький журналіст Лекаш у Харкові». Повідомлення про журналіста, який збирає матеріали стосовно ролі С. Петлюри в єврейських погромах (ч. 47).

Стаття Левка Чикаленка «Сіоністи і «сіоністи» про визнання українськими демократичними колами вбивства С. Петлюри більшовицьким, а не єврейським актом і про визначення вчинку Шварцбарда у єврейській пресі як героїчного (ч. 49).

П. Сухоцький. «Кивают на Петра». Про реакцію російської еміграції на вбивство С. Петлюри. Звинувачення С. Петлюри у погромах і замовчування злочинів проти єврейського населення Добровольчої армії (там само/ч. 50).

Огляд подій, пов’язаних з процесом у рубриці «До процесу Шварцбарда», де наведено матеріали з радянської преси («Пролетарської правди»), повідомляється про візит до Києва секретаря адвоката Шварцбарда Б. Лекаша (ч. 49).

Стаття М. Ковальського «Творці антисемітизму» з критикою єврейської преси, зокрема, журналу «Рассвет», де позитивно відгукнулися на вбивство С. Петлюри та висміюється український визвольний рух (ч. 50).

Інформація у рубриці «З судової справи» про допити свідків у справі Шварцбарда (ч. 51).

Замітка «Закладання фонду оборони Чести Українського народу в Канаді». Заклик до всіх канадських українців стати в оборону імені С. Петлюри (ч. 52).

Замітки про хід судової справи у рубриці «З судової справи» (ч. 54/55/58).

Замітка «Антисемитський рух на Україні» про запит редакції «Нашого Пшегльонду» до радянського посольства у Варшаві стосовно антисемітизму в УСРР та відповідь посольства, що існуючий антисемітський рух є спадщиною часів Петлюри та Денікіна (ч. 58).

104

Відозва комісії по обороні імені С.В. Петлюри в процесі і пресі, [1926]

[1926]

ЦДАЗУ, ф. 3, оп. 1, спр. 54, арк. 1-1 зв.

Укр.

Відозва «Від комісії по обороні імені С.В. Петлюри в процесі і пресі», де повідомляється про мету створення комісії Празьким міжорганізаційним комітетом та міститься звернення до української еміграції в ЧСР сприяти у пошуку матеріалів, які можуть бути використані під час судового процесу у справі вбивства С. Петлюри.

Лист від голови Комісії А. Яковлєва із проханням акцентувати увагу на питанні погромів.

105

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. V, ч. 1-14, січень-квітень, 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 8 зв., 137 зв.-138, 204-204 зв., 218

Укр.

Замітка про допит французьким слідчим генерала В. Сальського у рубриці «З судової справи» (ч. 1).

Повідомлення про закінчення слідства невдовзі та появу публікацій у пресі у рубриці «До судової справи» (ч. 9).

Замітка у рубриці «Хроніка» про конфлікт у Подєбрадах у зв’язку з рішенням частини студентів ввести самооподаткування на ведення судового процесу у справі вбивства С. Петлюри і незгоду з цим рішенням студентів-гетьманців (ч. 13).

Повідомлення у рубриці «З судової справи» про подовження слідства у справі вбивства С. Петлюри (ч. 14).

106

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VI, ч. 15-21, квітень-травень 1927; червень-липень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк. 96 зв.-98 зв., 154, 181-183, 196-197, 199-201 зв., 213 зв.

Укр.

Огляд видань у рубриці «З преси» зі статтями, присвяченими вбивству С. Петлюри, Шварцбарду та єврейському питанню (ч. 21).

Замітка про прихильників Шварцбарда, які створюють образ С. Петлюри як антисеміта (ч. 26-27).

Протест українських студентів в справі вбивства С. Петлюри. Публікація звернення студентів Високих шкіл Чехії, Німеччини, Австрії, Польщі та ін. до студентів світу стосовно фальшування інформації про обставини вбивства С. Петлюри та справжні його мотиви з оглядом публікацій у пресі (ч. 29).

Редакційна замітка про опублікований протест студентів проти брехні у справі вбивства С. Петлюри (ч. 30-31).

Стаття М.М. «Красний в ролі обличителя» про колишнього міністра єврейських справ в уряді С. Петлюри Пінхоса Красного, який вмістив статтю з наклепом про С. Петлюру в «Пролетарській правді» (там само).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про організацію українцями Америки низки заходів у зв’язку з початком процесу над вбивцею С. Петлюри з метою допомогти родині покійного та представити Україну американцям (там само).

107

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VII, ч. 32-47, серпень-грудень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 121, арк. 11, 52-54 зв., 109-109 зв., 145-146, 152-153 зв., 161-161 зв., 162-162 зв., 165-165 зв., 185 зв.-186 зв., 201-202 зв., 205 зв./223 зв.-224, 217 зв.-219, 222 зв., 226-227 зв., 234 зв.-235, 247-247 зв., 250-250 зв., 254 зв.-255

Укр.

Повідомлення у рубриці «З судової справи» про останні етапи слідства вбивства С. Петлюри (ч. 32).

Стаття «Дві книги» з оглядам книжок: «Країна погромів» авторства Б. Лекаша, єврея, який підтримував Шварцбарда, та Олександра Шульгина «Україна та червоний жах». У першому випадку С. Петлюра зображений як ідеолог єврейських погромів, у другому подано об’єктивну оцінку подій на Україні, де зазначено, що С. Петлюра не завжди міг відповідати за те, що діялося в армії УНР і де підкреслено значення С. Петлюри для українського визвольного руху (ч. 35).

Передрук статті з газети «Рідний Край», присвяченій вбивству С. Петлюри та судовому процесу із закликом докласти зусиль на захист імені С. Петлюри та протистояти наклепам, ініційованим більшовиками (ч. 38).

Редакційна стаття, присвячена судовому процесу над Шварцбардом, із критикою позиції захисту вбивці та сподіванням на справедливий вирок французьких присяжних (ч. 41).

Стаття О. Шульгіна «Одповідь Жаботинському», присвячена позиції єврейського письменника В. Жаботинського, який свого часу виступив із запереченням причетності С. Петлюри до організації погромів, але згодом змінив позицію (там само).

Публікація звернення «Від Уряду Української Народньої Республіки» у зв’язку з виправданням вбивці С. Петлюри (ч. 42).

Лист Пана Голови Директорії до В. Прокоповича з відмовою прийняти його відставку, пов’язану з виправданням вбивці С. Петлюри (там само).

Стаття О. Лотоцького «Справжні пружини», присвячена виправданню Щварцбарда, де вбивство С. Петлюри визначене як замах більшовицького режиму на національний рух (там само).

Повідомлення «Звільнення Шварцбарда і українська преса» з оглядом української емігрантської преси, яка одностайно негативно поставилася до виправдального вироку (ч. 43).

Огляд у рубриці «Процес у пресі» французької, бельгійської та грузинської преси, яка висвітлювала процес над Шварцбардом і засудила його виправдання (ч. 44).

Замітки про доклад проф. А. Яковлева у Празі на тему «Вбивство С. Петлюри перед судом присяжних Парижу» (там само/ч. 45).

Стаття Дм. Геродота «Шабаш катів» з оглядом єврейської румунської преси, яка виправдовувала Шварцбарда та звинувачувала С. Петлюру у погромах (ч. 45).

Повідомлення Місії УНР у Франції з 24 листопаду 1927 р. Звернення до українського народу і заява про те, що Уряд УНР вважає Шварцбарда знаряддям вбивства, замовленого більшовиками (там само).

Політика Понтія Пилата чи Юди Іскаріота. Критика деяких українських угруповань, які відмовилися заявити про свою позицію стосовно процесу Шварцбарда (ч. 46).

Замітка у рубриці «З преси» з оглядом статті у київському двотижневику «Глобус», де вбивця С. Петлюри визначений як дрібний буржуа (там само).

Стаття «Чеська преса і процес Шварцбарда» де зазначено нейтральну позицію, яку зайняла чеська преса у висвітленні процесу (ч. 47).

Повідомлення «Подяка адвокатам» з подякою від Комітету Вшанування і Оборони пам’яті С. Петлюри у Празі адвокатам, які виступали захисниками від української сторони (там само).

Повідомлення О. Гайдамаки «Симон Петлюра і погроми» про доповідь російського офіцера Смольянінова, що служив в український армії і який зазначав, що С. Петлюра не був ініціатором погромів, але не міг їх зупинити, бо не був здатний до військової справи. Наведено огляд дискусії, викликаної доповіддю (там само).

108

«Тризуб» – надзвичайне щоденне видання. Париж, № 2-8, 20-31 жовтня 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 50, арк. 1-14 зв.

Укр.

Повідомлення (звіти та спостереження) про судові засідання з першого дня до дня винесення вироку. Огляд французької преси, що висвітлювала процес на Шварцбардом.

Фотографії місця вбивства С. Петлюри, мальовані портрети адвокатів, прокурора, голови суду.

Звернення до українців, що перебувають у Франції, у зв’язку з виправдувальним вироком С. Шварцбарду та з проханням надсилати до бібліотеки будь-які матеріали про судовий процес у справі вбивства С. Петлюри.

109

«Українські Вісти», № 52 від 25 жовтня 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 52, арк. 5

Укр., фр.

Стаття «Суд над петлюрівщиною (Справа Шварцбарда в Паризькому суді присяжних)».

Стаття “Les procès des pogroms”.

110

«До бою!» – орган Союзу боротьби за Самостійну Україну, б/м, ч. 1, 28 жовтня 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 75, арк. 3 зв.- 4

Укр.

Повідомлення «Процес Шварцбарта» з критикою виправдального вироку Шварцбарду та єврейства, що виступило на підтримку вбивці Симона Петлюри.

111

Бюлетені українських, білоруських політичних, студентських, кооперативних та інших емігрантських організацій. Подєбради, Прага. 1921-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1931, 1934, 1938, б/д

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 60 зв.-61

Укр.

Стаття «Процес Шварцбарта» з прогнозом розвитку подальших українсько-єврейських відносин з огляду на виправдання вбивці С. Петлюри («До бою!», Орган Союзу боротьби за Самостійну Україну, 28 жовтня).

112

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VIIІ, ч. 1-15, січень-квітень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 32 зв.-33 зв., 36-36 зв.,

54 зв.-56, 73-74,

167 зв.-168, 176, 186-187

Укр.

Повідомлення «Рятуймося не сумом, а працею. Лист з Румунії» про реакцію громади українців Румунії на програш у процесі Шварцбарда (ч. 3).

Повідомлення «Відгомін процесу Шварцбарда в Празі» у рубриці «Хроніка» про доповідь С. Шелухина, присвячену процесу над вбивцею С. Петлюри (там само).

Стаття Дм. Геродота «Єднаймо свої лави», присвячена обороні імені С. Петлюри від наклепів в антисемітизмі (ч. 4-5).

Стаття М. Садовського «6-ий делегатський з’їзд української спілки воєнних інвалідів» – лист з Каліша з повідомленням про з’їзд, де серед іншого було винесено резолюцію із засудженням виправдального вироку вбивці С. Петлюри (ч. 6).

Повідомлення про визнання Другим Інтернаціоналом безпідставності скарги російських соціалістів проти українських, яким був С. Петлюра, щодо відповідальності останніх за погроми (ч. 12).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про виступ у Парижі Лекаша та Тореса, які у доповідях звинувачували С. Петлюру у єврейських погромах (там само).

Стаття Ф. Мелешка «Де-що про жидів», у якій у зв’язку з процесом над вбивцею С. Петлюри подано критичну характеристику єврейського наорду в цілому (ч. 13-14).

113

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІ, ч. 4, липень 1927; ч. 5, листопад 1927; ч. 6, лютий, 1928, ч 14, 1930.

1927, 1928, 1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 79, арк. 58-59, 60 зв.-61, 61 зв.-63 зв., 98-101

Укр.

Звернення «Від уряду Української Народної Республіки» за підписом В. Прокоповича та В. Сальського стосовно судового процесу над Шварцбардом та позиції емігрантських єврейських кіл, які виправдовують злочин останнього.

«Протест т-ва вояків» за підписом В. Куща, заявлений після вироку паризького суду у справі вбивства С. Петлюри, у якому стверджується, що політика уряду С. Петлюри завжди була спрямована на захист населення незалежно від національності і що відповідальність за всі злочини має нести радянський режим.

Повідомлення «Після процесу» з критикою процесу над Шварцбардом та вироку.

Повідомлення «Перебіг процесу (Короткий звіт по бюлетенях «Тризуб»)» з оглядом процесу над С. Шварцбардом.

114

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІ, ч. 1-17, січень-квітень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 125, арк. 231 зв.-232

Укр.

Повідомлення у рубриці «З преси» про лист І. Добковського у варшавській газеті, єврея, який на слідстві у справі Шварцбарда вказував на його зв’язок з ГПУ (ч. 16-17).

115

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІV, ч. 34, вересень, 1930; ч. 1-15, січень-квітень 1931

1930, 1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 1 зв.-4, 21 зв.-22 зв.

Укр.

Стаття А. Яковліва «Харківський процес «Спілки Визволення України» про перебіг процесу, де, зокрема, згадували С. Петлюру, звинувачуючи в єврейських погромах (ч. 34).

Стаття-некролог В. Прокоповича «Пам’яті В.О. О’Коннор-Вілінської», де згадується про її участь у процесі над вбивцею С. Петлюри, та її нариси «Із зали суду» (ч. 1).

116

«Соціял-демократ» – орган закордонних організацій УСДРП, Подєбради, ч. 8, травень 1931: ч. 19-20, квітень-липень 1937

1931, 1937

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 167, арк. 46-47

Укр.

Публікація листування В. Винниченка та І. Мазепи, де, зокрема, В. Винниченко пояснює свою позицію стосовно процесу Шварцбарда-Петлюри.

117

«За незалежність» – бюлетень Головної управи українського центрального комітету в Польщі. Каліш, Львів, ч. 11-12, листопад-грудень 1937; ч. 5-6, травень-червень 1938, б/д

1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 68, арк. 25 зв.-26

Укр.

Замітка «Шварцбард помер» про смерть вбивці С. Петлюри (ч. 5-6).

ТЕМА 4. Пам’ять про С. Петлюру в українській еміграції, заходи з вшанування його пам’яті та установи, яким було присвоєне ім’я С. Петлюри

 

118

Документи (заяви, звернення, комунікати, запрошення та ін.) про діяльність Комітету по вшануванню пам’яті Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР С. Петлюри, товариства «Українське об’єднання в ЧСР», УРДК у Празі, ін. громадських об’єднань та окремих осіб. 17 вересня 1919-6 грудня 1942

1926

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 26, арк. 6, 7

Укр.

Комунікат Комітету вшанування памяти Голови Директорії Української Народньої Республіки, Головного Отамана військ Українських Симона Петлюри. Повідомлення про збори делегатів українських організацій ЧСР, що відбулися у Празі 26 травня 1926 р., у зв’язку із вбивством С. Петлюри, та ухвали Комітету.

Оповіщення Комітету вшанування памяти Голови Директорії та Головного Отамана Симона Петлюри про ухвалену 40-денну жалобу.

119

«До українського козацького народу». Звернення наказного отамана УНКТ Полтавця-Остряниці І.В. 1 серпня 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 3, арк. 1

Укр.

Звернення Отамана українського козацтва з оголошенням про створення Української народної козацької республіки та закликом помолитися за загиблого Головного отамана УНР С. Петлюру як головного вождя держави.

120

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 135 зв.-136 зв., 136 зв.-137, 137 зв.-138 зв.

Укр.

Організаційні збори «Комітету для вшанування пам’яти Симона Петлюри» у Франції (ч. 37-38).

Комунікат Комітету для вшанування пам’яти Симона Петлюри у Франції (там само).

З діяльності Подєбрадського комітету для вшанування пам’яти С. Петлюри. Визначення завдань Комітету (там само).

121

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. IV, ч. 44-55, вересень-листопад 1926; ч. 57-58, грудень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 29-29 зв., 87-88 зв., 91 зв.-92, 110 зв.-111,

142 зв., 167-169 зв., 175 зв., 177, 191 зв.-192/206, 220

Укр.

Огляд заходів на вшанування С. Петлюри у Польщі (ч. 45).

Стаття Дм. Геродота «4-та Конференція Української Еміграції в Румунії» з описом програми Конференції та, зокрема, вшанування пам’яті С. Петлюри та заснування фонду «Визволення України імені Симона Петлюри» (ч. 49).

Замітка «Товариство ім. Симона Петлюри» про заснування товариства у Варшаві, Воломині (там само).

Замітка про відмічання свята Покрова Богородиці, яке переноситься на 17 жовтня, і вшанування у цей день пам’яти С. Петлюри (ч. 50).

Замітка «Закладання фонду оборони Чести Українського народу в Канаді» із закликом до всіх канадських українців стати в оборону імені С. Петлюри (ч. 52).

Стаття Дм. Геродота «На еміграційній конференції в Румунії» з оглядом доповідей конференції, присвячених С. Петлюрі (В. Трепке, О. Долинюка, Г. Порохівського, К. Мацієвича, К. Долинюк) (ч. 54).

Замітка «Товариство імени С. Петлюри» про надзвичайні загальні збори товариства у Варшаві (там само).

Оголошення редакції «Тризубу» про півріччя смерті С. Петлюри (ч. 55).

Замітка «Міжорганізаційний Комітет для Вшанування і Оборони пам’яти С. В. Петлюри в Празі» з короткими оглядами діяльності Комітету у Празі (ч. 55/57).

Замітка «Товариство ім. С. Петлюри» з інформацією про відділи товариства у Польщі та їх голів (ч. 58).

122

Звернення керівництва УНР до українського народу та еміграції у зв’язку з вбивством С. Петлюри та до 10-річчя проголошення 4 Універсалу УЦР. 12 червня 1926, 1928

1926

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 7, арк. 2

Укр.

Вітання українців з 10-ю річницею 4 Універсалу УЦР із згадуванням про С. Петлюру як творця української армії та про його загибель.

123

Постанова та бланк запрошення українських організацій Варшави з приводу вшанування пам’яті Петлюри С.В. 9 червня 1926, 1920-і

1926

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 8, арк. 1, 2

Укр.

«Постанова українських організацій і громадян м. Варшави, об’єднаних для вшанування памяти Голови Директорії, Головного Отамана Військ Української Народньої Республіки Симона Петлюри» із закликом до єднання українських сил у зв’язку з терором, жертвою якого став С. Петлюра, та запрошення на жалібний вечір його пам’яті.

124

Бюлетень «France-Ukraine». Ч. 5, серпень-вересень 1926; ч. 8, січень 1928.

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 46, арк. 3 зв.

Фр.

Довідка «Museé-Bibliothéque Simon Petlura».

125

Борщак Ілько Костянтинович (Баршак Ілля Львович, 1892-1959) – історик, публіцист, літературознавець, дипломат, громадський діяч, 1928-1954

[1926]

ЦДАЗУ, ф. 48, оп. 1, спр. 106, арк. 37

Рос.

Повідомлення у рубриці «Среди украинцев» про панахиду у півріччя з дня смерті С. Петлюри, 5 грудня.

126

Документи (запрошення, програми, оголошення, повідомлення та ін.) Комітету по вшануванню пам’яті С. В. Петлюри в Подєбрадах (ЧСР), Українського республікансько-демократичного клубу у Празі, Українського воєнно-історичного товариства у Польщі та ін. про увічнення пам’яті Петлюри С. В. за участю Захарченка М. І. 1926-1932

1926-1932

ЦДАЗУ, ф. 8, оп. 1, спр. 12, арк. 1-4, 5, 6, 7/8/11, 9, 10, 12

Укр.

Квітанція на сплату М. Захарченком внеску до Комітету по вшануванню пам’яті С. В. Петлюри в Подєбрадах з печаткою Комітету (1926-1927 рр.).

Оголошення Українського республіканського клубу про вечір спогадів про С. Петлюру у першу річницю його смерті (1927 р.).

Програма жалібної академії у другі роковини смерті С. Петлюри, організованої Українським республікансько-демократичним клубом у Празі (1928 р.).

Програми жалібних академій організованих Українським республікансько-демократичним клубом у Празі та Українським об’єднанням в ЧСР у 4, 5, 6 роковини смерті С. Петлюри (1930, 1931, 1932 рр.).

Оголошення Українського Воєнно-історичного товариства про випуск пам’ятного значка до 5-х роковин загибелі С. Петлюри.

Повідомлення Комітету вшанування пам’яті С. Петлюри у Празі про панахиду у 6-ті роковини його загибелі.

Оголошення Комітету для вшанування пам’яті С. Петлюри про видання збірки на пошану С. Петлюри із орієнтовним змістом.

127

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. V, ч. 1-14, січень-квітень, 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 13 зв., 13 зв.-14, 29 зв.-31, 48, 49, 60, 76-77, 77 зв.-78, 89 зв.-91, 95 зв.-96, 110-110 зв., 126, 154, 155, 156-157

Укр.

Рубрика «Хроніка» з повідомленнями:

– «Панахида» – про панахиду по С. Петлюрі та О. Саліковському в Букарешті (ч. 1).

– «Концерт-баль Студентської Громади» – про захід у Варшаві, кошти від якого мають піти на збільшення фондів товариства ім. С. Петлюри (там само).

Стаття С. Моренка «Пам’яті С.В. Петлюри» у рубриці «Хроніка» про засідання празького комітету у день півріччя з дня смерті С. Петлюри і, зокрема, огляд доповіді голови Комітету О. Шульгина (ч. 2).

Повідомлення «Реферат в т-ві ім. С. Петлюри в Варшаві» у рубриці «Хроніка» про виступи на заході Товариства, присвячені С. Петлюрі (ч. 3).

Редакційна стаття випуску від 22 січня, присвячена пам’яті загиблих за державність, зокрема С. Петлюрі (ч. 4).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» «Зібрання Ради Т-ва ім. Симона Петлюри» про захід у Варшаві, на якому розглядався художній проект персня на вшанування С. Петлюри, розроблений П.І. Холодним, та було заслухано доповідь В. Сальського стосовно ходу судової справи (там само).

Стаття М. С-на «Лист з Польщі. Скальмержицька колонія» про збори Українського Центрального комітету , де було вшановано пам’ять С. Петлюри та прозвітовано про діяльність з увічнення його пам’яті (ч. 5).

Повідомлення «Свято незалежности в Парижі» у рубриці «Хроніка» про святкування річниці проголошення незалежності, під час якого було покладено квіти на могилу С. Петлюри (там само).

Публікація промов на святі 22 січня в Парижі, зокрема, проф. О. Шульгина, де згадано про втрати, які зазнали українці на шляху до незалежності, і серед інших С. Петлюру (ч. 6).

Повідомлення «Святкування 9-ої річниці проголошення самостійности Української Народньої Республіки» у рубриці «Хроніка», про захід у Варшаві, де було вивішено портрети Т. Шевченка, І. Франка, С. Петлюри та О. Саліковського, а також вшановано пам’ять Головного Отамана та інших, хто віддав життя за Україну (там само).

Повідомлення «Міжорганізаційний Комітет по увіковіченню пам’яти Симона Петлюри» у рубриці «Хроніка» про реорганізацію Комітету та створення Ради Комітету (ч. 7).

Повідомлення «Подєбради. 4.ІІ.1927» у рубриці «Хроніка» про добровільні збори серед українського студентства на ведення судового процесу щодо вбивства С. Петлюри та на фонд ім. С.В. Петлюри (ч. 8).

Повідомлення у рубриці «Хроніка»:

– «Громада в Шалеті» – про рішення громади заснувати 2 стипендії ім. С. Петлюри в жіночому та чоловічому коледжах (ч. 10).

– «Засідання Президії Комітету для вшанування пам’яти Симона Петлюри в Парижі» – про захід, де було вирішено видати книжку О. Шульгина, а також виготовити медаль пам’яти С. Петлюри, листівку та маленький значок «Тризубу» (там само).

– Михайла Кочегара «Українська Національна Громада в Закопанім» про діяльність громади та зокрема її реакцію на вістку про загибель С. Петлюри (там само).

128

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VI, ч. 15-21, квітень-травень 1927; ч. 24-31, червень-липень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк. 16-16 зв., 33, 90, 104 зв., 109 зв.-110 зв., 114-115, 115-115 зв., 131 зв.-132 зв, 137 зв., 156/159-160, 162 зв.-163, 192/193/195,

214-215 зв.

 

Укр.

Повідомлення «Загальні збори міжорганізаційного комітету вшанування та оброни пам’яти С. Петлюри» про захід у Празі, на якому вирішувалося питання про видання збірника (ч. 15).

Повідомлення Комітету для вшанування пам’яти С. Петлюри в Парижі про рішення видати збірку пам’яті С. Петлюри (ч. 16).

Оголошення про літургію по С. Петлюрі (ч. 21).

Повідомлення про вихід 166 членів з Академічної Громади у Подєбрадах та про продовження ними сплати внесків на Комітет вшанування пам’яти С. Петлюри (там само).

Промова О. Шульгина «Перша річниця смерти С.В. Петлюри» на жалібній академії в Празі (ч. 24).

Повідомлення «Жалібна річниця в Парижі» про заупокійну службу та жалібну академію (там само).

Лист «В першу річницю смерти С.В. Петлюри в Празі» з повідомленням про заупокійну службу та жалібну академію (там само).

Лист Дм. Геродота з Букарешту «Свято Української армії», де повідомляється про святкування 10-ї річниці української армії, під час якого було вшановано пам’ять С. Петлюри та згадано про його роль у створенні армії (ч. 25).

Повідомлення «Пам’яти С. Петлюри» про засідання Українського Республікансько-демократичного Клубу в Празі, присвяченого спогадам про С. Петлюру (там само).

Замітки про панахиди по Головному Отаманові С. Петлюрі: у Луцьку, Гродно та Берестю/у Варшаві/Шалеті (ч. 26-27).

Касовий звіт Комітету вшанування та оборони пам’яті С. Петлюри (чтам само).

Замітки про панахиди по Головному Отаманові С. Петлюрі на Ковельщині/жалібні академії в Оден-ле-Тіш та Сален-де-Жіро/Каліші (ч. 29).

Замітки у рубриці «Хроніка»:

– про відзначення українцями Бразилії роковин смерті С. Петлюри;

– про створення та діяльність комісії вшанування пам’яті С. Петлюри в Харбіні;

– про звернення товариства ім. С. Петлюри у Польщі з проханням надсилати реферати, що виголошувалися на жалібних академіях (ч. 30-31).

129

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІ, ч. 4, липень 1927; ч. 5, листопад 1927; ч. 6, лютий, 1928, ч 14, 1930

1927, 1928, 1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 79, арк. 45 зв., 46, 47, 47 зв., 48 зв., 49, 50-51 зв., 104-104 зв.

Укр.

Повідомлення про Десяту річницю існування Армії У.Н.Р. з оглядом заходів з нагоди святкування:

– урочиста академія у залі товариства гандльовців у Варшаві:, на підвищенні у залі – погруддя С. Петлюри, по боках якого стояли дивізійні прапори та прапори української студентської громади у Варшаві;

– промова А. Лівицького із згадуванням С. Петлюри як творця збройної сили українського народу;

– повідомлення про виступ Ю. Липи на академії у Познані з рефератом «Життя, діяльність і смерть С. Петлюри»;

– згадування С. Петлюри на заходах в Бухаресті як ідейного керівника української армії;

– у Журжі (Румунія) заслухано реферат п. Мельника, присвячений, зокрема, С. Петлюрі;

– у Болгарії під час урочистостей виступи з рефератами: «Симон Петлюра – Національний Герой», «Симон Петлюра та Армія»;

– у Подєбрадах під час урочистої академії було вивішено портрет С. Петлюри.

Огляд заходів, які відбувалися у різних місцях у зв’язку з першими роковинами з дня смерті С. Петлюри (Варшава, Каліш, Лодзь, Познань, Олександрів-Куявський, Луцьк, Ковель, Кременець на Волині, Берестя, Букарешт, Журжа, Шалет, Одеп-ле-Тиш, Сален-де-Жіро, Вінніпег.

В бібліографічному розділі надруковано огляд книжки І. Токаря-Токаржевського «Симон Петлюра».

130

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІХ, ч. 16-31, квітень-серпень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 123, арк. 47, 49/65, 63-63 зв., 65 зв.-66, 74-75, 77-77 зв, 82 зв.-84, 100 зв.-101 зв., 101 зв.-104, 104-104 зв., 104 зв.-105 зв., 123 зв.-124, 126/130, 128, 135 зв.-136, 145-146 зв., 148, 159 зв.-160/161 зв.-162, 206 зв., 207, 224, 239

Укр.

Повідомлення про конкурс Краківської філії Спілки Інженерів та Техників Українців-емігрантів на стипендію ім. С. Петлюри та його умови (ч. 18).

Повідомлення про літургію по С. Петлюрі (ч. 19/20-21).

Повідомлення «В річницю смерті С. Петлюри» про вшанування пам’яті С. Петлюри в Румунії (ч. 19).

Редакційна стаття до річниці смерті С. Петлюри (ч. 20-21).

Стаття В. Короліва-Старого «В справі біографії С. Петлюри» щодо необхідності збирати інформацію про життя С. Петлюри з переліком питань, пов’язаних з його біографією (там само).

Стаття М. Ковальського «Memento», де вбивство С. Петлюри розглядається як поштовх до боротьби (там само).

Уривки зі статуту Товариства Бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі та обґрунтування створення Музею (там само).

Стаття «Друга річниця смерти Симона Петлюри в Парижі» про панахиду та покладання квітів на могилу (ч. 22-23).

Повідомлення К.Р. «Лист із Праги» про жалібну академію в Українському республікансько-демократичному клубі у Празі. Огляд виступів (там само).

Стаття В. Пр. (В. Проходи) «25 травня в Подєбрадах» про урочисту жалібну академію в Українській Господарській академії (там само).

Стаття Дм. Геродота «Сумні роковини в Румунії» про парастас в Бухаресті, проведений в день смерті С. Петлюри (там само).

Повідомлення «Професор Петро Холодний в Парижі» про приїзд митця до Парижу з метою зібрання матеріалів для створення картини «Смерть Пана Отамана» для музею ім. С. Петлюри (ч. 24).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про заходи на вшанування пам’яті С. Петлюри у Володимирі (Волинському), Луцьку, Ковлі/Варшаві (там само).

Повідомлення про відвідання П. Холодним 15 квітня могили С. Петлюри та покладання ним квітів (там само).

Повідомлення Н.Ю. «Лист із Америки» про панахиду по С. Петлюрі та загиблих вояках української армії в Автокефальній церкви Св. Володимира у Нью-Йорку (ч. 25).

Повідомлення у рубриці «Хроніка»:

– про заходи з вшанування пам’яті С. Петлюри у Польщі (в Острозі, с. Міловиди, Цумані, Лодзі, Станіславові тощо) (там само).

– про реорганізацію Комітету для вшанування пам’яти С. Петлюри (там само).

– про панахиди по С. Петлюрі в українських колоніях в Кобрині, Янові / Варшаві/ Тернополі, Гродно, Сувалках, Здолбунові (ч. 26).

– «Пам’яти С. Петлюри в Тарнові» про службу та панахиду за упокій душі С. Петлюри (ч. 28-29).

– «Річниця смерти Головного Отамана С. Петлюри у Вінніпезі» про жалібну службу та академію (там само).

– «Квіти на могилу С. Петлюри» про покладання квітів на могилу С. Петлюри 29 липня членами Товариства б. вояків армії УНР (ч. 30).

– «Громадські поминки» про панахиду в с. Відорцях на Волині по С. Петлюрі (ч. 31).

131

«Розбудова нації» – орган проводу українських націоналістів. Прага, т. І, ч. 1-12, січень-грудень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 164, арк. 133 зв.-134, 195-196 зв.

Укр.

Повідомлення Проводу Українських Націоналістів. про вшанування ним пам’яті С. Петлюри (Звідомлення, ч. 6).

Повідомлення «Група української національної молоді» у рубриці «З діяльности орґанізацій» про діяльність Групи, визначення смерті С. Петлюри як фактору, який має об’єднати українську еміграцію.

132

«Студенський голос» – орган української громади. Варшава, ч. 3-6, квітень-вересень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 12/14, 15-16, 18-19, 19-19 зв., 20, 22-22 зв.

Укр.

Число 4 (травень), присвячене С. Петлюрі, містить:

Вірші пам’яті С. Петлюри: Ю. Косача/Є. Маланюка.

Статті пам’яті С. Петлюри:

– М. Ковальський. Памятаймо про нескінчене…

– Т.С. Перемога Великого.

– В. Воін. На старих позиціях, але по новому.

Повідомлення про Жалібну Академію, організовану Комітетом об’єднаних українських організацій Варшави.

Редакційна стаття «Симон Петлюра» до другої річниці загибелі Головного отамана (ч. 5).

133

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. Х, ч. 32-50, серпень-грудень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 124, арк. 42, 48-48 зв., 177, 191,206 зв., 216-216 зв.

Укр.

Стаття «Х Конгрес СІЕ» про студентський конгрес у Парижі (11-24 серпня 1928 р.) за участю української студентської делегації, яка вшанувала пам’ять С. Петлюри покладанням вінка на його могилу (ч. 34).

Повідомлення про Парастас по С. Петлюрі в Буенос-Айресі (там само).

Оголошення про панахиду по С. Петлюрі 4 листопада 1928 р. в Українській православній Церкви (ч. 43).

Повідомлення про щотижневе відвідання могили С. Петлюри українськими емігрантами з різних країн у рубриці «З життя укр. еміграції у Франції» (там само).

Повідомлення про панахиду по С. Петлюрі 4 листопада 1928 р. в Українській православній Церкви (Париж) (ч. 44).

Стаття З. Мірної «Укр. Республикансько-Демократичний Клуб у Празі під керуванням Ол. Гн. Лотоцького», де висвітлено діяльність клубу, зокрема, у напрямку вшанування С. Петлюри (ч. 45).

134

Звернення ради Української бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі до еміграції про збір коштів на її утримання [1928], квітень 1936

[1928], 1936

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 23, арк. 1, 2-5 зв.

Укр.

Повідомлення Бібліотеки ім. С. Петлюри «Творімо Монумент С. Петлюрі в Парижі» про роботу у напрямку створення бібліотеки.

Брошура з інформацією про діяльність Бібліотеки з моменту відкриття (1927 р.) по 1936 р. та Музей.

135

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІ, ч. 1-17, січень-квітень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 125, арк. 26, 26 зв., 90 зв., 162 зв.-163, 217 зв., 236 зв., 237, 243

Укр.

Повідомлення про фінансовий звіт Товариства ім. С. Петлюри у Варшаві за 1926-1928 рр. (ч. 1-2).

Повідомлення «Збірник на пошану С.В. Петлюри» у рубриці «Хроніка» про склад комісії для видання збірника пам’яті С. Петлюри та матеріали, надіслані до збірки (там само).

Повідомлення Української Бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі у рубриці «Хроніка» про переїзд бібліотеки у власне помешкання (ч. 6).

Повідомлення Комітету по вшануванню пам’яти С. Петлюри в Подєбрадах про збори Комітету, де було заслухано звіт про діяльність (ч. 11).

Повідомлення «З життя Бібліотеки ім. С Петлюри в Парижі» у рубриці «Хроніка» про нові надходження Бібліотеки (ч. 14-15).

Повідомлення «З життя Бібліотеки ім. С Петлюри в Парижі» у рубриці «Хроніка» про нові надходження Бібліотеки та перелік осіб, що погодилися бути представниками Бібліотеки (ч. 16-17).

Повідомлення «Організація обходин роковин смерти С. Петлюри» у рубриці «Хроніка» про збори представників укр. емігрантських організацій у Варшаві з метою обговорення відзначення роковин С. Петлюри (там само).

Інструкція представникам Т-ва «Бібліотеки імени С Петлюри в Парижі, яка визначає обов’язки членів товариства (там само).

136

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІ, ч. 18-34, квітень-серпень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 126, арк. 41/61, 54, 57 зв.-58, 62-62 зв., 62 зв.-64, 69-69 зв., 69 зв.-71 зв., 73 зв., 78-78 зв., 78 зв.-82, 92, 103 зв./105/106-107 зв., 107 зв.-108, 110 зв.-111, 113 зв.-114 зв., 119-119 зв./ 120 зв./122 зв.-123, 128-129 зв., 136 зв., 138, 146-146 зв., 151 зв.-152/153 зв./154 зв.-155/171/230 зв.-231/250 зв.-251, 227, 232-232 зв.

Укр.

Повідомлення про заупокійну літургію/панахиду пам’яти С. Петлюри (ч. 20/21).

Інформація про 6-ий з’їзд Укр. Емігрантських Організацій у Франції під час якого відбудеться панахида по С. Петлюрі та відкриття бібліотеки його імені (ч. 21).

Повідомлення про панахиду по С. Петлюрі та відкриття бібліотеки у рубриці «З життя укр. еміграції» (там само).

Число 22 від 25 травня 1929 р. присвячене пам’яті С. Петлюри. Вміщено такі матеріали:

– Замітка редакції з нагоди роковин;

– Стаття С. Гловинського «Панцир твердий», де дано оцінку С. Петлюри як національного героя.

– Стаття [Х.] «З України вінок на могилу С. Петлюри» про відправлення панахиди по С. Петлюрі на радянській Україні.

– Стаття «Українська Бібліотека ім. С. Петлюри у Парижі» з нагоди відкриття бібліотеки.

– Огляд періодичних видань у Вінніпезі («Український Голос») та Чернівцях («Рідний Край»), де вміщено матеріали пам’яті С. Петлюри.

Повідомлення «Обходини третьої річниці смерти Симона Петлюри Парижі» про заходи, які відбулися у Парижі 26 травня 1929 р. на вшанування С. Петлюри (ч. 23).

Повідомлення «Відкриття Української бібліотеки імени Симона Петлюри в Парижі» з описом заходів, які відбувалися під час відкриття бібліотеки, та перелік українських емігрантських організацій та представників інших країн, що взяли участь у церемонії (там само).

Повідомлення про церковні служби по С. Петлюрі в Румунії та Німеччині (там само).

Повідомлення про жалібні академії з нагоди 3-ї річниці С. Петлюри: у Чернівцях/Чехії/Шалет/літургія у Варшаві, Ковелі, Каліші/Берліні (там само).

Привітання учасникам 6-го з’їзду представників союзу Укр. Емігрантських організацій у Франції від Громадсько-Допомогового комітету та укр. вояків у Румунії зі згадуванням С. Петлюри (там само).

Повідомлення про передачу українською громадою в Шалет свого зібрання до Бібліотеки ім. С. Петлюри (ч. 25).

Стаття Дм. Геродота «День смутку – день єдності» про заходи з вшанування пам’яті С. Петлюри в Бухаресті. Наведено уривки з виступу Голови Громадсько-Допомогового комітету Укр. Еміграції в Румунії В. Трепке (там само).

Повідомлення про заходи з вшанування С. Петлюри у Чернівцях/Гродно (Польща)/ Софії (там само).

Стаття «В третю річницю смерти Вождя і Отамана» про жалібну академію у Варшаві, де виступили Є. Маланюк, О. Лотоцький, В. Сальський (ч. 26).

Інформація про товариські сходини пам’яті С. Петлюри Громади студентів при Укр. Госп. Академії в Подєбрадах (там само).

Вшанування пам’яті С. Петлюри в м. Форт-Уільям (Онтаріо) (там само).

Лист зі Львова «3 річниця смерти бл. пам. Симона Петлюри» про панахиду та сходини колишніх вояків армії УНР (ч. 27).

Повідомлення про панахиди та академії пам’яті С. Петлюри у Крем’янці, Крезо та Оден-ле-Тіш (Франція), Празі та Ржевницях (Чехія), Журжеві (Румунія), у Тарнівськй колонії, у Нью-Йорку та Форті Вілліям (Канада), в Холмі (ч. 27-34).

Повідомлення у рубриці «З життя Бібліотеки ім. С. Петлюри» про надходження до бібліотеки та заходи (ч. 31-32).

Звіт Ліквідаційної комісії Подєбрадського комітету по вшануванню пам’яті С. Петлюри з інформаціє. про заходи комітету та фінансові витрати (там само).

137

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІІ, ч. 35-50, вересень-грудень 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 31, 125 зв./174 зв.-175/192-192 зв., 201 зв.-202 зв., 208 зв.-209/239 зв.-240

Укр.

Повідомлення «З життя Бібліотеки ім. С. Петлюри» у рубриці «Хроніка»:

– про нові надходження, в т.ч. від представників Бібліотеки в інших країнах (ч. 36).

– про нові надходження, у т.ч. рідкісне видання «Кобзаря» 1883 р., та плани щодо збирання портретів діячів, які прихильно ставилися до України (ч. 42);

– про Товариство ім. С. Петлюри у Любліні та його діяльність (ч. 45);

– про нові надходження та засідання Ради бібліотеки (ч. 46).

Замітка «Вражіння з конференції представників союзу українських емігрантських організацій» про конференцію та відвідання її учасниками могили С. Петлюри та Бібліотеки його імені (ч. 47).

Повідомлення у рубриці «Хроніка»:

– про збір українцями Константинополя пожертв на Бібліотеку ім. С. Петлюри (там само).

– про нові надходження та цикл лекцій у Бібліотеці ім. С. Петлюри (ч. 49).

138

«Шляхом незалежності» – орган головної управи українського центрального комітету в Польщі. Варшава, ч.1, квітень 1929; ч. 2, 1930

1929-1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 86, арк. 22 зв.,

50-51/141-143, 75 зв.-79 зв., 121, 145

Укр.

Протокол 2-го Делегатського З’їзду Української політичної еміграції в Польщі в днях 29-31.ХІІ.1928 р., який починається з вшанування пам’яті С. Петлюри.

Повідомлення про заходи української еміграції у Варшаві та ін. містах Польщі (Гродно, Коломиї, Холмі, Познані тощо) у річницю загибелі С. Петлюри.

Стаття В. Куща «Нова ера в життю еміграції» (Конференція в Празі). Інформація про Першу конференцію представників еміграції з різних держав, ідея проведення якої належала ще С. Петлюрі та на якій було вшановано його пам’ять.

Стаття М. Садовського «2-га сесія Ради Українського Центрального комітету у Польщі», де наведено звіти секцій, зокрема, культурно-освітньої із згадкою про академії на вшанування С. Петлюри у 1929 та 1930 рр.

139

Бланк Комітету ім. С. Петлюри з повідомленням про перерахунки коштів у фонд Українського народного дому. Геродот Д. – член Комітету. Ксерокопія. 1930-ті

1930-ті

ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 3, арк. 1

Укр.

Бланк листа з повідомленням про отримання пожертв у фонд будови Українського народного дому імені Симона Петлюри в Бухаресті.

140

«Твори Симона Петлюри». Матеріали для бібліографічного покажчика. Ч. 3. Чорновий варіант. 1930-і

1930-і

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 4, арк. 1-52

Укр.

Перелік творів С. Петлюри, укладений П.А. Зленком. (рукопис (арк. 1-46), машинопис (арк. 47-52)).

141

Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут (К., 1919): Биховський Л. Національна бібліотека Української держави (1918-1921) (Берлін, 1922); Заклик щодо збору пожертв на Українську Бібліотеку ім. С. Петлюри (Париж) та ін. 1919-1938

1930, 1931, 1938

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 39, арк. 30/36, 30-31 зв., 32-35 зв., 36-39 зв.

Укр.

Оголошення: «День смерти бл.п. С. Петлюри – 25 травня – є днем збірок пожертв на Українську бібліотеку його імені в Парижі».

3 брошури з інформацією про діяльність бібліотеки.

142

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІV, ч. 34, вересень, 1930; ч. 1-15, січень-квітень 1931

1930, 1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 6 зв.-8, 22 зв.-24 зв., 24 зв.-25 зв., 31 зв., 55, 55 зв., 93, 107 зв./111/155 зв., 174-174 зв., 203 зв., 216-216 зв., 233, 235 зв., 236

Укр.

Стаття «З подорожі В. Прокоповича (лист із Журжі)» (автор В. Смуток) з повідомленням про зустріч В. Прокоповича з українцями та вшанування ними пам’яті С. Петлюри (ч. 34).

Стаття С. Черепина «Загально-національна справа» про діяльність та розвиток Української Бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі (ч. 1).

Повідомлення про 2-ій Військовий з’їзд б. Вояків Армії УНР у Франції, де було вшановано пам’ять С. Петлюри (там само).

Вітання з Новим роком та Різдвом Радою Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі всіх, хто підтримує бібліотеку (там само).

Повідомлення Генеральної ради Союзу Українських Емігрантських організацій у Франції про заснування для своїх членів-студентів двох стипендій: пам’яти Пилипа Орлика та Симона Петлюри (ч. 2-3).

Рекламне оголошення Української бібліотеки ім. С. Петлюри про продукцію Бібліотеки (там само).

Листи від Петра Миколаєнка та Є. Камінського, які пожертвували гроші на Бібліотеку (ч. 5-6).

Замітки у рубриці «Хроніка»:

– З життя Бібілотеки ім. С. Петлюри в Парижі – про пожертви на бібліотеку.

– про збори у Торуні та Іновроцлаві на вшанування полеглих за незалежність і, зокрема, Симона Петлюри (ч. 7).

– З життя Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі – про матеріали, які отримала бібліотека, і, зокрема, 13 листів С. Петлюри, які передав генерал О. Удовиченко (ч. 10).

Огляд української преси, зокрема, видань, в яких критикувався С. Петлюра (ч. 11).

Рекламне оголошення про видання збірника пам’яті С. Петлюри зі змістом (ч. 13).

Повідомлення про нові надходження до Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі, її діяльність, видання (ч. 14).

Статистика з життя Бібліотеки ім. С. Петлюри. Повідомлення про дні роботи Бібліотеки, кількість читачів (ч. 15).

Касовий звіт по Бібліотеці ім. С. Петлюри в Парижі за рр. 1927-1930 (там само).

Оголошення Бібліотеки ім. С. Петлюри про підготовку виставки до 5-ї річниці з дня загибелі та прохання надати матеріали для виставки (там само).

143

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХV, ч. 16-21, квітень-травень, 1931; ч. 23-33, червень-вересень, 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 129, арк. 1 зв.-4, 25 зв.-26, 26 зв., 27, 41/57, 53-53 зв., 59, 59 зв.-60, 60-60 зв., 84 зв.-85, 87, 87 зв., 88, 89 зв.-91 зв., 91 зв.-92, 93 зв.-94, 96-96 зв., 100 зв.-100 а, 117 зв.-119 зв., 127-128, 145, 163-163 зв., 166, 173-174 зв., 188 зв-189 зв., 219-219 зв.

Укр.

Стаття І. Рудичіва «Бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі (роки 1927-1930)», присвячена діяльності Бібліотеки, її книжковому зібранню та Музею-кімнаті С. Петлюри (ч. 16).

Звернення ради Бібліотеки «День 25 травня – день збірок на Бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі» з проханням про матеріальну підтримку та інформацією про розвиток Бібліотеки (ч. 17).

Повідомлення Українського Воєнно-Історичного Товариства про випуск пам’ятного значка у 5 річницю смерті С. Петлюри. Наведено опис значка (там само).

Перелік видань, кі можна придбати в Бібліотеці ім. С. Петлюри (там само).

Повідомлення про заходи приурочені 5-ій річниці смерті С. Петлюри (ч. 19/20-21).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про заходи у Парижі, влаштовані Бібліотекою С. Петлюри, у 5-ті роковини його смерті та про діяльність Бібліотеки (ч. 19).

Звернення «Од Уряду Української Народньої Республіки» у зв’язку з 5-ми роковинами з дня смерті С. Петлюри (ч. 20-21).

Наказ Головної команди Війська і Флоти УНР №3 від 25 травня 1931 р. із закликом бути вірними заповітам С. Петлюри (там само).

Редакційна стаття до 5-х роковин С. Петлюри (там само).

Повідомлення Бібліотеки ім. С. Петлюри про 25 травня, що є днем збірок пожертв на заклад та інформація про діяльність Бібліотеки (там само).

Інформація про видання Бібліотеки ім. С. Петлюри (там само).

Повідомлення Міжорганізаційного комітету для вшанування пам’яті С. Петлюри в Празі про панахиду (там само).

Повідомлення про Збірник пам’яті С. Петлюри (Прага, 1930) зі змістом (там само).

Стаття I.Z. «П’ятиліття смерти Головного Отамана С. Петлюри в Парижі» з детальним описом урочистих заходів (ч. 23).

Стаття I.R. «Виставка в Бібліотеці ім. С. Петлюри» про виставку до 5-х роковин смерті С. Петлюри (там само).

Стаття В. Кормана «Відкриття Українського відділу в Королівськім Військовім музею в Брюселю» про відкриття вітрини у музеї, де представлено період УНР та, зокрема, портрет С. Петлюри та його посмертна маска (там само).

Повідомлення у рубриці «З преси» про замітки до 5-тих роковини смерті С. Петлюри у турецькій газеті та статтю Л. Долинського з позитивною оцінкою діяльності Бібліотеки ім. С. Петлюри (там само).

Звіт Бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі про діяльність закладу (там само).

Стаття М. Стечишина «П’яті роковини смерти С. Петлюри в Перемишлі» з детальним описом панахиди та урочистої академії на вшанування С. Петлюри (ч. 24).

Повідомлення О. Калюжного «П’яті роковини смерти С. Петлюри» з оглядом урочистих заходів у Ковлі, Білстоці, Великому Бечкереку (ч. 25).

Повідомлення про відзначення п’ятих роковин смерті С. Петлюри в Ченстохові та Болгарії (ч. 26).

Стаття І. Заташанського «Фарисеї» щодо колишніх критиків С. Петлюри, які після його смерті зробилися його прихильниками (ч. 27-28).

Повідомлення про відзначення п’ятих роковин смерті С. Петлюри в Крем’янці, Буенос-Айресі, Кнютанжі, Оден-ле-Тиші, Греноблі (там само).

Повідомлення «До українців-будівничих» з переліком членів Комітету по вшануванню пам’яті С. Петлюри у Румунії, які зробили пожертви на Бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі; звіт Міжорганізаційного комітету для вшанування пам’яті С. Петлюри у Празі (там само).

Повідомлення про відзначення п’ятих роковин смерті С. Петлюри в Озерах, Олександрові-Куявському, Іновроцлаві, Гайнівці, Олиці, Бидгощі, Костополі, Слонімі, Плотичному, Гродно (ч. 29-30).

Замітка «З життя бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі» про поповнення фондів бібліотеки та гостей Бібліотеки – студентів з Варшави (ч. 31-32).

144

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVІ, ч. 34-37, вересень-грудень 1931; ч. 49-50, грудень 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 130, арк. 7-7 зв., 44-45 зв., 46-49 зв., 69 зв./126 зв., 95 зв./177 зв.-178, 150-151, 182-182 зв.

Укр.

Повідомлення І. Рудичіва «Генерал М. Юнаків і Бібліотека імені С. Петлюри в Парижі» про внесок М. Юнакова у розвиток бібліотеки (ч. 34).

Стаття І. Косенка «Шарль-Ед Бонен» з біографією Ш.-Е. Бонена, благодійника Бібліотека імені С. Петлюри в Парижі (ч. 37).

Стаття Дм. Геродот «З подорожі В. Сальського», де наведені вітання Дм. Геродота В. Сальському із згадкою про вбивство С. Петлюри та переказ виступу військового міністра, який підкреслив, що у відносинах з Польщею та Румунією уряд УНР дотримуватиметься політики С. Петлюри (там само).

Повідомлення «З життя Бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі» зі звітом про поповнення фондів Бібліотеки (ч. 38/42).

Повідомлення «Бібліотека ім. С. Петлюри у Парижі» про зміну адреси бібліотеки (ч. 40/46).

Стаття І. Заташанського «Справа Ноя Рамішвілі», де проведено паралелі між вбивством лідера грузинського визвольного руху та  вбивством С. Петлюри (ч. 44).

Замітка І. Рудичіва «Після трьох років» про трирічну діяльність Бібліотеки та заклик до її матеріальної підтримки (ч. 47).

145

Вісники еміграційних організацій, учбових закладів. Прага, 1928, 1930, 1932, 1936

1932

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 55, арк. 23

Укр.

Коротке повідомлення про життя української громади в Брно, де відзначаються день Крут, 22 січня, день пам’яті С. Петлюри тощо («Вістник Союзу українських громадських організацій». (ч. 8, січень 1932 р.).

146

Гумористичні листки «Кропива», «Око», «Сатирикон», «Український капіталіст». Подєбради, Прага, 1922, 1929, 1933, б/д

1933, [1934]

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 61, арк. 5-6, 24

Укр.

Гумористичний «Фрагмент з промови на жалібні академії по С. Петлюрі. Р. 1933», де С. Петлюра згаданий лише раз («Око», ч. 2, 1933 р.).

Жартівлива наукова хроніка, де вказано петлюрівський та антипетлюрівські факультети («Український капіталіст», [1934 р.]).

147

Український республікансько-демократичний клуб у Празі. Запрошення на урочисті академії з нагоди десятиліття відновлення УНР та з приводу річниці смерті С. Петлюри. 16 листопада, 1928, 25 травня 1933

1933

ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 90, арк. 2

Укр.

Запрошення Українського Республікансько-Демократичного Клубу на урочисту академію в 7-му річницю смерті С. Петлюри з програмою заходу.

148

«Українська справа» – бюлетень укр. націоналістичного, економічного й культурного життя. Прага. ч. 1, грудень, 1933.; ч. 1-10, січень-листопад 1934

1933-1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 72, арк. 12 зв.

Укр.

Розділ «Огляд преси». Інформація про Українську Бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі із закликом до читачів бюлетеню скласти пожертву на бібліотеку.

149

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVII, ч. 1-23, січень-червень 1934

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 131, арк. 118, 142/150 зв./172, 154, 162-162 зв., 162-164 зв., 170/181-181 зв., 183 зв.-185, 191 зв./199-200 зв.

Укр.

Резолюції Третьої конференції Головної еміграційної ради, де окремим пунктом визначено підтримувати Українську бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі (ч. 13-14).

Повідомлення у рубриці «Хроніка»:

– «Обходини річниці смерти С. Петлюри» про заходи з вшанування пам’яті С. Петлюри (ч. 16);

– «З життя Української бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі» (там само).

– «Українська бібліотека ім. С. Петлюри у Парижі» про 5-річну діяльність закладу (ч. 17/19-20).

Оголошення про літургію, панахиду та жалібне засідання у 8-у річницю загибелі С. Петлюри (ч. 18).

Редакційна стаття про вшанування пам’яті С. Петлюри як традицію української еміграції (ч. 19-20).

Стаття К. Ніко «Листи до земляків. Незабутньому», присвячена пам’яті С. Петлюри із оцінкою його як безкомпромісного борця з Москвою та більшовизмом (там само).

Замітки «В роковини смерти св. пам. Симона Петлюри в Парижі» про заходи з вшанування пам’яті С. Петлюри, що відбулися у травні (там само, ч. 21).

Повідомлення у рубриці «Хроніка»:

– «Роковини смерти бл. пам. С. Петлюри» про відзначення 8-х роковин смерті С. Петлюри в еміграції: у Варшаві, Празі, Бухаресті, Болгарії, а також у Львові (ч. 19-20/21).

– «Покладення вінка на могилу С. Петлюри від Української Громади в Шанхаї» про захід за участю О. Шульгіна (ч. 22).

– про заходи з вшанування пам’яті Симона Петлюри: в Берліні, Брюселі, Пінську, Тернополі, Луцьку, Острозі, Бакеу, Бечкереку, на Далекому Сході (ч. 23).

150

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVIII, ч. 24-28, липень-грудень 1934

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 6 зв.-7, 14 зв.-15 зв./34 зв.-36 зв./39/63 зв., 159 зв.

Укр.

Повідомлення «Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі і українська еміграція» у рубриці «Хроніка», де наведено листа від уповноваженого Української Громади в Цумані (Польща) О. Танцюри про діяльність місцевої еміграції з вшанування С. Петлюри (ч. 24).

Повідомлення у рубриці «Хроніка» про заходи з вшанування пам’яті С. Петлюри: у Каліші, Ковелі, Орішкові, Александрові, Ліоні/Польщі: Ченстохові, Гайнівці, Кракові, Познані, Кцині, Августові, Сосновці, Лодзі, в Слонімі, Білостоці; Франції: Крезо, Альгранжі, Греноблі та у Французькій Спілці Українських Сільськіх господарів/ в Шанхаї/ в с. Поріччя на Поліссі, в Брюселі (ч. 25/27-28/31).

Повідомлення «Щедрий дар Українській бібліотеці ім. С. Петлюри в Парижі» у рубриці «Хроніка» про надходження до Бібліотеки 1 тис. франків від чужинця (ч. 43).

151

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІІ, ч. 21-23, 1934; ч. 24-27, 1935

1935

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 80, арк. 136-137, 139, 141 зв.-142

Укр.

Оголошення про 9-ту річницю смерті С. Петлюри (ч. 25).

Наказ Головної команди війська і фльоти Української Народньої Республіки 5 травня 1935 р. на еміграції на вшанування 15-річниці Зимового походу, ініційованого С. Петлюрою. Підписаний А. Лівицьким та В. Сальським (там само).

Повідомлення від бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі «День смерти С. Петлюри – 25 травня – є днем збірок на Українську бібліотеку його імені в Парижі» (там само).

152

Артимович Агенор Васильович – визначний український мовознавець та культурно-освітній діяч. Жовтень-грудень, 1935

1935

ЦДАЗУ, ф. 6, оп. 1, спр. 24, арк. 9-9 зв.

Укр.

Стаття «Десятиліття тижневика «Тризуб» з інформацією про те, що 15 жовтня, в день 10-річчя тижневика, його редакція поклала квіти на могилу С. Петлюри та розмістила статтю «Говорить Симон Петлюра», що є передруком реакційної статті С. Петлюри у першому випуску тижневика від 15 жовтня 1925 р. Передрук частини цієї статті у газеті «Час» («Час», 1 листопада 1935 р.).

153

«Гуртуймося» – трьохмісячний журнал військово-громадської думки. Прага, ч. 1, січень-березень 1935; ч. 1-2, січень-червень 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 21, 22 зв., 24-24 зв., 26, 31 зв., 34 зв.-35, 40 (а)-40 (а) зв., 42, 43

Укр.

Обітниця українських емігрантських організацій виконати заповіт С. Петлюри вибороти державність України (ч. 1-2).

Сонет Олекси Стефановича «Багряна піраміда» пам’яті С. Петлюри (там само).

Стаття сотника М. Битинського «Симон Петлюра (До 10. річниці смерти)» (там само).

Вірші Ф. Вероніки (Вероніки Филонович) пам’яті С. Петлюри.

Вірш М. Оверковича пам’яті С. Петлюри «Лицар честі» (там само).

Стаття «В десяту річницю смерті Головного Отамана Симона Петлюри» (там само).

Стаття Дм. Геродота «Комітет імени Симона Петлюри в Румунії» (там само).

Стаття «Академія по Симоні Петлюрі в Букарешті» (з нагоди 10-ї річниці з дня смерті) (там само).

Анонс заходів до 10-ї річниці загибелі С. Петлюри із закликом робити грошові пожертви на паризьку бібліотеку його імені (там само).

154

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. IV, ч. 28-29, 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 81, арк. 2, 3, 4-6

Укр.

Титульний аркуш з висловом С. Петлюри про українську державність (ч. 28).

Пам’ятка на вшанування С. Петлюри у 10-ту річницю загибелі (там само).

Копії наказів Головної команди війська і флоту УНР та Військовому міністерству і армії УНР про заснування відзнаки «Хрест Симона Петлюри» з малюнками хреста та грамоти на нагороду (там само).

155

«Український Сокіл». Часопис Союзу українського сокільства за кордоном. Прага, 1934-1938

1936-1937

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 174, арк. 59, 75

Укр.

Стаття пам’яті С. Петлюри  «Симон Петлюра. (В 10-ту річницю чину ні для зиску, ані для слави)» щодо значущості його заповіту для українських руховиків.

Стаття «20 літ боротьби за Державність» з оглядом героїчних подій Української революції, де вшановано С. Петлюру як борця за Українську Державність.

156

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. V, ч. 30, 1936; ч. 31-33, 1937; ч. 34-36, 1938; ч. 37, 1939.

1936-1937

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 82, арк. 28 зв.-29, 57 зв.-58

Укр.

Звернення «Від президії Головної Ради «Хреста С. Петлюри» стосовно недосконалості анкет, які поступили на розгляд Ради (ч. 30)

Бібліографічний огляд з аналізом «Пропамятної книги», виданої з нагоди 40-річчя Українського Народного Союзу у 1936 р., та, зокрема, статті «Конвенції Українського Народного Союзу», із зазначенням, що в Конвенціях 17 та 18 Союзу, прийняті у 1929 та 1933 рр. вже не згадують про трагічну загибель С. Петлюри (ч. 31).

157

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. V, ч. 30, 1936; ч. 31-33, 1937; ч. 34-36, 1938; ч. 37, 1939

1936-1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 82, арк. 30 зв., 90 зв., 148, 148-148 зв.

Укр.

Огляд преси, де названо журнал ‘Wshód-Orient” (Варшава, 1936, №2-3) зі статтею Я. Дригинича до 10-річчя з дня смерті С. Петлюри (ч. 30).

Вітання Урядом УНР українського народу з 20-річчям проголошення Української Держави із згадуванням С. Петлюри як її вождя (ч. 33).

Вірш Ів. Шевченка, надісланий на конкурс з вшанування пам’яті С. Петлюри у 10-ту річницю його смерті (ч. 34).

Інформація про бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі та заклик до її підтримки (там само).

158

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІХ, ч. 36-37, вересень, 1937; ч. 10, березень, 1938

1937, 1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 133, арк. 13, 13 зв./32-32 зв./46, 22 зв.

Укр.

Повідомлення Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі про виставу, присвячену пам’яті Івана Мазепи (ч. 36).

3амітки з інформацією про життя Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі (ч. 36/37/10).

Стаття О. Шульгина «Вождь милостію Божою (Т.Г. Масарик)», де з Масариком порівняно С. Петлюру, який вмів найти мову з простими людьми.

159

«За незалежність» – бюлетень Головної управи українського центрального комітету в Польщі. Каліш, Львів, ч. 11-12, листопад-грудень 1937; ч. 5-6, травень-червень 1938, б/д (1939)

1937, 1938, [1939]

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 68, арк. 6, 16, 23-24, 26/46-46 зв., 30 зв., 50, 50 зв.

Укр.

Огляд швейцарської преси присвячено газеті “Gazette de Lausanne” зі статтею «Доля України», де, зокрема, згадується про діяльність С. Петлюри (ч. 11-12).

Замітка «Симон Петлюра. 1926-1938» з акцентом на боротьбі Москви з «петлюрівщиною» (ч. 5-6).

Стаття Г. Мироненка «Національне виховання» про створення в Перемишлі бурси ім. С. Петлюри (там само).

Замітка про правила прийому та навчання у бурсі ім. С. Петлюри (там само / б/ч).

Оголошення про книжку О. Лотоцького «Симон Петлюра», видану у десяту річницю загибелі Головного Отамана (там само).

Перелік жертводавців на бурсу ім. С. Петлюри (б/ч).

Повідомлення Комісії для вшанування пам’яті 10-ліття смерти бл. Пам’яті Головного Отамана Симона Петлюри про видання марок, створення портрету-гравюри (авт. В. Масютин), публікації праці О. Лотоцького та замітка Комісії про продаж марок, портрету та книжки з метою спрямування коштів, одержаних від їх продажу, на бурсу (там само).

160

Документи про діяльність діячів національно-визвольних змагань. 1928-8 грудня 2003

1937-1991

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 71, арк. 18, 20-24, 36/38/40/42/43/45/49/50/53/

58/59/63/67/69/72/79/91, 94-97, 165, 166, 172-177

Укр.

Відбиток першої сторінки тижневика «Тризуб» від 17 жовтня 1937 р. Випуск присвячено пам’яті гетьмана І. Мазепи. У редакційній статті згадується С. Петлюра як «Вождь Нації».

Відбиток статті, присвяченій виставці до 125-річчя С. Петлюри, з біографічним описом.

Перелік видань, які стосуються діяльності УНР, ЗУНР у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України, і, зокрема, присвячених С. Петлюрі: А.К. Головний Отаман УНР Симон Петлюра: Коротенький біогр. нарис. – Варшава, 1920; Бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі. – Б.м., б.р.; Винниченко проти Петлюри: Збірник статтів. – зредагував і передм. В. Блакитний (Елланський). – Б.м.: Друкарня Політичного Від. Дівізії, 1920; /Вовк-Сіроманець/. Симон Петлюра: Його життя і праця. – К., 1919; Волинь – С. Петлюрі, 1926-1936. – Рівне, 1936; Головний Отаман війська У.Н.Р. Симон Васильович Петлюра. – Вінниця, 1920; Декларяція правительства УНР 12 серп. 1919 р. і лист Голови Директорії Головного Отамана Петлюри до Голови Ради Народ. Мін. Матроса. – Вінниця, 1919; Збірник памяти Симона Петлюри (1879-1926). – Прага, 1930; П. Зленко. Симон Петлюра: Матеріали для бібліогр. покажчика. – Париж, 1939; Корбут С. Симон Петлюра, 1926-1936. – Львів, 1936; Королів В. Український народний герой Симон Петлюра. – К., Прага, 1919; Лотоцький О. Симон Петлюра. – Б.м., 1936; Мазепа І., Феденко П. З історії української революції / Відбиток зі збірника пам’яти Симона Петлюри. – Прага, 1930; Народні герої: Симон Петлюра і Йосип Пілсудський. – К., 1918; /Петлюра С./ Сучасна українська еміграція та її завдання. – Б.м., 1923 (авт./ псевд./ О. Ряст); Про Книгу голубину. Чи Петлюра може бути національним героєм?: Думки й уваги С. Томашівського, В. Липинського, П. Болбочана, С. Шемета, В. Винниченка,О. Назарука. – Львів, 1936; Сальський В. Головний Отаман Симон Петлюра і армія УНР. – Б.м., б.р.; Трагедія двох народів: Матеріали до спору між українською та російською соц.-дем. партіями з приводу убійства С. Петлюри. – Прага, К., 1928; Шелухин С. Петлюрівці в світлі права. – Львів, Відень, 1922.

Проект листа до Галини Сенишин від Н. П.[азуняк] з інформацією про Фонд ім. С.Петлюри в США та його проекти.

Листівка «Роковини смерти Симона Петлюри Президента України» із закликом Державного центру в екзилі відзначити роковини загибелі, від 5 травня 1991 р.

Листівка «Невмирущі Ідеї Симона Петлюри» з висловами С. Петлюри.

Копія статті М. Степаненка «Постать Симона Петлюри в підсовєтській літературі» у зб. 1979 р. «У 100-ліття народження сл. п. Симона Петлюри, Президента Української народної Республіки» з оглядом української радянської поезії, де подано негативний образ С. Петлюри.

161

«Скоб» – журнал пласту на чужині. Париж, ч. 3, травень 1938

1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 114, арк. 3 зв.

Укр.

Повідомлення «На пошану вождеві (У дванадцяту річницю смерти за Україну)» про вшанування С. Петлюри пластовою молоддю.

162

«Студентський прапор» – журнал української академічної молоді. Львів, ч. 2-3, серпень-вересень 1943 р.; ч. 2, лютий 1944

1943-1944

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 49, арк. 30

Укр.

Повідомлення про студентський хор «Бандурист» (Львів), який брав участь в академіях на честь С. Петлюри.

163

Українські видання у «Ді-Пі таборах». Серпень 1945-1949

 

1945-1947

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 3, арк.  12, 69, 74

Укр.

Стаття Проводу Українських Націоналістів «На Шляху до Солідаризації». Серпень, 1945. Цитата з «Доповіді членів Уряду УНР Панові Голові Директорії з серпня 1945 р. на чужині», де згадується «закон про порядок переємства верховної влади в У.Н.Р. на випадок смерті чи неспроможності Голови Директорії цю владу виконувати», затверджений С. Петлюрою 12 листопада 1920 р. і який став актуальним після «мученицької смерті Головного Отамана».

Стаття д-ра М. Щлемкевича «Український мир (До проблеми внутрішньої політики УНДС)», де стверджується, що УНДС стоїть на базі держави УН Республіки – держави Симона Петлюри (розд. 4, «Листи до наших приятелів»).

Стаття Б. Войнаровича «Які ідеї маємо поширити серед українського громадянства» щодо необхідності порушувати тему діяльності Уряду УНР на території України і на чужині, в тому числі про роль Симона Петлюри, з метою збільшення авторитетності значення визвольних змагань в очах українців («Листи до наших приятелів», лютий, 1947 р.).

164

Документи (рапорти, резолюції, звіти, статті), підготовлені та виголошені представниками ЦЕСУСу. Грудень 1949-13 травня 1951, б/д

1946

ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 16, арк. 1-1 зв.

Укр.

Відозва «Дві постаті – одна ідея (в річницю смерти Петлюри і Коновальця)» у зв’язку з річницею загибелі С. Петлюри та Є. Коновальця, де визнано заслуги С. Петлюри у творенні української армії (1946 р.)

165

Листування з ЦЕСУСом з організаційних питань, участі в міжнародних студентських конференціях, з питань діяльності УСГ в Римі та ін. 25 січня 1946 – 14 лютого 1954, б/д

1948

ЦДАЗУ, ф. 47, оп. 1, спр. 3, арк. 43

Укр.

Лист ЦЕСУСу до Української студентської громади в Римі з закликом відзначити роковини смерті С. Петлюри та Є. Коновальця (4 квітня 1948).

166

Документи (вир. з газ. та ж.) культурної тематики за 1940-1950-ві рр.2 вересня 1946 – 20 сычня 1959

1948

ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 80, арк. 10 зв.

Укр.

Стаття «В Роковини 22-ого січня і Крут» про заходи з відзначення цих поді у Мюнхені, де, зокрема, було зроблено доповідь генерала Палія-Неїла про С. Петлюру («Час», 15 лютого)

167

Державний центр Української народної республіки в екзилі. 23 липня 1949 р. – березень 1953

1949 -1953

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 18 арк. 44

Укр.

Повідомлення «Дещо з УРДПівського життя» про Легіон С. Петлюри в Англії та створення нового Легіону в Детройті.

168

Документи (обіжники, листи, пресові повідомлення та ін.) щодо роботи КЕ, її регіональних органів та БО, УНО (Канада). 10 травня 1946 – 28 вересня 1984

1951-1965

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 48, 94, 154, 210

Укр.

Обіжник КЕ УНО, у розділі «Свято Вождів» нагадується про 25-ті роковини з дня загибелі С. Петлюри та про необхідність проведення особливо урочистих заходів (ч. 6 від 20 квітня 1951 р.).

Обіжник КЕ УНО, у розділі «Річниця смерти гол. от. С. Петлюри і полк. Є. Коновальця» доручається всім філіям УНО відзначити річниці їх загибелі спільним заходом (ч. 2 від 27 лютого 1956 р.) (те ж саме арк. 96).

Обіжник КЕ УНО, у розділі «Відзначення травневих роковин» запрошуються до участі у заходах із вшанування С. Петлюри та Є. Коновальця всі місцеві українські національні організації (ч. 3 від 15 квітня 1959 р.).

Обіжник КЕ УНО, у розділі «Травнева річниця – відзначення сл. п. С. Петлюри і полк. Є. Коновальця» йдеться про підготовку до заходів на вшанування загиблих та складання програми (ч. 5 від 1 травня 1965 р.).

169

Обіжники головної управи УНЄ. 1954-1971

1956

ЦДАЗУ, ф. 45, оп. 1, спр. 20, арк. 13-14

Укр.

Розділ «Культурно-освітні справи» Обіжника головної управи УНЄ, де йдеться про підготовку до відзначення Свята вождів з нагоди 30-річчя смерті С. Петлюри та про заходи, які мають відбутися у Парижі (18 квітня).

Обіжник головної управи УНЄ із розділом «УНЄ вождям» щодо участі Головної управи УНЄ у відзначенні 30-річчя з дня смерті С. Петлюри (1 липня)

170

Документи (обіжні листи, плані, запрошення та ін.) щодо відзначення визначних дат та підготовки культурних заходів КЕ УНО (Торонто, Канада). Квітень 1956 – 22 грудня 1966

1956-1961

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 5, арк. 2, 20, 21

Укр.

Інформаційний листок з повідомленням «Відзначення дня вождів» про відзначення 30-х роковин з дня смерті С. Петлюри (ч. 4).

Обіжний лист президії УНО з повідомленням про засідання УНО, на якому прийняті рішення стосовно організації Свята Вождів – С. Петлюри та Є. Коновальця (ч. 3, 7 квітня 1960 р.).

Обіжник КЕ УНО. Повідомлення про проведення Свята Вождів – С. Петлюри та Є. Коновальця (ч. 4, 20 квітня 1961 р.).

171

Документи (стаття, звернення, виступи, вирізки та ін.» ДЦ УНР в екзилі між VI-ю та VII-ою сесіями. 21 травня 1967 – 8 грудня 1972

1967

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 37, арк. 14 зв.

Укр.

Заповіт Президента А.М. Лівицького, в якому йдеться про те, що ані йому, ані С.Петлюрі не пощастило дочекатися вільної України (Газета «Мета», липень-серпень, 1967 р.).

172

Ю. Г. «Пантеон українських діячів у Празі». Біографічні статті, з прим. Селешка М. Д. Вир. з газ. «Новий шлях». 17 травня 1969-12 трваня 1973

 

1969

ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 20, арк. 14 зв.

Укр.

Повідомлення «Плиту-пам’ятник над могилою С. Петлюри перевезуть до ЗСА» про рішення Управи Братерства св. Симона в Парижі передати Церкві-Пам’ятнику у С. Бавнд-Бруку першої надмоглиьної плити, виконаної за проектом С. Тимошенка.

173

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) секретаря УНРади між VII-ю та VIII-ою сесіями. 1972-18 травня 1979

1972-1978

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 41, арк. 1-4 зв., 14, 73, 76

Укр.

Відбиток статті з «Українського Голосу» «В Річницю Смерти св. пам. Симона Петлюри» (Вінніпег, 1972). Передрук статей С. Петлюри, виданих ним у 1923 р. під псевдонімом О. Ряст під назвою «Сучасна українська еміграція та її завдання» з коментарями Олекси Яворського.

Промова Президента Миколи Лівицького на VII ВЗУН в Лондоні, де згадується про вагання С. Петлюри щодо збереження екзильного уряду.

Стаття з газети «Мета» (серпень 1978, №8) «Перше засідання нового уряду УНРеспубліки», до повідомляється про обговорення на засіданні серед інших питань щодо Фундації ім. С. Петлюри та Інституту ім. С. Петлюри.

Стаття «Пам’яті Симона Петлюри» у газеті «Мета» про академію у Рочестері, присвячену 52-ій річниці смерті С. Петлюри (автор М. Білок, серпень 1978, №8).

Повідомлення К Степового «В річницю їх трагічної смерти» в газеті «Мета» (вересень 1978, №9) про панахиду у церкви м. Майплевуд (США) за С. Петлюрою та Є. Коновальцем.

174

Документи (листи, обіжники, комунікати, бюлетені, комюніке, статути, протоколи, звіти, вир. з газ. та ін.) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ. 25 січня – 30 грудня 1978

1978

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 26, арк. 160

Укр.

Звернення Головної управи Об’єднання прихильників ДЦ УНР в Канаді до президії секретаріату Світового конгресу вільних українців із закликом оголосити 1979 р. ювілейним роком С. Петлюри, а Симона Петлюру – українцем ХХ ст. (4 жовтня 1978 р.).

175

Документи (листи, обіжні листи, звернення, запрошення, повідомлення, програми, вир. з газ. та ін.) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ. 3 січня-31 грудня 1979

1979

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 27, арк. 40

Укр.

Звернення Централі Комітету українців Канади щодо відзначення 100-річчя з дня народження С. Петлюри (травень 1979 р.)

176

Документи (буклет, баланси, фінансові звіти, річні зіставлення, програма, листування) оселі О. Ольжича в м. Лігайтон (штат Пенсільванія, США). 1958 – 2 вересня 1985, б/д

1979

ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 8, арк. 56

Укр.

Повідомлення про відзначення 100-річчя від дня народження С. Петлюри в ОДВУ.

177

Документи (кошторис, списки жертводавців, ескіз та ін.) про відкриття пам’ятника Петлюрі С. 31 січня 1980-27 жовтня 1992

1980-1992

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 48 арк. 4-10 зв., 12-13, 16, 17

Укр., англ. фр.

Перелік жертводавців зі США на пам’ятник С. Петлюрі на цвинтарі.

Кошторис на виготовлення пам’ятника С. Петлюрі.

Проект пам’ятника С. Петлюрі.

«Кошторис перевозу тлінних станків Головного Отамана і його Родини з Парижа у Київ», складений у 1992 р.

178

Документи (статті, виписки, вир. з газ., ж. та книг) про творчу діяльність Шевельова-Шереха Ю. (англ., пол., укр.). 11 травня 1947 – 27 січня 1989, б/д

1980-ті

ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 94 арк. 30

Укр.

Стаття Ю. Шевельова, В. Омельченка «УВАН у США сьогодні», де згадується про видання академією двох томів творів С. Петлюри.

179

Листування КЕ УНО з Сенатом Канади, організаціями та приватними особами. 13 жовтня 1938 – 24 червня 1994

1984

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 5, арк. 58

Укр.

Звернення КЕ УНО у 20-річчя смерти сл. п. полк. Андрія Мельника (вересень 1984 р.). Згадка про С. Петлюру як державного будівничого.

180

Бюлетені, прес-релізи та інформаційні видання УІБ. 12 травня 1990–12 березня 1992

1990-1992

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 59 арк. 12-12 зв., 14

Укр.

Замітки «Жалобна дата» з нагоди 65-річчя від дня загибели С. Петлюри та «Відзначення 65-ї річниці трагічної смерти С. Петлюри» про заходи з вшанування пам’яті С. Петлюри (Бюлетень Укр. Інф. Бюра, ч. 2/68, лютий 1991 р.).

Повідомлення про відзначення роковин загибелі С. Петлюри Українською республіканської партією та виготовлення нею жетонів на честь Головного Отамана (там само).

181

Листування Президента УНР в екзилі М. Плав’юка з різними особами. 16 березня 1992 р. – 8 жовтня 1996

1992-1996

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64 арк. 28, 32, 34, 39-40, 42, 49, 50-51, 56, 57, 58, 64

Укр.

Лист М. Плав’юка до Голови уряду УНР в екзилі І. Самійленка, який у складі делегації ДЦ УНР мав відвідати Київ з метою організації заходів з вшанування пам’яті С. Петлюри.

Лист до членів уряду УНР в екзилі від І. Самійленка та Н. Пазуняк, де, зокрема, йдеться про відзначення 65-ої річниці смерті С. Петлюри.

Лист до М. Плав’юка від В. Бондаренка, де йдеться про референдум 1 грудня 1991 р., на якому українці проголосували за незалежність, тим самим обравши шлях Т. Шевченка, М. Міхновського, С. Петлюри.

Лист М. Плав’юка до І. Самійленка, де йдеться про видання, присвячені С. Петлюрі, зокрема, випуск «Мети».

Лист Л. Винара до М. Плав’юка, де, зокрема, йдеться про Бібліотеку ім. С. Петлюри, яку автор не радить передавати до Києва.

Декрет Президента УНР в екзилі М. Плав’юка від 31 липня 1992 р. про створення ордену імені Симона Петлюри у зв’язку із закінченням ДЦ УНР для нагородження тих, що працювали протягом 70-ти років діяльності центру.

Список українців та представників діаспори, яких планується нагородити Хрестом С. Петлюри (серед них Л.М. Кравчук, українські військові, від діаспори, зокрема, М. Плав’юк).

Лист І. Самійленка до М. Плав’юка від 7.09.1992, де йдеться про Фундацію ім. С. Петлюри.

Лист М. Плав’юка до І. Самійленка з повідомленням, зокрема, про Петлюрівські читання у Полтаві.

Лист М. Плав’юка до К. Луценка про справи Фундації ім. С. Петлюри.

Лист М. Плав’юка до М. Липовецького, де, йдеться, зокрема, про видання в Україні творів С. Петлюри.

182

Протоколи засідань ліквідаційної комісії ДЦ УНР. 23 травня 1992 – 15 квітня 1994

1992-1994

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 68 арк. 1-4, 9 зв.- 10, 11, 12-13, 14-15 (копія), 16-16 зв., 17 зв.-18

Укр.

Протокол з засідання Ліквідаційної Комісії, що відбулося 23 травня 1992 р. у Філядельфії. М. Плав’юк однією з цілей нарад визначив «плекання демократичних національних ідеалів з дороговказом С. Петлюри. Про фундації С. Петлюри та пожертви на них. Бібліотека С. Петлюри в Парижі.

Протокол засідання Дирекції Дослідного інституту Новітньої української історії від 15.12.1992. Про передачу архівних матеріалів у канадську фундацію ім. С. Петлюри. Фонд Петлюри має фінансувати видання матеріалів ліквідаційної комісії тощо.

Протокол з наради членів Ліквідаційної комісії ДЦ УНР, що відбулася дня 12 травня 1994 р. в Філядельфії. Одним з питань порядку денного вказана справа оживлення діяльності фундації ім. С. Петлюри в США.

Фінансові та ін. питання діяльності фонду ім. С. Петлюри.

183

Матеріали (промови, доповіді, робочі матеріали, плани заходів) до свят, ювілейних і літературних вечорів, пам’ятних дат та ін. в УРКО ім. св. Андрія в Норт Порті (Флорида, США). [1988] – 2 травня 2000 – [2006], б/д

1994

ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 3, арк. 12, 13

Укр.

Вступне слово Ганни Черінь на вечорі пам’яті С. Петлюри, Є. Коновальця та О. Ольжича.

Повідомлення «До справи святкування 50-річчя від смерті О. Ольжича» щодо зустрічі, призначеної для вшанування пам’яті С. Петлюри, Є. Коновальця та О. Ольжича.

184

Біляк C.М. Тексти проповідей, прочитаних на радіо «Голос Америки» та в церквах. 1967 – 2000

1994

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 2, спр. 21, арк. 50

Укр.

Слово о. Степана Біляка перед Панахидою бл. п. Симона Петлюри (5 червня 1994 р.).

185

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) ДЦ УНР в екзилі після надзвичайної сесії. 15 червня 1992 – 12травня 2006

2001

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 69, арк. 59 зв.

Укр.

Вірш О. Роговської «Удові вождя (Ользі Петлюровій)» (Газета «Мета», № 376, травень-червень 2001 р.).

Підрозділ 1.2. Візуальні документи

Тема 1. Фотодокументи, які висвітлюють життя та діяльність С. Петлюри

1.1. Фотографії, створені за життя С. Петлюри, та їх републікації

186

«Die Ukraine in Wort und Bild». Берлін, ч. 1, вересень 1919

1919

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 21, арк. 1

Нім.

Замітка «Simon Petlura» та фотографія С. Петлюри з підписом Präsident des Direktoriums.

187

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 80 зв./98 зв., 101, 103 зв., 106 зв., 107

Укр.

С. Петлюра у Кам’янці-Подільському (ч. 33/35-36).

С. Петлюра в січні р. Київ. 1918 р. (ч. 35-36).

С. Петлюра разом з М. Васильком і ген. В. Сікевичем в Будапешті в лютім 1924 року (там само).

С. Петлюра з донькою в своїй хаті в Парижі восени 1925 року (там само).

С. Петлюра в січні 1926 року (там само).

188

«Наша бесіда» – ілюстрований двотижневик літератури, науки і суспільного життя. Варшава, ч. 2, червень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 70, арк. 3

Укр.

С. Петлюра у Кам’янці-Подільському.

189

Бюлетені українських, білоруських політичних, студентських, кооперативних та інших емігрантських організацій. Подєбради, Прага. 1921-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1931, 1934, 1938, б/д

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 54

Укр.

С. Петлюра у Кам’янці-Подільському.

190

Окремі номери чеських та українських періодичних видань, Ліберець, Оломоуц, Подєбради, Прага, Пряшів. 1925-1926, 1928-1929, 1936, 1943

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 76, арк. 22, 32 зв., 34

Укр., чеськ.

Повідомлення про вбивство С. Петлюри з мальованим портретом ( «Večerni Česke Slovo», 26 травня 1926 р.).

Замітка про вбивство С. Петлюри з мальованим портретом («Národní listy. Večernik – narod», 27 травня 1926 р.).

Повідомлення про вбивство С. Петлюри з фотографією С. Петлюри («Polabské noviny», 3 червня 1926 р.).

191

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІ, ч. 4, липень 1927; ч. 5, листопад 1927; ч. 6, лютий, 1928, ч 14, 1930

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 79, арк. 156 зв.

Укр.

Голова Директорії С. Петлюра (ч. 5).

192

«Студенський голос» – орган української громади. Варшава, ч. 3-6, квітень-вересень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 12

Укр.

Фотопортрет С. Петлюри.

193

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІХ, ч. 16-31, квітень-серпень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 123, арк. 66, 76, 76 зв.

Укр.

С. Петлюра у 1920 р. (ч. 20-21).

С. Петлюра в своєму вагоні на фронті в 1919 році (там само).

С. Петлюра коло «Богунця», большевицького панцерника, взятого під Староконстантиновим 191 року (там само).

194

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІ, ч. 18-34, квітень-серпень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 126, арк. 61 зв.

Укр.

С. Петлюра в Кам’янці-на-Поділлі (ч. 22).

195

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХV, ч. 16-21, квітень-травень, 1931; ч. 23-33, червень-вересень, 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 129, арк. 66, 70

Укр.

С. Петлюра зі штабом під час молебна перед присягою молодих козаків р. 1919 в Старім Константинові (ч. 20-21).

Присяга 6000 молодих козаків р. 1919 в Старім Константинові (там само).

196

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVII, ч. 1-23, січень-червень 1934

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 131, арк. 163

Укр.

С. Петлюра на польовій Службі Божій у Старокостянтинові року 1919 (ч. 19-20).

197

«Табор» – воєнно-науковий журнал. Варшава, т. ІІІ, ч. 21-23, 1934; ч. 24-27, 1935

1935

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 80, арк. 136 зв.

Укр.

Головний Отаман С. Петлюра (ч. 25).

198

Матеріали щодо історії культури України та її діячів

[1919]

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 43, арк. 3

Фр.

Фотопортрет С. Петлюри (S. Petlura. 1879. Écrivain, Homme d’Etat).

199

«Гуртуймося» – трьохмісячний журнал військово-громадської думки. Прага, ч. 1, січень-березень 1935; ч. 1-2, січень-червень 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 22, 23, 23 зв., 24 зв., 25, 25 зв., 27, 27 зв., 29, 30, 35, 36, 38, 38 зв., 41, 41 зв.

Укр.

С. Петлюра на ІІІ Військовому з’їзді (ч. 1-2).

Головний Отаман Симон Петлюра в Парижі (там само).

Головний Отаман Симон Петлюра біля панцерника «Богунця», здобутого у більшовиків в 1919 р. (там само).

С. Петлюра в 1918 р. (там само).

Голова Директорії С. Петлюра в Будапешті в 1924 р. (поруч – ген. В. Сікевич і посол М. Василько) (там само).

Головний Отаман С. Петлюра на відвідинах інтернованих вояків в таборі в Пікулічах (там само).

Генеральний Секретаріат Центральної Ради (перший зправа сидить С. Петлюра) (там само).

С. Петлюра на фронті у вагоні Головного Отамана у 1919 році.

Головний Отаман С. Петлюра на молебні у молодих козаків в Старокостянтинові в 1919 р. (там само).

Головний Отаман С. Петлюра приймає присягу 6000 молодих козаків в 1919 р. в Старокостянтинові (там само).

Головний Отаман С. Петлюра в Кам’янці в 1919 р. разом з членами Директорії, Військовим Міністром та штабовими старшинами (там само).

Головний Отаман С. Петлюра в розмові з польським генералом Листовським в Бердичеві в травні 1920 р. (там само).

Головний Отаман Симон Петлюра і Маршал Й. Пільсудський на посвяченні бронепотягу «Кармелюка» в Староконстантинові в 1920 р. (там само).

С. Петлюра з донькою в Парижі в 1925 р. (там само).

Зустріч Гол. Отамана С. Петлюри в місті Кам’янці на Поділлю (там само).

Гол. Отаман С. Петлюра в Кам’янці (там само).

Зустріч Головного Отамана С. Петлюри на двірці в Кам’янці в 1920 р. (там само).

Гол. Отмана приймає рапорт почесної варти юнацької школи на двірці в Кам’янці в 1920 р. (там само).

200

Історія українського війська. Львів, ч. VII-X, квітень-липень, 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 25, арк. 42 зв., 47

Укр.

С. Петлюра серед членів Українського Генерального Військового Комітету.

С. Петлюра разом з М. Грушевським на Софійській площі у день проголошення ІІІ Універсалу 20 листопада 1917 р.

201

Документи про діяльність діячів національно-визвольних змагань. 1928-8 грудня 2003

1937

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 71, арк. 20-22, 24

Укр.

Барон М. Василько, С. Петлюра та голова дипломатичної місії УНР в Угорщині генерал В. Сікевич. 1923 р.

Будинок у Полтаві, де народився С. Петлюра.

С. Петлюра. Поч. ХХ ст.

Літні вчительські курси. Серед учасників С. Петлюра. Київ 1913.

Знак «Симон Петлюра» 1919 р.

С. Петлюра у Кам’янці-Подільському. 1919 р.

Зустріч українського та польського військового керівництва. С. Петлюра та А. Лістовський 1920 р.

С. Петлюра. Варшава. 1923 р.

202

“Ukrainian Newsletter” – видання СКВУ, т. IV, №1-3, 1983

1983

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 65, арк. 92, 94, 96

Англ.

С. Петлюра у складі представників Директорії УНР під час зустрічі представників ЗУНР.

С. Петлюра у складі керівництва Директорії УНР. (1920 р.).

С. Петлюра серед англійських та французських офіцерів. Київ, 1918 р.

203

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) ДЦ УНР в екзилі після надзвичайної сесії. 15 червня 1992 – 12травня 2006

2001

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 69, арк. 60, 61, 62 зв.

Укр.

В’їзд Голови Держави УНР Симона Петлюри до Києва 23 травня 1920 р. (газета «Мета», №.376, травень-червень 2001)

Командир почесної сотні Спільної Юнацької Школи хор. Аркадій Валійський здає рапорт Симонові Петлюрі. Кам’янець-Подільский, 1920 р. (там само).

С.В. Петлюра й його убивця (републ. з газети «Українські вісти», 1926 р.) (там само).

1.2. Фотографії, зроблені під час похорону С. Петлюри та панахиди, заходів з вшанування його пам’яті, установ, які носять його імя; портрети; проект памятника

204

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Т. ІІІ. Париж, ч. 28-33, квітень-травень 1926; ч. 35-43, червень-вересень 1926

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 117, арк. 108 зв., 109, 109 зв., 110, 111, 111 зв., 112, 112 зв., 114, 115, 115 зв., 119, 119 зв., 126 зв., 132, 132 зв., 134, 134 зв., 136, 138, 138 зв., 183 зв.

Укр.

Дім, де жив С. Петлюра в Парижі (ч. 35-36).

Кімната С. Петлюри (там само).

Місце, де вбито С. Петлюру (там само).

Внесення домовини з тілом С. Петлюри до церкви (там само).

Домовина з тілом С. Петлюри в Румунській православні церкві (там само).

На вулиці перед церквою під час «вічної пам’яті» (там само)

Винос домовини з церкви (там само)

Удова з донькою виходять за домовиною (там само).

Жалібний похід рушає на кладовище (там само).

Колісниця з вінками (там само).

Колісниця з домовиною і похід на вулиці Сен-Жак (там само).

Квіти на могилі С. Петлюри (там само).

Жалібний похід Української академії в Подєбрадах (там само).

Посмертна маска (ч. 37-38).

Стіл С. Петлюри (там само).

Жалібний похід на rue du Sommerard (там само).

Жалібний похід на бульварі Edgar Quinet (там само).

Панахида на могилі С. Петлюри у сороковий день (там само)

Панахида по С. Петлюрі у Тернополі 10 червня (там само).

Урядження жалібної академії в Празі 29 травня на Слов’янському острові (там само)

Урядження жалібної академії в Подєбрадах (там само).

Панахида в Українській станиці в Каліші (ч. 41).

205

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. VI, ч. 15-21, квітень-травень 1927; червень-липень 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк.

124 зв., 125, 144, 146, 209

Укр.

Святковання 10-й річниці Української Армії в Подєбрадах, де зображена почесна варта під портретом С. Петлюри (ч. 25).

Могила С. Петлюри в першу річницю його смерті (там само).

Оздоба Української Православної Церкви в Парижі в річницю смерті С. Петлюри (ч. 26-27).

Український гурток ім. М. Драгоманова в Болгарії в роковини смерті С. Петлюри (там само).

Українська громада в Сан-Паоло (Бразилія) в річницю смерті С. Петлюри (ч. 30-31).

206

«Тризуб» – надзвичайне щоденне видання. Париж, № 2-8, 20-31 жовтня 1927

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 50, арк. 1-14 зв.

Укр.

Місце вбивства С. Петлюри; будинок, де він мешкав; могила С. Петлюри; жалібний похід в Подєбрадах; жалібна академія у Празі.

Мальовані портрети адвокатів, прокурора, голови суду.

207

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ІХ, ч. 16-31, квітень-серпень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 123, арк. 66 зв., 100 зв., 101, 102, 103, 104, 154

Укр.

Плита на могилі С. Петлюри (ч. 20-21).

Могила С. Петлюри 25 травня, на другу річницю смерти (ч. 22-23).

Вінки, покладені на могилу 27 травня від ріжних установ та організацій, коло церкви перед панахидою (там само).

Жалібна оздоба Української Православної церкви в Парижі під час заупокійної служби Божої в неділю, 27 травня (там само).

Літія на могилі 27 травня, що її править Митрополит Чаталджійський разом з Настоятелем Української Парафії в Парижі (там само).

Вигляд могили, вкритої вінками із живих квітів, 27 травня (там само).

В Тернопільській гр.-кат. церкві в річницю смерти С. Петлюри (ч. 26).

208

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. Х, ч. 32-50, серпень-грудень, 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 124, арк. 40 зв.

Укр.

Українська студентська делегація на Х конгресі СІЕ (Париж, 11-24 серпня 1928 р.) кладе вінок на могилу Головного Отамана С. Петлюри на цвинтарі Montparnasse в Парижі (ч. 34).

209

«Студенський голос» – орган української громади. Варшава, ч. 3-6, квітень-вересень 1928

1928

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 34

Укр.

Українська делегація на з’їзді міжнар. студ. конфедерації у Парижі складає вінок на могилу бл. п. голов. отамана С. Петлюри.

210

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІ, ч. 18-34, квітень-серпень, 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 126, арк. 95-96 зв.

Укр.

Панахида на могилі св. пам. С. Петлюри в Парижі, 26 травня 1929 р. (ч. 24)

Портрет С. Петлюри у Бібліотеці його імени в Парижі (там само).

Кімната пам’яти С. Петлюри (там само).

Читальня Бібліотеки ім. С. Петлюри (там само).

211

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХІІІ, ч. 35-50, вересень-грудень 1929

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 2

Укр.

Полиці з книжками в Українській Бібліотеці ім. С. Петлюри в Парижі (ч. 35).

212

«Шляхом незалежності» – орган головної управи українського центрального комітету в Польщі. Варшава, ч.1, квітень 1929; ч. 2, 1930

1929-1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 86, арк. 50, 141

Укр.

Група членів відділу УЦК в Рейовцю в роковини смерти С. Петлюри

Панахида по С. Петлюрі на Козацькій Могилі в Олександрові-Куявському; Група членів У.Ц.К. в Торуні на академії С. Петлюри.

213

Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут (К., 1919): Биховський Л. Національна бібліотека Української держави (1918-1921) (Берлін, 1922); Заклик щодо збору пожертв на Українську Бібліотеку ім. С. Петлюри (Париж) та ін. 1919-1938.

1931, 1938

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 39, арк. 30, 31, 32 зв., 33, 34/35

Укр.

Загальний відділ Бібліотеки ім. Петлюри.

Читальня при Бібліотеці.

Рукопис кінцевої частини відозви, складеною С. Петлюрою у 1926 р., стосовно створення бібліотеки.

Українська преса в читальні Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі 1938 року.

Фрагменти виставки пам’яті І.Мазепи в Бібліотеці.

214

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХV, ч. 16-21, квітень-травень, 1931; ч. 23-33, червень-вересень, 1931

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 129, арк. 3, 4, 63 зв., , 73 зв, 90, 90 зв., 91, 92, 94, 127

Укр.

Загальний відділ Бібліотеки (ч. 16).

Читальня при Бібліотеці (там само).

Шпиталь Charite на вул. Jacob, де помер С. Петлюра (ч. 20-21).

Малюнок-схема кладовища Монпарнас з могилою С. Петлюри (план ген. О. Удовиченка) (там само).

Панахида на могилі С. Петлюри 25.05.1931 (ч. 23).

Прапори військові і почесна варта пластунів над могилою (там само)

Присяга пластунів над могилою С. Петлюри (там само).

Початкова школа ім. С. Петлюри в Українській станиці в Каліші (там само).

Український відділ в Королівському Військовому музею в Брюселі, де представлено період УНР та, зокрема, портрет С. Петлюри та його посмертна маска (там само).

З зібрання пам’яті С. Петлюри у Ковлі (7 червня 1931 р.) (ч. 25).

215

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва. Париж, т. ХVII, ч. 1-23, січень-червень 1934

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 131, арк. 188, 188 зв.

Укр.

Могила С. Петлюри в день 8-х роковин смерті (ч. 22).

Квіти від дітей на могилі С. Петлюри (там само).

216

«Гуртуймося» – трьохмісячний журнал військово-громадської думки. Прага, ч. 1, січень-березень 1935; ч. 1-2, січень-червень 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 141, арк. 20, 20 зв., 34, 36, 36 зв., 37 зв., 39, 39 зв., 40, 40 зв.

Укр.

Портрет С. Петлюри О. Лятуринської (ч. 1-2).

Посмертна маска (анфас) (там само).

Портрет С. Петлюри (графічний, з датами 1926-1936) (там само).

Винос домовини С. Петлюри з церкви (там само).

Вдова п. О. Петлюрова з донькою при виході з церкви (там само).

Жалібний похід (там само).

Труна Голов. Отамана С. Петлюри на заупокійній відправі в румунській православній церкві (там само).

Місце на розі вул. Расін і бульвару Сен-Мішель, де убито бл. пам. С. Петлюру (там само).

Барельєф С. Петлюри скульпт. Литвиненка (там само).

Маска С. Петлюри (профіль) (там само).

Могила С. Петлюри (там само).

З вистави памяти С. Петлюри в бібліотеці його імені в Парижі (там само).

Почесна варта військових і пластунів біля могили С. Петлюри (там само).

Читальня Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі (там само).

217

Звернення ради Української бібліотеки ім. С. Петлюри у Парижі до еміграції про збір коштів на її утримання [1928], квітень 1936

1936

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 23, арк. 2-5 зв.

Укр.

Бібліотечний зал з портретом С. Петлюри та укр. преса в читальні; кімната Музею з обстановкою з помешкання С. Петлюри; бюро Бібліотеки.

218

Документи про діяльність діячів національно-визвольних змагань. 1928-8 грудня 2003

1937

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 71, арк. 24

Укр.

Похорон С. Петлюри.

Часопис «Тризуб» з матеріалами процесу над убивцею С. Петлюри (31 жовтня 1927 р.).

219

«Скоб» – журнал пласту на чужині. Париж, ч. 3, травень 1938

1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 114, арк. 3 зв.

Укр.

Графічний портрет С. Петлюри худ. В. Масютина.

220

Документи (кошторис, списки жертводавців, ескіз та ін.) про відкриття пам’ятника Петлюрі С. 31 січня 1980-27 жовтня 1992

1980-1992

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 48 арк.  16

Укр., англ. фр.

Проект пам’ятника С. Петлюрі.

221

“Ukrainian Newsletter” – видання СКВУ, т. IV, №1-3, 1983

1983

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 65, арк. 91

Англ.

Портрет С. Петлюри, Голови Директорії УНР.

222

Документи (статті, виступи, вирізки та ін.) ДЦ УНР в екзилі після надзвичайної сесії. 15 червня 1992 – 12травня 2006

2001

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 69, арк. 59, 60

Укр.

Відзначення смерті Голови Директорії і Головного Отамана УНР Симона Петлюри. Bayreuth, Німеччина – 1948 (газета «Мета», №.376, травень-червень 2001).

Марка із зображенням С. Петлюри.

РОЗДІЛ ІІ. БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

 

223

Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 року. Прага, 1926

1926

ЦДАЗУ, б/ф №1, інв. № 200

Укр.

 

224

Affair Petliura – Schwarzbad par Elie Dobkowski (Michel). Seine, б/д

б/д

[1927]

ЦДАЗУ, б/ф № 1, інв. № 426

Фр.

Édité par L’union fédérative socialiste

225

Симон Петлюра (до 20-річчя смерти). Видання Союзу Ветеранів в Гайденав. [1936]

[1936]

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1091

Укр.

 

226

«Новий шлях». Український тижневик, Вінніпег.

1944

ЦДАЗУ, БФ, інв. № 6007, арк. 146

Укр.

Б.А. Івах. Славні Українці й Українки Нової Доби. Симон Петлюра – борець за волю України. Біографічний нарис та визначення С. Петлюри як вождя української нації.

227

Газета «Наше життя». 25 травня 1946

1946

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 6201, сс. 1, 2-4, 4-6, 6-7, 6-9, 9, 12-14, 14-15, 15-16

 

Випуск присвячено С. Петлюрі у зв’язку з 20-ою річницею загибелі. У виданні вміщено такі матеріали:

Вірш Є.М. 25 травня 1926 року.

Стаття «Ідуть сини мої (22 січня 1919)» із згадкою про С. Петлюру як одного з синів України.

П. Котович. Дороговкази Симона Петлюри.

Стаття «В єднанні – сила, в терпінні – перемога».

Стаття «З печаттю імени».

Вірш «Пам’яті Петлюри» Ніни Павловської.

Стаття «Фрагмент спогадів» Неофіта Кибалюка.

Стаття «Заповіт Петлюри».

Замітка «Бібліотека ім. С. Петлюри у Парижі».

228

Симон Петлюра. Лондон, видавництво СУБ, 1947

1947

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1096

Укр.

 

229

Українське православне слово, ч. 5. Травень 1951

1951

ЦДАЗУ, заг. б/ф, інв. № 1733, арк. 37, 37 зв.-38, 38-38 зв.

Укр.

Портрет С. Петлюри (малюнок).

Стаття А.М. «Симон Петлюра (1926-1951)» до 25-річчя загибелі С. Петлюри.

Розділ «З Промов і Писань Симона Петлюри» з витягами з творів С. Петлюри.

230

Сагайдачний П. В його тіні. Симон Петлюра в історії українського народу. Нью-Йорк , 1951

1951

ЦДАЗУ,б/ф № 3, інв. № 1090

 

 

231

Іванис В. Симон Петлюра – Президент України 1879 – 1926. Торонто, 1952

1952

ЦДАЗУ,б/ф № 3, інв. № 1086

Укр.

Видано накладом 5-ї Станиці Союзу Бувших Українських Вояків

232

Ю. Артюшенко. З державно-провідною ідеєю славного минулого до великого майбутнього. Париж, 1956

1956

ЦДАЗУ, БФ, інв. №  1064Оа, с. 23-27.

Укр.

Глава з книжки «Чи світ застановиться над датою 25. травня 1629?» (помилка, мається на увазі 1926 р.). з оцінкою С.Петлюри як одного з небагатьох, хто сформулював національну ідею, здатну конкурувати з ідеями більшовизму.

233

Симон Петлюра. Статті, листи, документи. Нью-Йорк, 1956

1956

ЦДАЗУ, б/ф № 2, інв. № 209

Укр.

Видано Українською вільною академією наук у США

234

Яковлів А. Паризька трагедія. 25 травня 1926 року (До процесу Шварцбарда). Париж, 1958

1958

ЦДАЗУ,

заг. бібл. ф., інв. № 469

Укр.

Видання Комітету оборони пам’яті С. Петлюри та Комітету будови УАПЦ храму св. Симона в Парижі.

235

Документи судової помилки. Процес Шварцбарда. Париж, 1958

1958

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1095

Укр.

Націоналістичне Видавництво в Європі.

236

Онуфрієнко В. Симон Петлюра. Поема. Мельбурн, 1961

1961

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1088а

Укр.

Видавництво часопису «Українець в Австралії».

237

Українське православне слово. 1962

1962

ЦДАЗУ, заг. б/ф №1744, арк. 5, 59 зв., 60 зв.-61

Укр.

Заповіт Симона Петлюри згадати у Великодні дні мучеників України, датований Страсним тижнем 1926 р. (№4, квітень).

Повідомлення «Симон Петлюра і його погляд на Українську православну Церкву», де наведено лист С. Петлюри до міністра сповідань УНР у грудні 1921 р. з обстоюванням ідеї автокефалії УПЦ, незалежну від Московського патріархату (№5, травень).

Замітка «Написано книжку про Симона Петлюру французькою мовою» про підготовлену за сприяння Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі книжку Алена Дороша «Вогонь і Попіл» (там само).

238

Стахів М. Україна в добу Директорії УНР. – Т. 1 – 7. Б/м, 1962–1966

1962–1966

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 100 – 106

Укр.

Українська науково-історична бібліотека в Скрентоні.

239

Петлюра С. Московська воша. Париж, 1966

1966

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1089

Укр.

Бібліотека ім. С.Петлюри, Націоналістичне Видавництво в Європі.

240

Українське православне слово. Нью-Йорк. 1967

1967

ЦДАЗУ, б/ф № 1, інв. № 1749, арк. 24 зв., 58, 58 зв.-59 зв., 62, 68, 95 зв., 98 зв.-99, 137 зв.

Укр.

Стаття «Цінні дарунки для Музею Церкви-Пам’ятника» про передачу Генералом О. Удовиченком до Музею посмертної маски дочки С. Петлюри та листування його дружини Ольги (№2, лютий).

Вірш О. Олеся «Петлюрі» (1926 – 25 травня – 1967) з фотографією могили С. Петлюри на цвинтарі Монпарнас у Парижі (№5, травень).

Стаття С. Письменного «Симон Петлюра (Спогад сучасника)» про зустрічі з Петлюрою від 1917 у Києві до 1921 р. у Тарнові (там само).

Вірш В. Василька «Він буде довго нам світити» (1966), присвячений С.Петлюрі (там само).

Посмертна маска дочки С. Петлюри – Лесі в Музеї Церкви-Пам’ятника (там само).

П. Шумовський «Бібліотека ім. С. Петлюри, її сучасний стан та перспективи розвитку», характеризується як укр. культурно-освітній заклад на чужині (№7-8, липень-серпень.).

Стаття К. Степового «В роковини смерти С. Петлюри» щодо вшанування памяти С. Петлюри Школою при парафії УПЦеркви св. Вознесіння та ОДУМ у Нью-Йорку з описом заходу (там само).

Замітка «Французький жид про С. Петлюру» про працю французького єврея Алена Дероша «Українська проблема і Симон Петлюра», яка є апологією дій С. Петлюри (№ 11-12, грудень).

241

Прохода В. Симон Петлюра. Новий Ульм, 1968

1968

ЦДАЗУ, б/ф № 4, інв. № 772

Укр.

Друкарня «Українських вістей».

242

«Український історик», журнал Українського історичного товариства. Вип. 1-4. Нью-Йорк, Торонто, Мюнхен. 1979

1979

ЦДАЗУ, б/ф. 3, інв. №4664, с. 69-78, 145-148

Укр.

О. Стовба. Матеріяли до роду Петлюр. Дослідження родоводу С. Петлюри серед полтавських міщань.

Л. Винар. Огляд видання «Симон Петлюра. Статті, листи, документи». Т. ІІ. Нью-Йорк, Париж, 1979.

243

Симон Петлюра. Збірник студійно-наукової конференції в Парижі (травень 1976) статті, замітки, матеріяли / ред. В. Косик. Мюнхен – Париж, 1980

1980

ЦДАЗУ, б/ф № 4, інв. № 2067

Укр.

 

244

Вільна українська наука в Північній Америці та інститут ім. Симона Петлюри. Торонто, 1982

1982

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 2998

Укр.

 

245

Українське православне слово. Нью-Йорк. Березень, №3, 1986

1986

ЦДАЗУ, б/ф №1, № 1796, с. 27

Укр.

Стаття А. Жуковського, П. Йосипишина «Відзначення 60-річчя убивства Головного Отамана».

246

Збірник пам`яти Симона Петлюри (1879 – 1926). Київ, 1992

1992

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1094

Укр.

 

247

Іванис В. Симон Петлюра – Президент України. Київ, 1993

1993

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1166

Укр.

 

248

Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї. Київ, 1993

1993

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1092

Укр.

 

249

Кардаш П., Кот С. Українці в Світі. Київ – Мельборн, 1995

1995

ЦДАЗУ, б/ф № 4, інв. № 242

Укр.

 

250

Журнал Самостійна Україна, ч. 2/460, квітень-червень 1996

1996

ЦДАЗУ, б/ф № 3,

інв. № 2603 О, с. 297

Укр.

З фотографією С. Петлюри.

251

У 70-річчя Паризької трагедії 1926 – 1996. Збірник пам’яті Симона Петлюри. Київ, 1997

1997

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 393

Укр.

 

252

Українці Америки за Київський патріярхат. Чікаго, квітень/червень 1998

1998

ЦДАЗУ, б/ф №2, інв. №1325, с. 16-17

Укр.

Стаття І. Деркача «До роковин загибелі Симона Петлюри», присвячена діяльності С. Петлюри, спрямованої на створення незалежної Української православної церкви.

Уривки листа С. Петлюри до І. Огієнка стосовно важливості для національної справи становлення української автокефальної церкви та вибору власного патріарха (1921).

253

Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Том 3. Київ, 1999

1999

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 1093

Укр.

 

254

Serhiychuk V. Symon Petliura and the jewry. Київ, 2000

2000

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф, інв. № 1078

Англ.

 

255

«Новий шлях», 24 травня 2001

2001

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. №6051, с. 6

Англ.

Стаття Andrew Gregorovich «Symon Petlura. 1879-1926» про життя та загибель Петлюри у світлі єврейського питання, та про формування радянською владою образу С. Петлюри як антисеміта.

256

Полтавська Петлюріана. Матеріали шостих петлюрівських читань. Полтава, 2003

2003

ЦДАЗУ, бібл. ф 3, інв. № 1167

Укр.

 

257

Миронюк Д. Симон Петлюра – редактор «Украинской жизни». Київ, 2004

2004

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 392а

Укр.

 

258

Симон Петлюра – лицар української революції. Виставка. Київ, 2004

2004

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 2855

Укр.

Каталог виставки, присвяченої 125-річчю від дня народження С. Петлюри, що проходила в Національному музеї історії України у 2004 р.

259

Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. 20 травня 2004 року. Київ, 2005

2005

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1210

Укр.

 

260

Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920 – 1923 рр.) / упор. В. Власенко. Суми, 2009

2009

ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 589

Укр.

 

261

Симон Петлюра 1879 – 1926. Київ, 2009

2009

ЦДАЗУ, б/ф № 3, інв. № 2553

Укр.

 

РОЗДІЛ ІІІ. МУЗЕЙНІ ПРЕДМЕТИ

 

262

Відзнака до першої річниці вбивства С. Петлюри

1927

ЦДАЗУ, муз. ф., кн-33, нум-нг-2

 

Фрачний варіант.

263

Орден (Хрест) Симона Петлюри

1936

ЦДАЗУ, муз. ф., кн-36, нум-нг-5

 

Другий випуск.

264

Орден (Хрест) Симона Петлюри

1936

ЦДАЗУ, муз. ф., кн-37, нум- нг-6

 

Фрачний варіант. Другий випуск.