Методичні розробки, Центрального державного архіву зарубіжної україніки 2009 – 2015

Методичні розробки

Центрального державного архіву зарубіжної україніки

2009 – 2015

 

Забезпечення збереженості і державний облік документів НАФ


1. Інструкція з ведення обліку документів у Центральному державному архіві зарубіжної україніки / Укладач Г. І. Пустовіт. – К., 2009. – 20 с.

2. Організація обліку музейних предметів в ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач І. В. Сінченко. – К., 2010. – 45 с.

3. Пам’ятка з обліку книг та періодичних видань, що зберігаються в бібліотечних фондах архіву / Укладач Ю. В. Пінчук. – К., 2010. – 23 с.

4. Пам’ятка про заходи по забезпеченню збереженості документів архіву під час підготовки виставок та експонування / Укладач Г. І. Пустовіт. – К., 2010. – 10 с.

5. Забезпечення збереженості документів в Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Інструкція / Укладач Г. І. Пустовіт. – К., 2013. – 33 с.

6. Облік документів в Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Інструкція / Укладач Г. І. Пустовіт. – К., 2013. – 36 с.

7. Порядок видавання документів з архівосховищ Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Пам’ятка / Укладач Л. І. Пенжуляк. – К., 2013. – 21 с.

8. Порядок перевіряння наявності та фізичного стану документів у Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Пам’ятка / Укладач Л. І. Пенжуляк. – К., 2013. – 26 с.

9. Нумерація аркушів архівних справ. Пам’ятка / Укладач Л. І. Пенжуляк. – К., 2014. – 9 с.

10. Організація підготовки та порядок передавання архівних справ (друкованих видань) до ДЦЗД НАФ для проведення реставраційно-ремонтних робіт. Пам’ятка / Укладач Ю. В. Пінчук. – К., 2014. – 25 с.

11. Система форм облікових документів у відділі забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАЗУ і порядок їх заповнення. Пам’ятка / Укладач Г. І. Пустовіт. – К., 2014. – 39 с.

12. Заповнення документів з обліку музейних предметів в ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач Л. І. Пенжуляк. – К., 2015. – 27 с.

13. Організація приймання-передавання описаних справ після ЕПК з відділу формування НАФ до відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач Л. І. Пенжуляк. – К., 2015. – 31 с.

14. Санітарно-гігієнічне оброблення документів ДІФ та засобів їх зберігання в ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач Ю. В. Пінчук. – К., 2015. – 21 с.

 

Науково-довідковий апарат до документів НАФ

 

15. Пам’ятка щодо структури описової статті до Реєстру «Зарубіжна україніка в колекціях документів та інших зібраннях України» / Укладач Н. І. Лихолоб. – К., 2009. – 3 с.

16. Пам’ятка щодо структури описової статті до Реєстру «Зарубіжні установи, що зберігають архівну україніку» / Укладач Н. І. Лихолоб. – К., 2009. – 7 с.

17. Організація пошуку документів архівної україніки через Інтернет ресурси. Пам’ятка / Укладач А. Г. Папакін. – К., 2010. – 22 с.

18. Оформлення результатів пошуку архівної україніки в зарубіжних архівних установах для підготовки серії довідників «Архівна україніка в світі». Пам’ятка / Укладач А. Г. Папакін. – К., 2011. – 22 с.

19. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Пам’ятка / Укладач А. Г. Папакін. – К., 2011. – 11 с.

20. Електронна пошукова база архіву ЦДАЗУ. Методичні рекомендації / Укладач С. П. Анахов. – К., 2013. – 21 с.

21. Електронний реєстр архівних карток. Методичні рекомендації / Укладач С. П. Анахов. – К., 2013. – 19 с.

22. Електронний робочий календар архіву. Методичні рекомендації / Укладач С. П. Анахов. – К., 2013. – 15 с.

23. Схема модернізації веб-сайту архіву за критеріями, вказаними в рішенні колегії Укрдержархіву від 27 грудня 2012 року. Методичні рекомендації / Укладач С. П. Анахов. – К., 2013. – 18 с.

24. Ініціативне інформування. Пам’ятка / Укладач Т. О. Ніколаєва – К., 2015. – 21 с.

25. Основні вимоги до підготовки тематичних переліків документів ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач К. В. Романова. – К., 2015. – 13 с.

 

Формування НАФ, експертиза цінності документів

 

26. Інструкція з діловодства Центрального державного архіву зарубіжної україніки / Укладач А. В. Губіна. – К., 2009. – 21 с.

27. Описування та атрибуція стародруків та рідкісних видань, що зберігаються в ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач А. В. Лисаківська. – К., 2009. – 15 с.

28. Описування та атрибуція латинських стародруків, що зберігаються в ЦДАЗУ. Пам’ятка / Укладач А. В. Швець. – К., 2010. – С. 34.

29. Організація прийому документів зарубіжної україніки на державне зберігання. Методичні рекомендації / Укладач В. О. Тихенко. – К., 2013. – 8 с.

30. Організація роботи з науково-технічного опрацювання документів управлінської документації зарубіжної україніки. Методичні рекомендації / Укладач Д. В. Решетченко. – К., 2013. – 45 с.

31. Підготовка та написання листів до представників української діаспори (юридичних та фізичних осіб). Пам’ятка / Укладач В. О. Тихенко. – К., 2014. – 14 с.

32. Складання архівних описів громадсько-політичних організацій української діаспори в ЦДАЗУ. Методичні рекомендації / Укладач Д. В. Решетченко. – К., 2014. – 44 с.

33. Науково-технічне опрацювання документів особового походження зарубіжної україніки. Методичні рекомендації / Укладач К. Г. Ахтімірова. – К., 2015. – 44 с.

34. Складання списків юридичних та фізичних осіб – потенційних фондоутворювачів архіву. Пам’ятка / Укладач С. В. Романович. – К., 2015. – 21 с.

 

Користування документами, їх публікація, організація наукової інформації


35. Організація та проведення документальної виставки. Пам’ятка / Укладач А. Г. Папакін. – К., 2012. – 16 с.

36. Використання інформації документів зарубіжної україніки. Методичні рекомендації / Укладач А. Г. Папакін. – К., 2013. – 26 с.

37. Організація та проведення виставок в ЦДАЗУ. Методичні рекомендації / Укладач Г. А. Горбунова. – К., 2015. – 38 с.