04 березня відбулося розширене засідання колегії ЦДАЗУ

04 березня відбулося розширене засідання колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), яке відкрила грунтовною доповіддю з презентаційними слайдами “Про підсумки роботи ЦДАЗУ у 2020 році та визначення пріоритетних завдань на 2021 рік” директор архіву І. Мага. Співдоповідачами виступили керівники структурних підрозділів архіву.

Пріоритетні завдання ЦДАЗУ на 2021 рік у своїй доповіді окреслила заступник директора – головний зберігач фондів І. Казімірова.

В обговоренні пріоритетних завдань взяли участь: д.і.н., проф., завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, член колегії та ЕПК архіву М. Палієнко; д і.н., проф. кафедри історії світового українства історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, член НМР архіву О. Даниленко; к.і.н., с.н.с., директор УНДІАСД, виконавчий директор Спілки архівістів України, член НМР архіву О. Гаранін; д.і.н., проф., завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, член НМР та ЕПК архіву В. Піскун.