Очищення влади

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

НОРМАТИВНА БАЗА

Наказ Центрального архіву зарубіжної україніки “Про початок проведення в ЦДАЗУ перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Закон України від 16.09.2014 №1682-18 “Про очищення влади”

Постанова Кабінету Міністрів України N 563 від 16.10.2014 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

Розпорядження КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Повідомлення про початок проходження перевірки

Відомості про стан проходження перевірки

Дата початку перевірки

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Копії документів

Інформація про результати перевірки

04.01.2016

Каменєва Дар’я Сергіївна

Головний спеціаліст

Заява про перевірку та

декларація

Результати проходження перевірки

 

Мажара Олена Григорівна
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)

Головний спеціаліст

 

Результати проходження перевірки

 

Невгад Ірина Олександрівна
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)

Головний спеціаліст

 

Результати проходження перевірки

 

Карпека Людмила Миколаївна
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)

Головний спеціаліст

 

Результати проходження перевірки

04.07.2018

Сінченко Ірина Вікторівна

Заступник директора

Заява про перевірку та

декларація

 

04.07.2018

Казімірова

Ірина

Олександрівна

Заступник директора-головний зберігач фондів

Заява про перевірку та

декларація

Результати проходження перевірки

04.07.2018

Пенжуляк

Любов

Іванівна

Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів

Заява про перевірку та

декларація

 

Результати проходження перевірки

 

04.07.2018

Решетченко

Дмитро

Володимирович

Начальник відділу формування НАФ

Заява про перевірку та

декларація

 

 

Результати проходження перевірки

 

04.07.2018

Соха

Катерина

Віталіївна

Головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів

Заява про перевірку та

декларація

Результати проходження перевірки

04.07.2018

Горбунова

Галина

Анатоліївна

Начальник відділу використання інформації документів

Заява про перевірку та

Декларація

Результати проходження перевірки

04.07.2018

Стадник

Олена

Василівна

Завідувач сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення

Заява про перевірку та

декларація

Результати проходження перевірки

04.07.2018

Капітанова

Галина

Петрівна

Головний спеціаліст сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення

Заява про перевірку та

декларація

 

Результати проходження перевірки

04.07.2018

Іваненко

Мар’яна

Олександрівна

Головний спеціаліст сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення

Заява про перевірку та

декларація

 

 

01.04.2019

Сємков Володимир Георгійович
(довідка про результати перевірки надана з попереднього місця роботи)

Головний спеціаліст

 

Результати проходження перевірки

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-18

Постанова Кабінету Міністрів України N 563 від 16.10.2014 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 №1718/29848 та наказу Укрдержархіву від 08.02.2018 № 9

Наказ Укрдержархіву «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіві» від 08.02.2018 № 9

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЦДАЗУ

Наказ “Про проведення оцінки корупційних рииків” (Про внесення змін до наказу “Про проведення оцінки корупційних рииків”)

Склад комісії з оцінки корупційних ризиків (Зміни до складу комісії оцінки корупційних ризиків)

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у ЦДАЗУ

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ЦДАЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Таблиця оцінених корупційних ризиків ЦДАЗУ та заходів щодо їх усунення