УКРАЇНСЬКОМУ ВІЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ – 100 РОКІВ

Український Вільний Університет (УВУ) – перший і, водночас, останній із українських вищих навчальних закладів, що були створені в Європі у ХХ столітті після подій УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. – відзначатиме 17 січня 2021 року своє 100-річчя.

Наближаючись до свого столітнього ювілею, Український Вільний Університет, заснований 17 січня 1921 р. у Відні (з осені 1921 р. переїхав до Праги, з з 1945 р. – постійно у Мюнхені), і до сьогодні динамічно розвивається й успішно продовжує свою діяльність, плекаючи високі ідеали академічної свободи й професіоналізму, слугуючи містком порозуміння між Україною та західним світом, і наукововою спільнотою загалом.

У рамках відзначення 100-річчя подій УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 років – одного із найважливіших і найскладніших періодів в історії українського народу у ХХ столітті — та з нагоди 100-літнього ювілею створення Українського Вільного Університету, ЦДАЗУ запрошує приєднатися до репрезентації документальної онлайн-виставки «Український вільний університет: голос поневоленої країни» за покликанням https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/554


 

 

Посвідчення професора хімії УВУ Полікарпа Герасименка. 1946 р. ЦДАЗУ, ф. 53, оп. 1, спр. 24, арк. 5 зв.–6
Лист Полікарпа Герасименка Сенату УВУ щодо створення в університеті природничого факультету, червень 1946 р. ЦДАЗУ, ф. 53, оп. 1, спр. 25, арк. 1–1 зв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист до Полікарпа Герасименка з підтвердженням його професорства в УВУ за підписом декана філософського факультету Августина Волошина, ректора УВУ в 1945 р. 6 липня 1940 р. ЦДАЗУ, ф. 53, оп. 1, спр. 24, арк. 3

 

 

Обкладинка конспекту лекцій професора УВУ Костя Лоського «Історія і система римського приватного права». Т. ІІІ. Прага, 1923 р. ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 69, арк. 677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професори та студенти факультету права та суспільно-економічних наук УВУ в Мюнхені. 1948 р. Брошура «Золотий ювілей Українського Вільного Університету». Клівленд–Огайо, 1972 р. ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 91
Професори та студенти факультету права та суспільно-економічних наук УВУ в Мюнхені. 1948 р. Брошура «Золотий ювілей Українського Вільного Університету». Клівленд–Огайо, 1972 р. ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректори Українського Вільного Університету (УВУ) з 1921 по 1981 р. Брошура «Програма викладів у літньому семестрі». Мюнхен, 1981 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3688-О
Легітимація, яка підтверджує професорство Агенора Артимовича в УВУ, за підписом ректора Олександра Колесси. 11 березня 1922 р. ЦДАЗУ, ф. 6, оп. 1, спр. 12, арк. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легітимація, яка підтверджує професорство Агенора Артимовича в УВУ, за підписом ректора Олександра Колесси. 11 березня 1922 р. ЦДАЗУ, ф. 6, оп. 1, спр. 12, арк. 1

 

Ректори Українського Вільного Університету (УВУ) з 1921 по 1981 р. Брошура «Програма викладів у літньому семестрі». Мюнхен, 1981 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3688-О
Ректори Українського Вільного Університету (УВУ) з 1921 по 1981 р. Брошура «Програма викладів у літньому семестрі». Мюнхен, 1981 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3688-О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Стаття про заснування у Відні Українського Вільного Університету (УВУ). «Молоде життя», ч. 1, лютий 1921 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 2, арк. 10 зв.–11
Олександр Колесса – один із засновників і ректор УВУ в 1921–1922, 1925–1928, 1935–1937, 1943–1944 рр. [Не пізніше 1937 р.] ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 3, арк. 1