Охорона праці, як засіб збереження життя і здоров’я людини в процесі трудової діяльності