Експертно-перевірна комісія

Експертно-перевірна комісія
Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Експертно – перевірна комісія (ЕПК) Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) – постійно діючий дорадчий орган, створений для розгляду науково-методичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів.

ЕПК здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» та інших нормативних документів Кабінету Міністрів України та Держкомархіву України.

Завданнями ЕПК є науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів, розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ України, його складу та строків зберігання документів тощо.

ЕПК ЦДАЗУ працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом директора від 01.03.13 р. № 10.

заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ, голова комісії: Казімірова Ірина Олександрівна
провідний архівіст відділу формування НАФ ЦДАЗУ, секретар комісії: Улізко Ігор Борисович
СКЛАД експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву зарубіжної україніки