Експертно-перевірна комісія

Експертно-перевірна комісія
Центрального державного архіву зарубіжної україніки
Експертно-перевірна комісія (ЕПК) Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) – постійно діючий дорадчий орган, створений для розгляду науково-методичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів.

ЕПК здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» та інших нормативних документів Кабінету Міністрів України та Держкомархіву України.

Завданнями ЕПК є науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів, розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ України, його складу та строків зберігання документів тощо.

ЕПК ЦДАЗУ працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом директора від 22.05.2020 р. № 37.

заступник директора  ЦДАЗУ, голова комісії: Короленко Богдан Анатолійович
провідний архівіст відділу формування НАФ ЦДАЗУ, секретар комісії: Рубльова Наталія Степанівна
Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Міністерства юстиції України у сфері виконання кримінальних покарань та пробації”Затверджено наказом Міністерства юстиції України 10.05.2019 № 1419/5

Положення про експертно-перевірну комісію Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Наказ про затвердження складу експертно-перевірної  комісії ЦДАЗУ

Склад експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву зарубіжної україніки