Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності

Пожежна безпека

Пожежна безпека – відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ним можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. Пожежна безпека в архівах забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожежі, забезпечення безпеки людей, зменшення можливих втрат архівних документів і матеріальних цінностей, створення умов для негайного виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожежі.

Докладніше…

Охорона праці

Охорона праці в архівних установах забезпечується шляхом проведення організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на збереження життя, здоров’я, і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

Докладніше…

Цивільний захист

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Докладніше…

«Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»