«Аркадій Іларіонович Жуковський: наукова та громадська діяльність»

Документальна виставка  

«Аркадій Іларіонович Жуковський: наукова та громадська діяльність»


Аркадій Іларіонович Жуковський (12 січня 1922 р., м. Чернівці – 2 жовтня 2014 р., м. Париж) – талановитий український вчений, невтомний видавець та редактор, активний громадський діяч, який доклав чимало зусиль задля формування позитивного образу України серед європейської спільноти. Запропонована виставка документів, підготовлена до першої річниці від дня смерті А. Жуковського, має на меті розкрити цю багатогранну постать широким колам українського та закордонного товариства.

Основу онлайн виставки склали документи за 1947 – 1997 рр., що висвітлюють громадську діяльність А. Жуковського. Репрезентовані документи (протоколи, звернення, листи, грамоти, тощо) яскраво ілюструють плідну працю Аркадія Іларіоновича в багатьох українських організаціях за кордоном, а саме: Представництві українських студентських товариств в Австрії (ПУСТА), Центральному союзі українського студентства (ЦЕСУС) у Франції, Українському студентському товаристві національного солідаризму «Зарево», Українській національній єдності (УНЄ) у Франції, Науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ) та Організації українських націоналістів (ОУН). Також архівні документи свідчать про широку географію робочих контактів українського діяча, що охопили міста Грац (Австрія), Вінніпег та Едмонтон (Канада), Мюнхен і Покінг (Німеччина), Філадельфію (США) та Буенос-Айрес (Аргентина). На виставці представлені листи, що інформують про співпрацю А. Жуковського з такими відомими організаціями української діаспори, як Ідеологічно споріднені націоналістичні організації (ІСНО), Українське національне об’єднання (УНО) Канади, Молоді українські націоналісти (МУН).

Упродовж всього життя А. Жуковський плідно займався науковою роботою, результатом чого стала низка книг та статей. Титульні аркуші опублікованих наукових праць А. Жуковського з привітальними листами від знакових фігур в європейській політиці з нагоди їх виходу в світ, виокремлено в окремий блок експозиції. Надзвичайно цікавими є листи від мера Парижу Жака Ширака, міністра закордонних справ Франції Алена Жюппе та члена Європейського парламенту Отто фон Габсбурга щодо виходу франкомовної монографії «Історія Франції».

Частину експозиції складають документи щодо редакторської та видавничої діяльності А. Жуковського. Представлені документи висвітлюють працю вченого над виданням книги «Буковина», що на завершальному етапі отримала назву «Буковина, її минуле і сучасне». Особливо інформативним є листування А. Жуковського з членами видавничої комісії І. Кирстюком, Д. Яремчуком, І. Поповичем, Ф. Лукіяновичем, що займалися збором матеріалів для друку, організаційними та фінансовими питаннями. Також А. Жуковський виступив автором розділів цієї книги, а саме: «Назва Буковина», «Українська преса і періодичні видання», «Організації молоді» та інші. Крім цього, документи виставки висвітлюють спільну роботу А. Жуковського з В. Кубійовичем у рамках діяльності НТШ над виданням «Енциклопедії українознавства».

 

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/1.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/2.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/3.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/4.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/5.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/6.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/7.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/8.php}

 

 

{rdaddphp file=/https://tsdazu.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/online/Gykovskii/9.php}