«Аркадій Іларіонович Жуковський: наукова та громадська діяльність»

Документальна виставка  

«Аркадій Іларіонович Жуковський: наукова та громадська діяльність»

 

Аркадій Іларіонович Жуковський (12 січня 1922 р., м. Чернівці – 2 жовтня 2014 р., м. Париж) – талановитий український вчений, невтомний видавець та редактор, активний громадський діяч, який доклав чимало зусиль задля формування позитивного образу України серед європейської спільноти. Запропонована виставка документів, підготовлена до першої річниці від дня смерті А. Жуковського, має на меті розкрити цю багатогранну постать широким колам українського та закордонного товариства.

Основу онлайн виставки склали документи за 1947 – 1997 рр., що висвітлюють громадську діяльність А. Жуковського. Репрезентовані документи (протоколи, звернення, листи, грамоти, тощо) яскраво ілюструють плідну працю Аркадія Іларіоновича в багатьох українських організаціях за кордоном, а саме: Представництві українських студентських товариств в Австрії (ПУСТА), Центральному союзі українського студентства (ЦЕСУС) у Франції, Українському студентському товаристві національного солідаризму «Зарево», Українській національній єдності (УНЄ) у Франції, Науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ) та Організації українських націоналістів (ОУН). Також архівні документи свідчать про широку географію робочих контактів українського діяча, що охопили міста Грац (Австрія), Вінніпег та Едмонтон (Канада), Мюнхен і Покінг (Німеччина), Філадельфію (США) та Буенос-Айрес (Аргентина). На виставці представлені листи, що інформують про співпрацю А. Жуковського з такими відомими організаціями української діаспори, як Ідеологічно споріднені націоналістичні організації (ІСНО), Українське національне об’єднання (УНО) Канади, Молоді українські націоналісти (МУН).

Упродовж всього життя А. Жуковський плідно займався науковою роботою, результатом чого стала низка книг та статей. Титульні аркуші опублікованих наукових праць А. Жуковського з привітальними листами від знакових фігур в європейській політиці з нагоди їх виходу в світ, виокремлено в окремий блок експозиції. Надзвичайно цікавими є листи від мера Парижу Жака Ширака, міністра закордонних справ Франції Алена Жюппе та члена Європейського парламенту Отто фон Габсбурга щодо виходу франкомовної монографії «Історія Франції».

Частину експозиції складають документи щодо редакторської та видавничої діяльності А. Жуковського. Представлені документи висвітлюють працю вченого над виданням книги «Буковина», що на завершальному етапі отримала назву «Буковина, її минуле і сучасне». Особливо інформативним є листування А. Жуковського з членами видавничої комісії І. Кирстюком, Д. Яремчуком, І. Поповичем, Ф. Лукіяновичем, що займалися збором матеріалів для друку, організаційними та фінансовими питаннями. Також А. Жуковський виступив автором розділів цієї книги, а саме: «Назва Буковина», «Українська преса і періодичні видання», «Організації молоді» та інші. Крім цього, документи виставки висвітлюють спільну роботу А. Жуковського з В. Кубійовичем у рамках діяльності НТШ над виданням «Енциклопедії українознавства».

Розділ І. Громадська діяльність А. Жуковського


Фотографія А. Жуковського, б/д

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2969

Лист Голови Представництва українських студентських товариств Австрії А. Жуковського до референта преси ПУСТА в Зальцбурзі М. Турка щодо підготовки журналу «Студентський Прапор». Грац, 21 листопада 1947 р.

ЦДАЗУ, ф. 43, оп. 1, спр. 6, арк. 2

Лист Голови ПУСТА А. Жуковського до Голови комісії преси В. Білинського щодо підготовки журналу «Студентський прапор». Грац, 9 березня 1948 р.

ЦДАЗУ, Ф- 43, оп. 1, спр. 6, арк. 11

Лист Голови ПУСТА А. Жуковського до Голови комісії преси В. Білинського щодо підготовки журналу «Студентський прапор». Грац, 9 березня 1948 р.

ЦДАЗУ, Ф- 43, оп. 1, спр. 6, арк. 11 зв.

Лист А. Жуковського до М. Турка щодо обрання нової Управи Центрального союзу українського студентства. Грац, 19 жовтня 1948 р.

ЦДАЗУ, ф. 43, оп. 1, спр. 6, арк. 12

Лист А. Жуковського до Управи ЦЕСУС-у із підтвердженням прийняття ним обов’язків пресового референта. Париж, 16 вересня 1949 р.

ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 15, арк. 2

Лист А. Жуковського до редактора видавництва «Роксоляна» в Буенос- Айресі М.Денисюка щодо публікації «Ювілейного Альманаху ЦЕСУС-у». Париж, 13 жовтня 1949 р.

ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр.15, арк. 5

Лист Б. Боцюрківа до А. Жуковського щодо публікації статей у друкованому органі Молодих українських націоналістів «Еолос Молоді». Вінніпег, 17 листопада 1949 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. 16, арк. 4

Лист референта міжнародних зв’язків ЦЕСУС-у 3. Вишинського до А. Жуковського щодо публікації інформаційних повідомлень про діяльність ЦЕСУС-у. Мюнхен, 28 березня 1950р.

ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 15, арк. 24

Звіт пресового референта ЦЕСУС-у у Франції А. Жуковського щодо діяльності союзу за період 6 червня 1950 – 1 листопада 1951 рр. Париж, 1 листопада 1951 р.

ЦДАЗУ, Ф- 42, оп. 1, спр. 20, арк. 22

Протокол Першого з’їзду Української національної єдності у Франції із тезами виступу            А. Жуковського. Париж, 18 – 19 березня 1950 р.

ЦДАЗУ, ф. 45, оп. 1, спр. 2, арк. 8.

Лист А. Жуковського до адміністрації тижневика «Новий Шлях» у Вінніпезі щодо діяльності представництва «Нового Шляху» у Франції. Париж, 8 лютого 1951 р.

ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 11, арк. 2

Фотографія учасників ІУ-го з’їзду УНЄ у Франції. (А. Жуковський – другий ряд зверзу, 7-й зліва). Париж, 1 – 2 травня 1953 р.

ЦДАЗУ, ф. 45, оп. 1, спр. 5, арк. 33

Запрошення на IV конгрес Європейського представництва Українського студентського товариства національного солідаризму «Зарево». Лондон, 1 вересня 1954 р.

ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 20, арк. 40

Повідомлення Проводу Європейського представництва Українського студентського товариства національного солідаризму «Зарево» про організацію IV конгресу за участі       А. Жуковського. Лондон, 1 вересня 1954 р.

ЦДАЗУ, Ф- 42, оп. 1, спр. 20, арк. 41

Програма курсу Громадського активу УНЄ і українознавства. 26 липня – 10 серпня 1957 р.

ЦДАЗУ, Ф- 45, оп. 1, спр. 16, арк. 11.

Програма курсу Громадського активу УНЄ і українознавства. 26 липня – 10 серпня 1957 р.

ЦДАЗУ, Ф- 45, оп. 1, спр. 16, арк. 13.

Запрошення на Святкову сесію IX З’їзду УНЄ, присвячену 40- річчю визвольних змагань українського народу. 6 квітня 1958 р.

ЦДАЗУ, ф. 45, оп. 1, спр. 10, арк. 63

Обіжник ч. 2 Головної Управи Української національної єдності у Франції щодо проведення IX З’їзду УНЄ. Париж, 12 червня 1958 р.

ЦДАЗУ, Ф- 45, оп. 1, спр. 20, арк. 36

Лист Головної Управи УНЄ у Франції до Підготовчої комісії Надзвичайної конференції Українського Націоналістичного Руху щодо делегування членів УНЄ.

Париж, ЗО жовтня 1958 р.

ЦДАЗУ, ф. 45, оп. 1, спр. 12, арк. 56

Лист Голови Президії Українського національного об’єднання в Канаді М. Плав’юка до     А. Жуковського з пропозицією підготувати доповідь на Конференцію ІЄНО.

31 грудня 1963 р.

ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 13

Звернення до громадськості щодо надання допомоги на будівництво Храму УАПЦ Св. Симона в Парижі, не раніше вересня 1968 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. 4, арк. 8

Звернення до громадськості щодо надання допомоги на будівництво Храму УАПЦ Св. Симона в Парижі, не раніше вересня 1968 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. 4, арк. 9

Запрошення А. Жуковського на Надзвичайне засідання Головної Управи УНЄ.

24 січня 1977 р.

ЦДАЗУ, ф. 44, оп. 1, спр. 4, арк. 11

Грамота, видана А. Жуковському за заслуги перед Українським Націоналістичним Рухом і Організацією українських націоналістів. 1 листопада 1984 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. 8, арк.

Запрошення на вечірні урочистості, надіслане А. Жуковському від Києво-Могилянської академії. 24 серпня після 1991 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. 3, арк. 4

Фотографія А. Жуковського (по центру), літо 1991 р.

ЦДАЗУ, ф. 44. оп. 1, спр. 10, арк. 2

Грамота, видана А. Жуковському за заслуги перед Організацією українських націоналістів та вклад у розбудову незалежної української держави. 2 квітня 1995 р

ЦДАЗУ, ф. 44, оп. 1, спр. 8, арк. 2

Стаття А, Жуковського «За ясність у основних справах (Константи революції)», часопис «Розбудова Держави», ч. 2-3 (6-7), весна – літо 1952 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 5928

Титульний аркуш книги А Жуковського «Сучасний стан релігп н Цетжзи дід Совєтами. зокрема в УССР». Мюнхен – Рим – Париж, 1966 р.

 ЦДАЗУ,бібл, ф. № 3, інв. № 3372

Титульний аркуш книги А. Жуковського ” Петро Могила й питання эдности церков” Париж, 1969 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 1190

Лист секретаря Українського історичного товариства Л. Винара
до А. Жуковського із запрошенням до співпраці в журналі ” Український історик”

27 травня 1970 р.

ЦДАЗУ, Ф 44,оп. 1, спр. 18, арк. 1

Лист міністра закордонних справ Франції Алена Жюппе до А. Жуковського із привітанням з приводу виходу книги ” Історія України”. Париж, 24 вересня 1993 р.

ЦДАЗУ, ф. 44, оп. 1. спр. 5, арк. 6

Лист мера Парижу Жака Ширака до А. Жуковського із привітанням з приводу виходу книги «Історія України». Париж, 8 листопада 1993 р

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, сир. 5, арк. 3

Лист члена Європейського парламенту Отто фон Габсбурга до А. Жуковського із привітанням з приводу виходу книги «Історія України». Покінг, 28 січня 1994 р.

ЦДАЗУ, ф. 44, оп. 1, спр. 5, арк. 2

Титульний аркуш та сторінки брошури «Аркадій Жуковський: Бібліографія (До 75-річчя від дня народження)». Київ, 1997 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2969

Розділ III. Редакторська та видавнича діяльність А. Жуковського

Звернення видавничої комісії до українців з Буковини щодо фінансової підтримки видання книги «Буковина». 5 травня 1955 р.

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр. 31, арк. 1

Перша сторінка розділу ” Назва Буковина”, написаного А. Жуковським для книги ” Буковина, її минуле та сучасне” б/д

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр. 2, арк. 6

Перша сторінка розділу «Буковина і Соборна Україна», написаного А. Жуковським для книги «Буковина, її минуле та сучасне»,б/д

 

ЦДАЗУ, Ф- 46, оп. 1, спр. 3, арк. 1

Перша сторінка розділу «Українська преса і періодичні видання на Буковині», написаного А. Жуковським для книги «Буковина, її минуле та сучасне», б/д

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр. 10, арк. 1

Перша сторінка розділу «Організації молоді на Буковині», написаного А. Жуковським для книги «Буковина, її минуле та сучасне», б/д

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр.13, арк. 15

Лист Д. Яремчука до А. Жуковського щодо матеріалів для книги «Буковина». 25 серпня 1954 р.

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр. 39, арк. 5

Листівка від І. Поповича до А. Жуковського щодо роботи над книгою «Буковина». Мюнхен,

24 вересня 1954 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. ЗО, арк. 35

Лист А. Аврама до А. Жуковського щодо публікації статті у книзі «Буковина». Буенос-Айрес, 15 грудня 1954 р.

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр. 41, арк. 13

Лист 0. Старчука до А. Жуковського щодо видання книги «Буковина». Едмонтон, 25 березня 1955 р.

ЦДАЗУ, ф. 44, оп. 1, спр. 29, арк. 6

Лист А. Жуковського до І. Кирстюка щодо пересилки рецензентам перших примірників книги «Буковина». 25 березня 1957 р.

ЦДАЗУ, Ф- 44, оп. 1, спр. 12, арк. 24

Фінансовий звіт А. Жуковського про видання книги «Буковина». Париж, 5 лютого 1957 р.

ЦДАЗУ, ф. 46, оп. 1, спр. 32, арк. 13