«Українські молодіжні організації на еміграції»

Документи виставки висвітлюють історію створення та функціонування численних молодіжних осередків українців-емігрантів у ХХ столітті. Представлені документи ілюструють дві хвилі еміграції українців, у тому числі молоді: після Першої світової війни та національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. і після Другої світової війни. За допомогою документів можна простежити розгалужену мережу українських студентських осередків у світі та дізнатися про форми їх взаємодії. Зокрема, на основі схем студентських організацій другої половини ХХ століття.

Інформація, представлена на виставці, дає відповіді на питання: хто ж були ті молоді українці, що заснували різні закордонні осередки? Чим вони керувалися у своїй діяльності та чи була вона плідною?

Якщо в першій половині 1920-х років більшість української молоді становили колишні військові, то вже на межі 1920-х–1930-х років серед молодих емігрантів переважали особи, не задіяні у військових та революційних подіях першої чверті ХХ століття. Це були ті, кого залишити Батьківщину змусили політичні обставини. Їх середній вік становив 20–30 років.

Документи он-лайн виставки дають можливість ознайомитися з діяльністю найбільших осередків та союзів молодіжного руху в міжвоєнний період у Чехословаччині: головною координуючою організацією всього українського студентського руху в країнах Європи – Центральним союзом українського студентства – та Союзом українського сокільства за кордоном.

Серед молодіжних еміграційних організацій слід виділити Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині, який дбав про всебічне патріотичне самовиховання української молоді. Історію Союзу українських пластунів-емігрантів та загалом пластового руху в міжвоєнній Європі розкриває добірка матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Представлені на виставці документи Центрального державного архіву зарубіжної україніки розширюють зміст виставки інформацією про Пласт в 1920–1939 рр. в Європі та ілюструють розвиток пластового руху як у Європі, так і за океаном у повоєнний час та у другій половині ХХ століття.

Також документи виставки дають можливість простежити за основними віхами історії Спілки української молоді від її заснування в 1925 р. в Україні та відновлення діяльності після Другої світової війни на еміграції.


1. Вірш І. Фєдіва «До бою життя!». «Молоде життя», ч. 1, 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 2, арк. 2.

Вірш І. Фєдіва «До бою життя!». «Молоде життя», ч. 1, 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 2, арк. 2.
2. Вірш Б. Лисянського «Велике щастя». «Наша культура», кн. 6, 1935 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 72, арк. 136.

Вірш Б. Лисянського «Велике щастя». «Наша культура», кн. 6, 1935 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 72, арк. 136.
3. Пісня «Молоді ми», б/д.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 3145О.

Пісня «Молоді ми», б/д.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 3145О.
4. Вірш Дмитра Геродота (Івашини) «На варті», 1926 р.
ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 2, арк. 3-4.

Вірш Дмитра Геродота (Івашини) «На варті», 1926 р.
ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 2, арк. 3-4.
5. Афіша Клубу Українських ольд-скаутів при УГА в м. Подєбради, б/д.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 768, арк. 1.

Афіша Клубу Українських ольд-скаутів при УГА в м. Подєбради, б/д.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 768, арк. 1.
6. Звіт із засідання провідників І і ІІ пластових куренів у Ржевницях, 17 жовтня 1936 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 18, арк. 59.

Звіт із засідання провідників І і ІІ пластових куренів у Ржевницях, 17 жовтня 1936 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 18, арк. 59.
7. Звернення Української Пластової Команди в ЧСР до 2-го дівочого пластового Куреня ім. Лесі Українки в Ржевницях, 28 січня 1929 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 4, арк. 7.

Звернення Української Пластової Команди в ЧСР до 2-го дівочого пластового Куреня ім. Лесі Українки в Ржевницях, 28 січня 1929 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 4, арк. 7.
8. Протоколи загальних зборів загону українських пластунів ім. П. Орлика при Українській господарській академії в Подєбрадах 14 лютого 1926 р.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 741, арк. 11 зв., 12.

Протоколи загальних зборів загону українських пластунів ім. П. Орлика при Українській господарській академії в Подєбрадах 14 лютого 1926 р.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 741, арк. 11 зв., 12.
9. Лист-подяка пластунів представникам Клубу Українських ольд-скаутів при УГА в м. Подєбради за відпочинок у літньому таборі в Полісах, 12 серпня 1927 р.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 768, арк. 3.

Лист-подяка пластунів представникам Клубу Українських ольд-скаутів при УГА в м. Подєбради за відпочинок у літньому таборі в Полісах, 12 серпня 1927 р.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 768, арк. 3.
10. Пластова присяга, затверджена на IV з’їзді СУПЕ, 27 листопада 1932 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 1, арк. 179.

Пластова присяга, затверджена на IV з’їзді СУПЕ, 27 листопада 1932 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 1, арк. 179.
11. Заява студентів УГА в м. Подєбради про вступ до членів Клубу Українських ольд-скаутів при Академії, 1927 р.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 768, арк. 5.

Заява студентів УГА в м. Подєбради про вступ до членів Клубу Українських ольд-скаутів при Академії, 1927 р.
ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 768, арк. 5.
12. Титульний аркуш «Вісти Української Пластової Команди в Ч.С.Р.», ч. 4, Прага, жовтень 1930 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 2, спр. 31, арк. 1.

Титульний аркуш «Вісти Української Пластової Команди в Ч.С.Р.», ч. 4, Прага, жовтень 1930 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 2, спр. 31, арк. 1.
13. Марки пластунів, розроблені О. Савченко-Більським, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 9, арк. 2.

Марки пластунів, розроблені О. Савченко-Більським, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 9, арк. 2.
14. Титульний аркуш журналу пласту на чужині «СКОБ», ч. 3, 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 114, арк. 1.

Титульний аркуш журналу пласту на чужині «СКОБ», ч. 3, 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 114, арк. 1.
15. Статті «Прагнення української молоді», «СКОБ!», «СКОБ», ч. 3, 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 114, арк. 5 зв.

Статті «Прагнення української молоді», «СКОБ!», «СКОБ», ч. 3, 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 114, арк. 5 зв.
16. Лист СУПЕ до гуртка «Червона калина» в Ржевницях, 23 лютого 1933 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 4, арк. 55.

Лист СУПЕ до гуртка «Червона калина» в Ржевницях, 23 лютого 1933 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 4, арк. 55.
17. Малюнки із пластового альбому, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 10, арк. 15.

Малюнки із пластового альбому, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 10, арк. 15.
18. Листівка Української пластунської команди до І гуртка «Червона калина» в Ржевницях про відкриття Загального з’їзду СУПЕ, 11 березня 1933 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 4, арк. 51.

Листівка Української пластунської команди до І гуртка «Червона калина» в Ржевницях про відкриття Загального з’їзду СУПЕ, 11 березня 1933 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 4, арк. 51.
19. Звіт V Куреня УСП «Бурлаки» в Брні за 1935 – 1936 рр., 26 листопада 1936 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 18, арк. 56.

Звіт V Куреня УСП «Бурлаки» в Брні за 1935 – 1936 рр., 26 листопада 1936 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 18, арк. 56.
20. Програма святкування 20-ліття Українського Пласту, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 1 – 1зв.

Програма святкування 20-ліття Українського Пласту, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 1 – 1зв.
21. Титульний аркуш журналу «Пластове життя», ч. 1, 1930 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 61, арк. 1.

Титульний аркуш журналу «Пластове життя», ч. 1, 1930 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 61, арк. 1.
22. Колекція марок Українського Пласту, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 8, арк. 12.

Колекція марок Українського Пласту, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 8, арк. 12.
23. Основні принципи пластового виховання, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 1, арк. 190 – 191.

Основні принципи пластового виховання, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 1, арк. 190 – 191.
24. У таборі українських пластунів на Югославському Джемборі в Загребі, 1932 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 8, арк. 11.

У таборі українських пластунів на Югославському Джемборі в Загребі, 1932 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 8, арк. 11.
25. Делегація Українського Пласту на Першому Слов’янському З’їзді скаутів у Празі, 1931 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 8, арк. 5.

Делегація Українського Пласту на Першому Слов’янському З’їзді скаутів у Празі, 1931 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 8, арк. 5.
26. Лист ІХ Куреня старших пластунів «Перелетні» в Загребі до Команди СУПЕ в Празі, 2 квітня 1935 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 2, спр. 18, арк. 175.

Лист ІХ Куреня старших пластунів «Перелетні» в Загребі до Команди СУПЕ в Празі, 2 квітня 1935 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 2, спр. 18, арк. 175.
27. «Пластовий гімн» та «Пластова присяга», б/д.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 2927О.

«Пластовий гімн» та «Пластова присяга», б/д.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 2927О.
28. Лист від секретаря Президента ЧСР з нагоди 25-ліття Українського Пласту, 16 січня 1937 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 2, спр. 18, арк. 4.

Лист від секретаря Президента ЧСР з нагоди 25-ліття Українського Пласту, 16 січня 1937 р.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 2, спр. 18, арк. 4.
29. Символіка українських пластових видань, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 10, арк. 7.

Символіка українських пластових видань, б/д.
ЦДАВО України, ф. 4016, оп. 1, спр. 10, арк. 7.
30. Звернення від Пласт-Прияту, б/д.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 4.

Звернення від Пласт-Прияту, б/д.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 4.
31. Титульний аркуш журналу «Сеньйорська Ватра», ч. 1 (18), 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 8, арк. 83.

Титульний аркуш журналу «Сеньйорська Ватра», ч. 1 (18), 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 8, арк. 83.
32. Стаття М. Раковського «10 років Пласту в ЗДА», «Сеньйорська Ватра», ч. 3 (24), 1962 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 8, арк. 84 – 85.

Стаття М. Раковського «10 років Пласту в ЗДА», «Сеньйорська Ватра», ч. 3 (24), 1962 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 8, арк. 84 – 85.
33. Стаття «У 70-ліття Пласту», «Українське слово», 23 жовтня 1983 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6580О.

Стаття «У 70-ліття Пласту», «Українське слово», 23 жовтня 1983 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6580О.
34. Стаття М. Гіляревич «Вже й Клівленд має Пл. Оселю», «Вісті Комітету придбання пластової оселі в Клівленді», січень 1965 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 810.

Стаття М. Гіляревич «Вже й Клівленд має Пл. Оселю», «Вісті Комітету придбання пластової оселі в Клівленді», січень 1965 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 810.
35. Таблиця членства пластової станиці у Клівленді, 1958 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 803.

Таблиця членства пластової станиці у Клівленді, 1958 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 803.
36. «Пластові іспити вмілостей», 1955 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 1, спр. 1, арк. 1 – 2 зв., 9, 25.

«Пластові іспити вмілостей», 1955 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 1, спр. 1, арк. 1 – 2 зв., 9, 25.
37. Стаття «Українські пластуни на Світовому Джемборі». «Сеніорська ватра», ч. 3 (28), 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 8, арк. 111-112 зв.

Стаття «Українські пластуни на Світовому Джемборі». «Сеніорська ватра», ч. 3 (28), 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 8, арк. 111-112 зв.
38. Добірка пластових світлин, 1970 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 49, арк. 5.

Добірка пластових світлин, 1970 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 49, арк. 5.
39. Пластові однострої. «Пластовий однострій і відзнаки», вип. 1, 1975 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 17, арк. 17 – 19.

Пластові однострої. «Пластовий однострій і відзнаки», вип. 1, 1975 р.
ЦДАЗУ, ф. 29, оп. 2, спр. 17, арк. 17 – 19.
40. Іван Боберський – «сокільський» батько, 1914 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 3.

Іван Боберський – «сокільський» батько, 1914 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 3.
41. Сокільський гімн, б/д.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 2, спр. 71, арк. 2 зв.

Сокільський гімн, б/д.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 2, спр. 71, арк. 2 зв.
42. Стаття «Основи сокільської ідеольогії», «Український сокіл», ч. 4, квітень 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 45.

Стаття «Основи сокільської ідеольогії», «Український сокіл», ч. 4, квітень 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 45.
43. Делегація Союзу українського сокільства за кордоном на чеському сокільському з’їзді, 1935 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 8.

Делегація Союзу українського сокільства за кордоном на чеському сокільському з’їзді, 1935 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 8.
44. Стаття В. Проходи «Наш шлях», «Український сокіл», ч. 3, червень 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 7.

Стаття В. Проходи «Наш шлях», «Український сокіл», ч. 3, червень 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 71, арк. 7.
45. Афіша про проведення Союзом українського сокільства за кордоном академії в Празі 10 лютого 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 8, оп. 1, спр. 30, арк. 4.

Афіша про проведення Союзом українського сокільства за кордоном академії в Празі 10 лютого 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 8, оп. 1, спр. 30, арк. 4.
46. Звернення Союзу українського сокільства за кордоном до прихильників українського сокільства, 1933 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 20.

Звернення Союзу українського сокільства за кордоном до прихильників українського сокільства, 1933 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 41, арк. 20.
47. Студенти Української господарської академії в м. Подєбради на заняттях креслення, 1924 – 1925 рр.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 1124О.

Студенти Української господарської академії в м. Подєбради на заняттях креслення, 1924 – 1925 рр.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 1124О.
48. Титульний аркуш книги В. Сімянціва «Студентські часи. Спогад», 1973 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 1124О.

Титульний аркуш книги В. Сімянціва «Студентські часи. Спогад», 1973 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 1124О.
49. Титульний аркуш журналу «Студенський голос», Варшава, ч. 6, 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 31.

Титульний аркуш журналу «Студенський голос», Варшава, ч. 6, 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 77, арк. 31.
50. Титульний аркуш журналу українських студентських братніх корпорацій «Чорноморе», ч. 2 (5), 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 85, арк. 2.

Титульний аркуш журналу українських студентських братніх корпорацій «Чорноморе», ч. 2 (5), 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 85, арк. 2.
51. «Пісні чорноморців», «Чорноморе», ч. 2 (5), 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 85, арк. 9 зв.

«Пісні чорноморців», «Чорноморе», ч. 2 (5), 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 85, арк. 9 зв.
52. Члени української студентської громади у Варшаві, 1931 р.
ЦДАЗУ, ф.15, спр. 77, арк. 33.

Члени української студентської громади у Варшаві, 1931 р.
ЦДАЗУ, ф.15, спр. 77, арк. 33.
53. Члени корпорації українських студентів «Чорноморе» (Краків), 1931 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 706О.

Члени корпорації українських студентів «Чорноморе» (Краків), 1931 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 706О.
54. Запрошення на «Репрезентаційний Концерт-баль», 1927 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 3, арк. 1.

Запрошення на «Репрезентаційний Концерт-баль», 1927 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 3, арк. 1.
55. Петро Ган – перший Президент Центрального союзу українського студентства, 1922 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 13.

Петро Ган – перший Президент Центрального союзу українського студентства, 1922 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 13.
56. Заклик Управи ЦЕСУСу до українських студентів та громадян, 28 липня 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 28, арк. 1.

Заклик Управи ЦЕСУСу до українських студентів та громадян, 28 липня 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 28, арк. 1.
57. Титульний аркуш брошури «ЦЕСУС. 1908. 1918. 1938», 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 1.

Титульний аркуш брошури «ЦЕСУС. 1908. 1918. 1938», 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 1.
58. Відозва Допомогового фонду українських і білоруських студентів у Празі, 20 серпня 1937 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 40, арк. 2.

Відозва Допомогового фонду українських і білоруських студентів у Празі, 20 серпня 1937 р.
ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 40, арк. 2.
59. Делегати Першого звичайного з’їзду ЦЕСУСу в Данцігу, липень 1923 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 13.

Делегати Першого звичайного з’їзду ЦЕСУСу в Данцігу, липень 1923 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 13.
60. Титульний аркуш журналу «Студенський вісник», ч. 8 – 10, 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 73, арк. 1.

Титульний аркуш журналу «Студенський вісник», ч. 8 – 10, 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 73, арк. 1.
61. Титульний аркуш бюлетеня ЦЕСУСу «Вісті Центрального союзу українського студентства», Мюнхен, ч. 2, 1948 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 21, арк. 11.

Титульний аркуш бюлетеня ЦЕСУСу «Вісті Центрального союзу українського студентства», Мюнхен, ч. 2, 1948 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 21, арк. 11.
62. Комунікат про об’єднання Центрального союзу українського студентства і Центрального еміграційного союзу українського студентства в Центральний союз українського студентства, 30 червня 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 10, арк. 7.

Комунікат про об’єднання Центрального союзу українського студентства і Центрального еміграційного союзу українського студентства в Центральний союз українського студентства, 30 червня 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 10, арк. 7.
63. Статут Центрального союзу українського студентства, 22 – 23 серпня 1953 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 11, арк. 6.

Статут Центрального союзу українського студентства, 22 – 23 серпня 1953 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 11, арк. 6.
64. Проспект Високошкільного літнього курсу українознавства, 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 18, арк. 3.

Проспект Високошкільного літнього курсу українознавства, 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 18, арк. 3.
65. Делегати 18-го Конгресу Центрального союзу українського студентства, Велика Британія, 2 – 3 вересня 1954 р.
ЦДАЗУ, Заг БФ., інв. № 1957.

Делегати 18-го Конгресу Центрального союзу українського студентства, Велика Британія, 2 – 3 вересня 1954 р.
ЦДАЗУ, Заг БФ., інв. № 1957.
66. Афіша про проведення ювілейного академічного конгресу ЦЕСУСу, 1956 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 19, арк. 1.

Афіша про проведення ювілейного академічного конгресу ЦЕСУСу, 1956 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 19, арк. 1.
67. Стаття «ХІХ Конгрес ЦЕСУС-у», «Гомін України», № 43, 22 жовтня 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6395О.

Стаття «ХІХ Конгрес ЦЕСУС-у», «Гомін України», № 43, 22 жовтня 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6395О.
68. Статут Союзу українських студентських товариств Америки, «Студентське життя», 1967 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 1915.

Статут Союзу українських студентських товариств Америки, «Студентське життя», 1967 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 1915.
69. Схема українських студентських організацій на еміграції, 1975 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 809.

Схема українських студентських організацій на еміграції, 1975 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ., інв. № 809.
70. Стаття «Американський відділ ЦЕСУС-у», 1975 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 809.

Стаття «Американський відділ ЦЕСУС-у», 1975 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 809.
71. Стаття «Українські студенти зміцнюють зв’язки з чужинцями», «Український самостійник», № 20, 17 травня 1953 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6215О.

Стаття «Українські студенти зміцнюють зв’язки з чужинцями», «Український самостійник», № 20, 17 травня 1953 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6215О.
72. Стаття Н. Мартенко «Українські студентські клюби в Америці», «Українське слово», 11 листопада 1979 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6615О.

Стаття Н. Мартенко «Українські студентські клюби в Америці», «Українське слово», 11 листопада 1979 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6615О.
73. Титульний аркуш журналу «Смолоскип», ч. 6 (76), 1957 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 5875О.

Титульний аркуш журналу «Смолоскип», ч. 6 (76), 1957 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 5875О.
74. Сторінка журналу «З життя української молоді на чужині», ч. 5 (41), 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 5873О.

Сторінка журналу «З життя української молоді на чужині», ч. 5 (41), 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 5873О.
75. Запрошення на концерт ОДУМ, 5 червня 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 10.

Запрошення на концерт ОДУМ, 5 червня 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 10.
76. Оголошення про проведення Надзвичайного спільного з’їзду ОДУМ і Товариства одумівських приятелів США і Канади, 25 листопада 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 14.

Оголошення про проведення Надзвичайного спільного з’їзду ОДУМ і Товариства одумівських приятелів США і Канади, 25 листопада 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 14.
77. Добірка світлин «Табори ОДУМ. Нью-Йорк, Міннесота, Торонто», 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 25, оп. 1, спр. 2, арк. 1 – 2 зв.

Добірка світлин «Табори ОДУМ. Нью-Йорк, Міннесота, Торонто», 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 25, оп. 1, спр. 2, арк. 1 – 2 зв.
78. Титульний аркуш книги «Ukrainian National Youth Federation of Canada 1934–1964», 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.

Титульний аркуш книги «Ukrainian National Youth Federation of Canada 1934–1964», 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.
79. Привітання від Президента УНО Канади М. Плав’юка молоді Українського Національного Об’єднання Канади з нагоди 30-річного ювілею, 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.

Привітання від Президента УНО Канади М. Плав’юка молоді Українського Національного Об’єднання Канади з нагоди 30-річного ювілею, 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.
80. Привітання від прем’єр-міністра Канади Л. Пірсона з нагоди 30-літнього ювілею Української Національної Молодіжної Федерації Канади, 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.

Привітання від прем’єр-міністра Канади Л. Пірсона з нагоди 30-літнього ювілею Української Національної Молодіжної Федерації Канади, 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.
81. Стаття Президента Української національної молодіжної федерації Канади Н. Бундзи «Ukrainian National Youth Federation of Canada. National Executive», 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.

Стаття Президента Української національної молодіжної федерації Канади Н. Бундзи «Ukrainian National Youth Federation of Canada. National Executive», 1964 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 969.
82. Стаття «A word about MUN of Canada», 1965 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 1614.

Стаття «A word about MUN of Canada», 1965 р.
ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 1614.
83. Стаття О. Ріжняка «The history of MUN», 1965 р.
ЦДАЗУ, ЗБФ, інв. № 1614.

Стаття О. Ріжняка «The history of MUN», 1965 р.
ЦДАЗУ, ЗБФ, інв. № 1614.
84. Обкладинка книги «Півсторіччя суду проти СВУ – СУМ», 1980 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 560О.

Обкладинка книги «Півсторіччя суду проти СВУ – СУМ», 1980 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 560О.
85. Стаття «Хроніка життя СУМ-у», «Український самостійник», № 13, 7 червня 1953 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6215О.

Стаття «Хроніка життя СУМ-у», «Український самостійник», № 13, 7 червня 1953 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6215О.
86. М. Павлушков – керівник Спілки української молоді, б/д.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 521О.

М. Павлушков – керівник Спілки української молоді, б/д.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 521О.
87. «Відозва В 30-ту річницю», 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 521О.

«Відозва В 30-ту річницю», 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 521О.
88. Стаття «Крайовий З’їзд СУМ’у в Бельгії», «Український самостійник», № 22, 31 травня 1953 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6215О.

Стаття «Крайовий З’їзд СУМ’у в Бельгії», «Український самостійник», № 22, 31 травня 1953 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6215О.
89. Стаття «VII Крайовий З’їзд СУМ у Канаді», «Гомін України», № 47, 19 листопада 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6395О.

Стаття «VII Крайовий З’їзд СУМ у Канаді», «Гомін України», № 47, 19 листопада 1955 р.
ЦДАЗУ, БФ 3, інв. № 6395О.