Відділ використання інформації документів

Провідний науковий співробітник відділу використанння інформації документів
–  Віра Петрівна Фазлєєва

Головний науковий співробітник відділу використання інформації документів
–  Леся Антонівна Іванченко ( на передньому плані за скануванням документів )

Головний архівіст відділу використання інформації документів
–  Надія Іванівна Лихолоб ( на передньому плані праворуч, під час вручення нагороди )

Директор ЦДАЗУ І.М.Мага з працівниками відділу використання інформації документів