Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

Начальник віділу забезпечення збереженості та обліку документів  –  Любов Іванівна Пенжуляк

 

Старший зберігач фондів забезпечення збереженості та обліку документів  –  Олена Миколіївна Петрова

 

Старший зберігач фондів відділу забезпечення збереженості та обліку документів  –  Ірина Іванівна Лебедєва

 

Головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів  –  Катерина Віталіївна Соха

 

Заступник директора-головний зберігач фондів І.О.Казімірова з працівниками відділу забезпечення збереженості та обліку документів

 

Працівники відділу забезпечення збереженості та обліку документів під час роботи в сховищі