Тематичний перелік документів про життя та діяльність Митрополита Андрея (А. Шептицького), виявлених у фондах ЦДАЗУ

Тематичний перелік документів про життя та діяльність

Митрополита Андрея (А. Шептицького), виявлених у фондах ЦДАЗУ


Митрополит Андрей (А. Шептицький; 29.07.1865 – 01.11.1944), Митрополит Галицький, Архієпископ Львівський і Єпископ Каменець-Подільський, відзначився в історії українського народу не лише як духовний лідер Української Греко-Католицької церкви, а й як культурний і громадський діяч, дійсний член НТШ та щедрий меценат. Життєвий шлях та релігійну діяльність А. Шептицького частково висвітлюють документи, що зберігаються в архівних та бібліотечних фондах ЦДАЗУ.

 

Зокрема, значний масив інформації міститься у повідомленнях тижневика політики, культури, громадського життя та мистецтва «Тризуб», що видавався українською діаспорою в Парижі, за 1926, 1929, 1934 та 1938 роки. У постійних рубриках тижневика – «З життя і преси» та «Хроніки» поміщенні короткі, проте інформативні, повідомлення про діяльність А. Шептицького у сані митрополита. Так, «Тризуб» інформує про його участь в урочистому святкуванні 600-ї річниці Нікейського Вселенського Собору, що відбулося 20 грудня 1925 р. у Парижі.

 

Також тижневик повідомляє про неодноразову матеріальну підтримку Митрополитом Андреєм створеного ним Українського Національного музею та українських освітніх центрів та установ, як в Україні, так і за кордоном. Про зацікавленість розвитком української культури, національного мистецтва та музейної справи свідчать також статті науково-літературного місячника «Наша культура» за 1935 р., що виходив друком у Варшаві.

 

На сторінках тримісячника «Богословія» за 1930 р. опубліковано текст промови А. Шептицького на святковому відкритті Греко-Католицької Богословської Академії у Львові. Крім цього, в цьому ж періодичному виданні за 1931 р. розміщено статтю о. Йосипа Сліпого про Петроградський синод, що був скликаний і проведений 29-31 травня 1917 р. Митрополитом Шептицьким, після його повернення з Ярославльської тюрми. Про його звільнення з полону йдеться й у повідомленні «Як митрополит Андрій Шептицький вертав з царської неволі», опублікованому у часописі «Український самостійник» за березень 1937 р. у Празі.

 

Окрім прижиттєвих публікацій щодо діяльності А. Шептицького у ЦДАЗУ зберігається періодика, що інформує про вшанування пам’яті Митрополита Галицького. Так, у тижневику «Новий шлях» за 11 листопада 1944 р., що виходив друком у Вінніпезі, повідомляється про смерть Митрополита Андрея. У статті «Шептицький і Могила – то великі українці», надрукованій у цьому ж тижневику 31 січня 1945 р., відстоюється думка про вагоме значення діяльності митрополитів П. Могили та А. Шептицького в історії українського народу.

 

Про значення діяльності А. Шептицького на церковно-релігійному поприщі інформує також стаття «25-ліття тернистого шляху УКЦеркви», присвячена 25-й річниці заборони Української Католицької Церкви радянською владою, що була опублікована на сторінках місячника «Мирянин» в 1969 р. у Чикаго.

 

Крім цього, у бібліотечних фондах ЦДАЗУ знаходяться на зберіганні книги, видані у Торонто, Вінніпезі, Саскатуні та Лондоні, що всесторонньо висвітлюють постать Митрополита.

 

Слід зазначити, що Тематичний перелік документів побудований за структурно-хронологічним принципом. До Переліку внесені справи за період з 1924-го по 2005-й роки. Для зручності в користуванні виділено два розділи – «Архівні фонди» та «Бібліотечні фонди», а в межах розділів документи розміщено у хронологічному порядку. Крім цього, Тематичний перелік містить окрему колонку «Анотація», в якій коротко проаналізовано справу або окремі документи справи, що виступають джерелом вивчення життя та діяльності Митрополита Андрея. Тематичний перелік документів про А. Шептицького, виявлених у фондах ЦДАЗУ, сприятиме ефективній роботі працівників архіву при підготовці виставок, написанні статей та добірок у засоби масової інформації, а також при консультуванні дослідників, що працюватимуть у читальному залі.

 

№№

з/п

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати документів справи (тому, частини)

Пошукові дані справи (тому, частини)

Мова документів справи (тому, частини)

Анотація

 

Архівні фонди


1.

«Наш світ» – ілюстрований літературний і популярно-науковий тижневик, Варшава, ч. 1-4, квітень 1924 р.; ч. 7-18, травень, червень, грудень 1924 р.

1924

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 75 зв. – 76

Укр.

Лист Митрополита А. Шептицького до Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного) щодо діяльності православної церкви на українських землях, написаний 13 червня 1918 р. у м. Львові. В передмові до публікації документа зазначено, що його передруковано із фотокопії листа, що зберігався у С. Шелухина. «Наш світ», ч. 13-14, 15 листопада 1924 р.

2.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж, том ІІ: ч. 12-27, січень-квітень 1926 р.

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 116, арк. 29 зв.

Укр.

У рубриці «З життя і преси» опубліковано повідомлення про візит А. Шептицького до Парижу з нагоди 600-ї річниці Нікейського Вселенського Собору. В рамках святкувань 20 грудня 1925 р. Митрополит правив українською мовою велику понтифікальну літургію у Соборі Паризької Богоматері. «Тризуб», ч. 13, 7 січня 1926 р.

3.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж, том ІV: ч. 44-55, вересень-листопад 1926 р.; ч. 57-58, грудень 1926 р.

1926

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 78 зв.-79

Укр.

У рубриці «Хроніка», «В Чехії» опубліковано повідомлення про візит Митрополита А. Шептицького до Подебрадської сільськогосподарської академії 17-20 вересня 1926 р. «Тризуб», ч. 48, 10 жовтня 1926 р.

4.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж, том V: ч. 1-14, січень-квітень 1927 р.

1927

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 222

Укр.

У рубриці «Хроніка», «З життя Академії» опубліковано повідомлення про дарування А. Шептицьким Українській Господарській Академії кварцевої лампи для лікування. «Тризуб», ч. 14 (72), 3 квітня 1927 р.

5.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж, том ХІ: ч. 1-17, січень-квітень1929 р.

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 125, арк. 217

Укр.

У рубриці «З українського життя» опубліковано повідомлення про повернення архіву Митрополита А. Шептицького до Львова, що був вивезений у 1914 р. до Російської імперії. «Тризуб», ч. 13 (169), 24 березня 1929 р.

6.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж, том ХІІІ: ч. 35-50, вересень-грудень 1929 р.

1929

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 173 зв.

Укр.

У рубриці «Хроніка» опубліковано повідомлення «Цінний дар митрополита Шептицького» про купівлю Митрополитом Андреєм палацу Сапігів у Львові з метою передачі цього приміщення Українському Національному музею. «Тризуб», ч. 45 (201), 10 листопада 1929 р.

7.

«Богословія» – науковий тримісячник богословського наукового товариства, Львів, том І: кн. 1, 1930 р.; кн. 2, 1930 р.; кн. 3-4, 1930 р.

1930

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 11, арк. 2-3 зв.

Лат., укр., фр.

Опубліковано текст промови А. Шептицького на святковому відкритті Греко-Католицької Богословської Академії у Львові. «Богословія», кн. 1, 1930 р.

8.

«Богословія» – науковий тримісячник богословського наукового товариства, Львів, том ІІ: кн. 1-2, 1931 р.; кн. 3, 1931 р.; кн. 4, 1931 р.

1931

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 12, арк. 150-154

Лат., укр., фр.

Опубліковано статтю о. Йосипа Сліпого про Петроградський синод 29-31 травня 1917 р. Повідомляється про звільнення з Ярославльської тюрми А. Шептицького та його прибуття до Петрограду. Митрополитом був скликаний і проведений синод, на що він мав уповноваження від папи Пія Х. Рішеннями синоду була відновлена діяльність Греко-Католицької церкви. «Богословія», кн. 4, 1931 р.

9.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж,  том ХVІІІ: ч. 24-48, липень-грудень 1934 р.

1934

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 42 зв.-43

Укр.

Звернення Митрополита А. Шептицького з приводу вбивства громадського діяча, педагога та директора Української Гімназії у Львові І. Бабія. «Тризуб», ч. 29-30 (435-436), 26 серпня 1934 р.

10.

«Наша культура» – науково-літературний місячник, Варшава, кн. 1, кн. 4-6, квітень-липень-вересень 1935 р.

1935

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 72, арк. 22, 36-39

Укр.

Повідомлення «Значення національного мистецтва» про замітку А. Шептицького щодо ролі музеїв та розвитку національного мистецтва. «Наша культура», кн. 1, квітень 1935 р.; стаття «З філософії культури» А. Шептицького. Митрополит зупиняється на понятті національної культури, висловлює тезу, що культура лише у формі національної може зайняти належне місце у всесвітній культурі. «Наша культура», кн. 4, липень 1935 р.

11.

Організацій (СУПО) в ЧСР, Ліберець, ч. 1-4, березень-червень 1935 р.; ч. 7-10, вересень-грудень 1935 р.; ч. 1-2, січень-лютий 1936 р.; ч. 3-6, березень-червень 1937 р.

1935-1937

ЦДАЗУ, ф. № 15, оп. 2, спр. 70, арк. 20

Укр.

Повідомлення «Як митрополит Андрій Шептицький вертав з царської неволі», опубліковане в часописі Центрального Союзу Українських організацій в Ч.С.Р. «Український самостійник», ч. 3, березень 1937 р. Прага

12.

«Тризуб» – тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, Париж,  том ХІХ: ч. 36-37, вересень 1937 р.; ч. 10, березень 1938 р.

1937, 1938

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 133, арк. 33 зв.-34

Укр.

Повідомлення із засудженням виступів посла польського сейму п. Войцеховського проти А. Шептицького та із засвідченням поваги і підтримки Митрополита українцями у Франції. «Тризуб», ч. 10 (610), 6 березня 1938 р.

13.

«Українська школа» – науково-педагогічний журнал, Львів, том ІІІ: ч. 1-6, липень-грудень 1942 р.

1942

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 54, арк. 15

Укр.

Фотографія Митрополита А. Шептицького з дітьми, надрукована у журналі «Українська школа», ч. 1-2, липень-серпень 1942 р.

 

Бібліотечні фонди


14.

Пропам’ятна книга з нагоди золотого ювілею поселення українського народу в Канаді

1941

ЦДАЗУ, БФ – № 3, інв. № 2172

Укр.

Фотографія Митрополита А. Шептицького та біографічна довідка про нього. Саскатун, Канада

15.

«Новий шлях». Український тижневик

1944

ЦДАЗУ, БФ – № 3, інв. № 6007, арк. 278

Укр.

Повідомлення про смерть Митрополита А. Шептицького. «Новий шлях», ч. 91, 11 листопада 1944 р. Вінніпег, Канада

16.

«Новий шлях». Український тижневик

1945

ЦДАЗУ, БФ – № 3, інв. № 6008, арк. 35

Укр.

Стаття «Шептицький і Могила – то великі українці». В статті відстоюється думка про вагоме значення діяльності митрополитів П. Могили та А. Шептицького в історії українського народу. «Новий шлях», ч. 9, 31 січня 1945 р.

17.

Спілка української молоді на чужині. Фотоальбом

1954

ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 1604, С. 30

Укр.

Фотографія Митрополита А. Шептицького. Лондон, в-во «Mercurius Press»

18.

Церква й життя, ч. 3 (54)

1968

ЦДАЗУ, БФ – № 2, інв. № 343, С. 8-15

Укр.

Статті о. Петра Маєвського «Митрополит Андрей Шептицький (В 100-ліття народин – 1865-1965)» та Івана Грушецького «Рішуче протестуємо»

19.

«Мирянин». Місячник

1969

ЦДАЗУ, Заг. БФ, інв. № 2463, С. 1, 2

Укр.

Стаття «25-ліття тернистого шляху УКЦеркви». Публікація присвячена 25-й річниці заборони Української Католицької Церкви радянською владою в 1944 р. Розкривається  репресивна політика проти церковних діячів та мирян, внаслідок чого Католицька церква стала підпільною («Мовчазною Церквою»). В статті надруковано фотографію митрополита А. Шептицького. «Мирянин», ч. 12-13/ 34-35, листопад-грудень 1969 р. Чикаго

20.

Брик О. Тернистий шлях Українського Уряду (1918 – 1921)

1969

ЦДАЗУ, Заг. БФ, № 1669

Укр.

У розділі ІХ «Політика Ватикану» звучить критика політики Митрополита А. Шептицького – місії «Схід», яка на думку автора заважала українським національним інтересам. Вінніпег

21.

У 60-річчя відновлення Гетьманської Української держави

1978

ЦДАЗУ, БФ – № 4, інв. № 569 В, С. 158

Укр.

Слово Митрополита А. Шептицького до молоді про національну традицію (травень 1932 р.). Торонто, в-во «Батьківщина», Канада

22.

Шлях перемоги. Всеукраїнський тижневик

2005

ЦДАЗУ, БФ – № 3, інв. № 6112, арк. 85 зв.

Укр.

Опубліковано статтю біографічного характеру Н. Чиж «Коли покликання стає життям», присвячену 140-й річниці з дня народження А. Шептицького. «Шлях перемоги», № 31 (2669), 3 серпня 2005 р. Київ – Мюнхен – Нью-Йорк