Архівний Фонд 58

Фонд № 58. Жук Андрій Ілліч (1880-1968), громадсько-політичний діяч, дипломат і публіцист

Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

 

І. Документи творчої діяльності Жука А. І.

 

1.1. Промови, нотатки та статті

1.

Документи (промови, нотатки та статті) щодо політики СВУ (рос., укр.)

Друк типогр., маш., рук.

Завірені ксерокопії.

23 грудня 1914 −

6 грудня 1916,

б/д

28

2.

Промова Жука А. І. на Листопадовому святі у м. Відні.

Маш.

Завірені ксерокопії.

1 листопада 1922

2

1.2. Картотека та виписки з періодичних та неперіодичних видань

 

 

3.

Картотека періодичних та неперіодичних друкованих видань («Громада», «Праця», «Український прапор» та ін.) за 1870-1929 рр., складена Жуком А. І. (нім., рос., укр., франц.)

Рук.

Завірені ксерокопії.

[1930-ті]

140

4.

Уривки, виписки, цитати

виписані Жуком А. І. з періодичних та неперіодичних видань про політичне становище СВУ, про Грушевського М. та його відношення до СВУ.

Рук.

Завірені ксерокопії.

[1930-ті]

44

 

ІІ. Документи службової та політичної діяльності

Жука А. І.

 

 

 

2.1. Документи службової діяльнисті

 

 

5.

Витяги з листів Жука А. І.

до Винниченка В., Цегельського Л., Петлюри С. та ін. про головні засади української політики.

Маш.

Завірені ксерокопії.

2 січня 1919 –

22 червня 1919

5

6.

Документи (листи, заяви, тимчасовий закон та ін.) про участь Жука А. І. у діяльності Ревізійної Комісії при посольстві УНР у м. Відні

Маш., рук.

Завірені ксерокопії.

23 січня 1919 −

31 січня 1920

18

7.

Листи та фінансові звіти Жука А. І. щодо ліквідації СВУ (нім., укр.)

Друк типогр., маш., рук.

Завірені ксерокопії.

25 лютого 1919 – 13 грудня 1919

 

27

8.

Документи (листи, нотатки, квитанції та ін.) про дипломатичну поїздку

Жука А. І. з Липинським В.

до м. Станіславова (нині м. Івано-Франківськ) (нім., укр., франц.)

Рук., маш., друк типогр.

Завірені ксерокопії.

10 березня 1919 − 15 січня 1924

39

9.

Листування між МЗС УНР та посольством УНР у м. Відні

Друк типогр., маш., рук.

Завірені ксерокопії.

червень 1919 –

12 лютого 1921

5

10.

Документи (листи, нотатки

та ін.) про дипломатичну поїздку Жука А. І. до

м. Кам’янця-Подільського

Рук., маш.

Завірені ксерокопії.

27 жовтня 1919 –

4 листопада 1919

52

11.

Документи ( листи, промови та ін.) про дипломатичну діяльність УНР з рукописними правками Жука А. І.

Маш.

Завірені ксерокопії.

13 січня 1920 −

10 березня 1920,

9 січня 1921

54

12.

Листування Жука А. І. з МЗС УНР, посольством УНР та ін. (нім., укр.)

Маш., друк типогр., рук.

Завірені ксерокопії.

28 січня 1920 –

29 грудня 1920

39

13.

Документи (накази, листи, рапорт та ін.) про проведення Ревізійної Комісії при посольстві УНР у м. Відні з рукописними правками

Жука А. І.

Маш.

Завірені ксерокопії.

17 лютого 1920 − 20 березня 1920

10

14.

Документи щодо діяльності (листи, статті, звернення та ін.) Жука А. І. на посаді референта західно-українських земель при уряді про закордонні справи ЗУНР (нім., укр.)

Маш., маш. з рук. прав., рук.

Завірені ксерокопії.

20 жовтня 1922 – 25 листопада 1922

35

 

2.2. Документи Жука А. І. на посаді заступника голови КОЗУЗ

 

 

15.

Документи (квитанції, розписки та рахунки)

КОЗУЗ

(нім., укр., франц.)

Друк типогр., маш., рук.

Завірені ксерокопії.

12 жовтня 1921 – 16 листопада 1923, б/д

21

16.

Протоколи загальних зборів та декларація приступлення в члени КОЗУЗ

Маш., рук.

Завірені ксерокопії.

17 січня 1923 −

28 квітня 1924

16

17.

Документи (записки, проспект, кошторис та ін.) про створення та діяльність КОЗУЗ

Маш., маш. з рук. прав., рук.

Завірені ксерокопії.

7 квітня 1924, б/д

28

18.

Документи (постанови, протокол та лист)

КОЗУЗ

Маш. з рук прав.

Завірені ксерокопії.

17 серпня 1925 –

4 листопада 1927

5

 

Опис № 2

 

п/п

Заголовок справи

Крайні датидокументів справи

Кількість аркушів усправі

1.

Документи (листування Жука А. І. з газетою «Свобода», статті, нотатки та ін.) про кількість населення радянської України.

Друк. типогр.,маш., рук.

1955, б/д

13

 

Опис № 3

 

п/п

Заголовок справи

Крайні датидокументів справи

Кількість аркушів усправі

1.

Листи Жука А. І. до

Петлюри С., Цегельського Л. та ін.

Маш.

Ксерокопії.

12 січня 1919,

1 листопада 1920, б/д

8

2.

Документи (листи, спогади та стаття) про поїздку

Жука А. І. з Липинським В. до м. Станіславова

(нині Івано-Франківськ)

Маш. з рук. прав., рук.

Ксерокопії.

24 січня 1919,

24 травня 1919, б/д

23

3.

Стаття Жука А. І. «Франко І. і Грушевський М. про Шевченка Т.».

У справі є статті про Бачинського Є. з газети «Свобода» з рукописними правками Жука А. І.

Вир. з газ., маш. з рук. прав.

Ксерокопії.

[7, 15 липня 1955, 13 березня 1964]

2

4.

Листи Бачинського Є. до

Жука А. І.

Друк типогр.,маш. з рук. прав., рук.

Ксерокопії

10 січня 1955 –

17 січня 1965

6

 

***

 

 

5.

Лист до голови делегації УНР на Мирову Конференцію у Парижі, титульний аркуш збірника «Наша пісня», Прага 1926

та ін.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

1919, 1926,

б/д

6

 

***

 

 

6.

Документи (лист, посвідчення, телеграма та фото) Коновальця Є. (лит., укр.)

Друк типогр. з рук. прав., маш.

Ксерокопії.

7 березня 1921, 1929, б/д

4