Документальна виставка до Дня Конституції України

Документальна виставка
до Дня Конституції України

Конституційний процес в Україні має складну багатовікову історію. Законодавчі проекти конституційного характеру розроблялися, як на теренах сучасної України, так і за її межами. Суттєві зрушення в цьому напрямі відбулися у ХХ столітті.

Розвиток вітчизняного конституціоналізму ХХ ст. та участь в ньому українських громадсько-політичних діячів-емігрантів висвітлені на виставці, присвяченій Дню Конституції України. Виставка підготовлена за архівними документами з використанням книг та періодичних видань довідково-інформаційного фонду Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Хронологічні межі документів, представлених на виставці, охоплюють період з 1920 по 1996 рр.

До виставки увійшли документи, що дають можливість простежити розвиток конституційного процесу в роки визвольних змагань України 1917-1921 рр. Зокрема, на виставці експонуються «Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права й вільності Української Народної Республіки)» (1918 р.), «Закон про тимчасовий державний устрій України» (1918 р.), «Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в УНР» (1920 р.) і «Закон про Державну Народну Раду» (1920 р.). Розгляду вищезазначених законів присвячені праці українського громадсько-політичного діяча, правника А. Яковліва.

Презентовано на виставці й публікацію присвячену проекту конституції теоретика міжнародного та адміністративного права О. Ейхельмана.

Конституційні процеси, що відбувалися в той самий час в радянській Україні, проілюстровано статтями, опублікованими в українських закордонних періодичних виданнях. Автори цих статей продемонстрували своє критичне ставлення до Конституції УСРР.

На особливу увагу заслуговують представлені на виставці тези «Основи майбутньої Української держави». Датуються вони 1944 роком. Їх авторство не встановлене. Цей документ, створений у роки Другої світової війни за межами України, має чітко виражений конституційний характер, адже в ньому задекларовані не тільки ідеї незалежності української держави із республіканським устроєм, а й основні права та соціальні гарантії людини.

Представлені на виставці проекти та редакції «Тимчасового закону про Реорганізацію Українського Державного Центру», здійснені у 1948 – 1991 рр., свідчать про те, що закордонні українці впродовж десятиліть дбали про збереження та розвиток українських конституційних традицій.

Із здобуттям Україною незалежності одним із актуальних питань, яке постало перед вітчизняними законотворцями, стало розроблення основного закону України – Конституції. Окремі етапи цього процесу можна простежити завдяки презентованим на виставці публікаціям в українських закордонних періодичних виданнях, таких як «Наше слово» (Польща) та «Українське слово» (Франція). На шпальтах газети «Свобода» (США) у 1996 р. був опублікований текст Конституції України, що експонується на виставці.

Розділ І

Розвиток конституційного процесу в Україні в добу визвольних змагань 1917 – 1921 рр.

Обкладинка книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2289О.

Обкладинка книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2289О.

«Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права й вільності Української Народної Республіки)», 29 квітня 1918 р. Розділ книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2289О.

«Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права й вільності Української Народної Республіки)», 29 квітня 1918 р. Розділ книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р. 

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2289О.

«Закон про тимчасовий державний устрій України», 29 квітня 1918 р. Розділ книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість». ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2289О.

«Закон про тимчасовий державний устрій України», 29 квітня 1918 р. Розділ книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість».

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2289О.

«Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 7.

«Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», 12 листопада 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 7.

«Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 7 зв.

«Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці», 12 листопада 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 7 зв.

«Закон про Державну Народну Раду», 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 1.

«Закон про Державну Народну Раду», 12 листопада 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 1.

«Закон про Державну Народну Раду», 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 3.

«Закон про Державну Народну Раду», 12 листопада 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 3.

«Закон про Державну Народну Раду», 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 4.

«Закон про Державну Народну Раду», 12 листопада 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14, арк. 4.

Стаття К-ха «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)», «Наша зоря» (Польща), 1921 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 129 зв. – 130.

Стаття К-ха «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)», «Наша зоря» (Польща), 1921 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 129 зв. – 130.

Запрошення на святкове відкриття Українського правничого з’їзду 4 -7 жовтня 1933 р. ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 13 зв.

Запрошення на святкове відкриття Українського правничого з’їзду 4 -7 жовтня 1933 р.

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 13 зв.

Розклад виступів на Українському правничому з’їзді в Празі 4 – 7 жовтня 1933 р. ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 15.

Розклад виступів на Українському правничому з’їзді в Празі 4 – 7 жовтня 1933 р.

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 15.

Розклад виступів на Українському правничому з’їзді в Празі 4 – 7 жовтня 1933 р. ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 15 зв.

Розклад виступів на Українському правничому з’їзді в Празі 4 – 7 жовтня 1933 р.

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 15 зв.

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР», «Тризуб», 19 лютого 1928 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 98 зв.

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР», «Тризуб», 19 лютого 1928 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 98 зв.

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР», «Тризуб», 19 лютого 1928 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 99.

Стаття А. Яковліва «Основи конституції УНР», «Тризуб», 19 лютого 1928 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122, арк. 99.

Сторінка книги А. Яковліва «Основи конституції У. Н. Р.», 1964 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2288О.

Сторінка книги А. Яковліва «Основи конституції У. Н. Р.», 1964 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2288О.

Передмова до книги А. Яковліва «Основи конституції У. Н. Р.», 1964 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2288О.

Передмова до книги А. Яковліва «Основи конституції У. Н. Р.», 1964 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2288О.

Розділ ІІ

Обговорення Конституції Радянської України на шпальтах українських закордонних видань (1920-ті – поч. 1930-ті рр.).

Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України РСФРР, 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 95.

Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України РСФРР, 1920 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 95.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 189 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 189 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 190.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 190.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 190 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 190 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 191.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 13, 29 березня 1931 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 191.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 15, 12 квітня 1931 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 225 зв.

Стаття Гл. Л. «Суверенність УССР (Конституція і практика)», «Тризуб», т. VII, ч. 15, 12 квітня 1931 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 128, арк. 225 зв.

Стаття С. Х. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?», «Національна думка», ч. І, квітень 1924 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 9.

Стаття С. Х. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?», «Національна думка», ч. І, квітень 1924 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 9.

Стаття С. Х. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?», «Національна думка», ч. І, квітень 1924 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 9 зв.

Стаття С. Х. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?», «Національна думка», ч. І, квітень 1924 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 9 зв.

Стаття С. Х. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?», «Національна думка», ч. ІІ, травень 1924 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 27.

Стаття С. Х. Борисенка «Конституція СССР як дефінітивне вирішення національного питання?», «Національна думка», ч. ІІ, травень 1924 р.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 157, арк. 27.

Розділ ІІІ

Законодавчі процеси у роки Другої світової війни

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 1.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 1.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 1а.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 1а.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 1б.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 1б.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 5.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 5.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 5а.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 5а.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 5б.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 5б.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р. ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 7.

Тези невстановленого автора «Основи майбутньої Української держави», на чужині, 1944 р.

ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк. 7.

Розділ ІV

Законодавча діяльність Державного центру Української Народної Республіки в екзилі

Тимчасовий Закон про реорганізацію Українського Державного Центру, 13 травня 1948 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 11.

Тимчасовий Закон про реорганізацію Українського Державного Центру, 13 травня 1948 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 11.

Додаток до постанови про зміни в Тимчасовому Законі про реорганізацію Українського Державного Центру, 10 березня 1954 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 48.

Додаток до постанови про зміни в Тимчасовому Законі про реорганізацію Українського Державного Центру, 10 березня 1954 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 48.

Тимчасовий закон про реорганізацію Українського Державного Центру, 1970-ті. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 23.

Тимчасовий закон про реорганізацію Українського Державного Центру, 1970-ті.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 23.

Тимчасовий закон про реорганізацію Українського Державного Центру, 1970-ті. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 23 зв.

Тимчасовий закон про реорганізацію Українського Державного Центру, 1970-ті.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 23 зв.

Зміни тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР, 21 травня 1971 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 69.

Зміни тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР, 21 травня 1971 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 69.

Зміни тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР, 21 травня 1971 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 70.

Зміни тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР, 21 травня 1971 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 70.

Зміни тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР, 21 травня 1971 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 72.

Зміни тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР, 21 травня 1971 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 72.

Проект доповнення до Тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР в екзилі, б/д. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 90.

Проект доповнення до Тимчасового закону про реорганізацію Державного Центру УНР в екзилі, б/д.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 90.

Проект змін Тимчасового Закону, 4 червня 1979 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 81.

Проект змін Тимчасового Закону, 4 червня 1979 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 81.

Проект змін Тимчасового Закону, 4 червня 1979 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 82.

Проект змін Тимчасового Закону, 4 червня 1979 р.

ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 9, арк. 82.

Обкладинка брошури «Тимчасовий Закон ДЦ УНРеспубліки в екзилі», 1979 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2377О.

Обкладинка брошури «Тимчасовий Закон ДЦ УНРеспубліки в екзилі», 1979 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2377О.

Сторінки брошури «Тимчасовий Закон ДЦ УНРеспубліки в екзилі», 1979 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2377О.

Сторінки брошури «Тимчасовий Закон ДЦ УНРеспубліки в екзилі», 1979 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2377О.

Обкладинка брошури «Тимчасовий Закон про реорганізацію державного центру УНР в екзилі», 1991 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2376О.

Обкладинка брошури «Тимчасовий Закон про реорганізацію державного центру УНР в екзилі», 1991 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2376О.

Сторінка книги Яр. Рудницького «ДЦ УНР в екзилі між 1941 і 1991/2 роками», 1994 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2130О.

Сторінка книги Яр. Рудницького «ДЦ УНР в екзилі між 1941 і 1991/2 роками», 1994 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2130О.

Сторінка книги Яр. Рудницького «ДЦ УНР в екзилі між 1941 і 1991/2 роками», 1994 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2130О.

Сторінка книги Яр. Рудницького «ДЦ УНР в екзилі між 1941 і 1991/2 роками», 1994 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2130О.

Розділ V

Конституційний процес в Україні у перші роки незалежності

Стаття Г. Горгикаса «Чому «творці» Конституції не можуть прийти до згоди», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Стаття Г. Горгикаса «Чому «творці» Конституції не можуть прийти до згоди», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Стаття Л. Триленко «Чи врятує український менталітет українську Конституцію?», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Стаття Л. Триленко «Чи врятує український менталітет українську Конституцію?», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Стаття Л. Триленко «Чи врятує український менталітет українську Конституцію?», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Стаття Л. Триленко «Чи врятує український менталітет українську Конституцію?», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Пресове повідомлення «Шукати підтримки не в Індонезії…», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Пресове повідомлення «Шукати підтримки не в Індонезії…», «Українське слово», р. 64, ч. 2788, 5 – 12 травня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6594О.

Текст Конституції України, опублікований в газеті «Свобода» (США), ч. 145, 31 липня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл.&bvsp;ф. 3, інв. № 6504О.

Текст Конституції України, опублікований в газеті «Свобода» (США), ч. 145, 31 липня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття М. Левицького «Нова Конституція Української держави», «Наше слово», р. ХLІ, № 28 (2033), 14 липня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 2, інв. № 568К.

Стаття М. Левицького «Нова Конституція Української держави», «Наше слово», р. ХLІ, № 28 (2033), 14 липня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 2, інв. № 568К.

Стаття «Депутати України склали присягу», «Свобода», ч. 134, 16 липня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття «Депутати України склали присягу», «Свобода», ч. 134, 16 липня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття «Президент закликав до шанування Конституції», «Свобода», ч. 135, 17 липня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття «Президент закликав до шанування Конституції», «Свобода», ч. 135, 17 липня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття В. Галиновського «Перші наслідки ухвалення Конституції», «Свобода», ч. 137, 19 липня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття В. Галиновського «Перші наслідки ухвалення Конституції», «Свобода», ч. 137, 19 липня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття «Розвиток України залежить від знання Конституції», «Свобода», ч. 141, 25 липня 1996 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.

Стаття «Розвиток України залежить від знання Конституції», «Свобода», ч. 141, 25 липня 1996 р.

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6504О.