Документальна виставка “Українське книговидання у роки Другої світової війни”

Документальна виставка

“Українське книговидання у роки Другої світової війни”

(до Дня пам’яті та примирення)

Після Першої світової війни і національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. за кордоном опинилося багато українців, які розпочали на чужині активну культурно-просвітницьку діяльність. Українські наукові та освітні заклади, створені у Чехословаччині (ЧСР), Польщі, Німеччині потребували значної кількості книжок та підручників, друкованих рідною мовою. Саме тому в країнах Західної Європи, США та Канаді, розгорнулася масштабна видавнича діяльність представниками українських еміграційних кіл. Не зупинявся цей процес і під час Другої світової війни. Тематика друкованої продукції українських книговидавництв, як у міжвоєнний період, так і в 1940-і рр. була спрямована на висвітлення історії і культури України.

Виставка «Українське книговидання у роки Другої світової війни» складається з двох розділів, які висвітлюють тенденції книгодрукування в країнах Західної Європи, США та Канаді.

Серед експонованих книжок привертає увагу монографія Симона Наріжного «Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами». Книга була видана у Празі (ЧСР) в 1942 р. До сьогоднішнього часу вона залишається найбільш ґрунтовним дослідженням з питань зарубіжної україніки першої половини ХХ століття.

Тему вітчизняного книгодрукування на чужині розкривають документи (звернення, обіжники, рекламні оголошення тощо) празького видавництва Юрія Тищенка. Про складний життєвий шлях як самого видавця, так і створеного ним видавництва розповідається в експонованій статті В. Левинського «Юрій Тищенко. З нагоди 35-ліття видавничої діяльності». Стаття була опублікована в газеті «Львівські Вісті» 3 жовтня 1943 р.

Представлені на виставці й рукописні документи, а саме: переліки друкованих різними мовами наукових праць 1920–1940 рр. архітектора, графіка і мистецтвознавця Володимира Січинського та історика Михайла Антоновича.

Українське книговидання в США та Канаді під час Другої світової війни презентовано на виставці обкладинками книжок історичного спрямування: І. Вислоцький «Гетьман Павло Скоропадський в освітленні очевидців» (Торонто, 1940), М. Терлецький «Наша бувальщина. Історія України для молоді» (Нью-Йорк, 1941) та ін.

В експозиції представлені газетні оголошення, афіші, каталоги. Наприклад, в газеті «Український голос» за 1944-1945 рр. містяться повідомлення про вихід книги історика Дмитра Дорошенка «Історія України» та книги «Спомини», яка присвячена першим українським колоністам в Канаді. Завершується виставка каталогом із вісімдесяти чотирьох українських книг, що побачили світ в 1945 р. у м. Вінніпег (Канада).

Хронологічні межи документів 1939–1945 рр.

Розділ І

Українське книговидання у країнах Європи

Анонс книги Д. Дорошенка «Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу», 1940 р.

Анонс книги Д. Дорошенка «Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу», 1940 р.

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 176, арк. 83.

Рекламне повідомлення видавництва «Бернард і Грефе Берлін» про вихід підручника з німецької мови Ю. Рудницького, 1940 р.

Рекламне повідомлення видавництва «Бернард і Грефе Берлін» про вихід підручника з німецької мови Ю. Рудницького, 1940 р.,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 177, арк. 30.

Рекламне повідомлення про вихід у Празі альбому В. Січинського «Monumenta architecturae ukrainae», 1940 р.

Рекламне повідомлення про вихід у Празі альбому В. Січинського «Monumenta architecturae ukrainae», 1940 р.,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 177, арк. 29.

Бібліографія наукових праць В. Січинського, виданих у Кракові, Варшаві, Брно, Берліні, Парижі, Брюселі та Римі за 1924 – 1942 рр.

Бібліографія наукових праць В. Січинського, виданих у Кракові, Варшаві, Брно, Берліні, Парижі, Брюселі та Римі за 1924 – 1942 рр.,

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 26, арк. 4, 6.

Бібліографія наукових праць М. Антоновича, виданих у Берліні, Варшаві, Празі та Львові за 1933 – 1941 рр.

Бібліографія наукових праць М. Антоновича, виданих у Берліні, Варшаві, Празі та Львові за 1933 – 1941 рр.,

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 26, арк. 1-1зв.

Обкладинка книги Є. Пеленського «Культура й культ української книги», «Українське видавництво», Краків, 1941 р.

Обкладинка книги Є. Пеленського «Культура й культ української книги», «Українське видавництво», Краків, 1941 р.,

ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 38, арк. 55.

Є. Пеленський прослідкував ґенезу книговидання в Україні від його початків та виділив етапи розвитку видавничої справи. Крім цього, автор зупинився на питанні культури й культу книги та відзначив її важливе значення для українського народу.


Обкладинка «Технічно-господарського вісника», Прага, вересень-жовтень 1941 р.

Обкладинка «Технічно-господарського вісника», Прага, вересень-жовтень 1941 р.,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 7, арк. 8.

Стаття П. Зленка «Бібліографія технічної та господарської новітньої української літератури, виданої поза СССР», «Технічно-господарський вісник», Прага, вересень-жовтень 1941 р.

Стаття П. Зленка «Бібліографія технічної та господарської новітньої української літератури, виданої поза СССР», «Технічно-господарський вісник», Прага, вересень-жовтень 1941 р.,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 7, арк. 20.

У передмові до статті український бібліограф та громадський діяч Петро Зленко (1891–1954) зазначає: «На цих сторінках маємо на думці час від часу подавати бібліографію технічної та господарської української літератури. Є це надзвичайно потрібне, бо ж без знання нашої сучасної літератури не може бути нормального поступу науки».


Оголошення про нові книги видавництва «Колос», Прага, газета «Краківські вісті», 27 грудня 1941 р.

Оголошення про нові книги видавництва «Колос», Прага, газета «Краківські вісті», 27 грудня 1941 р.,

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 33, арк. 11 зв.

Перший аркуш книги С. Наріжного «Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами», Прага, 1942 р.

Перший аркуш книги С. Наріжного «Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами», Прага, 1942 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 2098О.

Книга містить ґрунтовний огляд діяльності як окремих діячів, так і наукових осередків, навчальних закладів, гуртків та комітетів у 1919 – 1938 рр.


Стаття П. Зленка «З нових видань», газета «Краківські вісті», ч. 287 (734), [1942 р.].

Стаття П. Зленка «З нових видань», газета «Краківські вісті», ч. 287 (734), [1942 р.].,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 34, арк. 1.

Діяльність видавництва Юрія Тищенка в Празі

Обкладинка книги Ю. Сірого «З історії видавничої й книгарської справи в Україні», Прага, 1940 р.

Обкладинка книги Ю. Сірого «З історії видавничої й книгарської справи в Україні», Прага, 1940 р.,

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 2, спр. 8, арк. 1.

 

Юрій Сірий (псевдонім Ю. Тищенка) проаналізував історію українського книговидання від виходу у Львові в 1574 р. «Апостола» Івана Федорова до 1919 р. Особливу увагу автор приділив розвитку видавничої справи у роки Першої світової війни.


Стаття В. Левинського «Юрій Тищенко. З нагоди 35-ліття видавничої діяльності», газета «Львівські Вісті», №226 (646), 3 жовтня 1943 р.

Стаття В. Левинського «Юрій Тищенко. З нагоди 35-ліття видавничої діяльності», газета «Львівські Вісті», №226 (646), 3 жовтня 1943 р.

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 6294О.

В статті В. Левинський детально розповідає про життя Юрія Тищенка і створення ним видавництва. Автор стверджує: «Діяльність Юрія Тищенка, ведена у важких умовах, може бути зразком видавничої ініціативи і праці, поставлених на ідейному ґрунті».


Рекламна листівка видавництва Юрія Тищенка, Прага, б/д.

Рекламна листівка видавництва Юрія Тищенка, Прага, б/д. ,

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 2, спр. 9, арк. 8.

Рекламна листівка видавництва Юрія Тищенка. 1940 р.

Рекламна листівка видавництва Юрія Тищенка. 1940 р.,

ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 2, спр. 9, арк. 9 зв.-10.

Звернення видавництва Юрія Тищенка до українського громадянства щодо передплати книг із серії «Наукова Бібліотека», 1940 р.

Звернення видавництва Юрія Тищенка до українського громадянства щодо передплати книг із серії «Наукова Бібліотека», 1940 р.,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 176, арк. 84.

Обіжник видавництва Юрія Тищенка щодо правил замовлення книг, ч. 1, 15 жовтня 1943 р.

Обіжник видавництва Юрія Тищенка щодо правил замовлення книг, ч. 1, 15 жовтня 1943 р. ,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 185, арк. 1.

Обіжник видавництва Юрія Тищенка з переліком нових опублікованих книг, ч. 3, 20 січня 1944 р.

Обіжник видавництва Юрія Тищенка з переліком нових опублікованих книг, ч. 3, 20 січня 1944vр.,

ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 185, арк. 4.

 

Розділ ІІ

Українське книговидання в США та Канаді

 

Обкладинка книги М. Погорецького «Демократизм» Сталіна та його Комінтерну», видавництво УНО Канади, 1939 р.

Обкладинка книги М. Погорецького «Демократизм» Сталіна та його Комінтерну», видавництво УНО Канади, 1939 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 562О.

В книзі проаналізовано політику Й. Сталіна з метою розкриття суті радянського тоталітаризму та засуджено експансіоністські дії Радянського Союзу проти Української Народної Республіки.


Обкладинка книги «У перші роковини. Є. Коновалець. 1938 – 1939», видавництво «Новий Шлях», 1939 р.

Обкладинка книги «У перші роковини. Є. Коновалець. 1938 – 1939», видавництво «Новий Шлях», 1939 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 2573О.

Книга присвячена пам’яті полковника Є. Коновальця. В ній опубліковано звернення Провідника ОУН А. Мельника до членів організації щодо вбивства Є. Коновальця. Крім цього, на сторінках книги розміщено численні фотографії полковника, а також поминальних маніфестацій на його честь.


Обкладинка книги І. Вислоцького «Гетьман Павло Скоропадський в освітленні очевидців», видавництво «Українського робітника», Торонто, 1940 р.

Обкладинка книги І. Вислоцького «Гетьман Павло Скоропадський в освітленні очевидців», видавництво «Українського робітника», Торонто, 1940 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 1302О.

Старшина Січових Стрільців І. Вислоцький подає свій погляд на роль П. Скоропадського у національно-визвольній боротьбі. Також автор наводить різні оцінки діяльності гетьмана на основі спогадів інших сучасників П. Скоропадського.


Обкладинка книги М. Терлецького «Наша бувальщина. Історія України для молоді», Українське видавництво «Говерля», Нью-Йорк, 1941 р.

Обкладинка книги М. Терлецького «Наша бувальщина. Історія України для молоді», Українське видавництво «Говерля», Нью-Йорк, 1941 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 3017О.

М. Терлецький проаналізував фізико-географічні умови на території України в давні часи та описав процеси виникнення, розвитку і занепаду Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.


Обкладинка книги Н. Григор’єва «Українська національна вдача», видання Української видавничої спілки в Канаді, Вінніпег, Манітоба, 1941 р.

Обкладинка книги Н. Григор’єва «Українська національна вдача», видання Української видавничої спілки в Канаді, Вінніпег, Манітоба, 1941 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 2504О.

Автор обґрунтував поняття національної вдачі, а також визначив географічні, культурні та соціальні чинники, що вплинули на формування української національної вдачі.


Титульна сторінка «Пропам’ятної книги з нагоди золотого ювілею поселення українського народу в Канаді». Видавництво «Голосу Спасителя», Йоркстон, Саскатун, 1941 р.

Титульна сторінка «Пропам’ятної книги з нагоди золотого ювілею поселення українського народу в Канаді». Видавництво «Голосу Спасителя», Йоркстон, Саскатун, 1941 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 2172О.

Книга присвячена 50-річчю перших поселень українців у Канаді. Значну увагу приділено місіонерській діяльності української католицької церкви, просвітницькій і культурній діяльності християнських громад, гуртків та окремих релігійних діячів.


Титульна сторінка книги О. Кошиця «Про українську пісню й музику», видання «Організації Культурно-Освітніх працівників ім. О. Кошиця в Канаді», 1942 р.

Титульна сторінка книги О. Кошиця «Про українську пісню й музику», видання «Організації Культурно-Освітніх працівників ім. О. Кошиця в Канаді», 1942 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 3643О.

Книга включає лекції проф. О. Кошиця, прочитані ним на Диригентсько-Учительських Курсах УНО, що організував Департамент Східноєвропейських мов Колумбійського університету в Америці у 1941 р.


Обкладинка книги о. Дамаскина Поповича «Маркіян Шашкевич на тлі відродження Галицької України», Видавництво ОО. Василіян, Мондер, Алберта, 1944 р.

Обкладинка книги о. Дамаскина Поповича «Маркіян Шашкевич на тлі відродження Галицької України», Видавництво ОО. Василіян, Мондер, Алберта, 1944 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 1214О.

В праці проаналізовано культурно-просвітницьку діяльність Маркіяна Шашкевича на тлі суспільно-політичного становища західноукраїнських земель в кін. XVIII–XIX ст.


Анонс книги Д. Дорошенко «Історія України», газета «Український голос», 28 червня 1944 р.

Анонс книги Д. Дорошенко «Історія України», газета «Український голос», 28 червня 1944 р.,

Бібл. ф. 3, інв. № 6374О.

Повідомлення про книгу «Спомини», присвячену першим українським колоністам в Канаді, газета «Український голос», Вінніпег, 17 січня 1945 р.

Повідомлення про книгу «Спомини», присвячену першим українським колоністам в Канаді, газета «Український голос», Вінніпег, 17 січня 1945 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 6375О.

Каталог книжок книгарні «Український голос», газета «Український голос», Вінніпег, 17 січня 1945 р.

Каталог книжок книгарні «Український голос», газета «Український голос», Вінніпег, 17 січня 1945 р.,

ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, інв. № 6375О.