0 квітня на сайті ЦДАЗУ розміщено он-лайн виставку «140 років з дня народження митрополита УАПЦ Полікарпа».

10 квітня на сайті ЦДАЗУ розміщено он-лайн виставку «140 років з дня народження митрополита УАПЦ Полікарпа». На виставці експонується листування митрополита Полікарпа (П. Д. Сікорського) за 1949–1953 рр., доповнене публікаціями, що містять біографічні відомості про нього та ілюстраціями з українських закордонних періодичних видань.