Полікарп Сікорський

Документальна виставка «140 років з дня народження митрополита УАПЦ Полікарпа»

Важливою подією в історії України ХХ століття було створення незалежної української православної церкви. Становлення та подальший розвиток Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) став можливим завдяки самовідданості її видатних ієрархів, переважна більшість яких зазнала репресій або змушена була емігрувати. Серед них – митрополит Полікарп (у миру – Петро Дмитрович Сікорський) – український церковний та громадський діяч, який сприяв збереженню та розвитку УАПЦ спочатку в Україні, а згодом перебуваючи у Польщі, Німеччині, Франції.

У 2015 році виповнюється 140 років з дня народження митрополита Полікарпа. З цієї нагоди Центральний державний архів зарубіжної україніки презентує виставку, підготовлену за документами фонду № 51 «Митрополит Полікарп (Сікорський Петро Дмитрович, 1875–1953), першоієрарх УАПЦ в діаспорі», який містить епістолярну спадщину за 1949–1953 рр. Ці останні роки життя митрополит провів, оселившись в Ольне-су-Буа недалеко від Парижу. В листах (переважний зміст – привітання з нагоди релігійних свят, 20-річчя єпископської хіротонії та відповіді на них) зустрічаються короткі повідомлення щодо подій в житті УАПЦ повоєнних років, повсякденні турботи людини, яка присвятила своє життя справі розбудови незалежної української православної церкви. Те, що справа ця не була марною, свідчать численні листи, що надходили на ім’я митр. Полікарпа від видатних українських церковних та громадських діячів, науковців, представників українських організацій, об’єднань, товариств, партій, навчальних закладів, що діяли на той час у Бельгії, Великобританії, Голландії, Німеччині, США, Франції, Австралії.

Представлене листування митр. Полікарпа доповнюється публікаціями, що містять біографічні відомості про нього та ілюстраціями з українських закордонних періодичних видань «Українське православне слово», «Гомін України», «Сучасна Україна».

Презентовані на виставці документи датовані 1946–1960 рр.

Розділ І «Від єпископа до митрополита»

Митр. Діонісій (К. М. Валединський) та митр. Полікарп (П. Д. Сікорський), 1944 р., «Українське православне слово», ч. 11, листопад 1960 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1742.

Собор св. Марії Магдалини (Варшава, Польща), в якому в 1932 р. відбулася єпископська хіротонія архімандрита Полікарпа, б/д, ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 2, спр. 56, арк. 1.

Архиєп. Михаїл (Ф. Н. Хороший), митр. Полікарп (П. Д. Сікорський), єп. Мстислав (С. І. Скрипник), єп. Платон (Артимюк) – учасники Собору єпископів Української Автокефальної Православної Церкви в м. Есслінген (Німеччина), 1946 р.,ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 2, спр. 54, арк. 1.

Лист керівників Краєвої Пластової Старшини Союзу українських Пластунів у Німеччині до митр. Полікарпа, 6 серпня 1949 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 9, арк. 8.

Лист привітальний представників Української гімназії ім. Шевченка в Таборі ім. Б. Хмельницького (Гайденау, Німеччина) до митр. Полікарпа, 6 серпня 1949 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 11, арк. 1 а.

Лист привітальний ректора Українського технічно-господарського інституту В. Іваницького до митр. Полікарпа, 6 серпня 1949 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 11, арк. 1.

Розділ ІІ «Митрополит Полікарп у Франції»Лист митр. Полікарпа до прот. Ігоря (І. Губаржевського), 2 травня 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 2, арк. 2.

Лист митр. Полікарпа до прот. Петра (П. Білана), 20 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 2, арк. 13.

Лист митр. Полікарпа до прот. Миколи […], 25 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 2, арк. 33.

Митр. Полікарп під час відправлення панахиди на могилі С. В. Петлюри у Парижі (Франція), «Українське православне слово», ч. 12, грудень 1951 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1733.

Лист митр. Полікарпа до О. Я. Шульгина, 21 січня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 3, арк. 14.

Лист Президії З’їзду православних братств та сестринств УАПЦ в Великій Британії до митр. Полікарпа, 28 липня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 6, арк. 100.

Лист директора митрополичої канцелярії Б. Лисянського до редакції журналу «Пороги» (Буенос-Айрес, Аргентина), 23 травня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 4, арк. 37.

Розділ ІІІ «Відзначення 20-річчя єпископської хіротонії митрополита Полікарпа»Стаття «У 20-ті роковини архипастирства митрополита Полікарпа», «Українське православне слово», ч. 4, квітень 1952 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1734.

Митр. Полікарп (П. Д. Сікорський), б/д., «Українське православне слово», ч. 11 листопад 1953 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1735.

Привітання о. Степан (Дмитришина) митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 5 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 7, арк. 10.

Лист прот. Андрія (А. Бека) до митр. Полікарпа, 3 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 7, арк. 4.

Привітання очільників Консисторії Української Православної Церкви в США митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 3 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 7, арк. 5.

Привітання архиєп. Ніканора (Абрамовича) митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 10 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 7, арк. 45.


Привітання голови Виконавчого органу Української Національної Ради С. Барана митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 15 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 8, арк. 42.

Повідомлення «Ювилей Митрополита Полікарпа в Парижі», «Українське православне слово», ч. 4, квітень 1952 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1734.

Привітання Краєвої організації в Англії Союзу гетьманців державників митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 7 березня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 10, арк. 56.

Привітання Української жіночої організації в Бельгії митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 7 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 10, арк. 46.

Привітання Товариства бувших українських вояків в Бельгії митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 9 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 10, арк. 59.

Привітання керівників Української високої політехнічної школи митр. Полікарпу з нагоди двадцятиріччя його єпископської хіротонії, 8 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 11, арк. 22.

Розділ ІV «Великодні привітання українських діячів та організацій за кордоном митрополиту Полікарпу»


Великоднє архипастирське послання митрополита Української Автокефальної Православної Церкви Полікарпа, квітень 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 1, арк. 1 – 1 зв.

Лист єп. УАПЦ в Австралії Сильвестра (С. Ю. Гаєвського) до митр. Полікарпа, 22 березня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 6, арк. 49.

Привітання з Великоднем архиєп. Української Православної Церкви в США Мстислава (С. І. Скрипника) митр. Полікарпу, 24 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 6, арк. 58.

Г. Радченко. Вітальні Великодня листівка, не раніше 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 12, арк. 73.

Привітання з Великоднем єп. Білоруської Автокефальної Православної Церкви Василя ([В. Томашіка]) митр. Полікарпу, 24 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 6, арк. 59.

М. Анастасієвський. Вітальна Великодня листівка, 1946 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 12, арк. 68.

Привітання з Великоднем єп. Платона (Артимюка) митр. Полікарпу, квітень 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 6, арк. 80.

Привітання з Великоднем митр. Естонської Апостольсько-Православної Церкви Олександра ([Паулуса]) митр. Полікарпу, 8 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 7, арк. 16.


Лист А. А. Мельника до митр. Полікарпа, 25 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 8, арк. 32.

Привітання з Великоднем митр. Полікарпа А. А. Мельнику, 29 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 3, арк. 19.

Привітання з Великоднем митр. Полікарпа Д. П. Скоропадському, 29 квітня 1951 р. ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 3, арк. 18.

Привітання з Великоднем очільників Української революційно-демократичної партії митр. Полікарпу, 25 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 10, арк. 30.

Привітання з Великоднем Президента Української Народної Республіки А. М. Лівицького митр. Полікарпу, 29 квітня 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 8, арк. 64.

М. Білинський. Вітальна Великодня листівка, 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 5, арк. 72 зв.

Привітання з Великоднем Центрального представництва української еміграції в Німеччині митр. Полікарпу (П. Д. Сікорському), квітень 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 9, арк. 41 – 42.Привітання з Великоднем керівників Комісії допомоги українському студентству митр. Полікарпу, 31 березня 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 9, арк. 13.

Привітання з Великоднем керівників Центрального союзу українського студентства митр. Полікарпу, 4 квітня 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 9, арк. 28.

Привітання з Великоднем керівників Товариства студентів богословської академії УАПЦ митр. Полікарпу, 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 9, арк. 44.

Привітання з Великоднем керівників Об’єднання українців у Голландії митр. Полікарпу, 16 квітня 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 10, арк. 82.

М. Анастасієвський. Вітальна Великодня листівка, не пізніше 1952 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 7, арк. 90 зв.

Привітання з Великоднем Голови представництва у Німеччині Української вільної академії наук П. П. Курінного митр. Полікарпу, 6 квітня 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 11, арк. 6.

Привітання з Великоднем керівників Української економічної високої школи митр. Полікарпу, 4 квітня 1950 р., ЦДАЗУ, ф. 51, оп. 1, спр. 11, арк. 12.

Розділ V «Вшанування пам’яті митрополита Полікарпа»


Стаття Л. К. «Блаженніший Митрополит Полікарп», «Українське православне слово», ч. 11, листопад 1953 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1735.

Повідомлення про смерть митр. Полікарпа (П. Д. Сікорського), «Сучасна Україна», ч. 23 (74), 15 листопада 1953 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 6297.

Стаття І. Власовського «Помер митрополит УАПЦ Полікарп», «Гомін України», ч. 45 (234), 7 листопада 1953 р., ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 6394.