Засідання НМР – це не лише «робота над помилками», але й захід для підвищення кваліфікації працівників архіву

28 жовтня у ЦДАЗУ відбулось чергове засідання Науково-методичної ради (НМР), на якому було обговорено та схвалено до друку наукову статтю «Діяльність УНРади: історичний аспект (за документами ЦДАЗУ), а також розглянуто і схвалено тематико-експозиційний план документальної виставки «До 95-річчя створення Союзу українок Америки».

У роботі засідання взяли активну участь: завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, докторка історичних наук, професорка Валентина Піскун, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства, к. і. н., старший науковий співробітник Олександр Гаранін, директорка ЦДАЗУ, к. і. н., старша наукова співробітниця Ірина Мага, заступниця директора – головна зберігачка фондів ЦДАЗУ Ірина Казімірова (голова НМР), начальниця відділу використання інформації документів ЦДАЗУ Галина Горбунова, головний архівіст відділу використання інформації документів ЦДАЗУ Надія Лихолоб, головний науковий співробітник відділу формування НАФ Володимир Тихенко, начальниця відділу збереження та обліку документів ЦДАЗУ Любов Пенжуляк, провідна наукова співробітниця відділу використання інформації документів ЦДАЗУ Віра Фазлєєва (секретар НМР).

Під час засідання була внесена пропозиція щодо залучення до засідань НМР інших співробітників архіву, які ведуть науково-дослідну роботу, із метою узагальнення досвіду, вдосконалення та розвитку наукових засад архівної справи.